Hankkeen nimi: Naapuskosket Leppävirta
Hankkeen kesto: 2021
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Kunta: Leppävirta

Naapuskoskien itäpuolisella lahtialueella, jonka rannoilla vakituista asutusta ja loma-asuntoja, runsastunut vesikasvillisuus haittaa järven virkistyskäyttöä. Kohteessa on suoritettu maastokäynti, jolla havainnoitiin yhteydenoton mukaisesti kasvillisuutta. Lahtialueen vesi on matalaa ja suhteellisen kirkasta. Kasvillisuuden maksimisyvyys on maksimissaan 200 cm ja pääosin lahtialueen kasvillisuuden muodostaa järviruoko ja ulpukka.

Koko ruovikkovyöhykkeen niittäminen saattaisi vähentää vesilintujen viihtyvyyttä lahden alueella. Suositeltavaa on toteuttaa mahdollinen niitto laikuittain ja avovesilaikun rannanpuoleista tiheämpää ruovikkoa voi pienimuotoisesti niittää. Tämä voi kuitenkin vähentää lahdessa havaitun kaulushaikaran esiintymistä. Kaulushaikara suosii elinympäristöinään ja pesäpaikkoinaan kohteen mukaisia tiheämpiä ruovikkokasvustoja.

Kohdetta ei katselmuksessa havaittu avustuskelpoiseksi, sillä toimenpiteillä ei saavutettaisi vesistöjensuojelullista hyötyä. Paikallisille on toimitettu ohjeet omatoimiseen niittoon sekä tietoja koneellisesta niitosta ja toimijoista.