Hankkeen nimi: Hiukastenjärven niittoarvio
Hankkeen kesto: 2021
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Hiukastenjärvi
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Kuopio

Hiukastenjärvi on keskikokoinen, matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Paikalliset ovat olleet huolestuneita järven heinittymisestä.

Yhdistys on suorittanut kohteessa maastokäynnin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa ja arvioinut, ettei kohteessa ei tarvetta avustettaville kunnostustoimille. Paikallisia on kuitenkin ohjeistettu omatoimiseen niittoon ja kasvillisuuden poistoon.

Hiukastenjärven valuma-alue.