Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 6,6 km2
Syvyys: 24,5 m
Keskisyvyys: 3,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 18 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 979 km2
Kunta: Nurmes
Havaintopaikka: Haapajärvi 5

Haapajärvi sijaitsee Nurmeksessa ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Järveen laskee pohjoisesta Matkusjoki ja edelleen järven vedet laskevat Pienen Haapajärven ja Karhujoen kautta Pieliseen.

Hydrologia

Haapajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Kuokkastenkosken voimalaitos estä joidenkin kalojen vaelluksen.

Vedenlaatu

Haapajärvi on rehevä ja erittäin tummavetinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Järven alusveden happitilanne on heikko. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Haapajärveen vaikuttaa useita kuormituspaineita, joista merkittäviä ovat maa- ja metsätalous, laskeuma sekä ravinnekuormituksesta ja syvänteen heikosta happitilanteesta johtuva sisäinen kuormitus. Yli kaksi kolmannesta järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä ja soiden ojituksista. Alle kolmannes fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Haapajärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapajärvi 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapajärvi 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
22.02.196617.01760Kokonaisfosfori
14.07.19661.0151Kokonaisfosfori
14.07.19665.0551Kokonaisfosfori
14.07.196620.52066Kokonaisfosfori
14.07.196610.01050Kokonaisfosfori
07.03.19721.0125Kokonaisfosfori
07.03.197216.01621Kokonaisfosfori
29.08.19731.0149Kokonaisfosfori
29.08.19735.0544Kokonaisfosfori
29.08.197310.01047Kokonaisfosfori
29.08.197317.01766Kokonaisfosfori
09.06.19751.0147Kokonaisfosfori
09.06.197520.02057Kokonaisfosfori
13.08.19750.0 - 2.0046Kokonaisfosfori
13.08.19751.0147Kokonaisfosfori
13.08.197519.51976Kokonaisfosfori
20.06.19771.01130Kokonaisfosfori
20.06.19777.57220Kokonaisfosfori
03.04.19781.0149Kokonaisfosfori
03.04.197820.520110Kokonaisfosfori
19.04.19791.0144Kokonaisfosfori
19.04.197921.021188Kokonaisfosfori
04.07.19791.0133Kokonaisfosfori
04.07.19792.0281Kokonaisfosfori
14.04.19801.0148Kokonaisfosfori
14.04.198020.020170Kokonaisfosfori
28.07.19801.0136Kokonaisfosfori
28.07.198021.02180Kokonaisfosfori
24.03.19811.0158Kokonaisfosfori
24.03.198120.520280Kokonaisfosfori
09.07.19811.0178Kokonaisfosfori
09.07.198120.02096Kokonaisfosfori
15.02.19821.0163Kokonaisfosfori
15.02.198221.021230Kokonaisfosfori
14.04.19831.0151Kokonaisfosfori
14.04.198321.021180Kokonaisfosfori
27.06.19841.0144Kokonaisfosfori
27.06.198421.02167Kokonaisfosfori
01.09.19861.0125Kokonaisfosfori
01.09.19865.0527Kokonaisfosfori
01.09.198610.01026Kokonaisfosfori
01.09.198617.01724Kokonaisfosfori
25.11.19861.0147Kokonaisfosfori
25.11.19865.0544Kokonaisfosfori
25.11.198610.01047Kokonaisfosfori
25.11.198618.51846Kokonaisfosfori
22.03.19871.0137Kokonaisfosfori
22.03.19875.0536Kokonaisfosfori
22.03.198710.01037Kokonaisfosfori
22.03.198715.01539Kokonaisfosfori
22.03.198718.01843Kokonaisfosfori
10.06.19871.0126Kokonaisfosfori
10.06.19875.0527Kokonaisfosfori
10.06.198710.01030Kokonaisfosfori
10.06.198720.02031Kokonaisfosfori
27.07.19871.0136Kokonaisfosfori
27.07.19875.0531Kokonaisfosfori
27.07.198710.01041Kokonaisfosfori
27.07.198720.02054Kokonaisfosfori
07.03.19881.0130Kokonaisfosfori
07.03.19885.0544Kokonaisfosfori
07.03.198810.01038Kokonaisfosfori
07.03.198815.01545Kokonaisfosfori
07.03.198819.01975Kokonaisfosfori
27.06.19881.0129Kokonaisfosfori
27.06.198810.01035Kokonaisfosfori
27.06.198821.02152Kokonaisfosfori
25.07.19881.0143Kokonaisfosfori
25.07.19885.0538Kokonaisfosfori
25.07.198810.01052Kokonaisfosfori
25.07.198819.01971Kokonaisfosfori
16.10.19881.0131Kokonaisfosfori
16.10.19885.0530Kokonaisfosfori
16.10.198810.01029Kokonaisfosfori
16.10.198821.02129Kokonaisfosfori
19.03.19891.0124Kokonaisfosfori
19.03.19895.0528Kokonaisfosfori
19.03.198910.01038Kokonaisfosfori
19.03.198919.01973Kokonaisfosfori
27.06.19891.0131Kokonaisfosfori
27.06.198921.02170Kokonaisfosfori
18.07.19891.0136Kokonaisfosfori
18.07.19895.0533Kokonaisfosfori
18.07.198910.01039Kokonaisfosfori
18.07.198921.02164Kokonaisfosfori
18.03.19901.0121Kokonaisfosfori
18.03.19905.0531Kokonaisfosfori
18.03.199010.01019Kokonaisfosfori
18.03.199021.02127Kokonaisfosfori
15.07.19901.0130Kokonaisfosfori
15.07.19905.0533Kokonaisfosfori
15.07.199010.01032Kokonaisfosfori
15.07.199020.02038Kokonaisfosfori
02.04.19911.0119Kokonaisfosfori
02.04.19915.0524Kokonaisfosfori
02.04.199110.01027Kokonaisfosfori
02.04.199122.02222Kokonaisfosfori
16.06.19911.0123Kokonaisfosfori
16.06.19915.0524Kokonaisfosfori
16.06.199110.01025Kokonaisfosfori
16.06.199121.02127Kokonaisfosfori
21.07.19911.0136Kokonaisfosfori
21.07.19915.0538Kokonaisfosfori
21.07.199110.01042Kokonaisfosfori
21.07.199120.52067Kokonaisfosfori
01.04.19921.0131Kokonaisfosfori
01.04.199210.01025Kokonaisfosfori
01.04.199220.52059Kokonaisfosfori
08.06.19921.0127Kokonaisfosfori
08.06.19925.0528Kokonaisfosfori
08.06.199210.01034Kokonaisfosfori
08.06.199220.02042Kokonaisfosfori
20.07.19921.0180Kokonaisfosfori
20.07.19925.0549Kokonaisfosfori
20.07.199210.01040Kokonaisfosfori
20.07.199220.52044Kokonaisfosfori
29.12.19921.0139Kokonaisfosfori
29.12.199221.021416Kokonaisfosfori
10.03.19931.0123Kokonaisfosfori
10.03.19935.0531Kokonaisfosfori
10.03.199310.01039Kokonaisfosfori
10.03.199320.520100Kokonaisfosfori
11.03.19931.0139Kokonaisfosfori
11.03.199321.021290Kokonaisfosfori
25.05.19931.0150Kokonaisfosfori
25.05.19935.0542Kokonaisfosfori
25.05.199310.01053Kokonaisfosfori
25.05.199320.52062Kokonaisfosfori
26.07.19931.0140Kokonaisfosfori
26.07.19935.0540Kokonaisfosfori
26.07.199310.01027Kokonaisfosfori
26.07.199321.52141Kokonaisfosfori
27.07.199321.02165Kokonaisfosfori
27.07.19931.0153Kokonaisfosfori
27.07.19935.0549Kokonaisfosfori
27.07.199310.01041Kokonaisfosfori
07.03.19941.0137Kokonaisfosfori
07.03.19945.0543Kokonaisfosfori
07.03.199410.01049Kokonaisfosfori
07.03.199420.520110Kokonaisfosfori
22.05.19941.0123Kokonaisfosfori
22.05.19945.0534Kokonaisfosfori
22.05.199410.01037Kokonaisfosfori
22.05.199421.52137Kokonaisfosfori
26.07.19941.0147Kokonaisfosfori
26.07.19945.0539Kokonaisfosfori
26.07.199421.02152Kokonaisfosfori
27.07.19941.0139Kokonaisfosfori
27.07.199421.02152Kokonaisfosfori
08.12.19941.0134Kokonaisfosfori
08.12.199421.02176Kokonaisfosfori
31.01.19951.0134Kokonaisfosfori
31.01.199522.022120Kokonaisfosfori
22.03.19951.0136Kokonaisfosfori
22.03.19955.0545Kokonaisfosfori
22.03.199510.01042Kokonaisfosfori
22.03.199520.02055Kokonaisfosfori
25.03.199510.01054Kokonaisfosfori
25.03.199520.02097Kokonaisfosfori
25.03.19951.0145Kokonaisfosfori
25.03.19955.0550Kokonaisfosfori
28.05.19951.0142Kokonaisfosfori
28.05.19955.0538Kokonaisfosfori
28.05.199510.01037Kokonaisfosfori
28.05.199520.52038Kokonaisfosfori
13.08.19951.0150Kokonaisfosfori
13.08.19955.0545Kokonaisfosfori
13.08.199510.01042Kokonaisfosfori
06.11.19951.0149Kokonaisfosfori
06.11.199517.01754Kokonaisfosfori
15.01.199621.021110Kokonaisfosfori
15.01.19961.0140Kokonaisfosfori
28.01.19961.0145Kokonaisfosfori
28.01.19965.0549Kokonaisfosfori
28.01.199610.01053Kokonaisfosfori
28.01.199620.520110Kokonaisfosfori
25.03.19961.0145Kokonaisfosfori
25.03.19965.0549Kokonaisfosfori
01.04.19961.0141Kokonaisfosfori
01.04.199610.01051Kokonaisfosfori
01.04.199620.020110Kokonaisfosfori
27.05.19961.0146Kokonaisfosfori
27.05.19965.0542Kokonaisfosfori
27.05.199610.01041Kokonaisfosfori
27.05.199621.02148Kokonaisfosfori
05.06.19960.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
05.06.19961.0140Kokonaisfosfori
05.06.19965.0544Kokonaisfosfori
05.06.199610.01045Kokonaisfosfori
05.06.199615.01544Kokonaisfosfori
05.06.199621.02149Kokonaisfosfori
14.07.19961.0151Kokonaisfosfori
14.07.19965.0551Kokonaisfosfori
14.07.199610.01050Kokonaisfosfori
14.07.199620.52066Kokonaisfosfori
17.07.19961.0149Kokonaisfosfori
17.07.19965.0548Kokonaisfosfori
17.07.199610.01052Kokonaisfosfori
17.07.199615.01558Kokonaisfosfori
17.07.199620.02062Kokonaisfosfori
09.09.19961.0153Kokonaisfosfori
09.09.19965.0552Kokonaisfosfori
09.09.199610.01051Kokonaisfosfori
09.09.199615.01554Kokonaisfosfori
09.09.199621.02172Kokonaisfosfori
26.02.19971.0140Kokonaisfosfori
26.02.19975.0544Kokonaisfosfori
26.02.199710.01048Kokonaisfosfori
26.02.199715.01551Kokonaisfosfori
26.02.199721.021100Kokonaisfosfori
23.03.19971.0134Kokonaisfosfori
23.03.19975.0540Kokonaisfosfori
23.03.199710.01041Kokonaisfosfori
23.03.199719.51966Kokonaisfosfori
03.04.19971.0134Kokonaisfosfori
03.04.199710.01041Kokonaisfosfori
03.04.199721.52196Kokonaisfosfori
09.06.19971.0137Kokonaisfosfori
09.06.19975.0532Kokonaisfosfori
09.06.199710.01031Kokonaisfosfori
09.06.199715.01533Kokonaisfosfori
09.06.199721.02135Kokonaisfosfori
28.07.19971.0136Kokonaisfosfori
28.07.19975.0529Kokonaisfosfori
28.07.199710.01032Kokonaisfosfori
28.07.199721.02142Kokonaisfosfori
07.01.19981.0138Kokonaisfosfori
07.01.199821.02185Kokonaisfosfori
23.03.19981.0134Kokonaisfosfori
23.03.199810.01043Kokonaisfosfori
23.03.199820.720139Kokonaisfosfori
12.08.19981.0137Kokonaisfosfori
12.08.199810.01040Kokonaisfosfori
12.08.199819.51952Kokonaisfosfori
09.09.19981.0145Kokonaisfosfori
09.09.199820.02060Kokonaisfosfori
12.01.19991.0139Kokonaisfosfori
12.01.199921.02182Kokonaisfosfori
30.03.19991.0130Kokonaisfosfori
30.03.199910.01050Kokonaisfosfori
30.03.199920.020100Kokonaisfosfori
01.08.19991.0164Kokonaisfosfori
01.08.199910.01044Kokonaisfosfori
01.08.199921.02158Kokonaisfosfori
28.09.19991.0157Kokonaisfosfori
28.09.199921.02158Kokonaisfosfori
25.07.20001.0149Kokonaisfosfori
25.07.200021.02157Kokonaisfosfori
23.01.20011.0138Kokonaisfosfori
23.01.200121.02169Kokonaisfosfori
19.03.20011.0133Kokonaisfosfori
19.03.200110.01045Kokonaisfosfori
19.03.200121.02174Kokonaisfosfori
07.08.20011.0139Kokonaisfosfori
07.08.200110.01038Kokonaisfosfori
07.08.200121.02153Kokonaisfosfori
15.08.20011.0149Kokonaisfosfori
15.08.200121.02164Kokonaisfosfori
03.03.20031.0144Kokonaisfosfori
03.03.200310.01055Kokonaisfosfori
03.03.200321.02192Kokonaisfosfori
24.08.20031.0138Kokonaisfosfori
24.08.200310.01042Kokonaisfosfori
24.08.200321.02153Kokonaisfosfori
01.03.20051.0138Kokonaisfosfori
01.03.200510.01051Kokonaisfosfori
01.03.200521.02175Kokonaisfosfori
09.08.20051.0132Kokonaisfosfori
09.08.200510.01038Kokonaisfosfori
09.08.200521.02156Kokonaisfosfori
04.07.20061.0133Kokonaisfosfori
04.07.200621.02145Kokonaisfosfori
20.02.20071.0128Kokonaisfosfori
20.02.200721.02163Kokonaisfosfori
12.03.200721.02152Kokonaisfosfori
12.03.20071.0137Kokonaisfosfori
12.03.20077.5741Kokonaisfosfori
20.06.20071.0131Kokonaisfosfori
20.06.200721.02146Kokonaisfosfori
12.08.20071.0142Kokonaisfosfori
12.08.200721.02154Kokonaisfosfori
12.08.200710.01041Kokonaisfosfori
27.01.20091.0130Kokonaisfosfori
27.01.200911.01134Kokonaisfosfori
27.01.200921.02145Kokonaisfosfori
23.03.20091.0132Kokonaisfosfori
23.03.200911.01137Kokonaisfosfori
23.03.200921.02163Kokonaisfosfori
06.04.20091.0132Kokonaisfosfori
06.04.200919.01952Kokonaisfosfori
06.04.200910.01033Kokonaisfosfori
02.06.20091.0139Kokonaisfosfori
02.06.200911.01133Kokonaisfosfori
02.06.200921.02137Kokonaisfosfori
05.08.200921.02144Kokonaisfosfori
05.08.200910.01031Kokonaisfosfori
05.08.20091.0131Kokonaisfosfori
06.08.20091.0134Kokonaisfosfori
06.08.200911.01139Kokonaisfosfori
06.08.200921.02150Kokonaisfosfori
24.01.20121.0138Kokonaisfosfori
24.01.201211.01146Kokonaisfosfori
24.01.201221.02150Kokonaisfosfori
11.03.20151.0133Kokonaisfosfori
11.03.201512.01241Kokonaisfosfori
11.03.201523.023200Kokonaisfosfori
25.03.201521.02173Kokonaisfosfori
25.03.201510.01043Kokonaisfosfori
25.03.20151.0134Kokonaisfosfori
22.07.201521.02159Kokonaisfosfori
22.07.201510.01035Kokonaisfosfori
22.07.20151.0138Kokonaisfosfori
28.03.201721.02149Kokonaisfosfori
28.03.201710.01041Kokonaisfosfori
28.03.20171.0138Kokonaisfosfori
31.07.201721.02137Kokonaisfosfori
31.07.201710.01033Kokonaisfosfori
31.07.20171.0137Kokonaisfosfori
04.04.20181.0128Kokonaisfosfori
04.04.20186.5631Kokonaisfosfori
04.04.201812.01234Kokonaisfosfori
23.07.20181.0134Kokonaisfosfori
23.07.201810.01031Kokonaisfosfori
23.07.201821.02140Kokonaisfosfori
30.08.20181.0135Kokonaisfosfori
30.08.201810.01033Kokonaisfosfori
30.08.201821.02146Kokonaisfosfori
08.10.201810.01052Kokonaisfosfori
15.03.20211.0129Kokonaisfosfori
15.03.202111.01134Kokonaisfosfori
15.03.202120.52066Kokonaisfosfori
26.08.20211.0140Kokonaisfosfori
26.08.202110.01043Kokonaisfosfori
26.08.202120.82071Kokonaisfosfori
28.08.20231.0156Kokonaisfosfori
28.08.202321.22163Kokonaisfosfori