Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 18,35 km2
Syvyys: 30,80 m
Keskisyvyys: 4,29 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 144 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 450 km2
Kunta: Rautavaara
Havaintopaikka: Keyritty 6

Keyritty eli Ala-Keyritty on Rautavaaran suurin järvi. Järven länsipuolella sijaitsee korkea Paljakan vaara. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Keyritynjoen yläosan alue.

Hydrologia

Keyrittyä ei ole voimakkaasti muutettu. Vedenpinnan korkeutta on tiettävästi laskettu 1870-luvulla, mutta laskun suuruudesta ei ole tietoa. Vedenpintaa on myöhemmin nostettu kunnostushankkeen yhdeydessä joitakin senttimetrejä. Keyritynjärven luusuaan on rakennettu pohjapato, joka on osittainen vaelluseste.

Vedenlaatu

Keyritty on rehevä ja runsashumuksinen järvi. Keyrityn ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu puolet Keyrittyyn tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta ja näkyy pääasiassa soiden ojituksesta ja metsätalouden toiminnasta aiheutuvana kuormituksena. Peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen osuus on kymmenes Keyrittyyn tulevasta fosforista.

Arvio Keyrittyyn vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Keyritty 6

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Keyritty 6

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 11 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.04.19733.0337Kokonaisfosfori
15.04.19735.0544Kokonaisfosfori
15.04.19738.0854Kokonaisfosfori
15.04.197311.01184Kokonaisfosfori
15.04.19731.0144Kokonaisfosfori
01.10.19731.0130Kokonaisfosfori
01.10.19733.0327Kokonaisfosfori
01.10.19735.0530Kokonaisfosfori
01.10.19739.0930Kokonaisfosfori
07.04.19741.0136Kokonaisfosfori
07.04.19743.0332Kokonaisfosfori
07.04.19745.0541Kokonaisfosfori
07.04.19745.0541Kokonaisfosfori
07.04.19748.0855Kokonaisfosfori
07.04.197411.011210Kokonaisfosfori
07.04.197411.011210Kokonaisfosfori
02.10.19741.0162Kokonaisfosfori
02.10.19741.0162Kokonaisfosfori
02.10.19745.0531Kokonaisfosfori
02.10.19745.0531Kokonaisfosfori
02.10.197411.01157Kokonaisfosfori
23.04.19751.0118Kokonaisfosfori
23.04.19755.0528Kokonaisfosfori
23.04.19759.0963Kokonaisfosfori
06.10.19751.0135Kokonaisfosfori
06.10.19755.0538Kokonaisfosfori
06.10.19759.0934Kokonaisfosfori
17.03.19761.0158Kokonaisfosfori
17.03.19761.0158Kokonaisfosfori
17.03.19765.0540Kokonaisfosfori
17.03.19767.0741Kokonaisfosfori
17.03.19767.0741Kokonaisfosfori
24.08.19761.0131Kokonaisfosfori
24.08.19761.0131Kokonaisfosfori
24.08.19765.0528Kokonaisfosfori
24.08.19765.0528Kokonaisfosfori
24.08.197611.51125Kokonaisfosfori
24.08.197611.51125Kokonaisfosfori
18.04.19771.0132Kokonaisfosfori
18.04.19771.0132Kokonaisfosfori
18.04.19775.0545Kokonaisfosfori
18.04.19778.0875Kokonaisfosfori
18.04.19778.0875Kokonaisfosfori
15.08.19771.0128Kokonaisfosfori
15.08.19771.0128Kokonaisfosfori
15.08.19775.0529Kokonaisfosfori
15.08.19775.0529Kokonaisfosfori
15.08.19779.5937Kokonaisfosfori
15.08.19771.0128Kokonaisfosfori
18.04.19781.0132Kokonaisfosfori
18.04.19781.0132Kokonaisfosfori
18.04.19785.0531Kokonaisfosfori
18.04.19785.0531Kokonaisfosfori
18.04.19788.5852Kokonaisfosfori
18.04.19788.5852Kokonaisfosfori
25.07.19781.0129Kokonaisfosfori
25.07.19781.0129Kokonaisfosfori
25.07.19785.0529Kokonaisfosfori
25.07.19788.0832Kokonaisfosfori
25.07.19788.0832Kokonaisfosfori
23.04.19791.0141Kokonaisfosfori
23.04.19795.0537Kokonaisfosfori
23.04.19799.0965Kokonaisfosfori
08.08.19791.0125Kokonaisfosfori
08.08.19795.0524Kokonaisfosfori
08.08.19798.0825Kokonaisfosfori
20.04.19801.0129Kokonaisfosfori
20.04.19801.0129Kokonaisfosfori
20.04.19805.0544Kokonaisfosfori
20.04.19805.0544Kokonaisfosfori
20.04.19808.0882Kokonaisfosfori
20.04.19808.0882Kokonaisfosfori
03.08.19801.0128Kokonaisfosfori
03.08.19805.0545Kokonaisfosfori
03.08.19805.0545Kokonaisfosfori
03.08.19807.5794Kokonaisfosfori
03.08.19807.5794Kokonaisfosfori
18.03.19811.0135Kokonaisfosfori
18.03.19811.0135Kokonaisfosfori
18.03.19815.0539Kokonaisfosfori
18.03.19815.0539Kokonaisfosfori
18.03.19817.0755Kokonaisfosfori
28.07.19811.0169Kokonaisfosfori
28.07.19811.0169Kokonaisfosfori
28.07.19815.0557Kokonaisfosfori
28.07.19815.0557Kokonaisfosfori
28.07.19819.0964Kokonaisfosfori
28.07.19819.0964Kokonaisfosfori
08.03.19821.0152Kokonaisfosfori
08.03.19821.0152Kokonaisfosfori
08.03.19825.0551Kokonaisfosfori
08.03.19825.0551Kokonaisfosfori
08.03.19829.0969Kokonaisfosfori
08.03.19829.0969Kokonaisfosfori
03.08.19821.0135Kokonaisfosfori
03.08.19821.0135Kokonaisfosfori
03.08.19825.0533Kokonaisfosfori
03.08.19825.0533Kokonaisfosfori
03.08.19829.0943Kokonaisfosfori
03.08.19829.0943Kokonaisfosfori
07.03.19831.0184Kokonaisfosfori
07.03.19831.0184Kokonaisfosfori
07.03.19835.0578Kokonaisfosfori
07.03.19835.0578Kokonaisfosfori
07.03.19838.58110Kokonaisfosfori
07.03.19838.58110Kokonaisfosfori
01.08.19831.0151Kokonaisfosfori
01.08.19831.0151Kokonaisfosfori
01.08.19835.0543Kokonaisfosfori
01.08.19835.0543Kokonaisfosfori
01.08.19839.0956Kokonaisfosfori
01.08.19839.0956Kokonaisfosfori
27.02.19841.0134Kokonaisfosfori
27.02.19845.0538Kokonaisfosfori
27.02.19847.0741Kokonaisfosfori
07.08.19841.0135Kokonaisfosfori
07.08.19845.0536Kokonaisfosfori
07.08.19848.0839Kokonaisfosfori
26.02.19851.0139Kokonaisfosfori
26.02.19855.0534Kokonaisfosfori
26.02.19858.0839Kokonaisfosfori
18.08.19851.0140Kokonaisfosfori
18.08.19855.0540Kokonaisfosfori
18.08.19858.0845Kokonaisfosfori
05.03.19861.0136Kokonaisfosfori
05.03.19865.0537Kokonaisfosfori
05.03.19867.0747Kokonaisfosfori
26.08.19861.0135Kokonaisfosfori
26.08.19865.0535Kokonaisfosfori
26.08.19868.0833Kokonaisfosfori
06.04.19871.0134Kokonaisfosfori
06.04.19871.0134Kokonaisfosfori
06.04.19875.0529Kokonaisfosfori
06.04.19877.0734Kokonaisfosfori
13.08.19871.0139Kokonaisfosfori
13.08.19875.0538Kokonaisfosfori
13.08.19877.0738Kokonaisfosfori
05.04.19881.0120Kokonaisfosfori
05.04.19881.0120Kokonaisfosfori
05.04.19885.0528Kokonaisfosfori
05.04.19885.0528Kokonaisfosfori
05.04.19887.0736Kokonaisfosfori
05.04.19887.0736Kokonaisfosfori
23.08.19881.0128Kokonaisfosfori
23.08.19881.0128Kokonaisfosfori
23.08.19881.0128Kokonaisfosfori
23.08.19885.0527Kokonaisfosfori
23.08.19885.0527Kokonaisfosfori
23.08.19888.0829Kokonaisfosfori
23.08.19885.0527Kokonaisfosfori
04.09.19891.0132Kokonaisfosfori
04.09.19895.0532Kokonaisfosfori
04.09.19898.0839Kokonaisfosfori
04.09.19898.0839Kokonaisfosfori
27.03.19901.0123Kokonaisfosfori
27.03.19905.0532Kokonaisfosfori
27.03.19905.0532Kokonaisfosfori
27.03.19908.0834Kokonaisfosfori
27.03.19908.0834Kokonaisfosfori
16.05.19900.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
14.08.19901.0128Kokonaisfosfori
14.08.19901.0128Kokonaisfosfori
14.08.19905.0530Kokonaisfosfori
14.08.19908.0831Kokonaisfosfori
14.08.19908.0831Kokonaisfosfori
16.04.19911.0135Kokonaisfosfori
16.04.19911.0135Kokonaisfosfori
16.04.19915.0536Kokonaisfosfori
16.04.19918.0845Kokonaisfosfori
16.04.19918.0845Kokonaisfosfori
27.08.19911.0130Kokonaisfosfori
27.08.19911.0130Kokonaisfosfori
27.08.19915.0526Kokonaisfosfori
27.08.19915.0526Kokonaisfosfori
27.08.19918.0834Kokonaisfosfori
13.04.19921.0121Kokonaisfosfori
13.04.19921.0121Kokonaisfosfori
13.04.19925.0531Kokonaisfosfori
13.04.19925.0531Kokonaisfosfori
13.04.19928.0865Kokonaisfosfori
13.04.19928.0865Kokonaisfosfori
27.08.19921.0129Kokonaisfosfori
27.08.19925.0526Kokonaisfosfori
27.08.19925.0526Kokonaisfosfori
27.08.199210.01026Kokonaisfosfori
27.08.199210.01026Kokonaisfosfori
31.03.19931.0127Kokonaisfosfori
31.03.19931.0127Kokonaisfosfori
31.03.19935.0548Kokonaisfosfori
31.03.19935.0548Kokonaisfosfori
31.03.19938.0876Kokonaisfosfori
31.03.19938.0876Kokonaisfosfori
31.03.19938.0876Kokonaisfosfori
19.08.19931.0123Kokonaisfosfori
19.08.19931.0123Kokonaisfosfori
19.08.19935.0522Kokonaisfosfori
19.08.19935.0522Kokonaisfosfori
19.08.19939.0930Kokonaisfosfori
19.08.19939.0930Kokonaisfosfori
10.04.19941.0126Kokonaisfosfori
10.04.19941.0126Kokonaisfosfori
10.04.19941.0126Kokonaisfosfori
10.04.19945.0542Kokonaisfosfori
10.04.19945.0542Kokonaisfosfori
10.04.19945.0542Kokonaisfosfori
10.04.19948.0890Kokonaisfosfori
10.04.19948.0890Kokonaisfosfori
10.04.19948.0890Kokonaisfosfori
22.08.19941.0131Kokonaisfosfori
22.08.19941.0131Kokonaisfosfori
22.08.19945.0531Kokonaisfosfori
22.08.19945.0531Kokonaisfosfori
22.08.19949.0934Kokonaisfosfori
22.08.19949.0934Kokonaisfosfori
22.08.19949.0934Kokonaisfosfori
06.04.19951.0122Kokonaisfosfori
06.04.19951.0122Kokonaisfosfori
06.04.19955.0532Kokonaisfosfori
06.04.19959.09160Kokonaisfosfori
06.04.19959.09160Kokonaisfosfori
10.08.19951.0128Kokonaisfosfori
10.08.19951.0128Kokonaisfosfori
10.08.19951.0128Kokonaisfosfori
10.08.19955.0533Kokonaisfosfori
10.08.19955.0533Kokonaisfosfori
10.08.19955.0533Kokonaisfosfori
10.08.19958.0830Kokonaisfosfori
10.08.19958.0830Kokonaisfosfori
10.08.19958.0830Kokonaisfosfori
02.04.19961.0129Kokonaisfosfori
02.04.19961.0129Kokonaisfosfori
02.04.19965.0534Kokonaisfosfori
02.04.19965.0534Kokonaisfosfori
02.04.19961.0129Kokonaisfosfori
02.04.19968.0843Kokonaisfosfori
14.08.19961.0124Kokonaisfosfori
14.08.19965.0528Kokonaisfosfori
14.08.19965.0528Kokonaisfosfori
14.08.19965.0528Kokonaisfosfori
14.08.19969.4966Kokonaisfosfori
14.08.19969.4966Kokonaisfosfori
14.08.19969.4966Kokonaisfosfori
02.04.19971.0122Kokonaisfosfori
02.04.19971.0122Kokonaisfosfori
02.04.19971.0122Kokonaisfosfori
02.04.19975.0532Kokonaisfosfori
02.04.19975.0532Kokonaisfosfori
02.04.19975.0532Kokonaisfosfori
02.04.19978.5852Kokonaisfosfori
02.04.19978.5852Kokonaisfosfori
11.08.19971.0125Kokonaisfosfori
11.08.19971.0125Kokonaisfosfori
11.08.19971.0125Kokonaisfosfori
11.08.19975.0527Kokonaisfosfori
11.08.19975.0527Kokonaisfosfori
11.08.19979.0998Kokonaisfosfori
11.08.19979.0998Kokonaisfosfori
22.04.19981.0128Kokonaisfosfori
22.04.19981.0128Kokonaisfosfori
22.04.19985.0541Kokonaisfosfori
22.04.19985.0541Kokonaisfosfori
22.04.19988.9869Kokonaisfosfori
22.04.19988.9869Kokonaisfosfori
26.08.19981.0134Kokonaisfosfori
26.08.19981.0134Kokonaisfosfori
26.08.19985.0538Kokonaisfosfori
26.08.19985.0538Kokonaisfosfori
26.08.19989.5934Kokonaisfosfori
26.08.19989.5934Kokonaisfosfori
15.04.19991.0132Kokonaisfosfori
15.04.19991.0132Kokonaisfosfori
15.04.19995.0555Kokonaisfosfori
15.04.19995.0555Kokonaisfosfori
15.04.19998.78110Kokonaisfosfori
15.04.19998.78110Kokonaisfosfori
01.09.19991.0141Kokonaisfosfori
01.09.19991.0141Kokonaisfosfori
01.09.19995.0539Kokonaisfosfori
01.09.19995.0539Kokonaisfosfori
01.09.19998.8839Kokonaisfosfori
01.09.19998.8839Kokonaisfosfori
26.03.20001.0126Kokonaisfosfori
26.03.20001.0126Kokonaisfosfori
26.03.20005.0553Kokonaisfosfori
26.03.20005.0553Kokonaisfosfori
26.03.20008.2851Kokonaisfosfori
26.03.20008.2851Kokonaisfosfori
28.08.20001.0130Kokonaisfosfori
28.08.20001.0130Kokonaisfosfori
28.08.20005.0530Kokonaisfosfori
28.08.20005.0530Kokonaisfosfori
28.08.20008.5840Kokonaisfosfori
28.08.20008.5840Kokonaisfosfori
20.03.20011.0128Kokonaisfosfori
20.03.20015.0530Kokonaisfosfori
20.03.20018.2853Kokonaisfosfori
20.03.20018.2853Kokonaisfosfori
16.08.20011.0127Kokonaisfosfori
16.08.20015.0526Kokonaisfosfori
16.08.20019.0936Kokonaisfosfori
16.08.20019.0936Kokonaisfosfori
18.03.20021.0128Kokonaisfosfori
18.03.20021.0128Kokonaisfosfori
18.03.20028.5852Kokonaisfosfori
18.03.20028.5852Kokonaisfosfori
01.08.20021.0126Kokonaisfosfori
01.08.20021.0126Kokonaisfosfori
01.08.20029.0930Kokonaisfosfori
01.08.20029.0930Kokonaisfosfori
17.03.20031.0128Kokonaisfosfori
17.03.20038.5851Kokonaisfosfori
13.08.20031.0133Kokonaisfosfori
13.08.20031.0133Kokonaisfosfori
13.08.20038.5837Kokonaisfosfori
13.08.20038.5837Kokonaisfosfori
16.03.20041.0126Kokonaisfosfori
16.03.20041.0126Kokonaisfosfori
16.03.20048.5859Kokonaisfosfori
16.03.20048.5859Kokonaisfosfori
09.08.20041.0134Kokonaisfosfori
09.08.20041.0134Kokonaisfosfori
09.08.20048.8858Kokonaisfosfori
09.08.20048.8858Kokonaisfosfori
16.03.20051.0131Kokonaisfosfori
16.03.20051.0131Kokonaisfosfori
16.03.20058.5848Kokonaisfosfori
16.03.20058.5848Kokonaisfosfori
01.08.20051.0125Kokonaisfosfori
01.08.20051.0125Kokonaisfosfori
01.08.20058.2828Kokonaisfosfori
14.03.20061.0130Kokonaisfosfori
14.03.20061.0130Kokonaisfosfori
14.03.20068.3840Kokonaisfosfori
14.03.20068.3840Kokonaisfosfori
02.08.20061.0124Kokonaisfosfori
02.08.20061.0124Kokonaisfosfori
02.08.20068.1826Kokonaisfosfori
02.08.20068.1826Kokonaisfosfori
15.03.20071.0125Kokonaisfosfori
15.03.20071.0125Kokonaisfosfori
15.03.20078.6854Kokonaisfosfori
15.03.20078.6854Kokonaisfosfori
01.08.20079.5932Kokonaisfosfori
01.08.20071.0137Kokonaisfosfori
01.08.20071.0137Kokonaisfosfori
18.03.20081.0121Kokonaisfosfori
18.03.20081.0121Kokonaisfosfori
18.03.20088.6843Kokonaisfosfori
18.03.20088.6843Kokonaisfosfori
05.08.20081.0128Kokonaisfosfori
05.08.20081.0128Kokonaisfosfori
05.08.20089.1930Kokonaisfosfori
05.08.20089.1930Kokonaisfosfori
11.03.20091.0124Kokonaisfosfori
11.03.20091.0124Kokonaisfosfori
11.03.20098.7873Kokonaisfosfori
11.03.20098.7873Kokonaisfosfori
05.08.20091.0126Kokonaisfosfori
05.08.20091.0126Kokonaisfosfori
05.08.20098.1832Kokonaisfosfori
05.08.20098.1832Kokonaisfosfori
09.03.20101.0132Kokonaisfosfori
09.03.20101.0132Kokonaisfosfori
09.03.20108.6854Kokonaisfosfori
09.03.20108.6854Kokonaisfosfori
04.08.20101.0134Kokonaisfosfori
04.08.20108.0838Kokonaisfosfori
20.01.20111.0128Kokonaisfosfori
20.01.20118.3840Kokonaisfosfori
20.01.20118.3840Kokonaisfosfori
17.02.20111.0131Kokonaisfosfori
17.02.20111.0131Kokonaisfosfori
17.02.20118.3842Kokonaisfosfori
17.02.20118.3842Kokonaisfosfori
28.02.20111.0133Kokonaisfosfori
28.02.20111.0133Kokonaisfosfori
28.02.20118.3878Kokonaisfosfori
28.02.20118.3878Kokonaisfosfori
16.03.20111.0133Kokonaisfosfori
16.03.20111.0133Kokonaisfosfori
16.03.20118.38130Kokonaisfosfori
12.04.20111.0131Kokonaisfosfori
12.04.20111.0131Kokonaisfosfori
12.04.20118.3871Kokonaisfosfori
12.04.20118.3871Kokonaisfosfori
07.06.20111.0128Kokonaisfosfori
07.06.20111.0128Kokonaisfosfori
07.06.20118.4828Kokonaisfosfori
07.06.20118.4828Kokonaisfosfori
07.06.20118.4828Kokonaisfosfori
02.08.20111.0131Kokonaisfosfori
02.08.20111.0131Kokonaisfosfori
02.08.20111.0131Kokonaisfosfori
02.08.20118.4858Kokonaisfosfori
02.08.20118.4858Kokonaisfosfori
27.03.20121.0127Kokonaisfosfori
27.03.20121.0127Kokonaisfosfori
27.03.20128.5842Kokonaisfosfori
27.03.20128.5842Kokonaisfosfori
27.03.20128.5842Kokonaisfosfori
27.08.20121.0130Kokonaisfosfori
27.08.20121.0130Kokonaisfosfori
27.08.20128.7840Kokonaisfosfori
11.03.20131.0129Kokonaisfosfori
11.03.20131.0129Kokonaisfosfori
11.03.20138.2852Kokonaisfosfori
11.03.20138.2852Kokonaisfosfori
11.03.20138.2852Kokonaisfosfori
25.08.20131.0124Kokonaisfosfori
25.08.20131.0124Kokonaisfosfori
25.08.20131.0124Kokonaisfosfori
25.08.20138.3831Kokonaisfosfori
25.08.20138.3831Kokonaisfosfori
11.03.20141.0121Kokonaisfosfori
11.03.20141.0121Kokonaisfosfori
11.03.20148.8845Kokonaisfosfori
11.03.20148.8845Kokonaisfosfori
11.03.20148.8845Kokonaisfosfori
25.08.20141.0130Kokonaisfosfori
25.08.20141.0130Kokonaisfosfori
25.08.20141.0130Kokonaisfosfori
25.08.20149.2928Kokonaisfosfori
25.08.20149.2928Kokonaisfosfori
25.08.20149.2928Kokonaisfosfori
05.03.20151.0118Kokonaisfosfori
05.03.20151.0118Kokonaisfosfori
05.03.20158.98100Kokonaisfosfori
25.08.20151.0126Kokonaisfosfori
25.08.20159.2951Kokonaisfosfori
25.08.20159.2951Kokonaisfosfori
25.08.20159.2951Kokonaisfosfori
15.03.20161.0123Kokonaisfosfori
15.03.20161.0123Kokonaisfosfori
15.03.20161.0123Kokonaisfosfori
15.03.20168.0843Kokonaisfosfori
15.03.20168.0843Kokonaisfosfori
15.03.20168.0843Kokonaisfosfori
18.08.20161.0126Kokonaisfosfori
18.08.20161.0126Kokonaisfosfori
18.08.20161.0126Kokonaisfosfori
18.08.20169.0930Kokonaisfosfori
18.08.20169.0930Kokonaisfosfori
18.08.20169.0930Kokonaisfosfori
23.03.20171.0129Kokonaisfosfori
23.03.20171.0129Kokonaisfosfori
23.03.20178.0863Kokonaisfosfori
23.03.20178.0863Kokonaisfosfori
15.08.20171.0131Kokonaisfosfori
15.08.20171.0131Kokonaisfosfori
15.08.20171.0131Kokonaisfosfori
15.08.20179.0936Kokonaisfosfori
15.03.20181.0125Kokonaisfosfori
15.03.20181.0125Kokonaisfosfori
15.03.20188.7881Kokonaisfosfori
15.03.20188.7881Kokonaisfosfori
12.08.20181.0128Kokonaisfosfori
12.08.20181.0128Kokonaisfosfori
12.08.20189.09120Kokonaisfosfori
12.08.20189.09120Kokonaisfosfori
12.08.20189.09120Kokonaisfosfori
27.02.20191.0126Kokonaisfosfori
27.02.20191.0126Kokonaisfosfori
27.02.20191.0126Kokonaisfosfori
27.02.20199.2990Kokonaisfosfori
12.08.20191.0129Kokonaisfosfori
12.08.20198.8829Kokonaisfosfori
12.08.20198.8829Kokonaisfosfori
12.08.20191.0129Kokonaisfosfori
04.03.20201.0117Kokonaisfosfori
04.03.20201.0117Kokonaisfosfori
04.03.20209.6970Kokonaisfosfori
04.03.20209.6970Kokonaisfosfori
10.08.20201.0125Kokonaisfosfori
10.08.20201.0125Kokonaisfosfori
10.08.20208.9842Kokonaisfosfori
10.08.20208.9842Kokonaisfosfori
16.03.20211.0125Kokonaisfosfori
16.03.20211.0125Kokonaisfosfori
16.03.20218.8887Kokonaisfosfori
16.03.20218.8887Kokonaisfosfori
05.08.20211.0131Kokonaisfosfori
05.08.20211.0131Kokonaisfosfori
05.08.20219.0929Kokonaisfosfori
05.08.20219.0929Kokonaisfosfori
05.08.20219.0929Kokonaisfosfori
16.03.20221.0119Kokonaisfosfori
16.03.20221.0119Kokonaisfosfori
16.03.20229.19120Kokonaisfosfori
16.03.20229.19120Kokonaisfosfori
08.08.20221.0126Kokonaisfosfori
08.08.20221.0126Kokonaisfosfori
08.08.20228.9825Kokonaisfosfori
08.08.20221.0126Kokonaisfosfori
08.08.20228.9825Kokonaisfosfori
02.03.20231.0123Kokonaisfosfori
02.03.20231.0123Kokonaisfosfori
02.03.20239.09140Kokonaisfosfori
02.03.20239.09140Kokonaisfosfori