Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 14 km2
Syvyys: 18,8 m
Keskisyvyys: 3,9 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 303 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 131 km2, josta Suomen puolella 7867 km2
Kunta: Kuhmo
Havaintopaikka: Jonkeri 5

Jonkeri sijaitsee Vuoksen päävesistössä Kuhmon kaakkoiskulmassa. Humuspitoisen järven vedet laskevat Lieksan suuntaan Jongunjokea pitkin. Jonkerissa on kaksi kalmo- eli hautasaarta.

Hydrologia

Jonkeria ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Jonkeri on lievästi rehevä humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

45 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista. Liki puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Jonkeriin vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Jonkeri 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Jonkeri 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 19 m (haetaan 14 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.20011.0114Kokonaisfosfori
26.02.20013.0311Kokonaisfosfori
26.02.20019.0911Kokonaisfosfori
26.02.200117.01720Kokonaisfosfori
23.07.20081.0113Kokonaisfosfori
23.07.20085.0513Kokonaisfosfori
23.07.200810.01011Kokonaisfosfori
23.07.200817.01717Kokonaisfosfori
26.10.20089.0911Kokonaisfosfori
23.03.20111.0114Kokonaisfosfori
23.03.201110.01012Kokonaisfosfori
23.03.201118.01842Kokonaisfosfori
04.07.20111.0114Kokonaisfosfori
04.07.20118.0815Kokonaisfosfori
04.07.201117.01722Kokonaisfosfori
22.08.20111.0114Kokonaisfosfori
22.08.20119.0915Kokonaisfosfori
22.08.201117.51726Kokonaisfosfori
25.09.20119.0914Kokonaisfosfori
16.03.20141.0111Kokonaisfosfori
16.03.201410.01012Kokonaisfosfori
16.03.201417.71737Kokonaisfosfori
11.06.20141.0113Kokonaisfosfori
11.06.201410.01011Kokonaisfosfori
11.06.201418.01812Kokonaisfosfori
12.08.20141.0112Kokonaisfosfori
12.08.201410.01013Kokonaisfosfori
12.08.201417.81716Kokonaisfosfori
06.10.201410.01013Kokonaisfosfori
18.03.20151.0111Kokonaisfosfori
18.03.20159.0910Kokonaisfosfori
18.03.201518.01850Kokonaisfosfori
16.06.20151.0112Kokonaisfosfori
16.06.20158.0814Kokonaisfosfori
16.06.201517.81717Kokonaisfosfori
23.08.20158.0812Kokonaisfosfori
08.11.20158.0811Kokonaisfosfori
20.03.20181.0115Kokonaisfosfori
20.03.20189.0911Kokonaisfosfori
20.03.201817.01724Kokonaisfosfori
11.06.20181.0134Kokonaisfosfori
11.06.201810.01011Kokonaisfosfori
11.06.201819.11920Kokonaisfosfori
28.08.20181.0115Kokonaisfosfori
28.08.20189.0912Kokonaisfosfori
28.08.201817.01737Kokonaisfosfori
25.10.20189.0913Kokonaisfosfori