Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 156 km2
Syvyys: 61,97 m
Keskisyvyys: 8,31 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 342 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 5355 km2
Kunta: Kuopio, Siilinjärvi
Havaintopaikka: Juurusvesi 24

Juurusvesi kuuluu Nilsiän reittiin. Järven vedet laskevat Jännevirran ja Kotkatveden kautta Kallaveteen, joiden vedenpinta on samalla tasolla Juurusveden kanssa.

Hydrologia

Juurusvettä ei ole voimakkaasti muutettu. Kallaveden säännöstely on niin lievää, ettei se vaikuta hydrologiseen tilaan.

Vedenlaatu

Juurusvesi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Juurusveden ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kaksi kolmannesta Juurusveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Yli 40 % fosforista on peräisin peltoviljelystä ja vajaa kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Juurusveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juurusvesi 24

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juurusvesi 24

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 51 m (haetaan 46 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
25.03.19651.0110Kokonaisfosfori
25.03.19655.0520Kokonaisfosfori
25.03.196525.02510Kokonaisfosfori
25.03.196549.04930Kokonaisfosfori
31.03.19661.0130Kokonaisfosfori
31.03.19665.0530Kokonaisfosfori
31.03.196625.02520Kokonaisfosfori
31.03.196649.04940Kokonaisfosfori
30.03.19671.0110Kokonaisfosfori
30.03.19675.0510Kokonaisfosfori
30.03.196725.02510Kokonaisfosfori
30.03.196750.05020Kokonaisfosfori
01.04.19681.0110Kokonaisfosfori
01.04.19685.0520Kokonaisfosfori
01.04.196825.02510Kokonaisfosfori
01.04.196849.04930Kokonaisfosfori
26.03.19691.0110Kokonaisfosfori
26.03.19695.0520Kokonaisfosfori
26.03.196925.02520Kokonaisfosfori
26.03.196948.04820Kokonaisfosfori
10.09.19691.0120Kokonaisfosfori
10.09.196910.01020Kokonaisfosfori
10.09.196914.01420Kokonaisfosfori
10.09.196925.02510Kokonaisfosfori
10.09.196935.03510Kokonaisfosfori
10.09.196948.04810Kokonaisfosfori
01.04.19701.0120Kokonaisfosfori
01.04.19705.0530Kokonaisfosfori
01.04.197025.02540Kokonaisfosfori
01.04.197050.05040Kokonaisfosfori
07.06.19701.0120Kokonaisfosfori
07.06.19703.0320Kokonaisfosfori
07.06.19705.0530Kokonaisfosfori
07.06.19708.0820Kokonaisfosfori
07.06.197010.01020Kokonaisfosfori
07.06.197020.02030Kokonaisfosfori
07.06.197030.03020Kokonaisfosfori
07.06.197049.04920Kokonaisfosfori
28.06.19700.0020Kokonaisfosfori
28.06.19701.0120Kokonaisfosfori
28.06.19703.0320Kokonaisfosfori
28.06.19705.0520Kokonaisfosfori
28.06.19707.07210Kokonaisfosfori
08.07.19700.0020Kokonaisfosfori
08.07.19701.0120Kokonaisfosfori
08.07.19704.0420Kokonaisfosfori
08.07.19707.0720Kokonaisfosfori
08.07.197012.01220Kokonaisfosfori
08.07.197025.02520Kokonaisfosfori
08.07.197039.03920Kokonaisfosfori
19.07.19700.0020Kokonaisfosfori
19.07.19701.0120Kokonaisfosfori
19.07.19705.0520Kokonaisfosfori
19.07.197010.01020Kokonaisfosfori
19.07.197020.02020Kokonaisfosfori
19.07.197030.03020Kokonaisfosfori
19.07.197048.04820Kokonaisfosfori
02.08.19700.0020Kokonaisfosfori
02.08.19701.0120Kokonaisfosfori
02.08.19705.0520Kokonaisfosfori
02.08.197010.01020Kokonaisfosfori
02.08.197020.02020Kokonaisfosfori
02.08.197030.03020Kokonaisfosfori
02.08.197049.04920Kokonaisfosfori
26.08.19700.0020Kokonaisfosfori
26.08.19701.0120Kokonaisfosfori
26.08.197010.01020Kokonaisfosfori
26.08.197015.01510Kokonaisfosfori
26.08.197030.03010Kokonaisfosfori
26.08.197040.04010Kokonaisfosfori
26.08.197048.04810Kokonaisfosfori
17.09.19700.0010Kokonaisfosfori
17.09.19701.0120Kokonaisfosfori
17.09.197010.01020Kokonaisfosfori
17.09.197015.01510Kokonaisfosfori
17.09.197025.02510Kokonaisfosfori
17.09.197035.03520Kokonaisfosfori
17.09.197050.05010Kokonaisfosfori
12.10.19700.0020Kokonaisfosfori
12.10.19701.0110Kokonaisfosfori
12.10.197015.01520Kokonaisfosfori
12.10.197030.03020Kokonaisfosfori
12.10.197051.05120Kokonaisfosfori
17.03.19711.0120Kokonaisfosfori
17.03.19715.0520Kokonaisfosfori
17.03.197125.02550Kokonaisfosfori
17.03.197150.050100Kokonaisfosfori
19.03.19721.0120Kokonaisfosfori
19.03.19725.0520Kokonaisfosfori
19.03.197225.02520Kokonaisfosfori
19.03.197248.04850Kokonaisfosfori
18.03.19731.0111Kokonaisfosfori
18.03.19735.058Kokonaisfosfori
18.03.197325.02513Kokonaisfosfori
18.03.197349.04960Kokonaisfosfori
24.03.19741.0130Kokonaisfosfori
24.03.19745.0514Kokonaisfosfori
24.03.197425.02511Kokonaisfosfori
24.03.197449.04948Kokonaisfosfori
25.08.19741.0116Kokonaisfosfori
25.08.19745.0521Kokonaisfosfori
25.08.197425.02513Kokonaisfosfori
25.08.197449.04922Kokonaisfosfori
17.03.19751.0120Kokonaisfosfori
17.03.19755.0518Kokonaisfosfori
17.03.197525.02514Kokonaisfosfori
17.03.197550.05024Kokonaisfosfori
26.08.19751.0116Kokonaisfosfori
26.08.19755.0515Kokonaisfosfori
26.08.197525.02515Kokonaisfosfori
26.08.197549.04918Kokonaisfosfori
16.03.19761.0123Kokonaisfosfori
16.03.19765.0514Kokonaisfosfori
16.03.197625.0258Kokonaisfosfori
16.03.197649.04917Kokonaisfosfori
17.08.19761.0121Kokonaisfosfori
17.08.19765.0523Kokonaisfosfori
17.08.197625.02518Kokonaisfosfori
17.08.197650.05021Kokonaisfosfori
16.03.19771.0113Kokonaisfosfori
16.03.19775.0510Kokonaisfosfori
16.03.197725.02512Kokonaisfosfori
16.03.197748.34824Kokonaisfosfori
16.03.19781.0114Kokonaisfosfori
16.03.19785.0518Kokonaisfosfori
16.03.197825.02513Kokonaisfosfori
16.03.197850.05045Kokonaisfosfori
21.08.19781.0112Kokonaisfosfori
21.08.19785.0513Kokonaisfosfori
21.08.197825.02514Kokonaisfosfori
21.08.197849.54928Kokonaisfosfori
20.03.19791.0117Kokonaisfosfori
20.03.19795.0515Kokonaisfosfori
20.03.197925.02518Kokonaisfosfori
20.03.197949.34935Kokonaisfosfori
16.08.19791.0116Kokonaisfosfori
16.08.19795.0513Kokonaisfosfori
16.08.197925.02512Kokonaisfosfori
16.08.197950.35016Kokonaisfosfori
18.03.19801.0116Kokonaisfosfori
18.03.19805.0515Kokonaisfosfori
18.03.198025.02514Kokonaisfosfori
18.03.198049.74923Kokonaisfosfori
21.08.19801.0113Kokonaisfosfori
21.08.19805.0513Kokonaisfosfori
21.08.198025.02513Kokonaisfosfori
21.08.198049.64913Kokonaisfosfori
17.03.19811.0116Kokonaisfosfori
17.03.19815.0516Kokonaisfosfori
17.03.198125.02517Kokonaisfosfori
17.03.198149.04919Kokonaisfosfori
20.08.19811.0117Kokonaisfosfori
20.08.19815.0516Kokonaisfosfori
20.08.198125.02513Kokonaisfosfori
20.08.198150.05014Kokonaisfosfori
16.03.19821.0122Kokonaisfosfori
16.03.19825.0521Kokonaisfosfori
16.03.198225.02518Kokonaisfosfori
16.03.198249.54923Kokonaisfosfori
15.06.19820.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
12.07.19820.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
05.08.19820.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
18.08.198249.04918Kokonaisfosfori
18.08.19820.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
18.08.19821.0121Kokonaisfosfori
18.08.19825.0517Kokonaisfosfori
18.08.198225.02516Kokonaisfosfori
16.03.19831.0120Kokonaisfosfori
16.03.19835.0519Kokonaisfosfori
16.03.198325.02515Kokonaisfosfori
16.03.198349.04920Kokonaisfosfori
18.08.19830.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
18.08.19831.0112Kokonaisfosfori
18.08.19835.0512Kokonaisfosfori
18.08.198325.02512Kokonaisfosfori
18.08.198348.54813Kokonaisfosfori
20.03.19841.0118Kokonaisfosfori
20.03.19845.0517Kokonaisfosfori
20.03.198425.02516Kokonaisfosfori
20.03.198448.84819Kokonaisfosfori
20.08.19840.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
20.08.19841.0113Kokonaisfosfori
20.08.19845.0515Kokonaisfosfori
20.08.198425.02513Kokonaisfosfori
20.08.198450.05013Kokonaisfosfori
19.03.19851.0116Kokonaisfosfori
19.03.19855.0516Kokonaisfosfori
19.03.198525.02517Kokonaisfosfori
19.03.198548.84825Kokonaisfosfori
20.08.19850.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
20.08.19851.0114Kokonaisfosfori
20.08.19855.0514Kokonaisfosfori
20.08.198525.0258Kokonaisfosfori
20.08.198548.94812Kokonaisfosfori
13.03.19861.0120Kokonaisfosfori
13.03.19865.0516Kokonaisfosfori
13.03.198625.02512Kokonaisfosfori
13.03.198648.94821Kokonaisfosfori
17.06.19860.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
15.07.19860.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
07.08.19860.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
21.08.19860.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
21.08.19861.0117Kokonaisfosfori
21.08.19865.0520Kokonaisfosfori
21.08.198625.02513Kokonaisfosfori
21.08.198649.04914Kokonaisfosfori
18.03.19871.0118Kokonaisfosfori
18.03.19875.0514Kokonaisfosfori
18.03.198725.02515Kokonaisfosfori
18.03.198748.84819Kokonaisfosfori
24.08.19870.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
24.08.19871.0112Kokonaisfosfori
24.08.19875.0514Kokonaisfosfori
24.08.198725.02511Kokonaisfosfori
24.08.198749.54912Kokonaisfosfori
17.03.19881.0116Kokonaisfosfori
17.03.19885.0515Kokonaisfosfori
17.03.198825.02514Kokonaisfosfori
17.03.198848.84820Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
16.08.19881.0117Kokonaisfosfori
16.08.19885.0522Kokonaisfosfori
16.08.198825.02515Kokonaisfosfori
16.08.198849.44917Kokonaisfosfori
20.03.19891.0123Kokonaisfosfori
20.03.19895.0517Kokonaisfosfori
20.03.198925.02515Kokonaisfosfori
20.03.198948.84822Kokonaisfosfori
16.08.19890.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
16.08.19891.0116Kokonaisfosfori
16.08.19895.0517Kokonaisfosfori
16.08.198925.02515Kokonaisfosfori
16.08.198949.04914Kokonaisfosfori
15.03.19901.0118Kokonaisfosfori
15.03.19905.0517Kokonaisfosfori
15.03.199025.02515Kokonaisfosfori
15.03.199049.04924Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
16.08.19900.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
16.08.19901.0115Kokonaisfosfori
16.08.19905.0514Kokonaisfosfori
16.08.199025.02512Kokonaisfosfori
16.08.199049.04913Kokonaisfosfori
19.03.19911.0114Kokonaisfosfori
19.03.19915.0513Kokonaisfosfori
19.03.199125.02510Kokonaisfosfori
19.03.199149.04933Kokonaisfosfori
20.08.19910.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
20.08.19911.0114Kokonaisfosfori
20.08.19915.0515Kokonaisfosfori
20.08.199125.02511Kokonaisfosfori
20.08.199149.24913Kokonaisfosfori
08.10.19911.0114Kokonaisfosfori
08.10.199125.02514Kokonaisfosfori
17.03.19921.0120Kokonaisfosfori
17.03.19925.0518Kokonaisfosfori
17.03.199225.02514Kokonaisfosfori
17.03.199249.14923Kokonaisfosfori
17.08.19920.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
17.08.19921.0116Kokonaisfosfori
17.08.19925.0518Kokonaisfosfori
17.08.199225.02515Kokonaisfosfori
17.08.199249.04918Kokonaisfosfori
16.03.19931.0120Kokonaisfosfori
16.03.19935.0518Kokonaisfosfori
16.03.199325.02516Kokonaisfosfori
16.03.199349.04943Kokonaisfosfori
19.08.19930.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
19.08.19931.0117Kokonaisfosfori
19.08.19935.0516Kokonaisfosfori
19.08.199325.02515Kokonaisfosfori
19.08.199349.04916Kokonaisfosfori
14.10.19931.0114Kokonaisfosfori
14.10.199325.02514Kokonaisfosfori
16.03.19941.0118Kokonaisfosfori
16.03.19945.0517Kokonaisfosfori
16.03.199425.02515Kokonaisfosfori
16.03.199448.84843Kokonaisfosfori
21.06.19940.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
12.07.19940.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
02.08.19940.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
23.08.19940.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
23.08.19941.0118Kokonaisfosfori
23.08.19945.0524Kokonaisfosfori
23.08.199425.02517Kokonaisfosfori
23.08.199448.84818Kokonaisfosfori
19.09.19941.0115Kokonaisfosfori
19.09.199449.04920Kokonaisfosfori
03.10.199425.02515Kokonaisfosfori
15.03.19951.0118Kokonaisfosfori
15.03.19955.0519Kokonaisfosfori
15.03.199525.02518Kokonaisfosfori
15.03.199549.04949Kokonaisfosfori
16.08.19951.0119Kokonaisfosfori
16.08.19955.0516Kokonaisfosfori
16.08.199525.02514Kokonaisfosfori
16.08.199549.04916Kokonaisfosfori
04.10.199525.02513Kokonaisfosfori
18.03.19961.0117Kokonaisfosfori
18.03.19965.0517Kokonaisfosfori
18.03.199625.02515Kokonaisfosfori
18.03.199648.94825Kokonaisfosfori
20.08.19961.0118Kokonaisfosfori
20.08.19965.0518Kokonaisfosfori
20.08.199625.02514Kokonaisfosfori
20.08.199649.14915Kokonaisfosfori
15.10.199625.02516Kokonaisfosfori
18.03.19971.0119Kokonaisfosfori
18.03.19975.0519Kokonaisfosfori
18.03.199725.02517Kokonaisfosfori
18.03.199748.94829Kokonaisfosfori
19.08.19971.0118Kokonaisfosfori
19.08.19975.0517Kokonaisfosfori
19.08.199725.02514Kokonaisfosfori
19.08.199749.04915Kokonaisfosfori
16.10.199725.02513Kokonaisfosfori
18.03.19981.0119Kokonaisfosfori
18.03.19985.0518Kokonaisfosfori
18.03.199825.02515Kokonaisfosfori
18.03.199848.94822Kokonaisfosfori
14.07.19980.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
18.08.19980.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.08.19981.0116Kokonaisfosfori
18.08.19985.0521Kokonaisfosfori
18.08.199825.02516Kokonaisfosfori
18.08.199849.04916Kokonaisfosfori
13.10.199825.02518Kokonaisfosfori
16.03.19991.0122Kokonaisfosfori
16.03.19995.0521Kokonaisfosfori
16.03.199925.02517Kokonaisfosfori
16.03.199948.04819Kokonaisfosfori
17.08.19991.0116Kokonaisfosfori
17.08.19995.0517Kokonaisfosfori
17.08.199925.02514Kokonaisfosfori
17.08.199948.74814Kokonaisfosfori
13.10.199925.02518Kokonaisfosfori
16.03.20001.0123Kokonaisfosfori
16.03.20005.0523Kokonaisfosfori
16.03.200025.02519Kokonaisfosfori
16.03.200049.04927Kokonaisfosfori
16.08.20001.0120Kokonaisfosfori
16.08.20005.0517Kokonaisfosfori
16.08.200025.02518Kokonaisfosfori
16.08.200049.04920Kokonaisfosfori
19.10.200025.02516Kokonaisfosfori
12.03.20011.0124Kokonaisfosfori
12.03.20015.0523Kokonaisfosfori
12.03.200125.02521Kokonaisfosfori
12.03.200149.24935Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
27.08.20011.0115Kokonaisfosfori
27.08.20015.0515Kokonaisfosfori
27.08.200125.02516Kokonaisfosfori
27.08.200149.0495Kokonaisfosfori
11.10.200125.02515Kokonaisfosfori
19.03.20021.0120Kokonaisfosfori
19.03.20025.0520Kokonaisfosfori
19.03.200225.02515Kokonaisfosfori
19.03.200248.64818Kokonaisfosfori
29.08.20021.0116Kokonaisfosfori
29.08.20025.0513Kokonaisfosfori
29.08.200225.02513Kokonaisfosfori
29.08.200249.04913Kokonaisfosfori
16.10.200225.02513Kokonaisfosfori
18.03.20031.0116Kokonaisfosfori
18.03.20035.0515Kokonaisfosfori
18.03.200325.0259Kokonaisfosfori
18.03.200348.84819Kokonaisfosfori
18.08.20031.0117Kokonaisfosfori
18.08.20035.0517Kokonaisfosfori
18.08.200325.02514Kokonaisfosfori
18.08.200348.54815Kokonaisfosfori
22.10.200325.02514Kokonaisfosfori
16.03.20041.0121Kokonaisfosfori
16.03.20045.0522Kokonaisfosfori
16.03.200425.02517Kokonaisfosfori
16.03.200448.84820Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
23.08.20041.0116Kokonaisfosfori
23.08.20045.0517Kokonaisfosfori
23.08.200425.02515Kokonaisfosfori
23.08.200449.04915Kokonaisfosfori
26.10.200425.02516Kokonaisfosfori
15.03.20051.0126Kokonaisfosfori
15.03.20055.0524Kokonaisfosfori
15.03.200525.02518Kokonaisfosfori
15.03.200548.84823Kokonaisfosfori
18.08.20051.0116Kokonaisfosfori
18.08.20055.0516Kokonaisfosfori
18.08.200525.02517Kokonaisfosfori
18.08.200549.04918Kokonaisfosfori
25.10.200525.02515Kokonaisfosfori
28.03.20061.0126Kokonaisfosfori
28.03.20065.0526Kokonaisfosfori
28.03.200625.02522Kokonaisfosfori
28.03.200648.84829Kokonaisfosfori
28.08.20061.0118Kokonaisfosfori
28.08.20065.0512Kokonaisfosfori
28.08.200625.02513Kokonaisfosfori
28.08.200648.04814Kokonaisfosfori
30.10.200625.02514Kokonaisfosfori
22.03.20071.0120Kokonaisfosfori
22.03.20075.0519Kokonaisfosfori
22.03.200725.02518Kokonaisfosfori
22.03.200749.04923Kokonaisfosfori
30.08.20071.0113Kokonaisfosfori
30.08.20075.0513Kokonaisfosfori
30.08.200725.02511Kokonaisfosfori
30.08.200748.54812Kokonaisfosfori
25.10.200725.02513Kokonaisfosfori
26.03.20081.0122Kokonaisfosfori
26.03.20085.0522Kokonaisfosfori
26.03.200825.02520Kokonaisfosfori
26.03.200848.74821Kokonaisfosfori
27.08.20081.0117Kokonaisfosfori
27.08.20085.0515Kokonaisfosfori
27.08.200825.02514Kokonaisfosfori
27.08.200849.24914Kokonaisfosfori
15.10.200825.02514Kokonaisfosfori
15.10.200849.54914Kokonaisfosfori
17.03.20111.0118Kokonaisfosfori
17.03.201125.02514Kokonaisfosfori
17.03.201148.74827Kokonaisfosfori
01.09.20111.0112Kokonaisfosfori
01.09.201125.02511Kokonaisfosfori
01.09.201148.54812Kokonaisfosfori
29.03.20161.0119Kokonaisfosfori
29.03.201625.02520Kokonaisfosfori
29.03.201648.84825Kokonaisfosfori
23.08.20161.0115Kokonaisfosfori
23.08.201625.02513Kokonaisfosfori
23.08.201649.04915Kokonaisfosfori
03.10.20181.0115Kokonaisfosfori
03.10.201848.54816Kokonaisfosfori
10.11.20211.0115Kokonaisfosfori
10.11.202149.04916Kokonaisfosfori