Hankkeen nimi: Kauppisen kunnostus ja hoito
Hankkeen kesto: 2017-2019
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Kauppinen
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Välttävä
Kunta: Kuopio

Kauppisenjärvi Nilsiässä on matala ja humuspitoinen järvi, jonka tila on välttävä. Kauppisen alueella on kaivosteollisuutta. Järven fosforikuormitus on ollut erittäin alhainen, mutta juoksutusten typpipitoisuudet ovat olleet ajoittain korkeita.

Kauppinen on malliesimerkki järvikunnostushankkeesta, jossa kohteelle on laadittu kunnostussuunnitelma, toteutettu hyviä tuloksia tuottanut kunnostushanke ja siirrytty hoitovaiheeseen. Silti järvi oireilee. Juurisyihin päästään usein käsiksi vasta valuma-alueilla suoritettavien toimenpiteiden kautta.

Syksyisin toteutetun teho- ja hoitokalastuksen myötä kalaston rakenne on parantunut huomattavasti kotitarvekalastuksen kannalta viiden vuoden aikana. Kyläläisillä on kuitenkin mielenkiintoa saada vesinäytteitä järveen laskevista vesistä, mutta aktiivista valuma-alueen hallintaa ei ole saatu käynnistettyä. Esimerkiksi riittävän laajojen kosteikkojen perustaminen kaikkien laskuojien varteen olisi järven kannalta merkittävä parannus.

Lue tarkemmin, mitä kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä Kauppisella on tehty vuosien aikana: Kauppisenjärvellä hoitokalastus on tuottanut hyviä tuloksia, mutta kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta sinilevät palasivat.