Hankkeen nimi: Vianveden alustava kunnostussuunnittelu
Hankkeen kesto: 2022
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Vianvesi
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Tuusniemi, Kuopio

Humuspitoinen Vianvesi on osa Riistavettä, joka on iso järvi Vuoksen vesistössä Kuopion ja Tuusniemen alueella. Vianveden ekologinen tila on tyydyttävä ja paikalliset haluaisivat tehdä toimenpiteitä tilan parantamiseksi. Järven käyttäjät ovat kokeneet ongelmaksi leväkukinnat, umpeenkasvun sekä verkkojen likaantumisen etenkin talvella.

Yhdistys on laatinut Vianvedestä esiselvityksen ja paikallisten kanssa on toteutettu maastotarkastelu sekä verkkokoekalastus paikallisten talkootyönä. Pohjois-Savon ELY-keskus on tarkastellut verkkokalastuksen tuloksia ja toteuttanut syvännealueen sekä Honkajoen, Naavasjoen ja Virinjoen näytteenoton, joissa ei havaittu erityistä.

Tulevan veden laatua ja koekalastustuloksien tarkastelua on jatkettu ja kunnostussuunnittelua jatketaan vuonna 2024 ELY-keskuksen toimesta.