Hankkeen nimi: Kirkkaampi Maaninka
Hankkeen kesto: 2020-2021
Hankkeen toteuttaja: Haatalan Kylät ry
Järvi: Maaninkajärvi
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Kuopio, Siilinjärvi

Syvä ja runsashumuksinen Maaninkajärvi on tyydyttävässä tilassa. Järvi on rehevöitynyt ja rannat ruovikoituneet. Järven valuma-alueella harjoitetaan laajasti maataloutta ja järveen kohdistuva peltoviljelyn fosforikuormitus on lähes kaksinkertainen luonnonhuutoumaan verrattuna.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin Maaninkajärven länsirannan valuma- ja vesialueiden kunnostussuunnitelma. Yhdistys on ollut mukana avustamassa yleissuunnitelmaan liittyvillä maastokäynneillä vuonna 2021.

Hankkeen toinen vaihe eli tarkentava suunnittelu ja toteutusvaihe vuosina 2022-2023 ei kuitenkaan saanut rahoitusta.