Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 417 km2
Syvyys: 55 m
Keskisyvyys: 9,1 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 150 vrk (keskusallas)
Valuma-alueen pinta-ala: 9410 km2
Kunta: Varkaus, Rantasalmi, Savonlinna
Havaintopaikka: Heposelkä 35

Haukivesi on Saimaan keskusjärvi, joka kerää valtaosan Vuoksen vesistöstä Laatokkaan laskevista vesistä. Suurin osa Haukiveden vesistä tulee Kallaveden ja Pielisen reiteiltä. Haukivedellä on merkittävää elinkeinokalataloutta, minkä pääsaalislaji on muikku. Muikun lisäksi myös kuha on Haukivedellä tärkeä ammatti- ja vapaa-ajan kalastuksen saalis. Haukivesi on äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen syönnösaluetta ja myös erittäin uhanalaisen saimaannorpan tärkeää elin- ja pesimäaluetta, joten kalastus ja lajien suojelu herättää intohimoja ja vaatii runsaasti yhteensovittamista.

Hydrologia

Haukivettä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Haukivesi on lievästi rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi. Haukiveden ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi, sillä hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet järven keskusaltaaseen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta puolet on peräisin peltoviljelystä. Reilu neljännes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Haukiveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Heposelkä 35

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Heposelkä 35

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 50 m (haetaan 45 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.03.196448.048270Kokonaisfosfori
10.03.19651.0110Kokonaisfosfori
10.03.19655.055Kokonaisfosfori
10.03.196525.0250Kokonaisfosfori
10.03.196547.047220Kokonaisfosfori
21.03.19661.015Kokonaisfosfori
21.03.19665.0510Kokonaisfosfori
21.03.196625.02520Kokonaisfosfori
21.03.196647.047330Kokonaisfosfori
08.01.196747.04780Kokonaisfosfori
08.02.196747.04780Kokonaisfosfori
19.03.19671.015Kokonaisfosfori
19.03.19675.0510Kokonaisfosfori
19.03.196725.02520Kokonaisfosfori
19.03.196747.047190Kokonaisfosfori
19.03.19681.015Kokonaisfosfori
19.03.19685.055Kokonaisfosfori
19.03.196825.02510Kokonaisfosfori
19.03.196847.047350Kokonaisfosfori
12.03.19691.015Kokonaisfosfori
12.03.19695.055Kokonaisfosfori
12.03.196925.02510Kokonaisfosfori
12.03.196947.047290Kokonaisfosfori
17.03.19701.015Kokonaisfosfori
17.03.19705.055Kokonaisfosfori
17.03.197025.02520Kokonaisfosfori
17.03.197046.046220Kokonaisfosfori
15.03.19711.012Kokonaisfosfori
15.03.19715.052Kokonaisfosfori
15.03.197125.02510Kokonaisfosfori
15.03.197147.047360Kokonaisfosfori
27.07.19711.015Kokonaisfosfori
27.07.19715.056Kokonaisfosfori
27.07.197110.0105Kokonaisfosfori
27.07.197115.0157Kokonaisfosfori
27.07.197120.0208Kokonaisfosfori
27.07.197125.02511Kokonaisfosfori
27.07.197130.03011Kokonaisfosfori
27.07.197135.03514Kokonaisfosfori
27.07.197140.04016Kokonaisfosfori
27.07.197145.04520Kokonaisfosfori
27.07.197147.04722Kokonaisfosfori
15.03.19721.015Kokonaisfosfori
15.03.19725.0520Kokonaisfosfori
15.03.197225.02517Kokonaisfosfori
15.03.197247.047680Kokonaisfosfori
18.03.19731.015Kokonaisfosfori
18.03.19735.056Kokonaisfosfori
18.03.197320.02015Kokonaisfosfori
18.03.197347.04777Kokonaisfosfori
18.03.19741.017Kokonaisfosfori
18.03.19745.058Kokonaisfosfori
18.03.197425.02514Kokonaisfosfori
18.03.197447.047730Kokonaisfosfori
15.04.19741.0 - 35.0120Kokonaisfosfori
15.04.197440.040410Kokonaisfosfori
15.04.197443.043410Kokonaisfosfori
20.05.19741.0110Kokonaisfosfori
20.05.19745.0510Kokonaisfosfori
20.05.197410.01010Kokonaisfosfori
20.05.197415.01510Kokonaisfosfori
20.05.197420.02010Kokonaisfosfori
20.05.197425.02510Kokonaisfosfori
20.05.197430.03010Kokonaisfosfori
20.05.197435.03510Kokonaisfosfori
20.05.197440.04010Kokonaisfosfori
20.05.197445.045630Kokonaisfosfori
20.05.197447.047630Kokonaisfosfori
30.06.19741.0110Kokonaisfosfori
30.06.197415.01510Kokonaisfosfori
30.06.197447.0471000Kokonaisfosfori
11.08.19741.0110Kokonaisfosfori
11.08.197415.01510Kokonaisfosfori
11.08.197443.043180Kokonaisfosfori
26.08.19740.0013Kokonaisfosfori
26.08.19741.0119Kokonaisfosfori
26.08.19745.0565Kokonaisfosfori
26.08.197425.02521Kokonaisfosfori
26.08.197447.047120Kokonaisfosfori
29.10.19741.0110Kokonaisfosfori
29.10.197415.01510Kokonaisfosfori
29.10.197445.04510Kokonaisfosfori
10.02.19751.0110Kokonaisfosfori
10.02.197515.01510Kokonaisfosfori
10.02.197545.04520Kokonaisfosfori
19.03.19751.0114Kokonaisfosfori
19.03.19755.0514Kokonaisfosfori
19.03.197525.02516Kokonaisfosfori
19.03.197547.04717Kokonaisfosfori
08.04.19751.0110Kokonaisfosfori
08.04.197510.01010Kokonaisfosfori
08.04.197520.02010Kokonaisfosfori
08.04.197545.045200Kokonaisfosfori
12.05.19751.0110Kokonaisfosfori
12.05.197515.01510Kokonaisfosfori
12.05.197547.04720Kokonaisfosfori
14.07.19751.0110Kokonaisfosfori
14.07.197515.01520Kokonaisfosfori
14.07.197547.04730Kokonaisfosfori
18.08.19751.0110Kokonaisfosfori
18.08.197515.01520Kokonaisfosfori
18.08.197547.04730Kokonaisfosfori
25.08.19750.0 - 4.0011Kokonaisfosfori
25.08.19751.0110Kokonaisfosfori
25.08.19755.0511Kokonaisfosfori
25.08.197525.02516Kokonaisfosfori
25.08.197549.04927Kokonaisfosfori
26.10.19751.0110Kokonaisfosfori
26.10.197515.01510Kokonaisfosfori
26.10.197530.03020Kokonaisfosfori
26.10.197545.04510Kokonaisfosfori
16.02.19761.0110Kokonaisfosfori
16.02.197615.01520Kokonaisfosfori
16.02.197630.03030Kokonaisfosfori
16.02.197646.046290Kokonaisfosfori
21.03.19761.015Kokonaisfosfori
21.03.19765.054Kokonaisfosfori
21.03.197625.02514Kokonaisfosfori
21.03.197647.047410Kokonaisfosfori
22.03.19761.0110Kokonaisfosfori
22.03.19765.0510Kokonaisfosfori
22.03.197615.01520Kokonaisfosfori
22.03.197625.02520Kokonaisfosfori
22.03.197630.03020Kokonaisfosfori
22.03.197646.046370Kokonaisfosfori
17.05.19761.0120Kokonaisfosfori
17.05.197615.01520Kokonaisfosfori
17.05.197630.03020Kokonaisfosfori
17.05.197647.04720Kokonaisfosfori
29.06.197630.03020Kokonaisfosfori
29.06.197648.04830Kokonaisfosfori
29.06.19761.0120Kokonaisfosfori
29.06.197615.01520Kokonaisfosfori
19.07.19760.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
23.08.19760.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
23.08.19761.0114Kokonaisfosfori
23.08.19765.0515Kokonaisfosfori
23.08.197625.02515Kokonaisfosfori
23.08.197647.04749Kokonaisfosfori
24.08.19761.0110Kokonaisfosfori
24.08.197615.01510Kokonaisfosfori
24.08.197630.03020Kokonaisfosfori
24.08.197647.04740Kokonaisfosfori
18.10.19761.0114Kokonaisfosfori
18.10.197640.04012Kokonaisfosfori
18.10.197647.04716Kokonaisfosfori
28.03.19771.016Kokonaisfosfori
28.03.19775.056Kokonaisfosfori
28.03.197725.02518Kokonaisfosfori
28.03.197747.047340Kokonaisfosfori
17.05.19771.0112Kokonaisfosfori
17.05.197740.0408Kokonaisfosfori
17.05.197747.04713Kokonaisfosfori
13.06.19770.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
11.07.19770.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
15.08.19770.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
10.10.19770.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
17.10.19771.0111Kokonaisfosfori
17.10.19775.0511Kokonaisfosfori
17.10.197725.02511Kokonaisfosfori
17.10.197747.04712Kokonaisfosfori
27.03.19781.0110Kokonaisfosfori
27.03.19785.057Kokonaisfosfori
27.03.197825.02510Kokonaisfosfori
27.03.197847.047240Kokonaisfosfori
22.05.19781.0111Kokonaisfosfori
22.05.19785.0511Kokonaisfosfori
22.05.197825.02514Kokonaisfosfori
22.05.197847.04711Kokonaisfosfori
28.08.19781.0114Kokonaisfosfori
28.08.19785.0513Kokonaisfosfori
28.08.197825.02513Kokonaisfosfori
28.08.197847.04726Kokonaisfosfori
30.10.19781.018Kokonaisfosfori
30.10.19785.059Kokonaisfosfori
30.10.197825.0258Kokonaisfosfori
30.10.197847.0478Kokonaisfosfori
19.03.19791.017Kokonaisfosfori
19.03.19795.056Kokonaisfosfori
19.03.197925.02514Kokonaisfosfori
19.03.197946.546140Kokonaisfosfori
21.05.19791.0117Kokonaisfosfori
21.05.19795.0519Kokonaisfosfori
21.05.197925.02519Kokonaisfosfori
21.05.197947.04718Kokonaisfosfori
19.08.19791.0113Kokonaisfosfori
19.08.19795.0512Kokonaisfosfori
19.08.197925.02511Kokonaisfosfori
19.08.197947.04739Kokonaisfosfori
28.10.19791.0112Kokonaisfosfori
28.10.19795.0510Kokonaisfosfori
28.10.197925.02514Kokonaisfosfori
28.10.197947.04712Kokonaisfosfori
26.03.19801.015Kokonaisfosfori
26.03.19805.057Kokonaisfosfori
26.03.198025.02513Kokonaisfosfori
26.03.198046.546180Kokonaisfosfori
14.05.19801.0114Kokonaisfosfori
14.05.19805.0514Kokonaisfosfori
14.05.198025.02514Kokonaisfosfori
14.05.198047.04715Kokonaisfosfori
25.05.19801.0112Kokonaisfosfori
25.05.19805.0511Kokonaisfosfori
25.05.198010.01016Kokonaisfosfori
25.05.198015.01512Kokonaisfosfori
25.05.198020.02011Kokonaisfosfori
25.05.198025.02511Kokonaisfosfori
25.05.198030.03012Kokonaisfosfori
25.05.198035.03510Kokonaisfosfori
25.05.198040.04012Kokonaisfosfori
25.05.198046.54612Kokonaisfosfori
24.08.19801.0111Kokonaisfosfori
24.08.19805.0510Kokonaisfosfori
24.08.198025.0259Kokonaisfosfori
24.08.198035.03520Kokonaisfosfori
24.08.198040.04023Kokonaisfosfori
24.08.198046.54628Kokonaisfosfori
13.10.19801.0111Kokonaisfosfori
13.10.19805.0511Kokonaisfosfori
13.10.198025.02511Kokonaisfosfori
13.10.198046.54611Kokonaisfosfori
26.10.19801.0111Kokonaisfosfori
26.10.19805.0511Kokonaisfosfori
26.10.198025.02510Kokonaisfosfori
26.10.198047.04711Kokonaisfosfori
23.03.19811.015Kokonaisfosfori
23.03.19814.0434Kokonaisfosfori
23.03.19815.055Kokonaisfosfori
23.03.198110.01013Kokonaisfosfori
23.03.198115.01513Kokonaisfosfori
23.03.198120.02012Kokonaisfosfori
23.03.198125.02511Kokonaisfosfori
23.03.198130.0309Kokonaisfosfori
23.03.198135.03518Kokonaisfosfori
23.03.198146.546220Kokonaisfosfori
24.05.19811.0119Kokonaisfosfori
24.05.19815.0517Kokonaisfosfori
24.05.198125.02514Kokonaisfosfori
24.05.198147.04747Kokonaisfosfori
26.05.19811.0116Kokonaisfosfori
26.05.19815.0512Kokonaisfosfori
26.05.198110.01013Kokonaisfosfori
26.05.198115.01515Kokonaisfosfori
26.05.198120.02013Kokonaisfosfori
26.05.198125.02514Kokonaisfosfori
26.05.198130.03013Kokonaisfosfori
26.05.198135.03513Kokonaisfosfori
26.05.198140.04013Kokonaisfosfori
26.05.198146.04614Kokonaisfosfori
23.08.19811.0113Kokonaisfosfori
23.08.19815.0512Kokonaisfosfori
23.08.198125.02512Kokonaisfosfori
23.08.198146.54625Kokonaisfosfori
30.09.19811.0112Kokonaisfosfori
30.09.19815.0513Kokonaisfosfori
30.09.198110.01012Kokonaisfosfori
30.09.198115.01511Kokonaisfosfori
30.09.198120.02010Kokonaisfosfori
30.09.198125.02513Kokonaisfosfori
30.09.198130.03013Kokonaisfosfori
30.09.198135.03528Kokonaisfosfori
30.09.198140.04031Kokonaisfosfori
30.09.198146.54633Kokonaisfosfori
02.11.19811.0111Kokonaisfosfori
02.11.19815.0510Kokonaisfosfori
02.11.198125.02511Kokonaisfosfori
02.11.198147.04713Kokonaisfosfori
16.03.19821.018Kokonaisfosfori
16.03.19825.059Kokonaisfosfori
16.03.198210.01013Kokonaisfosfori
16.03.198215.01516Kokonaisfosfori
16.03.198220.02016Kokonaisfosfori
16.03.198225.02517Kokonaisfosfori
16.03.198230.03015Kokonaisfosfori
16.03.198235.03516Kokonaisfosfori
16.03.198240.04022Kokonaisfosfori
16.03.198247.04770Kokonaisfosfori
11.05.19821.0120Kokonaisfosfori
11.05.19825.0523Kokonaisfosfori
11.05.198225.02523Kokonaisfosfori
11.05.198247.04718Kokonaisfosfori
25.05.19821.0115Kokonaisfosfori
25.05.19825.0515Kokonaisfosfori
25.05.198210.01013Kokonaisfosfori
25.05.198215.01515Kokonaisfosfori
25.05.198220.02014Kokonaisfosfori
25.05.198225.02513Kokonaisfosfori
25.05.198230.03012Kokonaisfosfori
25.05.198235.03512Kokonaisfosfori
25.05.198240.04012Kokonaisfosfori
25.05.198245.04515Kokonaisfosfori
25.05.198246.84614Kokonaisfosfori
20.06.19820.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
13.07.19820.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
13.07.19821.0120Kokonaisfosfori
13.07.19825.0516Kokonaisfosfori
13.07.198225.02511Kokonaisfosfori
13.07.198249.04915Kokonaisfosfori
08.08.19820.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
22.08.19820.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
22.08.19821.0122Kokonaisfosfori
22.08.19825.0513Kokonaisfosfori
22.08.198210.01012Kokonaisfosfori
22.08.198215.01512Kokonaisfosfori
22.08.198220.02014Kokonaisfosfori
22.08.198225.02510Kokonaisfosfori
22.08.198230.03011Kokonaisfosfori
22.08.198235.03515Kokonaisfosfori
22.08.198240.04015Kokonaisfosfori
22.08.198245.04516Kokonaisfosfori
22.08.198249.04916Kokonaisfosfori
10.10.19821.0110Kokonaisfosfori
10.10.19825.0511Kokonaisfosfori
10.10.198210.01011Kokonaisfosfori
10.10.198215.01510Kokonaisfosfori
10.10.198220.02010Kokonaisfosfori
10.10.198225.02510Kokonaisfosfori
10.10.198230.0309Kokonaisfosfori
10.10.198235.03510Kokonaisfosfori
10.10.198240.04010Kokonaisfosfori
10.10.198245.04510Kokonaisfosfori
10.10.198247.04710Kokonaisfosfori
08.11.19821.0114Kokonaisfosfori
08.11.19825.0512Kokonaisfosfori
08.11.198225.02514Kokonaisfosfori
08.11.198247.04712Kokonaisfosfori
14.03.19831.016Kokonaisfosfori
14.03.19835.0510Kokonaisfosfori
14.03.198310.01014Kokonaisfosfori
14.03.198315.01515Kokonaisfosfori
14.03.198320.02015Kokonaisfosfori
14.03.198325.02514Kokonaisfosfori
14.03.198330.0308Kokonaisfosfori
14.03.198335.03514Kokonaisfosfori
14.03.198340.04017Kokonaisfosfori
14.03.198345.04523Kokonaisfosfori
14.03.198347.04738Kokonaisfosfori
11.05.19831.0123Kokonaisfosfori
11.05.19835.0521Kokonaisfosfori
11.05.198325.02522Kokonaisfosfori
11.05.198347.04722Kokonaisfosfori
16.05.19831.0116Kokonaisfosfori
16.05.19835.0514Kokonaisfosfori
16.05.198310.01013Kokonaisfosfori
16.05.198315.01513Kokonaisfosfori
16.05.198320.02012Kokonaisfosfori
16.05.198325.02512Kokonaisfosfori
16.05.198330.03020Kokonaisfosfori
16.05.198335.03512Kokonaisfosfori
16.05.198340.04013Kokonaisfosfori
16.05.198345.04516Kokonaisfosfori
29.08.19830.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
29.08.19831.0110Kokonaisfosfori
29.08.19835.0510Kokonaisfosfori
29.08.198310.01012Kokonaisfosfori
29.08.198315.01512Kokonaisfosfori
29.08.198320.02010Kokonaisfosfori
29.08.198325.02510Kokonaisfosfori
29.08.198330.03012Kokonaisfosfori
29.08.198335.03518Kokonaisfosfori
29.08.198340.04021Kokonaisfosfori
29.08.198345.04521Kokonaisfosfori
29.08.198347.04720Kokonaisfosfori
18.10.19831.0114Kokonaisfosfori
18.10.19835.0514Kokonaisfosfori
18.10.198310.01013Kokonaisfosfori
18.10.198315.01514Kokonaisfosfori
18.10.198320.02014Kokonaisfosfori
18.10.198325.02514Kokonaisfosfori
18.10.198330.03016Kokonaisfosfori
18.10.198335.03515Kokonaisfosfori
18.10.198340.04015Kokonaisfosfori
18.10.198345.04517Kokonaisfosfori
18.10.198347.04716Kokonaisfosfori
06.11.19831.0114Kokonaisfosfori
06.11.19835.0514Kokonaisfosfori
06.11.198325.02514Kokonaisfosfori
06.11.198347.54717Kokonaisfosfori
20.03.198445.04531Kokonaisfosfori
20.03.198447.04749Kokonaisfosfori
20.03.19841.016Kokonaisfosfori
20.03.19845.059Kokonaisfosfori
20.03.198410.01015Kokonaisfosfori
20.03.198415.01516Kokonaisfosfori
20.03.198420.02015Kokonaisfosfori
20.03.198425.02513Kokonaisfosfori
20.03.198430.03014Kokonaisfosfori
20.03.198435.03515Kokonaisfosfori
20.03.198440.04019Kokonaisfosfori
14.05.19841.0122Kokonaisfosfori
14.05.19845.0520Kokonaisfosfori
14.05.198425.02521Kokonaisfosfori
14.05.198447.04716Kokonaisfosfori
27.08.19841.0111Kokonaisfosfori
27.08.19845.0512Kokonaisfosfori
27.08.198410.01016Kokonaisfosfori
27.08.198415.0159Kokonaisfosfori
27.08.198420.0209Kokonaisfosfori
27.08.198425.0259Kokonaisfosfori
27.08.198430.03013Kokonaisfosfori
27.08.198435.03515Kokonaisfosfori
27.08.198440.04015Kokonaisfosfori
27.08.198447.04718Kokonaisfosfori
11.11.19841.0112Kokonaisfosfori
11.11.19845.0513Kokonaisfosfori
11.11.198425.02512Kokonaisfosfori
11.11.198447.54713Kokonaisfosfori
20.03.19851.016Kokonaisfosfori
20.03.19855.056Kokonaisfosfori
20.03.198510.01012Kokonaisfosfori
20.03.198515.01522Kokonaisfosfori
20.03.198520.02021Kokonaisfosfori
20.03.198525.02520Kokonaisfosfori
20.03.198530.03018Kokonaisfosfori
20.03.198535.03522Kokonaisfosfori
20.03.198540.04026Kokonaisfosfori
20.03.198545.04534Kokonaisfosfori
20.03.198547.04738Kokonaisfosfori
27.05.19851.0126Kokonaisfosfori
27.05.19855.0517Kokonaisfosfori
27.05.198525.02517Kokonaisfosfori
27.05.198548.04817Kokonaisfosfori
27.08.19850.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
27.08.19851.0111Kokonaisfosfori
27.08.19855.059Kokonaisfosfori
27.08.198510.0109Kokonaisfosfori
27.08.198515.01512Kokonaisfosfori
27.08.198520.02010Kokonaisfosfori
27.08.198525.02511Kokonaisfosfori
27.08.198530.03011Kokonaisfosfori
27.08.198535.03515Kokonaisfosfori
27.08.198540.04017Kokonaisfosfori
27.08.198545.04516Kokonaisfosfori
27.08.198547.04723Kokonaisfosfori
04.11.19851.0121Kokonaisfosfori
04.11.19855.0515Kokonaisfosfori
04.11.198525.02515Kokonaisfosfori
04.11.198547.04716Kokonaisfosfori
01.04.19861.0111Kokonaisfosfori
01.04.19865.0513Kokonaisfosfori
01.04.198610.01018Kokonaisfosfori
01.04.198615.01519Kokonaisfosfori
01.04.198620.02021Kokonaisfosfori
01.04.198625.02513Kokonaisfosfori
01.04.198630.03014Kokonaisfosfori
01.04.198635.03518Kokonaisfosfori
01.04.198640.04020Kokonaisfosfori
01.04.198645.04560Kokonaisfosfori
01.04.198647.04773Kokonaisfosfori
11.05.19861.0113Kokonaisfosfori
11.05.19865.0511Kokonaisfosfori
11.05.198620.02013Kokonaisfosfori
11.05.198647.04712Kokonaisfosfori
16.06.19860.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
15.07.19860.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
05.08.19860.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
18.08.19860.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
18.08.19861.0111Kokonaisfosfori
18.08.19865.0512Kokonaisfosfori
18.08.198610.01012Kokonaisfosfori
18.08.198615.01515Kokonaisfosfori
18.08.198620.02012Kokonaisfosfori
18.08.198625.02511Kokonaisfosfori
18.08.198630.03012Kokonaisfosfori
18.08.198635.03514Kokonaisfosfori
18.08.198640.04017Kokonaisfosfori
18.08.198645.04519Kokonaisfosfori
18.08.198647.04720Kokonaisfosfori
15.10.19865.0512Kokonaisfosfori
15.10.198625.02512Kokonaisfosfori
15.10.198648.04812Kokonaisfosfori
31.03.198710.01012Kokonaisfosfori
31.03.198715.01518Kokonaisfosfori
31.03.198720.02017Kokonaisfosfori
31.03.198730.03015Kokonaisfosfori
31.03.198735.03516Kokonaisfosfori
31.03.198740.04022Kokonaisfosfori
31.03.198745.04545Kokonaisfosfori
31.03.198747.04799Kokonaisfosfori
26.05.19871.0124Kokonaisfosfori
26.05.198749.04914Kokonaisfosfori
18.08.19870.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
18.08.19871.0115Kokonaisfosfori
18.08.19875.0513Kokonaisfosfori
18.08.198710.01010Kokonaisfosfori
18.08.198715.01512Kokonaisfosfori
18.08.198720.02010Kokonaisfosfori
18.08.198725.0259Kokonaisfosfori
18.08.198730.03010Kokonaisfosfori
18.08.198735.03512Kokonaisfosfori
18.08.198740.04015Kokonaisfosfori
18.08.198745.04516Kokonaisfosfori
18.08.198748.04817Kokonaisfosfori
20.10.19871.0113Kokonaisfosfori
20.10.198750.05014Kokonaisfosfori
24.03.19881.017Kokonaisfosfori
24.03.19885.057Kokonaisfosfori
24.03.198810.01013Kokonaisfosfori
24.03.198815.01517Kokonaisfosfori
24.03.198820.02018Kokonaisfosfori
24.03.198825.02517Kokonaisfosfori
24.03.198830.03017Kokonaisfosfori
24.03.198835.03523Kokonaisfosfori
24.03.198840.04022Kokonaisfosfori
24.03.198845.04532Kokonaisfosfori
24.03.198848.04864Kokonaisfosfori
24.05.19881.0116Kokonaisfosfori
24.05.19884.0416Kokonaisfosfori
16.08.19881.0114Kokonaisfosfori
16.08.19885.0513Kokonaisfosfori
16.08.198810.01011Kokonaisfosfori
16.08.198815.01510Kokonaisfosfori
16.08.198820.0209Kokonaisfosfori
16.08.198825.0259Kokonaisfosfori
16.08.198830.03011Kokonaisfosfori
16.08.198835.03513Kokonaisfosfori
16.08.198840.04015Kokonaisfosfori
16.08.198845.04515Kokonaisfosfori
16.08.198848.04817Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
07.11.19881.0111Kokonaisfosfori
07.11.198849.04912Kokonaisfosfori
20.03.19891.019Kokonaisfosfori
20.03.19895.057Kokonaisfosfori
20.03.198910.01016Kokonaisfosfori
20.03.198915.01519Kokonaisfosfori
20.03.198920.02019Kokonaisfosfori
20.03.198925.02519Kokonaisfosfori
20.03.198930.03020Kokonaisfosfori
20.03.198935.03520Kokonaisfosfori
20.03.198940.04024Kokonaisfosfori
20.03.198945.04546Kokonaisfosfori
20.03.198947.04771Kokonaisfosfori
23.05.19891.0125Kokonaisfosfori
23.05.198947.04715Kokonaisfosfori
23.08.19891.0110Kokonaisfosfori
23.08.19895.059Kokonaisfosfori
23.08.198910.01011Kokonaisfosfori
23.08.198915.0158Kokonaisfosfori
23.08.198920.02017Kokonaisfosfori
23.08.198925.02510Kokonaisfosfori
23.08.198930.03010Kokonaisfosfori
23.08.198935.03512Kokonaisfosfori
23.08.198940.04018Kokonaisfosfori
23.08.198945.04518Kokonaisfosfori
23.08.198948.04818Kokonaisfosfori
23.08.19890.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
24.10.19891.0110Kokonaisfosfori
24.10.198947.04711Kokonaisfosfori
20.03.19901.019Kokonaisfosfori
20.03.19905.059Kokonaisfosfori
20.03.199010.01017Kokonaisfosfori
20.03.199015.01518Kokonaisfosfori
20.03.199020.02018Kokonaisfosfori
20.03.199025.02518Kokonaisfosfori
20.03.199030.03015Kokonaisfosfori
20.03.199035.03521Kokonaisfosfori
20.03.199040.04023Kokonaisfosfori
20.03.199045.04541Kokonaisfosfori
20.03.199047.04778Kokonaisfosfori
08.05.19901.0117Kokonaisfosfori
08.05.199047.04712Kokonaisfosfori
27.05.19900.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
25.06.19900.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
22.07.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
29.07.19900.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
22.08.19901.0114Kokonaisfosfori
22.08.19905.0514Kokonaisfosfori
22.08.199010.01015Kokonaisfosfori
22.08.199015.01512Kokonaisfosfori
22.08.199020.02013Kokonaisfosfori
22.08.199025.02516Kokonaisfosfori
22.08.199030.03013Kokonaisfosfori
22.08.199035.03515Kokonaisfosfori
22.08.199040.04017Kokonaisfosfori
22.08.199045.04522Kokonaisfosfori
22.08.199047.04717Kokonaisfosfori
17.09.19900.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
24.10.19901.019Kokonaisfosfori
24.10.199047.04711Kokonaisfosfori
26.03.19911.018Kokonaisfosfori
26.03.19915.058Kokonaisfosfori
26.03.199110.01015Kokonaisfosfori
26.03.199115.01519Kokonaisfosfori
26.03.199120.02018Kokonaisfosfori
26.03.199125.02517Kokonaisfosfori
26.03.199130.03021Kokonaisfosfori
26.03.199135.03522Kokonaisfosfori
26.03.199140.04024Kokonaisfosfori
26.03.199145.04563Kokonaisfosfori
26.03.199146.546110Kokonaisfosfori
27.05.19911.0124Kokonaisfosfori
27.05.199148.04811Kokonaisfosfori
23.06.19911.0115Kokonaisfosfori
22.07.19910.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
26.08.19911.0116Kokonaisfosfori
26.08.19915.0512Kokonaisfosfori
26.08.199110.01014Kokonaisfosfori
26.08.199115.01511Kokonaisfosfori
26.08.199120.02011Kokonaisfosfori
26.08.199125.02510Kokonaisfosfori
26.08.199130.03010Kokonaisfosfori
26.08.199135.03514Kokonaisfosfori
26.08.199140.04015Kokonaisfosfori
26.08.199145.04515Kokonaisfosfori
26.08.199146.54615Kokonaisfosfori
26.08.19910.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
22.09.19911.0114Kokonaisfosfori
22.09.199125.02514Kokonaisfosfori
22.09.199146.04617Kokonaisfosfori
15.10.19911.018Kokonaisfosfori
15.10.199148.04812Kokonaisfosfori
27.10.19911.0110Kokonaisfosfori
27.10.199125.0259Kokonaisfosfori
27.10.199147.04712Kokonaisfosfori
19.03.19921.017Kokonaisfosfori
19.03.19925.059Kokonaisfosfori
19.03.199210.01013Kokonaisfosfori
19.03.199215.01515Kokonaisfosfori
19.03.199220.02025Kokonaisfosfori
19.03.199225.02514Kokonaisfosfori
19.03.199230.03012Kokonaisfosfori
19.03.199235.03514Kokonaisfosfori
19.03.199240.04016Kokonaisfosfori
19.03.199245.04527Kokonaisfosfori
19.03.199247.04756Kokonaisfosfori
18.05.19921.0117Kokonaisfosfori
18.05.199247.04711Kokonaisfosfori
02.06.19921.0115Kokonaisfosfori
02.06.19925.0514Kokonaisfosfori
02.06.199210.01011Kokonaisfosfori
02.06.199215.01510Kokonaisfosfori
02.06.199220.0209Kokonaisfosfori
02.06.199230.03010Kokonaisfosfori
02.06.199240.04013Kokonaisfosfori
02.06.199245.04518Kokonaisfosfori
30.06.19921.0118.4Kokonaisfosfori
30.06.19925.0513.9Kokonaisfosfori
30.06.199210.01011.5Kokonaisfosfori
30.06.199215.0159.85Kokonaisfosfori
30.06.199220.02010.6Kokonaisfosfori
30.06.199230.0309.89Kokonaisfosfori
30.06.199240.04011.8Kokonaisfosfori
30.06.199245.04512.3Kokonaisfosfori
14.07.19921.0111.7Kokonaisfosfori
20.07.199215.01510Kokonaisfosfori
20.07.199220.0209Kokonaisfosfori
20.07.199230.03010Kokonaisfosfori
20.07.199240.04013Kokonaisfosfori
20.07.199248.04816Kokonaisfosfori
20.07.19921.0118Kokonaisfosfori
20.07.19925.0513Kokonaisfosfori
20.07.199210.01010Kokonaisfosfori
20.08.19921.0110Kokonaisfosfori
20.08.19925.0510Kokonaisfosfori
20.08.199210.0109Kokonaisfosfori
20.08.199215.0159Kokonaisfosfori
20.08.199220.0209Kokonaisfosfori
20.08.199225.0259Kokonaisfosfori
20.08.199230.03010Kokonaisfosfori
20.08.199235.03513Kokonaisfosfori
20.08.199240.04016Kokonaisfosfori
20.08.199245.04515.5Kokonaisfosfori
20.08.199247.04716Kokonaisfosfori
20.08.19920.0 - 2.009Kokonaisfosfori
14.10.199225.02514Kokonaisfosfori
25.10.19921.0114Kokonaisfosfori
25.10.199246.04615Kokonaisfosfori
15.03.19931.017Kokonaisfosfori
15.03.19935.059Kokonaisfosfori
15.03.199310.01015Kokonaisfosfori
15.03.199315.01516Kokonaisfosfori
15.03.199320.02016Kokonaisfosfori
15.03.199325.02515Kokonaisfosfori
15.03.199330.03014Kokonaisfosfori
15.03.199335.03517Kokonaisfosfori
15.03.199340.04018Kokonaisfosfori
15.03.199345.04529Kokonaisfosfori
15.03.199347.04741Kokonaisfosfori
23.05.19931.0120Kokonaisfosfori
23.05.199347.04713Kokonaisfosfori
05.07.19931.0115Kokonaisfosfori
05.07.19935.0514Kokonaisfosfori
05.07.199310.0109Kokonaisfosfori
05.07.199320.02012Kokonaisfosfori
05.07.199330.03012Kokonaisfosfori
05.07.199340.04016Kokonaisfosfori
05.07.199345.04513Kokonaisfosfori
05.07.199347.04714Kokonaisfosfori
03.08.19931.0119Kokonaisfosfori
03.08.19935.0512Kokonaisfosfori
03.08.199310.0109Kokonaisfosfori
03.08.199320.02010Kokonaisfosfori
03.08.199330.03011Kokonaisfosfori
03.08.199340.04013Kokonaisfosfori
03.08.199345.04514Kokonaisfosfori
03.08.199347.04714Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
24.08.19931.0113Kokonaisfosfori
24.08.19935.0513Kokonaisfosfori
24.08.199310.01013Kokonaisfosfori
24.08.199315.01513Kokonaisfosfori
24.08.199320.02016Kokonaisfosfori
24.08.199325.02511Kokonaisfosfori
24.08.199330.03011Kokonaisfosfori
24.08.199335.03514Kokonaisfosfori
24.08.199340.04013Kokonaisfosfori
24.08.199345.04513Kokonaisfosfori
24.08.199347.04714Kokonaisfosfori
13.10.19931.0110Kokonaisfosfori
13.10.199345.0459Kokonaisfosfori
18.10.199325.0259Kokonaisfosfori
21.03.19941.017Kokonaisfosfori
21.03.19945.057Kokonaisfosfori
21.03.199410.01014Kokonaisfosfori
21.03.199415.01516Kokonaisfosfori
21.03.199420.02016Kokonaisfosfori
21.03.199425.02515Kokonaisfosfori
21.03.199430.03018Kokonaisfosfori
21.03.199435.03518Kokonaisfosfori
21.03.199440.04021Kokonaisfosfori
21.03.199445.04529Kokonaisfosfori
21.03.199447.04747Kokonaisfosfori
25.05.19941.0119Kokonaisfosfori
25.05.199446.04615Kokonaisfosfori
12.06.19940.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
23.08.19941.0110Kokonaisfosfori
23.08.19945.0510Kokonaisfosfori
23.08.199410.01011Kokonaisfosfori
23.08.199415.01512Kokonaisfosfori
23.08.199420.02011Kokonaisfosfori
23.08.199425.02511Kokonaisfosfori
23.08.199430.03010Kokonaisfosfori
23.08.199435.03513Kokonaisfosfori
23.08.199440.04015Kokonaisfosfori
23.08.199445.04514Kokonaisfosfori
23.08.199447.04714Kokonaisfosfori
26.10.19941.0110Kokonaisfosfori
26.10.199447.04712Kokonaisfosfori
13.03.19951.018Kokonaisfosfori
13.03.19955.058Kokonaisfosfori
13.03.199510.01012Kokonaisfosfori
13.03.199515.01515Kokonaisfosfori
13.03.199520.02014Kokonaisfosfori
13.03.199525.02515Kokonaisfosfori
13.03.199530.03014Kokonaisfosfori
13.03.199535.03517Kokonaisfosfori
13.03.199540.04021Kokonaisfosfori
13.03.199545.04527Kokonaisfosfori
13.03.199547.04733Kokonaisfosfori
16.03.19951.018Kokonaisfosfori
16.03.199530.03014Kokonaisfosfori
16.03.199540.04022Kokonaisfosfori
16.03.199546.04627Kokonaisfosfori
22.05.19951.0112Kokonaisfosfori
22.05.199548.04812Kokonaisfosfori
22.08.19951.0113Kokonaisfosfori
22.08.199547.04713Kokonaisfosfori
23.08.19951.0112Kokonaisfosfori
23.08.19955.0512Kokonaisfosfori
23.08.199510.01012Kokonaisfosfori
23.08.199515.01510Kokonaisfosfori
23.08.199520.02010Kokonaisfosfori
23.08.199525.02510Kokonaisfosfori
23.08.199530.03011Kokonaisfosfori
23.08.199535.03511Kokonaisfosfori
23.08.199540.04012Kokonaisfosfori
23.08.199545.04513Kokonaisfosfori
23.08.199547.04714Kokonaisfosfori
24.10.19951.019Kokonaisfosfori
24.10.199547.0479Kokonaisfosfori
12.03.19961.016Kokonaisfosfori
12.03.199630.03012Kokonaisfosfori
12.03.199640.04020Kokonaisfosfori
12.03.199648.04834Kokonaisfosfori
29.05.19961.0116Kokonaisfosfori
29.05.199648.04812Kokonaisfosfori
21.08.19961.0114Kokonaisfosfori
21.08.199646.54613Kokonaisfosfori
21.10.19961.0110Kokonaisfosfori
21.10.199648.04810Kokonaisfosfori
10.03.19971.016Kokonaisfosfori
10.03.199730.03011Kokonaisfosfori
10.03.199740.04015Kokonaisfosfori
10.03.199748.04822Kokonaisfosfori
20.05.19971.0113Kokonaisfosfori
20.05.199746.04610Kokonaisfosfori
17.08.19971.0110Kokonaisfosfori
17.08.199730.0308Kokonaisfosfori
17.08.199740.04011Kokonaisfosfori
17.08.199746.74614Kokonaisfosfori
21.10.19971.019Kokonaisfosfori
21.10.199748.0489Kokonaisfosfori
08.03.19981.017Kokonaisfosfori
08.03.199830.03011Kokonaisfosfori
08.03.199840.04017Kokonaisfosfori
08.03.199847.24723Kokonaisfosfori
26.05.19981.0120Kokonaisfosfori
26.05.199846.04610Kokonaisfosfori
26.05.19980.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
24.08.19981.0113Kokonaisfosfori
24.08.199847.54713Kokonaisfosfori
24.08.19980.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
21.09.19980.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
20.10.19981.0111Kokonaisfosfori
20.10.199848.24810Kokonaisfosfori
09.03.19991.016Kokonaisfosfori
09.03.199930.03011Kokonaisfosfori
09.03.199940.04011Kokonaisfosfori
09.03.199947.54714Kokonaisfosfori
17.05.19991.0115Kokonaisfosfori
17.05.199947.54712Kokonaisfosfori
16.08.19991.0112Kokonaisfosfori
16.08.199948.24813Kokonaisfosfori
16.08.19990.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
31.08.19991.019Kokonaisfosfori
31.08.19995.0511Kokonaisfosfori
31.08.199925.0259Kokonaisfosfori
31.08.199947.04711Kokonaisfosfori
03.10.19991.0112Kokonaisfosfori
03.10.199948.04811Kokonaisfosfori
06.03.20001.018Kokonaisfosfori
06.03.200030.03012Kokonaisfosfori
06.03.200040.04017Kokonaisfosfori
06.03.200046.84625Kokonaisfosfori
20.03.20001.017Kokonaisfosfori
20.03.20005.059Kokonaisfosfori
20.03.200025.02514Kokonaisfosfori
20.03.200046.04625Kokonaisfosfori
15.05.20001.0115Kokonaisfosfori
15.05.200047.5479Kokonaisfosfori
14.06.20000.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
28.06.20000.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
08.08.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
21.08.20001.0111Kokonaisfosfori
21.08.20005.0511Kokonaisfosfori
21.08.200025.0259Kokonaisfosfori
21.08.200046.04615Kokonaisfosfori
22.08.20001.019Kokonaisfosfori
22.08.200048.04811Kokonaisfosfori
23.08.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.10.200025.02510Kokonaisfosfori
24.10.20001.019Kokonaisfosfori
24.10.200047.7479Kokonaisfosfori
13.03.20011.017Kokonaisfosfori
13.03.200130.0309Kokonaisfosfori
13.03.200140.04013Kokonaisfosfori
13.03.200147.44718Kokonaisfosfori
19.03.20011.0112Kokonaisfosfori
19.03.20015.0512Kokonaisfosfori
19.03.200125.02512Kokonaisfosfori
19.03.200146.04617Kokonaisfosfori
16.05.20011.0116Kokonaisfosfori
16.05.200118.01812Kokonaisfosfori
11.07.20010.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
15.08.20011.0115Kokonaisfosfori
15.08.20015.0510Kokonaisfosfori
15.08.200125.0258Kokonaisfosfori
15.08.200146.04614Kokonaisfosfori
21.08.20011.0110Kokonaisfosfori
21.08.200148.04812Kokonaisfosfori
25.10.20011.018Kokonaisfosfori
25.10.200120.0208Kokonaisfosfori
25.10.200147.0478Kokonaisfosfori
12.11.200125.0258Kokonaisfosfori
11.03.20021.017Kokonaisfosfori
11.03.200230.03010Kokonaisfosfori
11.03.200240.04026Kokonaisfosfori
11.03.200247.14723Kokonaisfosfori
18.03.20021.017Kokonaisfosfori
18.03.20025.056Kokonaisfosfori
18.03.200225.02510Kokonaisfosfori
18.03.200246.04621Kokonaisfosfori
28.05.20021.0115Kokonaisfosfori
28.05.200247.5478Kokonaisfosfori
07.08.20021.0113Kokonaisfosfori
07.08.200230.03011Kokonaisfosfori
07.08.200240.04012Kokonaisfosfori
07.08.200248.04813Kokonaisfosfori
19.08.20021.0111Kokonaisfosfori
19.08.20025.0511Kokonaisfosfori
19.08.200225.0257Kokonaisfosfori
19.08.200246.04613Kokonaisfosfori
14.10.200225.0259Kokonaisfosfori
21.10.20021.017Kokonaisfosfori
21.10.200247.2477Kokonaisfosfori
11.03.20031.015Kokonaisfosfori
11.03.200330.03011Kokonaisfosfori
11.03.200340.04014Kokonaisfosfori
11.03.200347.24726Kokonaisfosfori
17.03.20031.018Kokonaisfosfori
17.03.20035.056Kokonaisfosfori
17.03.200325.02511Kokonaisfosfori
17.03.200345.54523Kokonaisfosfori
21.05.20031.0110Kokonaisfosfori
21.05.200347.5479Kokonaisfosfori
11.08.20031.0110Kokonaisfosfori
11.08.200330.03011Kokonaisfosfori
11.08.200340.04010Kokonaisfosfori
11.08.200346.24613Kokonaisfosfori
18.08.20031.0111Kokonaisfosfori
18.08.20035.0510Kokonaisfosfori
18.08.200325.0257Kokonaisfosfori
18.08.200346.04611Kokonaisfosfori
20.10.200325.0258Kokonaisfosfori
21.10.20031.015Kokonaisfosfori
21.10.200348.0486Kokonaisfosfori
10.03.20041.015Kokonaisfosfori
10.03.200430.0308Kokonaisfosfori
10.03.200440.04015Kokonaisfosfori
10.03.200447.34717Kokonaisfosfori
15.03.20041.017Kokonaisfosfori
15.03.20045.057Kokonaisfosfori
15.03.200425.0259Kokonaisfosfori
15.03.200446.04620Kokonaisfosfori
26.05.20041.0112Kokonaisfosfori
26.05.200447.5479Kokonaisfosfori
08.08.20041.0116Kokonaisfosfori
08.08.200430.03010Kokonaisfosfori
08.08.200440.04021Kokonaisfosfori
08.08.200446.74616Kokonaisfosfori
16.08.20041.0111Kokonaisfosfori
16.08.20045.0512Kokonaisfosfori
16.08.200425.0258Kokonaisfosfori
16.08.200446.54613Kokonaisfosfori
14.10.200425.0258Kokonaisfosfori
26.10.20041.018Kokonaisfosfori
26.10.200448.04810Kokonaisfosfori
09.03.20051.019Kokonaisfosfori
09.03.200530.03012Kokonaisfosfori
09.03.200540.04013Kokonaisfosfori
09.03.200548.04817Kokonaisfosfori
15.03.20051.0113Kokonaisfosfori
15.03.20055.059Kokonaisfosfori
15.03.200525.02511Kokonaisfosfori
15.03.200546.54613Kokonaisfosfori
25.05.20051.0113Kokonaisfosfori
25.05.200547.54710Kokonaisfosfori
14.07.20050.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
09.08.20051.0115Kokonaisfosfori
09.08.200530.03010Kokonaisfosfori
09.08.200540.04012Kokonaisfosfori
09.08.200548.04812Kokonaisfosfori
15.08.20051.0113Kokonaisfosfori
15.08.20055.0511Kokonaisfosfori
15.08.200525.0258Kokonaisfosfori
15.08.200546.04612Kokonaisfosfori
26.10.20051.018Kokonaisfosfori
26.10.200548.0487Kokonaisfosfori
31.10.200525.0259Kokonaisfosfori
07.03.20061.016Kokonaisfosfori
07.03.200630.03011Kokonaisfosfori
07.03.200640.04014Kokonaisfosfori
07.03.200647.24726Kokonaisfosfori
23.03.20061.016Kokonaisfosfori
23.03.20065.056Kokonaisfosfori
23.03.200625.02512Kokonaisfosfori
23.03.200647.54726Kokonaisfosfori
30.05.20061.0119Kokonaisfosfori
30.05.200647.24711Kokonaisfosfori
15.08.20061.0113Kokonaisfosfori
15.08.200630.03011Kokonaisfosfori
15.08.200640.04013Kokonaisfosfori
15.08.200646.04613Kokonaisfosfori
16.08.20061.0111Kokonaisfosfori
16.08.200625.0258Kokonaisfosfori
16.08.200646.04612Kokonaisfosfori
25.10.200625.02510Kokonaisfosfori
06.11.20061.018Kokonaisfosfori
06.11.200647.8479Kokonaisfosfori
12.04.20071.019Kokonaisfosfori
12.04.200730.03011Kokonaisfosfori
12.04.200740.04013Kokonaisfosfori
12.04.200747.54716Kokonaisfosfori
28.05.20071.0120Kokonaisfosfori
28.05.200748.44812Kokonaisfosfori
08.08.20071.0117Kokonaisfosfori
08.08.200730.03012Kokonaisfosfori
08.08.200740.04012Kokonaisfosfori
08.08.200748.34814Kokonaisfosfori
20.08.20071.0111Kokonaisfosfori
20.08.20075.0512Kokonaisfosfori
20.08.200725.0258Kokonaisfosfori
20.08.200747.04715Kokonaisfosfori
17.10.200725.02510Kokonaisfosfori
29.10.20071.016Kokonaisfosfori
29.10.200748.24810Kokonaisfosfori
17.03.20081.015Kokonaisfosfori
17.03.20085.057Kokonaisfosfori
17.03.200825.02510Kokonaisfosfori
17.03.200847.54716Kokonaisfosfori
29.05.20081.0120Kokonaisfosfori
29.05.200848.44813Kokonaisfosfori
06.08.20081.0115Kokonaisfosfori
06.08.200830.03010Kokonaisfosfori
06.08.200840.04012Kokonaisfosfori
06.08.200848.34813Kokonaisfosfori
13.08.20081.0113Kokonaisfosfori
13.08.20085.0513Kokonaisfosfori
13.08.200825.0258Kokonaisfosfori
13.08.200848.04814Kokonaisfosfori
22.10.200825.0259Kokonaisfosfori
30.10.20081.017Kokonaisfosfori
30.10.200848.3489Kokonaisfosfori
12.03.20091.018Kokonaisfosfori
12.03.200930.03012Kokonaisfosfori
12.03.200940.04014Kokonaisfosfori
12.03.200948.04819Kokonaisfosfori
23.03.20091.016Kokonaisfosfori
23.03.200925.02513Kokonaisfosfori
23.03.200946.04620Kokonaisfosfori
20.05.20091.0120Kokonaisfosfori
20.05.200947.24713Kokonaisfosfori
16.06.20091.0111Kokonaisfosfori
16.06.200925.0257Kokonaisfosfori
16.06.200945.5458Kokonaisfosfori
11.08.20091.0111Kokonaisfosfori
11.08.200930.0309Kokonaisfosfori
11.08.200940.04012Kokonaisfosfori
11.08.200947.84712Kokonaisfosfori
18.08.20091.019Kokonaisfosfori
18.08.200925.0256Kokonaisfosfori
18.08.200946.04611Kokonaisfosfori
20.10.20091.019Kokonaisfosfori
20.10.200925.0259Kokonaisfosfori
20.10.200946.0468Kokonaisfosfori
27.10.20091.018Kokonaisfosfori
27.10.200948.3489Kokonaisfosfori
31.05.20101.0116Kokonaisfosfori
31.05.201048.04812Kokonaisfosfori
28.06.20101.0114Kokonaisfosfori
28.06.201020.0208Kokonaisfosfori
28.06.201046.0469Kokonaisfosfori
01.07.20100.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
16.08.20101.0112Kokonaisfosfori
16.08.201030.03010Kokonaisfosfori
16.08.201040.04012Kokonaisfosfori
16.08.201047.54712Kokonaisfosfori
18.08.20101.019Kokonaisfosfori
18.08.201020.0207Kokonaisfosfori
18.08.201046.04611Kokonaisfosfori
30.09.20100.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.11.20101.019Kokonaisfosfori
23.11.201048.34811Kokonaisfosfori
14.03.20111.017Kokonaisfosfori
14.03.201130.03010Kokonaisfosfori
14.03.201140.04013Kokonaisfosfori
14.03.201146.84617Kokonaisfosfori
11.05.20111.0122Kokonaisfosfori
11.05.201147.44710Kokonaisfosfori
10.08.20111.019Kokonaisfosfori
10.08.201130.0308Kokonaisfosfori
10.08.201140.0409Kokonaisfosfori
10.08.201147.64711Kokonaisfosfori
10.11.20111.017Kokonaisfosfori
10.11.201147.7478Kokonaisfosfori
21.03.20121.017Kokonaisfosfori
21.03.201230.03012Kokonaisfosfori
21.03.201240.04013Kokonaisfosfori
21.03.201247.54718Kokonaisfosfori
23.05.20121.0113Kokonaisfosfori
23.05.201248.34811Kokonaisfosfori
14.08.20121.0119Kokonaisfosfori
14.08.201230.03021Kokonaisfosfori
14.08.201240.04015Kokonaisfosfori
14.08.201248.24815Kokonaisfosfori
08.10.20121.0112Kokonaisfosfori
08.10.201248.44818Kokonaisfosfori
18.03.20131.016Kokonaisfosfori
18.03.201330.03012Kokonaisfosfori
18.03.201340.04012Kokonaisfosfori
18.03.201347.74734Kokonaisfosfori
19.03.20131.017Kokonaisfosfori
19.03.201320.02013Kokonaisfosfori
19.03.201347.04725Kokonaisfosfori
16.05.20131.0116Kokonaisfosfori
16.05.201347.34713Kokonaisfosfori
27.06.20131.0112Kokonaisfosfori
27.06.201320.0209Kokonaisfosfori
27.06.201346.04611Kokonaisfosfori
04.07.20130.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
14.08.20131.0110Kokonaisfosfori
14.08.201320.0207Kokonaisfosfori
14.08.201346.04610Kokonaisfosfori
20.08.20131.0110Kokonaisfosfori
20.08.201330.03010Kokonaisfosfori
20.08.201340.04011Kokonaisfosfori
20.08.201347.24711Kokonaisfosfori
09.09.20130.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
03.10.201320.0206Kokonaisfosfori
03.10.20131.0110Kokonaisfosfori
03.10.201347.04716Kokonaisfosfori
24.04.20141.0111Kokonaisfosfori
24.04.201430.03014Kokonaisfosfori
24.04.201440.04011Kokonaisfosfori
24.04.201447.24710Kokonaisfosfori
21.05.20141.0114Kokonaisfosfori
21.05.201447.34715Kokonaisfosfori
07.08.20141.0116Kokonaisfosfori
07.08.201430.03011Kokonaisfosfori
07.08.201440.04014Kokonaisfosfori
07.08.201447.24717Kokonaisfosfori
01.10.20141.0112Kokonaisfosfori
01.10.201447.14713Kokonaisfosfori
09.03.20151.016Kokonaisfosfori
09.03.201530.03010Kokonaisfosfori
09.03.201540.04015Kokonaisfosfori
09.03.201547.04718Kokonaisfosfori
26.05.20151.0117Kokonaisfosfori
26.05.201547.54714Kokonaisfosfori
18.08.20151.0117Kokonaisfosfori
18.08.201540.04014Kokonaisfosfori
18.08.201547.54723Kokonaisfosfori
12.10.201520.0209Kokonaisfosfori
15.03.20161.019Kokonaisfosfori
15.03.201630.03015Kokonaisfosfori
15.03.201640.04016Kokonaisfosfori
15.03.201647.04722Kokonaisfosfori
19.05.20161.0123Kokonaisfosfori
19.05.201647.44714Kokonaisfosfori
26.07.20161.0127Kokonaisfosfori
23.08.20161.0113Kokonaisfosfori
23.08.201640.04012Kokonaisfosfori
23.08.201647.24716Kokonaisfosfori
14.09.20161.0113Kokonaisfosfori
03.10.20161.0110Kokonaisfosfori
03.10.201647.14713Kokonaisfosfori
30.05.20171.0110Kokonaisfosfori
30.05.201747.14711Kokonaisfosfori
08.08.20171.017Kokonaisfosfori
08.08.201740.0408Kokonaisfosfori
08.08.201746.9469Kokonaisfosfori
24.10.201720.0208Kokonaisfosfori
04.04.20181.017Kokonaisfosfori
04.04.201840.04018Kokonaisfosfori
04.04.201847.54722Kokonaisfosfori
22.05.20181.0115Kokonaisfosfori
22.05.201847.54717Kokonaisfosfori
28.08.20181.0111Kokonaisfosfori
28.08.201840.04014Kokonaisfosfori
28.08.201847.04717Kokonaisfosfori
03.10.20181.0111Kokonaisfosfori
03.10.201847.04713Kokonaisfosfori
13.03.20191.016Kokonaisfosfori
13.03.201940.04013Kokonaisfosfori
13.03.201946.94624Kokonaisfosfori
21.05.20191.0115Kokonaisfosfori
21.05.201946.94611Kokonaisfosfori
23.07.20191.018Kokonaisfosfori
21.08.20191.0110Kokonaisfosfori
21.08.201940.04011Kokonaisfosfori
21.08.201946.94612Kokonaisfosfori
25.09.20191.0111Kokonaisfosfori
28.10.201920.02011Kokonaisfosfori
26.05.20201.0111Kokonaisfosfori
26.05.202047.54711Kokonaisfosfori
13.08.20201.0111Kokonaisfosfori
13.08.202040.04010Kokonaisfosfori
13.08.202047.24711Kokonaisfosfori
12.10.20201.0110Kokonaisfosfori
12.10.202047.14711Kokonaisfosfori
16.03.20211.017Kokonaisfosfori
16.03.202140.04014Kokonaisfosfori
16.03.202147.34723Kokonaisfosfori
25.05.20211.0125Kokonaisfosfori
25.05.202147.54714Kokonaisfosfori
12.08.20211.0115Kokonaisfosfori
12.08.202140.04017Kokonaisfosfori
12.08.202147.44719Kokonaisfosfori
28.10.202120.0209Kokonaisfosfori
02.03.20221.016Kokonaisfosfori
02.03.202240.04015Kokonaisfosfori
02.03.202247.04725Kokonaisfosfori
24.05.20221.0115Kokonaisfosfori
24.05.202247.44711Kokonaisfosfori
28.07.20221.0110Kokonaisfosfori
29.08.20221.019Kokonaisfosfori
29.08.202240.04013Kokonaisfosfori
29.08.202246.74614Kokonaisfosfori
08.09.20221.0115Kokonaisfosfori
25.10.202220.0208Kokonaisfosfori
15.03.20231.014Kokonaisfosfori
15.03.202340.0409Kokonaisfosfori
15.03.202346.94617Kokonaisfosfori
30.05.20231.0110Kokonaisfosfori
30.05.202346.9466Kokonaisfosfori