Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 85,81 km2
Syvyys: 56,07 m
Keskisyvyys: 10,12 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (Svh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 161 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 3795 km2
Kunta: Heinävesi
Havaintopaikka: Kermajärvi 28

Kirkas- ja puhdasvetinen Kermajärvi on Heinäveden reitin pääjärvi. Karviossa, pohjoisella Kermajärvellä, Varisvesi laskee Kermajärveen Karvionkoskena. Kerman kylällä järvi laskee Kermakosken kautta Joutenveden ja Haukiveden suuntaan. Järvi on lähestulkoon luonnontilainen.

Hydrologia

Kermajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Karvionkosken pohjapato ei ole este vaelluskaloille.

Vedenlaatu

Kermajärvi on karu ja vain lievää humuspitoisuutta osoittava järvi. Kermajärven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Puolet Kermajärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Peltoviljely tuottaa järven kokonaisfosforista kolmanneksen.

Arvio Kermajärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kermajärvi 28

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kermajärvi 28

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 57 m (haetaan 52 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.03.196454.05418Kokonaisfosfori
14.03.19661.015Kokonaisfosfori
14.03.19665.055Kokonaisfosfori
14.03.19665.055Kokonaisfosfori
14.03.19665.055Kokonaisfosfori
14.03.196630.03010Kokonaisfosfori
14.03.196630.03010Kokonaisfosfori
14.03.196655.05510Kokonaisfosfori
14.03.196655.05510Kokonaisfosfori
29.03.19671.0120Kokonaisfosfori
29.03.19671.0120Kokonaisfosfori
29.03.19675.0520Kokonaisfosfori
29.03.19675.0520Kokonaisfosfori
29.03.196730.03020Kokonaisfosfori
29.03.196730.03020Kokonaisfosfori
29.03.196730.03020Kokonaisfosfori
29.03.196757.05710Kokonaisfosfori
29.03.196757.05710Kokonaisfosfori
29.03.196757.05710Kokonaisfosfori
20.03.19681.015Kokonaisfosfori
20.03.19681.015Kokonaisfosfori
20.03.19681.015Kokonaisfosfori
20.03.19685.055Kokonaisfosfori
20.03.19685.055Kokonaisfosfori
20.03.19685.055Kokonaisfosfori
20.03.196830.0305Kokonaisfosfori
20.03.196830.0305Kokonaisfosfori
20.03.196855.0555Kokonaisfosfori
20.03.196855.0555Kokonaisfosfori
20.03.196855.0555Kokonaisfosfori
15.07.19681.016Kokonaisfosfori
15.07.19681.016Kokonaisfosfori
15.07.19681.016Kokonaisfosfori
24.03.19691.015Kokonaisfosfori
24.03.19691.015Kokonaisfosfori
24.03.19691.015Kokonaisfosfori
24.03.19695.055Kokonaisfosfori
24.03.19695.055Kokonaisfosfori
24.03.19695.055Kokonaisfosfori
24.03.196955.0555Kokonaisfosfori
24.03.196955.0555Kokonaisfosfori
24.03.196955.0555Kokonaisfosfori
16.03.19701.015Kokonaisfosfori
16.03.19701.015Kokonaisfosfori
16.03.19701.015Kokonaisfosfori
16.03.19705.055Kokonaisfosfori
16.03.19705.055Kokonaisfosfori
16.03.19705.055Kokonaisfosfori
16.03.197030.0305Kokonaisfosfori
16.03.197030.0305Kokonaisfosfori
16.03.197056.0565Kokonaisfosfori
16.03.197056.0565Kokonaisfosfori
15.03.19711.012Kokonaisfosfori
15.03.19711.012Kokonaisfosfori
15.03.19715.052Kokonaisfosfori
15.03.19715.052Kokonaisfosfori
15.03.197130.0302Kokonaisfosfori
15.03.197130.0302Kokonaisfosfori
15.03.197130.0302Kokonaisfosfori
15.03.197155.05510Kokonaisfosfori
15.03.197155.05510Kokonaisfosfori
15.03.197155.05510Kokonaisfosfori
15.03.19725.058Kokonaisfosfori
15.03.19725.058Kokonaisfosfori
15.03.19725.058Kokonaisfosfori
15.03.197230.0303Kokonaisfosfori
15.03.197230.0303Kokonaisfosfori
15.03.197230.0303Kokonaisfosfori
15.03.197256.0566Kokonaisfosfori
15.03.197256.0566Kokonaisfosfori
15.03.197256.0566Kokonaisfosfori
18.03.19731.017Kokonaisfosfori
18.03.19731.017Kokonaisfosfori
18.03.19735.0511Kokonaisfosfori
18.03.19735.0511Kokonaisfosfori
18.03.19735.0511Kokonaisfosfori
18.03.197330.0308Kokonaisfosfori
18.03.197330.0308Kokonaisfosfori
18.03.197330.0308Kokonaisfosfori
18.03.197355.0555Kokonaisfosfori
18.03.197355.0555Kokonaisfosfori
18.03.197355.0555Kokonaisfosfori
18.03.19741.016Kokonaisfosfori
18.03.19741.016Kokonaisfosfori
18.03.19741.016Kokonaisfosfori
18.03.19745.0514Kokonaisfosfori
18.03.19745.0514Kokonaisfosfori
18.03.19745.0514Kokonaisfosfori
18.03.197430.0306Kokonaisfosfori
18.03.197430.0306Kokonaisfosfori
18.03.197455.0559Kokonaisfosfori
18.03.197455.0559Kokonaisfosfori
18.03.197455.0559Kokonaisfosfori
25.08.197430.0308Kokonaisfosfori
25.08.197430.0308Kokonaisfosfori
25.08.197455.0559Kokonaisfosfori
25.08.197455.0559Kokonaisfosfori
25.08.197455.0559Kokonaisfosfori
25.08.19740.007Kokonaisfosfori
25.08.19740.007Kokonaisfosfori
25.08.19741.018Kokonaisfosfori
25.08.19741.018Kokonaisfosfori
25.08.19745.059Kokonaisfosfori
25.08.197430.0308Kokonaisfosfori
01.04.19751.013Kokonaisfosfori
01.04.19751.013Kokonaisfosfori
01.04.19751.013Kokonaisfosfori
01.04.19755.054Kokonaisfosfori
01.04.19755.054Kokonaisfosfori
01.04.197530.0305Kokonaisfosfori
01.04.197530.0305Kokonaisfosfori
01.04.197530.0305Kokonaisfosfori
01.04.197555.05511Kokonaisfosfori
01.04.197555.05511Kokonaisfosfori
25.08.19750.005Kokonaisfosfori
25.08.19750.005Kokonaisfosfori
25.08.19750.005Kokonaisfosfori
25.08.19751.015Kokonaisfosfori
25.08.19751.015Kokonaisfosfori
25.08.19751.015Kokonaisfosfori
25.08.19755.055Kokonaisfosfori
25.08.19755.055Kokonaisfosfori
25.08.19755.055Kokonaisfosfori
25.08.197530.03017Kokonaisfosfori
25.08.197530.03017Kokonaisfosfori
25.08.197555.0556Kokonaisfosfori
25.08.197555.0556Kokonaisfosfori
25.08.197555.0556Kokonaisfosfori
07.04.19761.019Kokonaisfosfori
07.04.19761.019Kokonaisfosfori
07.04.19765.056Kokonaisfosfori
07.04.19765.056Kokonaisfosfori
07.04.197630.0306Kokonaisfosfori
07.04.197630.0306Kokonaisfosfori
07.04.197655.0558Kokonaisfosfori
07.04.197655.0558Kokonaisfosfori
07.04.19765.056Kokonaisfosfori
31.08.19760.0 - 2.007Kokonaisfosfori
31.08.19760.0 - 2.007Kokonaisfosfori
31.08.19761.015Kokonaisfosfori
31.08.19761.015Kokonaisfosfori
31.08.19765.056Kokonaisfosfori
31.08.19765.056Kokonaisfosfori
31.08.197630.0304Kokonaisfosfori
31.08.197655.0557Kokonaisfosfori
31.08.197630.0304Kokonaisfosfori
23.03.19771.016Kokonaisfosfori
23.03.19775.0511Kokonaisfosfori
23.03.197730.0305Kokonaisfosfori
23.03.197755.0559Kokonaisfosfori
08.06.19770.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
06.07.19770.0 - 2.006Kokonaisfosfori
10.08.19770.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
29.03.19781.019Kokonaisfosfori
29.03.19781.019Kokonaisfosfori
29.03.19785.057Kokonaisfosfori
29.03.19785.057Kokonaisfosfori
29.03.197830.0305Kokonaisfosfori
29.03.197830.0305Kokonaisfosfori
29.03.197855.0559Kokonaisfosfori
29.03.197855.0559Kokonaisfosfori
30.08.19781.016Kokonaisfosfori
30.08.19781.016Kokonaisfosfori
30.08.19785.056Kokonaisfosfori
30.08.19785.056Kokonaisfosfori
30.08.197830.0305Kokonaisfosfori
30.08.197854.0541Kokonaisfosfori
30.08.197854.0541Kokonaisfosfori
26.03.19791.0111Kokonaisfosfori
26.03.19791.0111Kokonaisfosfori
26.03.19795.056Kokonaisfosfori
26.03.197930.0307Kokonaisfosfori
26.03.197930.0307Kokonaisfosfori
26.03.197955.0557Kokonaisfosfori
26.03.197955.0557Kokonaisfosfori
15.08.19791.017Kokonaisfosfori
15.08.19791.017Kokonaisfosfori
15.08.19795.056Kokonaisfosfori
15.08.197930.0306Kokonaisfosfori
15.08.197955.0557Kokonaisfosfori
15.08.19795.056Kokonaisfosfori
19.03.19801.0110Kokonaisfosfori
19.03.19805.055Kokonaisfosfori
19.03.198025.0257Kokonaisfosfori
19.03.198025.0257Kokonaisfosfori
19.03.198055.0557Kokonaisfosfori
19.03.198055.0557Kokonaisfosfori
18.08.19801.016Kokonaisfosfori
18.08.19801.016Kokonaisfosfori
18.08.19805.056Kokonaisfosfori
18.08.19805.056Kokonaisfosfori
18.08.198030.0306Kokonaisfosfori
18.08.198055.0556Kokonaisfosfori
29.03.19811.013Kokonaisfosfori
29.03.19815.052Kokonaisfosfori
29.03.19811.013Kokonaisfosfori
29.03.198130.0303Kokonaisfosfori
29.03.198155.0555Kokonaisfosfori
31.08.19811.016Kokonaisfosfori
31.08.19815.055Kokonaisfosfori
31.08.198130.0304Kokonaisfosfori
31.08.198155.0554Kokonaisfosfori
21.03.19821.017Kokonaisfosfori
21.03.19825.058Kokonaisfosfori
21.03.198230.0305Kokonaisfosfori
21.03.198230.0305Kokonaisfosfori
21.03.198230.0305Kokonaisfosfori
21.03.198255.0558Kokonaisfosfori
21.03.198255.0558Kokonaisfosfori
21.03.198255.0558Kokonaisfosfori
25.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
25.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
25.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
25.08.19821.016Kokonaisfosfori
25.08.19825.056Kokonaisfosfori
25.08.19825.056Kokonaisfosfori
25.08.198230.0306Kokonaisfosfori
25.08.198230.0306Kokonaisfosfori
25.08.198230.0306Kokonaisfosfori
25.08.198255.0556Kokonaisfosfori
25.08.198255.0556Kokonaisfosfori
28.03.19831.015Kokonaisfosfori
28.03.19835.054Kokonaisfosfori
28.03.198330.0305Kokonaisfosfori
28.03.198355.0558Kokonaisfosfori
28.03.198355.0558Kokonaisfosfori
21.08.19831.015Kokonaisfosfori
21.08.19831.015Kokonaisfosfori
21.08.19835.056Kokonaisfosfori
21.08.198330.0304Kokonaisfosfori
21.08.198355.0553Kokonaisfosfori
27.03.19841.0112Kokonaisfosfori
27.03.19845.053Kokonaisfosfori
27.03.19845.053Kokonaisfosfori
27.03.198430.0304Kokonaisfosfori
27.03.198430.0304Kokonaisfosfori
27.03.198455.0556Kokonaisfosfori
27.03.198455.0556Kokonaisfosfori
29.08.19840.0 - 2.006Kokonaisfosfori
29.08.19840.0 - 2.006Kokonaisfosfori
29.08.19841.017Kokonaisfosfori
29.08.19841.017Kokonaisfosfori
29.08.19845.055Kokonaisfosfori
29.08.19845.055Kokonaisfosfori
29.08.198430.0304Kokonaisfosfori
29.08.198455.0555Kokonaisfosfori
29.08.198455.0555Kokonaisfosfori
27.03.19851.015Kokonaisfosfori
27.03.19855.055Kokonaisfosfori
27.03.19855.055Kokonaisfosfori
27.03.198530.0305Kokonaisfosfori
27.03.198530.0305Kokonaisfosfori
27.03.198555.0557Kokonaisfosfori
27.08.19850.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19850.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19851.016Kokonaisfosfori
27.08.19855.055Kokonaisfosfori
27.08.19855.055Kokonaisfosfori
27.08.198530.0304Kokonaisfosfori
27.08.198530.0304Kokonaisfosfori
27.08.198554.0545Kokonaisfosfori
27.08.198554.0545Kokonaisfosfori
02.04.19861.016Kokonaisfosfori
02.04.19861.016Kokonaisfosfori
02.04.19865.055Kokonaisfosfori
02.04.198630.0304Kokonaisfosfori
02.04.198630.0304Kokonaisfosfori
02.04.198655.0556Kokonaisfosfori
02.04.198655.0556Kokonaisfosfori
28.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
28.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
28.08.19861.019Kokonaisfosfori
28.08.19861.019Kokonaisfosfori
28.08.19865.057Kokonaisfosfori
28.08.19865.057Kokonaisfosfori
28.08.198630.0304Kokonaisfosfori
28.08.198630.0304Kokonaisfosfori
28.08.198655.0555Kokonaisfosfori
31.03.19871.0110Kokonaisfosfori
31.03.19871.0110Kokonaisfosfori
31.03.19875.055Kokonaisfosfori
31.03.19875.055Kokonaisfosfori
31.03.198725.0255Kokonaisfosfori
31.03.198725.0255Kokonaisfosfori
31.03.198754.5547Kokonaisfosfori
31.03.198754.5547Kokonaisfosfori
26.08.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
26.08.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
26.08.19871.014Kokonaisfosfori
26.08.19871.014Kokonaisfosfori
26.08.19875.054Kokonaisfosfori
26.08.19875.054Kokonaisfosfori
26.08.198730.0303Kokonaisfosfori
26.08.198730.0303Kokonaisfosfori
26.08.198757.0574Kokonaisfosfori
17.03.19881.014Kokonaisfosfori
17.03.19881.014Kokonaisfosfori
17.03.19885.054Kokonaisfosfori
17.03.19885.054Kokonaisfosfori
17.03.198830.0305Kokonaisfosfori
17.03.198855.0559Kokonaisfosfori
17.03.198855.0559Kokonaisfosfori
24.08.19881.016Kokonaisfosfori
24.08.19881.016Kokonaisfosfori
24.08.19885.057Kokonaisfosfori
24.08.19885.057Kokonaisfosfori
24.08.198825.0255Kokonaisfosfori
24.08.198825.0255Kokonaisfosfori
24.08.198853.0536Kokonaisfosfori
24.08.198853.0536Kokonaisfosfori
24.08.19880.0 - 2.006Kokonaisfosfori
24.08.19880.0 - 2.006Kokonaisfosfori
30.03.19891.016Kokonaisfosfori
30.03.19891.016Kokonaisfosfori
30.03.19895.054Kokonaisfosfori
30.03.19895.054Kokonaisfosfori
30.03.198930.0304Kokonaisfosfori
30.03.198930.0304Kokonaisfosfori
30.03.198956.0569Kokonaisfosfori
30.03.198956.0569Kokonaisfosfori
31.08.19891.015Kokonaisfosfori
31.08.19891.015Kokonaisfosfori
31.08.19895.056Kokonaisfosfori
31.08.198930.0304Kokonaisfosfori
31.08.198930.0304Kokonaisfosfori
31.08.198955.0554Kokonaisfosfori
31.08.198955.0554Kokonaisfosfori
31.08.19890.0 - 2.005Kokonaisfosfori
26.03.19901.015Kokonaisfosfori
26.03.19901.015Kokonaisfosfori
26.03.19905.055Kokonaisfosfori
26.03.19905.055Kokonaisfosfori
26.03.199030.0304Kokonaisfosfori
26.03.199056.0569Kokonaisfosfori
26.03.199056.0569Kokonaisfosfori
13.08.19901.016Kokonaisfosfori
13.08.19901.016Kokonaisfosfori
13.08.19905.055Kokonaisfosfori
13.08.19905.055Kokonaisfosfori
13.08.199030.0307Kokonaisfosfori
13.08.199030.0307Kokonaisfosfori
13.08.199055.0559Kokonaisfosfori
13.08.199055.0559Kokonaisfosfori
13.08.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
20.03.19911.017Kokonaisfosfori
20.03.19911.017Kokonaisfosfori
20.03.19915.057Kokonaisfosfori
20.03.19915.057Kokonaisfosfori
20.03.199130.0306Kokonaisfosfori
20.03.199130.0306Kokonaisfosfori
20.03.199155.0559Kokonaisfosfori
20.03.199155.0559Kokonaisfosfori
22.08.199155.0555Kokonaisfosfori
22.08.19910.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19911.016Kokonaisfosfori
22.08.19915.056Kokonaisfosfori
22.08.199130.0305Kokonaisfosfori
22.03.19921.015Kokonaisfosfori
22.03.19921.015Kokonaisfosfori
22.03.19925.055Kokonaisfosfori
22.03.199230.0305Kokonaisfosfori
22.03.199230.0305Kokonaisfosfori
22.03.199256.0568Kokonaisfosfori
22.03.199256.0568Kokonaisfosfori
26.08.19921.016Kokonaisfosfori
26.08.19921.016Kokonaisfosfori
26.08.19925.055Kokonaisfosfori
26.08.199230.0304Kokonaisfosfori
26.08.199230.0304Kokonaisfosfori
26.08.199256.0565Kokonaisfosfori
26.08.199256.0565Kokonaisfosfori
26.08.19920.0 - 2.006Kokonaisfosfori
26.08.19920.0 - 2.006Kokonaisfosfori
05.10.199230.0305Kokonaisfosfori
23.03.19931.015Kokonaisfosfori
23.03.19935.056Kokonaisfosfori
23.03.19935.056Kokonaisfosfori
23.03.199330.0304Kokonaisfosfori
23.03.199330.0304Kokonaisfosfori
23.03.199356.0568Kokonaisfosfori
23.03.199356.0568Kokonaisfosfori
17.08.19930.0 - 2.005Kokonaisfosfori
17.08.19931.015Kokonaisfosfori
17.08.19931.015Kokonaisfosfori
17.08.19935.055Kokonaisfosfori
17.08.19935.055Kokonaisfosfori
17.08.199330.0305Kokonaisfosfori
17.08.199330.0305Kokonaisfosfori
17.08.199356.0564Kokonaisfosfori
17.08.199356.0564Kokonaisfosfori
14.10.199330.0306Kokonaisfosfori
14.10.199330.0306Kokonaisfosfori
15.03.19941.017Kokonaisfosfori
15.03.19941.017Kokonaisfosfori
15.03.19945.055Kokonaisfosfori
15.03.19945.055Kokonaisfosfori
15.03.19945.055Kokonaisfosfori
15.03.199430.0305Kokonaisfosfori
15.03.199430.0305Kokonaisfosfori
15.03.199430.0305Kokonaisfosfori
15.03.199456.0569Kokonaisfosfori
15.03.199456.0569Kokonaisfosfori
15.03.199456.0569Kokonaisfosfori
16.08.19941.015Kokonaisfosfori
16.08.19941.015Kokonaisfosfori
16.08.19941.015Kokonaisfosfori
16.08.19945.055Kokonaisfosfori
16.08.19945.055Kokonaisfosfori
16.08.19945.055Kokonaisfosfori
16.08.199430.0304Kokonaisfosfori
16.08.199430.0304Kokonaisfosfori
16.08.199455.0555Kokonaisfosfori
16.08.199455.0555Kokonaisfosfori
16.08.199455.0555Kokonaisfosfori
24.10.199430.0305Kokonaisfosfori
24.10.199430.0305Kokonaisfosfori
24.10.199430.0305Kokonaisfosfori
20.03.19951.015Kokonaisfosfori
20.03.19951.015Kokonaisfosfori
20.03.19951.015Kokonaisfosfori
20.03.19955.055Kokonaisfosfori
20.03.19955.055Kokonaisfosfori
20.03.199530.0304Kokonaisfosfori
20.03.199530.0304Kokonaisfosfori
20.03.199530.0304Kokonaisfosfori
20.03.199556.0569Kokonaisfosfori
20.03.199556.0569Kokonaisfosfori
20.03.199556.0569Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
11.07.19950.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.07.19950.0 - 2.008Kokonaisfosfori
01.08.19950.0 - 2.005Kokonaisfosfori
01.08.19950.0 - 2.005Kokonaisfosfori
01.08.19950.0 - 2.005Kokonaisfosfori
17.08.19951.016Kokonaisfosfori
17.08.19955.057Kokonaisfosfori
17.08.199530.0306Kokonaisfosfori
17.08.19955.057Kokonaisfosfori
17.08.199556.0566Kokonaisfosfori
17.08.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
17.08.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.03.19961.016Kokonaisfosfori
19.03.19961.016Kokonaisfosfori
19.03.19965.057Kokonaisfosfori
19.03.19965.057Kokonaisfosfori
19.03.199630.0307Kokonaisfosfori
19.03.199655.0559Kokonaisfosfori
19.03.199655.0559Kokonaisfosfori
20.08.19961.016Kokonaisfosfori
20.08.19961.016Kokonaisfosfori
20.08.19965.055Kokonaisfosfori
20.08.19965.055Kokonaisfosfori
20.08.199630.0305Kokonaisfosfori
20.08.199630.0305Kokonaisfosfori
20.08.199655.05510Kokonaisfosfori
16.10.199630.0305Kokonaisfosfori
16.10.199630.0305Kokonaisfosfori
16.10.199630.0305Kokonaisfosfori
24.03.19971.017Kokonaisfosfori
24.03.19971.017Kokonaisfosfori
24.03.19971.017Kokonaisfosfori
24.03.19975.055Kokonaisfosfori
24.03.19975.055Kokonaisfosfori
24.03.199730.0305Kokonaisfosfori
24.03.199730.0305Kokonaisfosfori
24.03.199756.0569Kokonaisfosfori
09.07.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
09.07.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
09.07.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
19.08.19971.016Kokonaisfosfori
19.08.19971.016Kokonaisfosfori
19.08.19971.016Kokonaisfosfori
19.08.19975.054Kokonaisfosfori
19.08.199730.0304Kokonaisfosfori
19.08.199730.0304Kokonaisfosfori
19.08.199756.0564Kokonaisfosfori
19.08.199730.0304Kokonaisfosfori
22.10.199730.0305Kokonaisfosfori
22.10.199730.0305Kokonaisfosfori
16.03.19981.015Kokonaisfosfori
16.03.19985.054Kokonaisfosfori
16.03.19985.054Kokonaisfosfori
16.03.19985.054Kokonaisfosfori
16.03.199830.0304Kokonaisfosfori
16.03.199830.0304Kokonaisfosfori
16.03.199830.0304Kokonaisfosfori
16.03.199855.0558Kokonaisfosfori
16.03.199855.0558Kokonaisfosfori
16.03.199855.0558Kokonaisfosfori
18.08.19981.015Kokonaisfosfori
18.08.19981.015Kokonaisfosfori
18.08.19985.055Kokonaisfosfori
18.08.19985.055Kokonaisfosfori
18.08.199830.0304Kokonaisfosfori
18.08.19985.055Kokonaisfosfori
18.08.199855.0554Kokonaisfosfori
26.10.199830.0307Kokonaisfosfori
17.03.19991.015Kokonaisfosfori
17.03.19995.055Kokonaisfosfori
17.03.199930.0305Kokonaisfosfori
17.03.199955.0558Kokonaisfosfori
24.08.19991.017Kokonaisfosfori
24.08.19991.017Kokonaisfosfori
24.08.19995.057Kokonaisfosfori
24.08.19995.057Kokonaisfosfori
24.08.199930.0304Kokonaisfosfori
24.08.199930.0304Kokonaisfosfori
24.08.199955.0555Kokonaisfosfori
24.08.199955.0555Kokonaisfosfori
24.08.199955.0555Kokonaisfosfori
27.10.199930.0306Kokonaisfosfori
27.10.199930.0306Kokonaisfosfori
27.10.199930.0306Kokonaisfosfori
16.03.20001.017Kokonaisfosfori
16.03.20001.017Kokonaisfosfori
16.03.20001.017Kokonaisfosfori
16.03.20005.055Kokonaisfosfori
16.03.20005.055Kokonaisfosfori
16.03.20005.055Kokonaisfosfori
16.03.200030.0305Kokonaisfosfori
16.03.200055.0557Kokonaisfosfori
16.03.200055.0557Kokonaisfosfori
16.03.200055.0557Kokonaisfosfori
16.08.20001.016Kokonaisfosfori
16.08.20001.016Kokonaisfosfori
16.08.20005.057Kokonaisfosfori
16.08.20005.057Kokonaisfosfori
16.08.200030.0305Kokonaisfosfori
16.08.200055.0556Kokonaisfosfori
16.08.200055.0556Kokonaisfosfori
14.11.200030.0306Kokonaisfosfori
14.11.200030.0306Kokonaisfosfori
21.03.20011.017Kokonaisfosfori
21.03.20015.055Kokonaisfosfori
21.03.20015.055Kokonaisfosfori
21.03.200130.0305Kokonaisfosfori
21.03.200155.0557Kokonaisfosfori
21.03.200155.0557Kokonaisfosfori
21.03.200130.0305Kokonaisfosfori
10.07.20010.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
10.07.20010.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
16.08.20011.015Kokonaisfosfori
16.08.20011.015Kokonaisfosfori
16.08.20015.055Kokonaisfosfori
16.08.20015.055Kokonaisfosfori
16.08.20015.055Kokonaisfosfori
16.08.200130.0304Kokonaisfosfori
16.08.200130.0304Kokonaisfosfori
16.08.200130.0304Kokonaisfosfori
16.08.200155.0555Kokonaisfosfori
16.08.200155.0555Kokonaisfosfori
16.08.200155.0555Kokonaisfosfori
07.11.200130.0306Kokonaisfosfori
07.11.200130.0306Kokonaisfosfori
07.11.200130.0306Kokonaisfosfori
26.03.20021.015Kokonaisfosfori
26.03.20021.015Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.200230.0305Kokonaisfosfori
26.03.200230.0305Kokonaisfosfori
26.03.200230.0305Kokonaisfosfori
26.03.200255.0557Kokonaisfosfori
26.03.200255.0557Kokonaisfosfori
20.08.20021.016Kokonaisfosfori
20.08.20021.016Kokonaisfosfori
20.08.20021.016Kokonaisfosfori
20.08.20025.056Kokonaisfosfori
20.08.20025.056Kokonaisfosfori
20.08.200230.0304Kokonaisfosfori
20.08.200230.0304Kokonaisfosfori
20.08.200255.0555Kokonaisfosfori
20.08.200255.0555Kokonaisfosfori
22.10.200230.0305Kokonaisfosfori
22.10.200230.0305Kokonaisfosfori
19.03.20031.016Kokonaisfosfori
19.03.20031.016Kokonaisfosfori
19.03.20035.054Kokonaisfosfori
19.03.20035.054Kokonaisfosfori
19.03.200330.0305Kokonaisfosfori
19.03.200330.0305Kokonaisfosfori
19.03.200355.0558Kokonaisfosfori
21.08.20031.017Kokonaisfosfori
21.08.20035.056Kokonaisfosfori
21.08.200330.0304Kokonaisfosfori
21.08.200330.0304Kokonaisfosfori
21.08.200355.0554Kokonaisfosfori
21.08.200355.0554Kokonaisfosfori
23.10.200330.0304Kokonaisfosfori
23.10.200330.0304Kokonaisfosfori
17.03.20041.015Kokonaisfosfori
17.03.20041.015Kokonaisfosfori
17.03.20045.054Kokonaisfosfori
17.03.20045.054Kokonaisfosfori
17.03.200430.0305Kokonaisfosfori
17.03.200430.0305Kokonaisfosfori
17.03.200455.0558Kokonaisfosfori
17.03.200455.0558Kokonaisfosfori
05.07.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
05.07.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
17.08.20041.015Kokonaisfosfori
17.08.20041.015Kokonaisfosfori
17.08.20045.055Kokonaisfosfori
17.08.20045.055Kokonaisfosfori
17.08.200430.0304Kokonaisfosfori
17.08.200430.0304Kokonaisfosfori
17.08.200455.0554Kokonaisfosfori
17.08.200455.0554Kokonaisfosfori
25.10.200430.0305Kokonaisfosfori
25.10.200430.0305Kokonaisfosfori
23.03.20051.0110Kokonaisfosfori
23.03.20051.0110Kokonaisfosfori
23.03.20055.056Kokonaisfosfori
23.03.20055.056Kokonaisfosfori
23.03.200530.0305Kokonaisfosfori
23.03.200530.0305Kokonaisfosfori
23.03.200555.0558Kokonaisfosfori
23.03.200555.0558Kokonaisfosfori
23.08.20051.015Kokonaisfosfori
23.08.20051.015Kokonaisfosfori
23.08.20055.057Kokonaisfosfori
23.08.20055.057Kokonaisfosfori
23.08.200530.0305Kokonaisfosfori
23.08.200530.0305Kokonaisfosfori
23.08.200555.0555Kokonaisfosfori
23.08.200555.0555Kokonaisfosfori
25.10.200530.0305Kokonaisfosfori
25.10.200530.0305Kokonaisfosfori
15.03.20061.015Kokonaisfosfori
15.03.20061.015Kokonaisfosfori
15.03.20065.055Kokonaisfosfori
15.03.20065.055Kokonaisfosfori
15.03.200630.0305Kokonaisfosfori
15.03.200630.0305Kokonaisfosfori
15.03.200655.0557Kokonaisfosfori
15.03.200655.0557Kokonaisfosfori
15.08.20061.015Kokonaisfosfori
15.08.20061.015Kokonaisfosfori
15.08.20065.056Kokonaisfosfori
15.08.20065.056Kokonaisfosfori
15.08.200630.0304Kokonaisfosfori
15.08.200630.0304Kokonaisfosfori
15.08.200655.0554Kokonaisfosfori
15.03.20071.014Kokonaisfosfori
15.03.20071.014Kokonaisfosfori
15.03.20075.054Kokonaisfosfori
15.03.20075.054Kokonaisfosfori
15.03.200730.0305Kokonaisfosfori
15.03.200730.0305Kokonaisfosfori
15.03.200756.0568Kokonaisfosfori
15.03.200756.0568Kokonaisfosfori
08.08.20071.016Kokonaisfosfori
08.08.20071.016Kokonaisfosfori
08.08.20075.055Kokonaisfosfori
08.08.20075.055Kokonaisfosfori
08.08.200730.0304Kokonaisfosfori
08.08.200730.0304Kokonaisfosfori
08.08.200754.0545Kokonaisfosfori
08.08.200754.0545Kokonaisfosfori
12.03.20081.015Kokonaisfosfori
12.03.20081.015Kokonaisfosfori
12.03.20085.054Kokonaisfosfori
12.03.20085.054Kokonaisfosfori
12.03.20085.054Kokonaisfosfori
12.03.200830.0305Kokonaisfosfori
12.03.200830.0305Kokonaisfosfori
12.03.200830.0305Kokonaisfosfori
12.03.200855.5558Kokonaisfosfori
12.03.200855.5558Kokonaisfosfori
12.03.200855.5558Kokonaisfosfori
12.08.20081.016Kokonaisfosfori
12.08.20081.016Kokonaisfosfori
12.08.20081.016Kokonaisfosfori
12.08.20085.055Kokonaisfosfori
12.08.20085.055Kokonaisfosfori
12.08.200830.0305Kokonaisfosfori
12.08.20085.055Kokonaisfosfori
12.08.200830.0305Kokonaisfosfori
12.08.200856.5565Kokonaisfosfori
12.08.200856.5565Kokonaisfosfori
13.10.20081.015Kokonaisfosfori
13.10.20081.015Kokonaisfosfori
13.10.200855.0556Kokonaisfosfori
13.10.200855.0556Kokonaisfosfori
16.03.20111.015Kokonaisfosfori
16.03.20111.015Kokonaisfosfori
16.03.201130.0305Kokonaisfosfori
16.03.201130.0305Kokonaisfosfori
16.03.201130.0305Kokonaisfosfori
16.03.201156.0569Kokonaisfosfori
16.03.201156.0569Kokonaisfosfori
12.07.20111.014Kokonaisfosfori
12.07.20111.014Kokonaisfosfori
12.07.20111.014Kokonaisfosfori
12.07.201130.0304Kokonaisfosfori
12.07.201130.0304Kokonaisfosfori
12.07.201130.0304Kokonaisfosfori
12.07.201156.5564Kokonaisfosfori
12.07.201156.5564Kokonaisfosfori
12.07.201156.5564Kokonaisfosfori
08.08.20111.019Kokonaisfosfori
08.08.20111.019Kokonaisfosfori
08.08.20111.019Kokonaisfosfori
08.08.201130.0304Kokonaisfosfori
08.08.201130.0304Kokonaisfosfori
08.08.201156.0564Kokonaisfosfori
08.08.201156.0564Kokonaisfosfori
11.10.201130.0303Kokonaisfosfori
11.10.201130.0303Kokonaisfosfori
10.03.20141.015Kokonaisfosfori
10.03.20141.015Kokonaisfosfori
10.03.20141.015Kokonaisfosfori
10.03.201430.0306Kokonaisfosfori
10.03.201430.0306Kokonaisfosfori
10.03.201430.0306Kokonaisfosfori
10.03.201456.0569Kokonaisfosfori
10.03.201456.0569Kokonaisfosfori
03.07.20141.016Kokonaisfosfori
03.07.20141.016Kokonaisfosfori
03.07.201430.0304Kokonaisfosfori
03.07.201430.0304Kokonaisfosfori
03.07.201430.0304Kokonaisfosfori
03.07.201457.1574Kokonaisfosfori
03.07.201457.1574Kokonaisfosfori
18.08.20141.016Kokonaisfosfori
18.08.201430.0304Kokonaisfosfori
18.08.201430.0304Kokonaisfosfori
18.08.201453.0534Kokonaisfosfori
18.08.201453.0534Kokonaisfosfori
18.08.201453.0534Kokonaisfosfori
15.10.201430.0305Kokonaisfosfori
15.10.201430.0305Kokonaisfosfori
29.07.20201.015.3Kokonaisfosfori
29.07.202030.0303.3Kokonaisfosfori
29.07.202056.0564Kokonaisfosfori
27.08.20201.015Kokonaisfosfori
27.08.202030.0304.5Kokonaisfosfori
27.08.202030.0304.5Kokonaisfosfori
27.08.202054.3544.2Kokonaisfosfori
27.08.202054.3544.2Kokonaisfosfori
26.10.202030.0304.7Kokonaisfosfori
26.10.202030.0304.7Kokonaisfosfori