Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 165 km2
Syvyys: 34,47 m
Keskisyvyys: 11,49 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 711 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 3669 km2
Kunta: Kuopio, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo
Havaintopaikka: Iisvesi 61

Iisvesi on kirkasvetinen järvi, joka kuuluu Rautalammin reittiin ja saa vetensä pohjoispuolella sijaitsevasta Nilakasta. Järvi koostuu kolmesta altaasta, jotka ovat Iisvesi, Rasvanki ja Virmasvesi. Järvelle on ominaista suuret saaret ja järveä halkovat niemet. Iisvedestä vedet laskevat lännessä Niiniveteen.

Hydrologia

Iisvettä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Iisvesi on karu ja vain lievää humuspitoisuutta osoittava järvi. Iisveden ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Iisveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja reilu kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Iisveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iisvesi 61

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iisvesi 61

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 35 m (haetaan 30 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
31.03.19651.0114Kokonaisfosfori
31.03.19655.056Kokonaisfosfori
31.03.196515.0152Kokonaisfosfori
31.03.196535.03510Kokonaisfosfori
28.03.19661.0120Kokonaisfosfori
28.03.19665.0510Kokonaisfosfori
28.03.196620.02010Kokonaisfosfori
28.03.196634.03420Kokonaisfosfori
02.04.19671.015Kokonaisfosfori
02.04.19675.0510Kokonaisfosfori
02.04.196720.02020Kokonaisfosfori
02.04.196734.03420Kokonaisfosfori
31.03.19681.0110Kokonaisfosfori
31.03.19685.0510Kokonaisfosfori
31.03.196820.02010Kokonaisfosfori
31.03.196834.03420Kokonaisfosfori
08.04.19691.0110Kokonaisfosfori
08.04.19695.0520Kokonaisfosfori
08.04.196920.02010Kokonaisfosfori
08.04.196934.03410Kokonaisfosfori
05.04.19701.0110Kokonaisfosfori
05.04.19705.0510Kokonaisfosfori
05.04.197032.03210Kokonaisfosfori
23.03.19711.0110Kokonaisfosfori
23.03.19715.0510Kokonaisfosfori
23.03.197115.01510Kokonaisfosfori
23.03.197131.03110Kokonaisfosfori
25.03.19721.0110Kokonaisfosfori
25.03.19725.0510Kokonaisfosfori
25.03.197215.01510Kokonaisfosfori
25.03.197234.53430Kokonaisfosfori
21.03.19731.015Kokonaisfosfori
21.03.19735.055Kokonaisfosfori
21.03.197320.0202Kokonaisfosfori
21.03.197335.53515Kokonaisfosfori
20.03.19741.019Kokonaisfosfori
20.03.19745.057Kokonaisfosfori
20.03.197420.0207Kokonaisfosfori
20.03.197434.53417Kokonaisfosfori
21.08.19741.0111Kokonaisfosfori
21.08.19745.0511Kokonaisfosfori
21.08.197420.0206Kokonaisfosfori
21.08.197434.53411Kokonaisfosfori
12.03.19751.019Kokonaisfosfori
12.03.19755.0510Kokonaisfosfori
12.03.197520.02010Kokonaisfosfori
12.03.197535.03513Kokonaisfosfori
26.08.19751.017Kokonaisfosfori
26.08.19755.055Kokonaisfosfori
26.08.197520.0207Kokonaisfosfori
26.08.197534.0349Kokonaisfosfori
23.03.19761.0112Kokonaisfosfori
23.03.19765.056Kokonaisfosfori
23.03.197620.0207Kokonaisfosfori
23.03.197634.23411Kokonaisfosfori
24.08.19761.0110Kokonaisfosfori
24.08.19765.0512Kokonaisfosfori
24.08.197620.02012Kokonaisfosfori
24.08.197634.33435Kokonaisfosfori
24.03.19771.018Kokonaisfosfori
24.03.19775.055Kokonaisfosfori
24.03.197720.0205Kokonaisfosfori
24.03.197734.53433Kokonaisfosfori
28.03.19781.0113Kokonaisfosfori
28.03.19785.059Kokonaisfosfori
28.03.197820.0209Kokonaisfosfori
28.03.197834.53425Kokonaisfosfori
23.08.19781.018Kokonaisfosfori
23.08.19785.056Kokonaisfosfori
23.08.197820.0206Kokonaisfosfori
23.08.197834.8348Kokonaisfosfori
27.03.19791.019Kokonaisfosfori
27.03.19795.057Kokonaisfosfori
27.03.197920.0206Kokonaisfosfori
27.03.197934.03419Kokonaisfosfori
23.08.19791.0112Kokonaisfosfori
23.08.19795.059Kokonaisfosfori
23.08.197920.0206Kokonaisfosfori
23.08.197934.8348Kokonaisfosfori
25.03.19801.016Kokonaisfosfori
25.03.19805.056Kokonaisfosfori
25.03.198020.0207Kokonaisfosfori
25.03.198034.53414Kokonaisfosfori
26.08.19801.016Kokonaisfosfori
26.08.19805.059Kokonaisfosfori
26.08.198020.0205Kokonaisfosfori
26.08.198034.5347Kokonaisfosfori
23.03.19811.018Kokonaisfosfori
23.03.19815.057Kokonaisfosfori
23.03.198120.0206Kokonaisfosfori
23.03.198134.83417Kokonaisfosfori
24.08.19811.019Kokonaisfosfori
24.08.19815.059Kokonaisfosfori
24.08.198120.0207Kokonaisfosfori
24.08.198135.5358Kokonaisfosfori
22.03.19821.0111Kokonaisfosfori
22.03.19825.0510Kokonaisfosfori
22.03.198220.0209Kokonaisfosfori
22.03.198234.53414Kokonaisfosfori
23.08.19820.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
23.08.19821.0110Kokonaisfosfori
23.08.19825.059Kokonaisfosfori
23.08.198220.0207Kokonaisfosfori
23.08.198234.5349Kokonaisfosfori
23.03.19831.018Kokonaisfosfori
23.03.19835.056Kokonaisfosfori
23.03.198320.0205Kokonaisfosfori
23.03.198334.63412Kokonaisfosfori
18.08.19830.0 - 2.008Kokonaisfosfori
18.08.19831.018Kokonaisfosfori
18.08.19835.057Kokonaisfosfori
18.08.198320.0206Kokonaisfosfori
18.08.198334.5347Kokonaisfosfori
29.03.19841.017Kokonaisfosfori
29.03.19845.056Kokonaisfosfori
29.03.198420.0206Kokonaisfosfori
29.03.198434.83426Kokonaisfosfori
23.08.19840.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.08.19841.019Kokonaisfosfori
23.08.19845.059Kokonaisfosfori
23.08.198415.0157Kokonaisfosfori
23.08.198434.5349Kokonaisfosfori
25.03.19851.017Kokonaisfosfori
25.03.19855.055Kokonaisfosfori
25.03.198520.0205Kokonaisfosfori
25.03.198534.53431Kokonaisfosfori
27.08.19850.0 - 2.009Kokonaisfosfori
27.08.19851.018Kokonaisfosfori
27.08.19855.057Kokonaisfosfori
27.08.198520.0206Kokonaisfosfori
27.08.198534.8348Kokonaisfosfori
25.03.19861.017Kokonaisfosfori
25.03.19865.056Kokonaisfosfori
25.03.198620.0206Kokonaisfosfori
25.03.198634.93423Kokonaisfosfori
25.08.19860.0 - 2.009Kokonaisfosfori
25.08.19861.019Kokonaisfosfori
25.08.19865.058Kokonaisfosfori
25.08.198620.0207Kokonaisfosfori
25.08.198635.0359Kokonaisfosfori
23.03.19871.015Kokonaisfosfori
23.03.19875.054Kokonaisfosfori
23.03.198720.0204Kokonaisfosfori
23.03.198735.03513Kokonaisfosfori
25.08.19870.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
25.08.19871.0110Kokonaisfosfori
25.08.19875.058Kokonaisfosfori
25.08.198720.0207Kokonaisfosfori
25.08.198734.9347Kokonaisfosfori
23.03.19881.017Kokonaisfosfori
23.03.19885.056Kokonaisfosfori
23.03.198820.0206Kokonaisfosfori
23.03.198834.83413Kokonaisfosfori
23.08.19880.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.08.19881.018Kokonaisfosfori
23.08.19885.059Kokonaisfosfori
23.08.198820.0207Kokonaisfosfori
23.08.198834.23411Kokonaisfosfori
21.03.19891.018Kokonaisfosfori
21.03.19895.057Kokonaisfosfori
21.03.198920.0205Kokonaisfosfori
21.03.198934.73419Kokonaisfosfori
22.08.19890.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
22.08.19891.0110Kokonaisfosfori
22.08.19895.0510Kokonaisfosfori
22.08.198920.0207Kokonaisfosfori
22.08.198934.7348Kokonaisfosfori
03.10.19890.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
21.03.19901.015Kokonaisfosfori
21.03.19905.056Kokonaisfosfori
21.03.199020.0205Kokonaisfosfori
21.03.199035.03520Kokonaisfosfori
21.08.19900.0 - 2.009Kokonaisfosfori
21.08.19901.017Kokonaisfosfori
21.08.19905.059Kokonaisfosfori
21.08.199020.0206Kokonaisfosfori
21.08.199035.0358Kokonaisfosfori
21.03.19911.018Kokonaisfosfori
21.03.19915.055Kokonaisfosfori
21.03.199120.0205Kokonaisfosfori
21.03.199134.63414Kokonaisfosfori
22.08.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
22.08.19911.017Kokonaisfosfori
22.08.19915.056Kokonaisfosfori
22.08.199120.0204Kokonaisfosfori
22.08.199135.0357Kokonaisfosfori
10.10.19911.016Kokonaisfosfori
10.10.199120.0206Kokonaisfosfori
24.03.19921.016Kokonaisfosfori
24.03.19925.056Kokonaisfosfori
24.03.199220.0205Kokonaisfosfori
24.03.199234.83413Kokonaisfosfori
20.08.19920.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
20.08.19921.0111Kokonaisfosfori
20.08.19925.0511Kokonaisfosfori
20.08.199220.02010Kokonaisfosfori
20.08.199234.93414Kokonaisfosfori
18.03.19931.019Kokonaisfosfori
18.03.19935.058Kokonaisfosfori
18.03.199320.0208Kokonaisfosfori
18.03.199335.03521Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
24.08.19931.017Kokonaisfosfori
24.08.19935.059Kokonaisfosfori
24.08.199320.0207Kokonaisfosfori
24.08.199335.03511Kokonaisfosfori
19.10.19931.018Kokonaisfosfori
19.10.199320.0208Kokonaisfosfori
24.03.19971.018Kokonaisfosfori
24.03.19975.056Kokonaisfosfori
24.03.199720.0206Kokonaisfosfori
24.03.199734.63414Kokonaisfosfori
26.08.19971.017Kokonaisfosfori
26.08.19975.056Kokonaisfosfori
26.08.199720.0207Kokonaisfosfori
26.08.199734.0348Kokonaisfosfori
13.10.199720.0205Kokonaisfosfori
29.03.200020.0206Kokonaisfosfori
29.03.200034.73415Kokonaisfosfori
29.03.20001.017Kokonaisfosfori
29.03.20005.056Kokonaisfosfori
30.08.20001.017Kokonaisfosfori
30.08.20005.058Kokonaisfosfori
30.08.200020.0206Kokonaisfosfori
30.08.200034.53411Kokonaisfosfori
24.10.200020.0207Kokonaisfosfori
21.03.20011.016Kokonaisfosfori
21.03.20015.055Kokonaisfosfori
21.03.200120.0205Kokonaisfosfori
21.03.200134.83411Kokonaisfosfori
12.07.20010.0 - 2.009Kokonaisfosfori
28.08.20011.018Kokonaisfosfori
28.08.20015.057Kokonaisfosfori
28.08.200120.0206Kokonaisfosfori
28.08.200135.0357Kokonaisfosfori
22.10.200120.0205Kokonaisfosfori
27.03.20021.015Kokonaisfosfori
27.03.20025.056Kokonaisfosfori
27.03.200220.0205Kokonaisfosfori
27.03.200234.73412Kokonaisfosfori
27.08.20021.015Kokonaisfosfori
27.08.20025.056Kokonaisfosfori
27.08.200220.0205Kokonaisfosfori
27.08.200234.83410Kokonaisfosfori
22.10.200220.0206Kokonaisfosfori
24.03.20031.015Kokonaisfosfori
24.03.20035.055Kokonaisfosfori
24.03.200320.0205Kokonaisfosfori
24.03.200334.43413Kokonaisfosfori
27.08.20031.019Kokonaisfosfori
27.08.20035.056Kokonaisfosfori
27.08.200320.0205Kokonaisfosfori
27.08.200335.0355Kokonaisfosfori
27.10.200320.0207Kokonaisfosfori
23.03.20041.016Kokonaisfosfori
23.03.20045.055Kokonaisfosfori
23.03.200420.0205Kokonaisfosfori
23.03.200434.93427Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
25.08.20041.019Kokonaisfosfori
25.08.20045.057Kokonaisfosfori
25.08.200420.0207Kokonaisfosfori
25.08.200435.3358Kokonaisfosfori
02.11.200420.0207Kokonaisfosfori
04.04.20051.018Kokonaisfosfori
04.04.20055.057Kokonaisfosfori
04.04.200520.0206Kokonaisfosfori
04.04.200534.83416Kokonaisfosfori
25.08.20051.018Kokonaisfosfori
25.08.20055.056Kokonaisfosfori
25.08.200520.0207Kokonaisfosfori
25.08.200534.6348Kokonaisfosfori
27.10.200520.0206Kokonaisfosfori
27.03.20081.017Kokonaisfosfori
27.03.20085.055Kokonaisfosfori
27.03.200820.0205Kokonaisfosfori
27.03.200834.83410Kokonaisfosfori
28.08.20081.017Kokonaisfosfori
28.08.20085.057Kokonaisfosfori
28.08.200820.0205Kokonaisfosfori
28.08.200835.1359Kokonaisfosfori
30.03.20111.017Kokonaisfosfori
30.03.201120.0205Kokonaisfosfori
30.03.201134.13415Kokonaisfosfori
31.08.20111.015Kokonaisfosfori
31.08.201120.0205Kokonaisfosfori
31.08.201134.53410Kokonaisfosfori
20.03.20161.017.4Kokonaisfosfori
20.03.201620.0205.8Kokonaisfosfori
20.03.201634.83410Kokonaisfosfori
29.08.20161.017.7Kokonaisfosfori
29.08.201620.0206.9Kokonaisfosfori
29.08.201635.03511Kokonaisfosfori
28.03.20191.016.8Kokonaisfosfori
28.03.201920.0205.5Kokonaisfosfori
28.03.201934.5348.9Kokonaisfosfori
15.08.20191.018.2Kokonaisfosfori
15.08.201920.0205.3Kokonaisfosfori
15.08.201934.5347.4Kokonaisfosfori
28.03.20221.016.6Kokonaisfosfori
28.03.202220.0204.5Kokonaisfosfori
28.03.202234.0345.6Kokonaisfosfori
15.08.20221.018Kokonaisfosfori
25.08.20221.017.5Kokonaisfosfori
25.08.202220.0206.3Kokonaisfosfori
25.08.202234.5346.8Kokonaisfosfori
12.10.202234.63411Kokonaisfosfori