Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 2,2 km2
Syvyys: 13,9 m
Keskisyvyys: 4,3 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 276 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 33 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Juuanjärvi 9

Juuanjärvi on Juuan kunnassa sijaitseva tummavetinen metsäjärvi, joka kuuluu Vuoksen vesistöön. Matarapuro laskee Katajasuon halki järveen. Juuanjärven kaakkoisosa kaventuu Alajoeksi, joka laskee Juuanjoen kautta Pieliseen, jonka pinta on noin 76 metriä Juuanjärveä alempana.

Hydrologia

Juuanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Leskelän myllyn säännöstelypato Juuanjoessa sekä järven luusuassa oleva osittain purettu uittopato estävät joidenkin lajien vaelluksen.

Vedenlaatu

Juuanjärvi on karu, mutta erittäin tummavetinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista ja peltoviljelystä. Lähes puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Juuanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juuanjärvi 9

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juuanjärvi 9

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.06.19781.0112Kokonaisfosfori
13.06.197813.51314Kokonaisfosfori
20.07.19781.0112Kokonaisfosfori
20.07.197814.01420Kokonaisfosfori
10.10.19780.5015Kokonaisfosfori
04.08.19800.0 - 3.0012Kokonaisfosfori
11.01.19951.018Kokonaisfosfori
11.01.199514.01412Kokonaisfosfori
04.01.20051.0110Kokonaisfosfori
04.01.200511.51116Kokonaisfosfori
15.12.20081.019Kokonaisfosfori
15.12.20089.0910Kokonaisfosfori
05.02.20151.019Kokonaisfosfori
05.02.20156.569Kokonaisfosfori
05.02.201512.01213Kokonaisfosfori
09.06.20151.018Kokonaisfosfori
09.06.20156.568Kokonaisfosfori
09.06.201511.01110Kokonaisfosfori