Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 317 km2
Syvyys: 75 m
Keskisyvyys: 9,7
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Kuopio
Havaintopaikka: Kallavesi 405

Kallavesi on Kallaveden reitin keskusjärvi ja samalla myös Pohjois-Savon suurin järvi. Kallavesi purkaa vetensä kahta reittiä: noin kaksi kolmasosaa purkautuu Konnuskosken ja Naapuskosken kautta Unnukkaan ja siitä Saimaan Haukivedelle, loppuosan purkautuessa Suvasveden kautta Heinäveden reitille ja sitä kautta Haukivedelle.

Hydrologia

Kallavettä on vuodesta 1972 alkaen säännöstelty vesiliikennettä ja virkistyskäyttöä varten. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on säännöstelyn aikana ollut 83 cm.

Vedenlaatu

Kallavesi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Kallaveden ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lehtoniemen puhdistamo Kuopiossa on merkittävä Kallaveden tilaan vaikuttava pistekuormituspaine yhdessä maatalouden hajakuormituksen kanssa.

Yli kaksi kolmannesta Kallaveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes puolet fosforista on peräisin peltoviljelystä ja noin neljännes on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Kallaveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kallavesi 405

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kallavesi 405

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 49 m (haetaan 44 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.03.19741.0116Kokonaisfosfori
26.03.197410.01031Kokonaisfosfori
26.03.197420.02022Kokonaisfosfori
26.03.197446.04627Kokonaisfosfori
27.05.19740.0 - 48.0019Kokonaisfosfori
26.08.197449.04941Kokonaisfosfori
26.08.19741.0118Kokonaisfosfori
26.08.197410.01019Kokonaisfosfori
26.08.197420.02024Kokonaisfosfori
17.11.19740.0 - 44.0031Kokonaisfosfori
23.03.19751.0127Kokonaisfosfori
23.03.197510.01027Kokonaisfosfori
23.03.197520.02023Kokonaisfosfori
23.03.197541.04135Kokonaisfosfori
20.05.19750.0 - 40.0029Kokonaisfosfori
04.08.19751.0121Kokonaisfosfori
04.08.197510.01017Kokonaisfosfori
04.08.197520.02018Kokonaisfosfori
04.08.197544.04424Kokonaisfosfori
04.11.19750.0 - 42.0011Kokonaisfosfori
22.03.19761.0121Kokonaisfosfori
22.03.19765.0522Kokonaisfosfori
22.03.197610.01017Kokonaisfosfori
22.03.197615.01514Kokonaisfosfori
22.03.197620.02017Kokonaisfosfori
22.03.197630.03019Kokonaisfosfori
22.03.197642.04219Kokonaisfosfori
24.05.19761.0 - 10.0125Kokonaisfosfori
08.08.19761.0121Kokonaisfosfori
08.08.19765.0527Kokonaisfosfori
08.08.197610.01021Kokonaisfosfori
08.08.197615.01519Kokonaisfosfori
08.08.197620.02020Kokonaisfosfori
08.08.197630.03021Kokonaisfosfori
08.08.197642.04217Kokonaisfosfori
22.03.19771.0132Kokonaisfosfori
22.03.19775.0521Kokonaisfosfori
22.03.197710.01023Kokonaisfosfori
22.03.197715.01519Kokonaisfosfori
22.03.197720.02021Kokonaisfosfori
22.03.197730.03024Kokonaisfosfori
22.03.197742.04256Kokonaisfosfori
22.05.19771.0 - 10.0132Kokonaisfosfori
02.08.19771.0128Kokonaisfosfori
02.08.19775.0528Kokonaisfosfori
02.08.197710.01031Kokonaisfosfori
02.08.197715.01527Kokonaisfosfori
02.08.197720.02027Kokonaisfosfori
02.08.197730.03028Kokonaisfosfori
02.08.197742.04236Kokonaisfosfori
23.10.19771.0 - 10.0113Kokonaisfosfori
02.04.19781.0117Kokonaisfosfori
02.04.19785.0517Kokonaisfosfori
02.04.197810.01016Kokonaisfosfori
02.04.197815.01519Kokonaisfosfori
02.04.197820.02017Kokonaisfosfori
02.04.197830.03020Kokonaisfosfori
02.04.197840.04041Kokonaisfosfori
02.04.197844.04468Kokonaisfosfori
24.05.19781.0 - 10.0120Kokonaisfosfori
13.08.19781.0111Kokonaisfosfori
13.08.19785.0513Kokonaisfosfori
13.08.197810.01013Kokonaisfosfori
13.08.197815.015110Kokonaisfosfori
13.08.197820.02011Kokonaisfosfori
13.08.197830.03016Kokonaisfosfori
13.08.197840.04016Kokonaisfosfori
13.08.197844.04416Kokonaisfosfori
24.10.19781.0 - 10.0116Kokonaisfosfori
08.04.19791.0113Kokonaisfosfori
08.04.19795.0513Kokonaisfosfori
08.04.197910.01012Kokonaisfosfori
08.04.197915.01512Kokonaisfosfori
08.04.197920.02013Kokonaisfosfori
08.04.197930.03012Kokonaisfosfori
08.04.197940.04016Kokonaisfosfori
08.04.197944.04437Kokonaisfosfori
27.05.19791.0 - 10.019Kokonaisfosfori
12.08.19791.019Kokonaisfosfori
12.08.19795.0512Kokonaisfosfori
12.08.197910.0109Kokonaisfosfori
12.08.197915.0159Kokonaisfosfori
12.08.197920.02011Kokonaisfosfori
12.08.197930.03011Kokonaisfosfori
12.08.197940.04012Kokonaisfosfori
12.08.197945.04516Kokonaisfosfori
09.10.19791.0 - 10.0116Kokonaisfosfori
16.04.19801.0112Kokonaisfosfori
16.04.19805.0512Kokonaisfosfori
16.04.198010.01012Kokonaisfosfori
16.04.198015.01511Kokonaisfosfori
16.04.198020.02012Kokonaisfosfori
16.04.198030.03012Kokonaisfosfori
16.04.198040.04017Kokonaisfosfori
16.04.198044.04424Kokonaisfosfori
27.05.19801.0 - 10.0112Kokonaisfosfori
17.08.19801.0113Kokonaisfosfori
17.08.19805.059Kokonaisfosfori
17.08.198010.0108Kokonaisfosfori
17.08.198015.0157Kokonaisfosfori
17.08.198020.0208Kokonaisfosfori
17.08.198030.0308Kokonaisfosfori
17.08.198040.0409Kokonaisfosfori
17.08.198045.0459Kokonaisfosfori
02.11.19800.0 - 10.0012Kokonaisfosfori
25.03.19811.0115Kokonaisfosfori
25.03.19815.0513Kokonaisfosfori
25.03.198110.01015Kokonaisfosfori
25.03.198115.01515Kokonaisfosfori
25.03.198120.02015Kokonaisfosfori
25.03.198130.03021Kokonaisfosfori
25.03.198140.04019Kokonaisfosfori
25.03.198145.04523Kokonaisfosfori
25.05.19811.0 - 10.0116Kokonaisfosfori
11.08.19811.0121Kokonaisfosfori
11.08.19815.0521Kokonaisfosfori
11.08.198110.01020Kokonaisfosfori
11.08.198115.01517Kokonaisfosfori
11.08.198120.02016Kokonaisfosfori
11.08.198130.03019Kokonaisfosfori
11.08.198140.04020Kokonaisfosfori
11.08.198145.04521Kokonaisfosfori
09.11.19810.0 - 10.0015Kokonaisfosfori
04.04.19821.0124Kokonaisfosfori
04.04.19825.0524Kokonaisfosfori
04.04.198210.01023Kokonaisfosfori
04.04.198215.01517Kokonaisfosfori
04.04.198220.02016Kokonaisfosfori
04.04.198230.03020Kokonaisfosfori
04.04.198240.04021Kokonaisfosfori
04.04.198245.04521Kokonaisfosfori
26.05.19821.0 - 10.0121Kokonaisfosfori
31.08.19821.0119Kokonaisfosfori
31.08.19825.0519Kokonaisfosfori
31.08.198210.01019Kokonaisfosfori
31.08.198215.01520Kokonaisfosfori
31.08.198220.02019Kokonaisfosfori
31.08.198230.03023Kokonaisfosfori
31.08.198240.04021Kokonaisfosfori
31.08.198246.04645Kokonaisfosfori
31.10.19821.0 - 10.0123Kokonaisfosfori
28.03.19831.0123Kokonaisfosfori
28.03.19835.0525Kokonaisfosfori
28.03.198310.01024Kokonaisfosfori
28.03.198315.01535Kokonaisfosfori
28.03.198320.02023Kokonaisfosfori
28.03.198330.03021Kokonaisfosfori
28.03.198340.04027Kokonaisfosfori
28.03.198345.04528Kokonaisfosfori
01.06.19830.0 - 10.0029Kokonaisfosfori
16.08.19831.0119Kokonaisfosfori
16.08.19835.0524Kokonaisfosfori
16.08.198310.01022Kokonaisfosfori
16.08.198315.01520Kokonaisfosfori
16.08.198320.02024Kokonaisfosfori
16.08.198330.03026Kokonaisfosfori
16.08.198340.04024Kokonaisfosfori
16.08.198345.04534Kokonaisfosfori
24.10.19830.0 - 10.0020Kokonaisfosfori
19.03.19841.0113Kokonaisfosfori
19.03.19845.0517Kokonaisfosfori
19.03.198410.01012Kokonaisfosfori
19.03.198415.01511Kokonaisfosfori
19.03.198420.02013Kokonaisfosfori
19.03.198430.03017Kokonaisfosfori
19.03.198440.04015Kokonaisfosfori
19.03.198445.04528Kokonaisfosfori
23.05.19841.0 - 10.0125Kokonaisfosfori
07.08.19841.0115Kokonaisfosfori
07.08.19845.0517Kokonaisfosfori
07.08.198410.01018Kokonaisfosfori
07.08.198415.01515Kokonaisfosfori
07.08.198420.02017Kokonaisfosfori
07.08.198430.03019Kokonaisfosfori
07.08.198440.04021Kokonaisfosfori
07.08.198446.04623Kokonaisfosfori
20.11.19840.0 - 10.0016Kokonaisfosfori
18.03.19851.0112Kokonaisfosfori
18.03.19855.0511Kokonaisfosfori
18.03.198510.01012Kokonaisfosfori
18.03.198515.01512Kokonaisfosfori
18.03.198520.02011Kokonaisfosfori
18.03.198530.03012Kokonaisfosfori
18.03.198540.04016Kokonaisfosfori
18.03.198546.04621Kokonaisfosfori
26.05.19850.0 - 10.0016Kokonaisfosfori
11.08.19851.0114Kokonaisfosfori
11.08.19855.0514Kokonaisfosfori
11.08.198510.01014Kokonaisfosfori
11.08.198515.01514Kokonaisfosfori
11.08.198520.02014Kokonaisfosfori
11.08.198530.03016Kokonaisfosfori
11.08.198540.04018Kokonaisfosfori
11.08.198546.04618Kokonaisfosfori
10.11.19850.0 - 10.0016Kokonaisfosfori
11.03.19861.0110Kokonaisfosfori
11.03.19865.0516Kokonaisfosfori
11.03.198610.01015Kokonaisfosfori
11.03.198615.01515Kokonaisfosfori
11.03.198620.02013Kokonaisfosfori
11.03.198630.03014Kokonaisfosfori
11.03.198640.04016Kokonaisfosfori
11.03.198645.04523Kokonaisfosfori
19.05.19860.0 - 10.0021Kokonaisfosfori
10.08.19861.0117Kokonaisfosfori
10.08.19865.0514Kokonaisfosfori
10.08.198610.01015Kokonaisfosfori
10.08.198615.01517Kokonaisfosfori
10.08.198620.02015Kokonaisfosfori
10.08.198630.03020Kokonaisfosfori
10.08.198640.04021Kokonaisfosfori
10.08.198645.04524Kokonaisfosfori
16.11.19860.0 - 10.0019Kokonaisfosfori
18.03.19871.0118Kokonaisfosfori
18.03.19875.0517Kokonaisfosfori
18.03.198710.01019Kokonaisfosfori
18.03.198715.01515Kokonaisfosfori
18.03.198720.02016Kokonaisfosfori
18.03.198730.03016Kokonaisfosfori
18.03.198740.04020Kokonaisfosfori
18.03.198745.04533Kokonaisfosfori
01.06.19870.0 - 10.0016Kokonaisfosfori
24.03.19881.0115Kokonaisfosfori
24.03.198810.01014Kokonaisfosfori
24.03.198820.02014Kokonaisfosfori
24.03.198830.03016Kokonaisfosfori
24.03.198840.04018Kokonaisfosfori
24.03.198845.04536Kokonaisfosfori
15.06.19880.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
16.08.19881.0115Kokonaisfosfori
16.08.198810.01014Kokonaisfosfori
16.08.198820.02016Kokonaisfosfori
16.08.198840.04018Kokonaisfosfori
16.08.198845.04519Kokonaisfosfori
21.09.19880.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
21.03.19891.0116Kokonaisfosfori
21.03.198910.01016Kokonaisfosfori
21.03.198920.02016Kokonaisfosfori
21.03.198930.03018Kokonaisfosfori
21.03.198940.04033Kokonaisfosfori
21.03.198944.04464Kokonaisfosfori
13.06.19890.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
16.07.19890.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
17.08.19891.0121Kokonaisfosfori
17.08.198910.01019Kokonaisfosfori
17.08.198920.02017Kokonaisfosfori
17.08.198944.04428Kokonaisfosfori
24.08.19891.0118Kokonaisfosfori
10.09.19890.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
21.03.19901.0113Kokonaisfosfori
21.03.199010.01015Kokonaisfosfori
21.03.199020.02014Kokonaisfosfori
21.03.199030.03016Kokonaisfosfori
21.03.199040.04022Kokonaisfosfori
21.03.199044.04445Kokonaisfosfori
13.06.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
09.07.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
08.08.199045.04520Kokonaisfosfori
08.08.19900.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
08.08.19901.0115Kokonaisfosfori
08.08.199010.01012Kokonaisfosfori
08.08.199020.02012Kokonaisfosfori
08.08.199030.03013Kokonaisfosfori
08.08.199040.04016Kokonaisfosfori
16.09.19900.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
17.03.19911.0117Kokonaisfosfori
17.03.199110.01012Kokonaisfosfori
17.03.199120.02011Kokonaisfosfori
17.03.199140.04025Kokonaisfosfori
17.03.199144.54480Kokonaisfosfori
20.05.19911.0 - 45.0112Kokonaisfosfori
16.06.19910.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
15.07.19910.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
11.08.19911.0112Kokonaisfosfori
11.08.199110.01010Kokonaisfosfori
11.08.199120.0209Kokonaisfosfori
11.08.199140.04014Kokonaisfosfori
11.08.199145.04517Kokonaisfosfori
11.08.19910.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
10.09.19910.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
29.10.19911.0 - 44.0110Kokonaisfosfori
16.03.19921.0116Kokonaisfosfori
16.03.199210.01017Kokonaisfosfori
16.03.199220.02017Kokonaisfosfori
16.03.199240.04020Kokonaisfosfori
16.03.199244.54454Kokonaisfosfori
27.05.19920.0 - 45.0025Kokonaisfosfori
24.06.19920.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
21.07.19920.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
12.08.19921.0116Kokonaisfosfori
12.08.199210.01013Kokonaisfosfori
12.08.199220.02012Kokonaisfosfori
12.08.199240.04022Kokonaisfosfori
12.08.199244.54422Kokonaisfosfori
18.08.19920.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
15.09.19920.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
25.10.19921.0 - 45.0116Kokonaisfosfori
14.03.19931.0119Kokonaisfosfori
14.03.199310.01020Kokonaisfosfori
14.03.199320.02015Kokonaisfosfori
14.03.199340.04034Kokonaisfosfori
14.03.199344.04469Kokonaisfosfori
17.05.19931.0 - 45.0113Kokonaisfosfori
18.05.19930.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
18.05.19934.0 - 6.0420Kokonaisfosfori
18.05.199320.02018Kokonaisfosfori
18.05.199341.64117Kokonaisfosfori
03.06.19930.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
03.06.19934.0 - 6.0419Kokonaisfosfori
03.06.199320.02020Kokonaisfosfori
03.06.199343.84318Kokonaisfosfori
14.06.19930.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
21.06.19930.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
21.06.19936.0 - 8.0617Kokonaisfosfori
21.06.199320.02012Kokonaisfosfori
21.06.199343.84317Kokonaisfosfori
12.07.19930.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
12.07.19936.0 - 8.0618Kokonaisfosfori
12.07.199320.02017Kokonaisfosfori
12.07.199343.84318Kokonaisfosfori
12.07.19930.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
02.08.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
02.08.19938.0 - 10.0814Kokonaisfosfori
02.08.199320.02015Kokonaisfosfori
02.08.199343.54319Kokonaisfosfori
10.08.19931.0116Kokonaisfosfori
10.08.199310.01015Kokonaisfosfori
10.08.199320.02014Kokonaisfosfori
10.08.199340.04017Kokonaisfosfori
10.08.199345.04518Kokonaisfosfori
10.08.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
23.08.19930.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
23.08.199315.0 - 17.01513Kokonaisfosfori
23.08.199320.02013Kokonaisfosfori
23.08.199343.04318Kokonaisfosfori
06.09.19930.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.09.19930.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
20.09.199315.0 - 17.01514Kokonaisfosfori
20.09.199320.02015Kokonaisfosfori
20.09.199342.84220Kokonaisfosfori
26.10.19931.0 - 45.0118Kokonaisfosfori
17.03.19941.0116Kokonaisfosfori
17.03.199410.01013Kokonaisfosfori
17.03.199420.02013Kokonaisfosfori
17.03.199440.04018Kokonaisfosfori
17.03.199444.04436Kokonaisfosfori
18.05.19941.0 - 45.0118Kokonaisfosfori
13.06.19940.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
14.07.19940.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
11.08.19941.0118Kokonaisfosfori
11.08.199410.01016Kokonaisfosfori
11.08.199420.02019Kokonaisfosfori
11.08.199440.04025Kokonaisfosfori
11.08.199443.04327Kokonaisfosfori
11.08.19940.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
06.09.19940.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
02.11.19941.0 - 44.5114Kokonaisfosfori
19.03.19951.0119Kokonaisfosfori
19.03.199510.01016Kokonaisfosfori
19.03.199520.02014Kokonaisfosfori
19.03.199540.04027Kokonaisfosfori
19.03.199544.04459Kokonaisfosfori
19.03.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
24.05.199520.02019Kokonaisfosfori
24.05.199545.04519Kokonaisfosfori
24.05.19950.0 - 45.0024Kokonaisfosfori
24.05.19950.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
07.06.199520.02018Kokonaisfosfori
07.06.199545.04519Kokonaisfosfori
07.06.19950.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
17.07.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
31.07.199520.02018Kokonaisfosfori
31.07.199543.54329Kokonaisfosfori
31.07.19950.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
14.08.19951.0118Kokonaisfosfori
14.08.199510.01017Kokonaisfosfori
14.08.199520.02015Kokonaisfosfori
14.08.199540.04023Kokonaisfosfori
14.08.199544.04427Kokonaisfosfori
14.08.19950.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
31.08.199520.02017Kokonaisfosfori
31.08.199544.04428Kokonaisfosfori
31.08.19950.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
14.09.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
31.10.199520.02013Kokonaisfosfori
31.10.199544.04414Kokonaisfosfori
31.10.19950.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
31.10.19951.0 - 44.0114Kokonaisfosfori
18.03.19961.0112Kokonaisfosfori
18.03.199610.01011Kokonaisfosfori
18.03.199620.02016Kokonaisfosfori
18.03.199640.04028Kokonaisfosfori
18.03.199643.64362Kokonaisfosfori
29.05.19960.0 - 44.0014Kokonaisfosfori
24.06.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.07.19960.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.08.19961.0116Kokonaisfosfori
20.08.199610.01011Kokonaisfosfori
20.08.199620.02011Kokonaisfosfori
20.08.199640.04019Kokonaisfosfori
20.08.199644.04423Kokonaisfosfori
20.08.19960.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
22.09.19960.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
30.10.19961.0 - 43.0115Kokonaisfosfori
17.03.19971.0118Kokonaisfosfori
17.03.199710.01015Kokonaisfosfori
17.03.199720.02012Kokonaisfosfori
17.03.199740.04026Kokonaisfosfori
17.03.199743.54352Kokonaisfosfori
25.05.19971.0 - 44.0116Kokonaisfosfori
24.06.19970.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.07.19970.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
17.08.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
20.08.19971.0114Kokonaisfosfori
20.08.199710.01011Kokonaisfosfori
20.08.199720.02013Kokonaisfosfori
20.08.199740.04020Kokonaisfosfori
20.08.199743.54321Kokonaisfosfori
20.08.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.09.19970.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
21.10.19971.0 - 43.5113Kokonaisfosfori
16.03.19981.0112Kokonaisfosfori
16.03.199810.01011Kokonaisfosfori
16.03.199820.02012Kokonaisfosfori
16.03.199840.04026Kokonaisfosfori
16.03.199844.04459Kokonaisfosfori
20.05.19980.0 - 44.5017Kokonaisfosfori
16.06.19980.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
21.07.19980.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
12.08.19980.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
26.08.19981.0116Kokonaisfosfori
26.08.199810.01014Kokonaisfosfori
26.08.199820.02013Kokonaisfosfori
26.08.199840.04024Kokonaisfosfori
26.08.199843.64327Kokonaisfosfori
09.09.19980.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
02.11.19981.0 - 44.0115Kokonaisfosfori
19.03.19991.0115Kokonaisfosfori
19.03.199910.01019Kokonaisfosfori
19.03.199920.02018Kokonaisfosfori
19.03.199940.04026Kokonaisfosfori
19.03.199943.54360Kokonaisfosfori
25.05.19990.0 - 44.0019Kokonaisfosfori
20.06.19990.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
27.07.19990.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
16.08.19991.0116Kokonaisfosfori
16.08.199910.01016Kokonaisfosfori
16.08.199920.02017Kokonaisfosfori
16.08.199940.04023Kokonaisfosfori
16.08.199943.14325Kokonaisfosfori
16.08.19990.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
19.09.19990.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
02.11.19991.0 - 44.0114Kokonaisfosfori
14.03.20001.0117Kokonaisfosfori
14.03.200010.01011Kokonaisfosfori
14.03.200020.02012Kokonaisfosfori
14.03.200040.04020Kokonaisfosfori
14.03.200043.74338Kokonaisfosfori
12.04.20001.0115Kokonaisfosfori
12.04.200010.01015Kokonaisfosfori
12.04.200020.02013Kokonaisfosfori
12.04.200040.04022Kokonaisfosfori
12.04.200043.54338Kokonaisfosfori
16.05.20001.0117Kokonaisfosfori
16.05.200020.02016Kokonaisfosfori
16.05.200044.54415Kokonaisfosfori
20.06.20000.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
25.07.20000.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
22.08.20001.0114Kokonaisfosfori
22.08.200010.01015Kokonaisfosfori
22.08.200020.02018Kokonaisfosfori
22.08.200040.04020Kokonaisfosfori
22.08.200043.54320Kokonaisfosfori
22.08.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
20.09.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
13.11.20001.0111Kokonaisfosfori
13.11.200020.02012Kokonaisfosfori
13.11.200043.54312Kokonaisfosfori
15.03.20011.0120Kokonaisfosfori
15.03.200110.01015Kokonaisfosfori
15.03.200120.02013Kokonaisfosfori
15.03.200140.04019Kokonaisfosfori
15.03.200143.94322Kokonaisfosfori
10.04.20011.0123Kokonaisfosfori
10.04.200110.01021Kokonaisfosfori
10.04.200120.02014Kokonaisfosfori
10.04.200140.04020Kokonaisfosfori
10.04.200143.54323Kokonaisfosfori
10.05.20011.0127Kokonaisfosfori
10.05.200120.02019Kokonaisfosfori
10.05.200143.84323Kokonaisfosfori
17.06.20010.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
25.07.20010.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
14.08.20011.0113Kokonaisfosfori
14.08.200110.01014Kokonaisfosfori
14.08.200120.02014Kokonaisfosfori
14.08.200140.04022Kokonaisfosfori
14.08.200143.74325Kokonaisfosfori
27.08.20010.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.09.20010.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
25.10.20011.0114Kokonaisfosfori
25.10.200120.02017Kokonaisfosfori
25.10.200143.54313Kokonaisfosfori
20.03.20021.019Kokonaisfosfori
20.03.200210.01016Kokonaisfosfori
20.03.200220.02013Kokonaisfosfori
20.03.200240.04021Kokonaisfosfori
20.03.200243.74343Kokonaisfosfori
11.04.20021.0112Kokonaisfosfori
11.04.200210.01012Kokonaisfosfori
11.04.200220.02010Kokonaisfosfori
11.04.200240.04019Kokonaisfosfori
11.04.200243.54342Kokonaisfosfori
30.05.20021.0120Kokonaisfosfori
30.05.200220.02013Kokonaisfosfori
30.05.200244.34414Kokonaisfosfori
09.06.20020.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
22.07.20020.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
07.08.200210.01012Kokonaisfosfori
07.08.200220.02012Kokonaisfosfori
07.08.200240.04022Kokonaisfosfori
07.08.200244.04430Kokonaisfosfori
07.08.20021.0113Kokonaisfosfori
25.08.20020.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.09.20020.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
16.10.20021.0111Kokonaisfosfori
16.10.200220.02011Kokonaisfosfori
16.10.200243.44310Kokonaisfosfori
18.03.20031.0115Kokonaisfosfori
18.03.200310.01012Kokonaisfosfori
18.03.200320.02013Kokonaisfosfori
18.03.200340.04022Kokonaisfosfori
18.03.200343.44366Kokonaisfosfori
15.04.20031.0110Kokonaisfosfori
15.04.200310.01010Kokonaisfosfori
15.04.200320.02010Kokonaisfosfori
15.04.200340.04021Kokonaisfosfori
15.04.200343.34350Kokonaisfosfori
20.05.20031.0125Kokonaisfosfori
20.05.200320.0208Kokonaisfosfori
20.05.200344.1449Kokonaisfosfori
08.06.20030.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.07.20030.0 - 2.009Kokonaisfosfori
07.08.20031.0112Kokonaisfosfori
07.08.200310.01011Kokonaisfosfori
07.08.200320.02012Kokonaisfosfori
07.08.200340.04022Kokonaisfosfori
07.08.200343.24321Kokonaisfosfori
26.08.20030.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
24.09.20030.0 - 2.009Kokonaisfosfori
21.10.20031.019Kokonaisfosfori
21.10.200320.0209Kokonaisfosfori
21.10.200343.5438Kokonaisfosfori
17.03.20041.0110Kokonaisfosfori
17.03.200410.01012Kokonaisfosfori
17.03.200420.02010Kokonaisfosfori
17.03.200440.04016Kokonaisfosfori
17.03.200443.84323Kokonaisfosfori
13.04.20041.0114Kokonaisfosfori
13.04.200410.01011Kokonaisfosfori
13.04.200420.02010Kokonaisfosfori
13.04.200440.04016Kokonaisfosfori
13.04.200443.84322Kokonaisfosfori
25.05.20041.0125Kokonaisfosfori
25.05.200420.02022Kokonaisfosfori
25.05.200444.74415Kokonaisfosfori
21.06.20040.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
26.07.20040.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
17.08.20041.0117Kokonaisfosfori
17.08.200410.01018Kokonaisfosfori
17.08.200420.02015Kokonaisfosfori
17.08.200440.04021Kokonaisfosfori
17.08.200444.04421Kokonaisfosfori
25.08.20040.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
21.09.20040.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
20.10.20041.0117Kokonaisfosfori
20.10.200420.02012Kokonaisfosfori
20.10.200443.84325Kokonaisfosfori
10.03.20051.0123Kokonaisfosfori
10.03.200510.01019Kokonaisfosfori
10.03.200520.02014Kokonaisfosfori
10.03.200540.04020Kokonaisfosfori
10.03.200543.74323Kokonaisfosfori
12.04.20051.0121Kokonaisfosfori
12.04.200510.01021Kokonaisfosfori
12.04.200520.02016Kokonaisfosfori
12.04.200540.04020Kokonaisfosfori
12.04.200543.44324Kokonaisfosfori
30.05.20051.0126Kokonaisfosfori
30.05.200520.02022Kokonaisfosfori
30.05.200544.24423Kokonaisfosfori
21.06.20050.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
25.07.20050.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
15.08.20051.0118Kokonaisfosfori
15.08.200510.01017Kokonaisfosfori
15.08.200520.02017Kokonaisfosfori
15.08.200540.04029Kokonaisfosfori
15.08.200543.94331Kokonaisfosfori
30.08.20050.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
26.09.20050.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
13.10.20051.0117Kokonaisfosfori
13.10.200520.02018Kokonaisfosfori
13.10.200543.04320Kokonaisfosfori
24.03.20061.0117Kokonaisfosfori
24.03.200610.01015Kokonaisfosfori
24.03.200620.02016Kokonaisfosfori
24.03.200640.04022Kokonaisfosfori
24.03.200643.34329Kokonaisfosfori
24.04.20061.0117Kokonaisfosfori
24.04.200610.01017Kokonaisfosfori
24.04.200620.02017Kokonaisfosfori
24.04.200640.04022Kokonaisfosfori
24.04.200643.54328Kokonaisfosfori
24.05.20061.0118Kokonaisfosfori
24.05.200620.02017Kokonaisfosfori
24.05.200644.04417Kokonaisfosfori
13.06.20060.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
24.07.20060.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
17.08.20061.0115Kokonaisfosfori
17.08.200610.01016Kokonaisfosfori
17.08.200620.02015Kokonaisfosfori
17.08.200640.04019Kokonaisfosfori
17.08.200643.14320Kokonaisfosfori
27.08.20060.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
17.09.20060.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
23.10.20061.0114Kokonaisfosfori
23.10.200620.02015Kokonaisfosfori
23.10.200643.04325Kokonaisfosfori
14.03.20071.0115Kokonaisfosfori
14.03.200710.01018Kokonaisfosfori
14.03.200720.02015Kokonaisfosfori
14.03.200740.04019Kokonaisfosfori
14.03.200743.84326Kokonaisfosfori
31.05.20071.0117Kokonaisfosfori
31.05.200720.02020Kokonaisfosfori
31.05.200744.04419Kokonaisfosfori
13.06.20070.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
24.07.20070.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
21.08.20071.0117Kokonaisfosfori
21.08.200710.01018Kokonaisfosfori
21.08.200720.02015Kokonaisfosfori
21.08.200740.04019Kokonaisfosfori
21.08.200743.54320Kokonaisfosfori
26.08.20070.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
10.09.20070.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.10.20071.0112Kokonaisfosfori
23.10.200720.02011Kokonaisfosfori
23.10.200743.54314Kokonaisfosfori
24.03.20081.0117Kokonaisfosfori
24.03.200810.01021Kokonaisfosfori
24.03.200820.02016Kokonaisfosfori
24.03.200840.04022Kokonaisfosfori
21.05.20081.0123Kokonaisfosfori
21.05.200820.02017Kokonaisfosfori
21.05.200844.44416Kokonaisfosfori
16.06.20080.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
13.08.20080.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
19.08.20081.0118Kokonaisfosfori
19.08.200810.01017Kokonaisfosfori
19.08.200820.02015Kokonaisfosfori
19.08.200840.04023Kokonaisfosfori
19.08.200843.54323Kokonaisfosfori
07.09.20080.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
27.10.20081.0115Kokonaisfosfori
27.10.200820.02014Kokonaisfosfori
27.10.200844.04415Kokonaisfosfori
18.03.20091.0123Kokonaisfosfori
18.03.200910.01018Kokonaisfosfori
18.03.200920.02017Kokonaisfosfori
18.03.200940.04024Kokonaisfosfori
18.03.200943.44328Kokonaisfosfori
25.05.20091.0123Kokonaisfosfori
25.05.200920.02017Kokonaisfosfori
25.05.200944.04416Kokonaisfosfori
16.06.20090.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
21.07.20090.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
17.08.20090.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
25.08.20091.0118Kokonaisfosfori
25.08.200910.01016Kokonaisfosfori
25.08.200920.02014Kokonaisfosfori
25.08.200940.04022Kokonaisfosfori
25.08.200943.04323Kokonaisfosfori
14.09.20090.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
12.10.20091.0113Kokonaisfosfori
12.10.200920.02014Kokonaisfosfori
12.10.200943.24315Kokonaisfosfori
29.03.20101.0116Kokonaisfosfori
29.03.201010.01014Kokonaisfosfori
29.03.201020.02017Kokonaisfosfori
29.03.201040.04025Kokonaisfosfori
29.03.201043.54330Kokonaisfosfori
20.05.20101.0120Kokonaisfosfori
20.05.201020.02013Kokonaisfosfori
20.05.201044.54413Kokonaisfosfori
22.06.20100.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
26.07.20100.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
11.08.201010.01018Kokonaisfosfori
11.08.201020.02017Kokonaisfosfori
11.08.201040.04023Kokonaisfosfori
11.08.201043.04322Kokonaisfosfori
23.08.20100.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
08.09.20100.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.10.20101.0113Kokonaisfosfori
18.10.201020.02013Kokonaisfosfori
18.10.201043.04313Kokonaisfosfori
17.03.20111.0116Kokonaisfosfori
17.03.201110.01012Kokonaisfosfori
17.03.201120.0205Kokonaisfosfori
17.03.201140.04018Kokonaisfosfori
17.03.201143.24331Kokonaisfosfori
26.05.20111.0111Kokonaisfosfori
26.05.201120.02016Kokonaisfosfori
26.05.201144.04415Kokonaisfosfori
08.06.20110.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
25.07.20110.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
16.08.20110.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
30.08.20111.0111Kokonaisfosfori
30.08.201110.01012Kokonaisfosfori
30.08.201120.0209Kokonaisfosfori
30.08.201140.04016Kokonaisfosfori
30.08.201143.24316Kokonaisfosfori
11.09.20110.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
24.10.20111.0111Kokonaisfosfori
24.10.201120.02011Kokonaisfosfori
24.10.201143.84321Kokonaisfosfori
12.03.20121.0114Kokonaisfosfori
12.03.201210.01014Kokonaisfosfori
12.03.201220.02013Kokonaisfosfori
12.03.201240.04019Kokonaisfosfori
12.03.201243.34328Kokonaisfosfori
22.05.20121.0125Kokonaisfosfori
22.05.201220.02018Kokonaisfosfori
22.05.201244.54416Kokonaisfosfori
13.06.20120.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
26.06.20120.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.07.20120.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
01.08.20120.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
09.08.20120.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
16.08.20121.0119Kokonaisfosfori
16.08.201210.01017Kokonaisfosfori
16.08.201220.02015Kokonaisfosfori
16.08.201240.04021Kokonaisfosfori
16.08.201244.04422Kokonaisfosfori
04.09.20120.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.09.20120.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
03.10.20120.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
29.10.20121.0116Kokonaisfosfori
29.10.201220.02016Kokonaisfosfori
29.10.201244.24417Kokonaisfosfori
27.03.20131.0123Kokonaisfosfori
27.03.201310.01022Kokonaisfosfori
27.03.201320.02019Kokonaisfosfori
27.03.201340.04023Kokonaisfosfori
27.03.201343.34326Kokonaisfosfori
21.05.20131.0122Kokonaisfosfori
21.05.201320.02023Kokonaisfosfori
21.05.201344.04425Kokonaisfosfori
22.05.20130.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
06.06.20130.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
23.07.20130.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
05.08.20130.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
20.08.20131.0119Kokonaisfosfori
20.08.201310.01020Kokonaisfosfori
20.08.201320.02019Kokonaisfosfori
20.08.201340.04023Kokonaisfosfori
20.08.201343.34325Kokonaisfosfori
25.09.20130.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
03.10.20130.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
17.10.20131.0116Kokonaisfosfori
17.10.201320.02016Kokonaisfosfori
17.10.201343.14325Kokonaisfosfori
20.05.20141.0124Kokonaisfosfori
20.05.201420.02028Kokonaisfosfori
20.05.201443.84327Kokonaisfosfori
12.06.20140.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
30.07.20140.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
20.08.20141.0117Kokonaisfosfori
20.08.201410.01016Kokonaisfosfori
20.08.201420.02019Kokonaisfosfori
20.08.201440.04022Kokonaisfosfori
20.08.201443.34323Kokonaisfosfori
28.08.20140.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
17.09.20140.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
14.10.20141.0116Kokonaisfosfori
14.10.201420.02017Kokonaisfosfori
14.10.201443.04325Kokonaisfosfori
18.03.20151.0117Kokonaisfosfori
18.03.201510.01017Kokonaisfosfori
18.03.201520.02017Kokonaisfosfori
18.03.201530.03019Kokonaisfosfori
18.03.201540.04024Kokonaisfosfori
18.03.201541.64125Kokonaisfosfori
18.03.201543.64329Kokonaisfosfori
25.05.20151.0124Kokonaisfosfori
25.05.201520.02023Kokonaisfosfori
25.05.201544.14424Kokonaisfosfori
11.06.20151.0122Kokonaisfosfori
22.07.20151.0124Kokonaisfosfori
10.08.20151.0118Kokonaisfosfori
10.08.201510.01013Kokonaisfosfori
10.08.201520.02015Kokonaisfosfori
10.08.201530.03020Kokonaisfosfori
10.08.201540.04022Kokonaisfosfori
10.08.201541.54123Kokonaisfosfori
10.08.201543.54324Kokonaisfosfori
20.08.20151.0122Kokonaisfosfori
17.09.20151.0115Kokonaisfosfori
13.10.20151.0115Kokonaisfosfori
13.10.201520.02016Kokonaisfosfori
13.10.201543.14316Kokonaisfosfori
22.03.20161.0122Kokonaisfosfori
22.03.201610.01023Kokonaisfosfori
22.03.201620.02020Kokonaisfosfori
22.03.201630.03023Kokonaisfosfori
22.03.201640.04027Kokonaisfosfori
22.03.201641.44129Kokonaisfosfori
22.03.201643.44330Kokonaisfosfori
18.05.20161.0126Kokonaisfosfori
18.05.201620.02026Kokonaisfosfori
18.05.201643.54323Kokonaisfosfori
06.06.20161.0128Kokonaisfosfori
05.07.20161.0125Kokonaisfosfori
11.08.20161.0121Kokonaisfosfori
11.08.201610.01020Kokonaisfosfori
11.08.201620.02019Kokonaisfosfori
11.08.201630.03027Kokonaisfosfori
11.08.201640.04027Kokonaisfosfori
11.08.201641.64127Kokonaisfosfori
11.08.201643.64327Kokonaisfosfori
25.08.20161.0117Kokonaisfosfori
15.09.20161.0115Kokonaisfosfori
01.11.20161.0116Kokonaisfosfori
01.11.201620.02016Kokonaisfosfori
01.11.201643.14315Kokonaisfosfori
23.03.20171.0124Kokonaisfosfori
23.03.201710.01022Kokonaisfosfori
23.03.201720.02021Kokonaisfosfori
23.03.201730.03024Kokonaisfosfori
23.03.201740.04029Kokonaisfosfori
23.03.201741.34132Kokonaisfosfori
23.03.201743.34345Kokonaisfosfori
25.05.20171.0120Kokonaisfosfori
25.05.201720.02016Kokonaisfosfori
25.05.201744.24414Kokonaisfosfori
14.06.20171.0122Kokonaisfosfori
24.07.20171.0117Kokonaisfosfori
08.08.20171.0116Kokonaisfosfori
08.08.201710.01014Kokonaisfosfori
08.08.201720.02015Kokonaisfosfori
08.08.201730.03016Kokonaisfosfori
08.08.201740.04018Kokonaisfosfori
08.08.201741.54117Kokonaisfosfori
08.08.201743.54318Kokonaisfosfori
23.08.20171.0120Kokonaisfosfori
12.09.20171.0115Kokonaisfosfori
01.11.20171.0115Kokonaisfosfori
01.11.201720.02017Kokonaisfosfori
01.11.201744.04416Kokonaisfosfori
22.03.20181.0126Kokonaisfosfori
22.03.201810.01023Kokonaisfosfori
22.03.201820.02024Kokonaisfosfori
22.03.201830.03022Kokonaisfosfori
22.03.201840.04029Kokonaisfosfori
22.03.201841.34133Kokonaisfosfori
22.03.201843.34344Kokonaisfosfori
16.05.20181.0123Kokonaisfosfori
16.05.201820.02019Kokonaisfosfori
16.05.201844.04421Kokonaisfosfori
18.06.20181.0126Kokonaisfosfori
26.07.20181.0116Kokonaisfosfori
16.08.20181.0121Kokonaisfosfori
16.08.201810.01019Kokonaisfosfori
16.08.201820.02020Kokonaisfosfori
16.08.201830.03026Kokonaisfosfori
16.08.201840.04031Kokonaisfosfori
16.08.201842.24230Kokonaisfosfori
16.08.201844.24429Kokonaisfosfori
28.08.20181.0122Kokonaisfosfori
24.09.20181.0113Kokonaisfosfori
11.10.20181.0113Kokonaisfosfori
11.10.201820.02011Kokonaisfosfori
11.10.201842.84223Kokonaisfosfori
25.03.20191.0115Kokonaisfosfori
25.03.201910.01015Kokonaisfosfori
25.03.201920.02017Kokonaisfosfori
25.03.201930.03018Kokonaisfosfori
25.03.201940.04022Kokonaisfosfori
25.03.201941.34129Kokonaisfosfori
25.03.201943.34325Kokonaisfosfori
28.05.20191.0116Kokonaisfosfori
28.05.201920.02014Kokonaisfosfori
28.05.201943.84313Kokonaisfosfori
12.06.20191.0117Kokonaisfosfori
25.07.20191.0113Kokonaisfosfori
27.08.20191.0115Kokonaisfosfori
27.08.201910.01011Kokonaisfosfori
27.08.201920.02011Kokonaisfosfori
27.08.201930.03015Kokonaisfosfori
27.08.201940.04018Kokonaisfosfori
27.08.201941.04116Kokonaisfosfori
27.08.201943.04317Kokonaisfosfori
17.09.20191.0117Kokonaisfosfori
07.10.20191.0117Kokonaisfosfori
07.10.201920.02018Kokonaisfosfori
07.10.201942.74221Kokonaisfosfori
09.03.20201.0115Kokonaisfosfori
09.03.202010.01016Kokonaisfosfori
09.03.202020.02015Kokonaisfosfori
09.03.202030.03016Kokonaisfosfori
09.03.202040.04021Kokonaisfosfori
09.03.202041.84123Kokonaisfosfori
09.03.202043.84326Kokonaisfosfori
13.05.20201.0123Kokonaisfosfori
13.05.202020.02019Kokonaisfosfori
13.05.202043.64318Kokonaisfosfori
02.06.20201.0121Kokonaisfosfori
27.07.20201.0115Kokonaisfosfori
19.08.20201.0114Kokonaisfosfori
19.08.202010.01012Kokonaisfosfori
19.08.202020.02014Kokonaisfosfori
19.08.202030.03014Kokonaisfosfori
19.08.202040.04016Kokonaisfosfori
19.08.202041.14114Kokonaisfosfori
19.08.202043.14318Kokonaisfosfori
28.09.20201.0114Kokonaisfosfori
13.10.20201.0116Kokonaisfosfori
13.10.202020.02015Kokonaisfosfori
13.10.202042.94222Kokonaisfosfori
11.03.20211.0120Kokonaisfosfori
11.03.202110.01018Kokonaisfosfori
11.03.202120.02019Kokonaisfosfori
11.03.202130.03021Kokonaisfosfori
11.03.202140.04023Kokonaisfosfori
11.03.202141.44124Kokonaisfosfori
11.03.202143.44324Kokonaisfosfori
18.05.20211.0124Kokonaisfosfori
18.05.202120.02025Kokonaisfosfori
18.05.202143.54321Kokonaisfosfori
28.07.20211.0124Kokonaisfosfori
30.08.20211.0115Kokonaisfosfori
06.09.202130.03021Kokonaisfosfori
06.09.202140.04022Kokonaisfosfori
06.09.202141.24122Kokonaisfosfori
06.09.202143.24324Kokonaisfosfori
06.09.20211.0116Kokonaisfosfori
06.09.202110.01018Kokonaisfosfori
06.09.202120.02017Kokonaisfosfori
16.09.20211.0118Kokonaisfosfori
13.10.20211.0117Kokonaisfosfori
13.10.202120.02016Kokonaisfosfori
13.10.202143.24340Kokonaisfosfori
17.03.20221.0120Kokonaisfosfori
17.03.202210.01023Kokonaisfosfori
17.03.202220.02020Kokonaisfosfori
17.03.202230.03022Kokonaisfosfori
17.03.202240.04028Kokonaisfosfori
17.03.202241.24131Kokonaisfosfori
17.03.202243.24348Kokonaisfosfori
07.06.20221.0128Kokonaisfosfori
07.06.202220.02023Kokonaisfosfori
07.06.202243.64321Kokonaisfosfori
14.06.20221.0123Kokonaisfosfori
25.07.20221.0119Kokonaisfosfori
09.08.20221.0116Kokonaisfosfori
09.08.202210.01016Kokonaisfosfori
09.08.202220.02016Kokonaisfosfori
09.08.202230.03020Kokonaisfosfori
09.08.202240.04021Kokonaisfosfori
09.08.202241.04123Kokonaisfosfori
09.08.202243.04322Kokonaisfosfori
15.08.20221.0115Kokonaisfosfori
07.09.20221.0119Kokonaisfosfori
18.10.20221.0113Kokonaisfosfori
18.10.202220.02013Kokonaisfosfori
18.10.202243.14320Kokonaisfosfori
03.04.20231.0110Kokonaisfosfori
03.04.202310.01014Kokonaisfosfori
03.04.202320.02011Kokonaisfosfori
03.04.202330.03012Kokonaisfosfori
03.04.202340.04016Kokonaisfosfori
03.04.202341.34114Kokonaisfosfori
03.04.202343.34315Kokonaisfosfori
24.05.20231.0117Kokonaisfosfori
24.05.202320.02015Kokonaisfosfori
24.05.202344.04414Kokonaisfosfori