Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 73,28 km2
Syvyys: 55 m (Haukivesi)
Keskisyvyys: 10,90 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 662 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1691 km2
Kunta: Joroinen, Rantasalmi
Havaintopaikka: Haapaselkä 016

Haapaselkä on osa Saimaan Haukivettä.

Hydrologia

Haapaselkää ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Haapaselkä on lievästi rehevä ja lievää humuspitoisuutta osoittava järvi. Haapaselän ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kaksi kolmannesta Haapaselkään tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes puolet fosforista on peräisin peltoviljelystä.

 

Arvio Haapaselkään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapaselkä 016

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapaselkä 016

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 33 m (haetaan 28 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
27.04.196433.03328Kokonaisfosfori
27.04.196433.03328Kokonaisfosfori
21.02.196731.03110Kokonaisfosfori
21.02.196731.03110Kokonaisfosfori
18.04.19781.015Kokonaisfosfori
18.04.19781.015Kokonaisfosfori
18.04.197828.0289Kokonaisfosfori
18.04.197832.03211Kokonaisfosfori
18.04.197828.0289Kokonaisfosfori
10.03.20081.0110Kokonaisfosfori
10.03.20085.059Kokonaisfosfori
10.03.200815.01512Kokonaisfosfori
10.03.200820.02013Kokonaisfosfori
10.03.200825.02513Kokonaisfosfori
10.03.200831.53155Kokonaisfosfori
10.03.200831.53155Kokonaisfosfori
10.03.200810.0109Kokonaisfosfori
10.03.200810.0109Kokonaisfosfori
30.06.20081.0114Kokonaisfosfori
30.06.20085.0510Kokonaisfosfori
30.06.20085.0510Kokonaisfosfori
30.06.200810.0109Kokonaisfosfori
30.06.200810.0109Kokonaisfosfori
30.06.200815.01511Kokonaisfosfori
30.06.200815.01511Kokonaisfosfori
30.06.200820.02013Kokonaisfosfori
30.06.200820.02013Kokonaisfosfori
30.06.200825.02514Kokonaisfosfori
30.06.200825.02514Kokonaisfosfori
30.06.200831.53122Kokonaisfosfori
30.06.200831.53122Kokonaisfosfori
03.09.20080.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
03.09.20080.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
19.03.20091.0110Kokonaisfosfori
19.03.20091.0110Kokonaisfosfori
19.03.200915.01513Kokonaisfosfori
19.03.200915.01513Kokonaisfosfori
19.03.200932.03226Kokonaisfosfori
19.03.200932.03226Kokonaisfosfori
11.06.20091.0111Kokonaisfosfori
11.06.20091.0111Kokonaisfosfori
11.06.200915.01511Kokonaisfosfori
11.06.200915.01511Kokonaisfosfori
11.06.200931.53118Kokonaisfosfori
11.06.200931.53118Kokonaisfosfori
15.09.20091.0112Kokonaisfosfori
15.09.200915.01513Kokonaisfosfori
15.09.200931.03129Kokonaisfosfori
26.10.200915.01513Kokonaisfosfori
15.03.20121.019Kokonaisfosfori
15.03.201215.01511Kokonaisfosfori
15.03.201231.03133Kokonaisfosfori
15.03.201231.03133Kokonaisfosfori
03.07.20121.0117Kokonaisfosfori
03.07.201215.01513Kokonaisfosfori
03.07.20121.0117Kokonaisfosfori
03.07.201231.03129Kokonaisfosfori
03.07.201231.03129Kokonaisfosfori
21.08.20121.0115Kokonaisfosfori
21.08.20121.0115Kokonaisfosfori
21.08.201215.01513Kokonaisfosfori
21.08.201231.03134Kokonaisfosfori
21.08.201215.01513Kokonaisfosfori
24.09.201215.01515Kokonaisfosfori
10.03.20151.0110Kokonaisfosfori
10.03.201515.01511Kokonaisfosfori
10.03.201531.53123Kokonaisfosfori
08.07.20151.0118Kokonaisfosfori
08.07.201515.01511Kokonaisfosfori
08.07.201531.93122Kokonaisfosfori
08.07.201531.93122Kokonaisfosfori
24.08.20151.0122Kokonaisfosfori
24.08.201515.01518Kokonaisfosfori
24.08.201531.53144Kokonaisfosfori
24.08.201531.53144Kokonaisfosfori
15.10.201515.01514Kokonaisfosfori
15.10.201515.01514Kokonaisfosfori
05.03.20181.0110Kokonaisfosfori
05.03.20181.0110Kokonaisfosfori
05.03.201815.01521Kokonaisfosfori
05.03.201831.33124Kokonaisfosfori
05.03.201831.33124Kokonaisfosfori
17.07.20181.0116Kokonaisfosfori
17.07.201815.01515Kokonaisfosfori
17.07.201815.01515Kokonaisfosfori
17.07.201831.43127Kokonaisfosfori
17.07.201831.43127Kokonaisfosfori
30.08.20181.0111Kokonaisfosfori
30.08.20181.0111Kokonaisfosfori
30.08.201815.01514Kokonaisfosfori
30.08.201815.01514Kokonaisfosfori
30.08.201831.73134Kokonaisfosfori
30.08.201831.73134Kokonaisfosfori
09.10.201815.01514Kokonaisfosfori
09.10.201815.01514Kokonaisfosfori
09.02.20211.018.2Kokonaisfosfori
09.02.20211.018.2Kokonaisfosfori
09.02.202115.01512Kokonaisfosfori
09.02.202115.01512Kokonaisfosfori
09.02.202128.02813Kokonaisfosfori
09.02.202128.02813Kokonaisfosfori
10.06.20211.0116Kokonaisfosfori
10.06.20211.0116Kokonaisfosfori
10.06.202115.01511Kokonaisfosfori
10.06.202115.01511Kokonaisfosfori
10.06.202132.13225Kokonaisfosfori
10.06.202132.13225Kokonaisfosfori
02.08.20211.0111Kokonaisfosfori
02.08.20211.0111Kokonaisfosfori
02.08.202115.0159.3Kokonaisfosfori
02.08.202115.0159.3Kokonaisfosfori
02.08.202131.03118Kokonaisfosfori
02.08.202131.03118Kokonaisfosfori
28.10.202115.01515Kokonaisfosfori
28.10.202115.01515Kokonaisfosfori