Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 8,9 km2
Syvyys: 36,1 m
Keskisyvyys: 8,5 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 810 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 93 km2
Kunta: Kontiolahti
Havaintopaikka: Herajärvi 40

Suhteellisen kirkasvetinen Herajärvi sijaitsee Kontiolahdella Vuoksen vesistössä. Järveä ympäröivät korkeat vaarajonot. Vaikka järvi on melko syvä, siinä on paljon saaria ja useita kapeita salmia. Suurin järveen laskeva osavaluma-alue on Pusonjoki ja pohjoisesta Herajärveen laskee Myllypuro. Järvi laskee vetensä Herajokea pitkin Pieliseen.

Hydrologia

Herajärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Herajärvi on karu ja vain lievää humusleimaa osoittava järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu neljännes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoveljystä ja soiden ojituksista. Lähes kaksi kolmannesta fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Herajärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Herajärvi 40

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Herajärvi 40

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 35 m (haetaan 30 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.02.196633.03310Kokonaisfosfori
24.07.19861.013Kokonaisfosfori
24.07.198631.0315Kokonaisfosfori
20.08.19871.016Kokonaisfosfori
20.08.19875.055Kokonaisfosfori
20.08.198716.0164Kokonaisfosfori
20.08.198733.0334Kokonaisfosfori
13.03.19961.014Kokonaisfosfori
13.03.199617.0174Kokonaisfosfori
13.03.199630.0306Kokonaisfosfori
17.03.19971.014Kokonaisfosfori
17.03.199717.0174Kokonaisfosfori
17.03.199731.0315Kokonaisfosfori
30.03.19991.014Kokonaisfosfori
30.03.199917.0174Kokonaisfosfori
30.03.199932.5325Kokonaisfosfori
28.03.20011.013Kokonaisfosfori
28.03.200116.8163Kokonaisfosfori
28.03.200132.5326Kokonaisfosfori
02.08.20011.015Kokonaisfosfori
02.08.200116.8163Kokonaisfosfori
02.08.200132.5325Kokonaisfosfori
03.03.20041.013Kokonaisfosfori
03.03.200416.8164Kokonaisfosfori
03.03.200432.5329Kokonaisfosfori
04.08.20041.014Kokonaisfosfori
04.08.200416.8166Kokonaisfosfori
04.08.200432.5326Kokonaisfosfori
26.04.20061.013Kokonaisfosfori
26.04.200616.8163Kokonaisfosfori
26.04.200632.5325Kokonaisfosfori
29.08.20061.013Kokonaisfosfori
29.08.200616.8163Kokonaisfosfori
29.08.200632.5324Kokonaisfosfori
19.03.20081.014Kokonaisfosfori
19.03.200816.8163Kokonaisfosfori
19.03.200832.5324Kokonaisfosfori
07.08.20081.014Kokonaisfosfori
07.08.200817.5174Kokonaisfosfori
07.08.200834.0344Kokonaisfosfori
20.01.20111.014Kokonaisfosfori
20.01.201117.0173Kokonaisfosfori
20.01.201132.5324Kokonaisfosfori
25.05.20111.013Kokonaisfosfori
25.05.201117.0174Kokonaisfosfori
25.05.201132.5323Kokonaisfosfori
23.08.20111.013Kokonaisfosfori
23.08.201117.0173Kokonaisfosfori
23.08.201132.5324Kokonaisfosfori
22.09.20111.014Kokonaisfosfori
22.09.201117.0174Kokonaisfosfori
22.09.201132.5325Kokonaisfosfori
11.03.20141.015Kokonaisfosfori
11.03.201418.0184Kokonaisfosfori
11.03.201435.0358Kokonaisfosfori
30.06.20141.014Kokonaisfosfori
30.06.201417.0174Kokonaisfosfori
30.06.201432.5324Kokonaisfosfori
26.08.20141.013Kokonaisfosfori
26.08.201417.0174Kokonaisfosfori
26.08.201432.5325Kokonaisfosfori
25.09.201417.0174Kokonaisfosfori
27.03.20171.014.1Kokonaisfosfori
27.03.201716.0163.8Kokonaisfosfori
27.03.201731.5316.9Kokonaisfosfori
27.07.20171.013.6Kokonaisfosfori
27.07.201716.0163.4Kokonaisfosfori
27.07.201731.0314.3Kokonaisfosfori
23.08.20171.013Kokonaisfosfori
23.08.201717.4173Kokonaisfosfori
23.08.201733.5333.8Kokonaisfosfori
03.10.201717.0173.5Kokonaisfosfori
03.03.202010.0104.3Kokonaisfosfori
03.03.202032.0326.5Kokonaisfosfori
03.03.20201.014.6Kokonaisfosfori
21.07.20201.015.8Kokonaisfosfori
21.07.202010.0103.4Kokonaisfosfori
21.07.202032.3323.6Kokonaisfosfori
27.08.20201.014.4Kokonaisfosfori
27.08.202010.0105.5Kokonaisfosfori
27.08.202032.0324.2Kokonaisfosfori
23.03.20231.013.5Kokonaisfosfori
23.03.202310.0103Kokonaisfosfori
23.03.202332.5329.1Kokonaisfosfori
17.07.20231.015.8Kokonaisfosfori
17.07.202310.0104.2Kokonaisfosfori
17.07.202332.0325.4Kokonaisfosfori
29.08.20231.015Kokonaisfosfori
29.08.202310.0104Kokonaisfosfori
29.08.202332.0324.3Kokonaisfosfori