Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 10,12 km2
Syvyys: 36,54 m
Keskisyvyys: 8,20 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 104 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 709 km2
Kunta: Sonkajärvi
Havaintopaikka: Kiltuanjärvi 4

Kiltuanjärvi on tummavetinen, pitkä ja kapea, vähäsaarinen järvi Nilsiän reitillä. Järvestä on yhteys samassa tasossa olevaan Haajaistenjärveen. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Laakajoen kautta laskeva Laakajärven alue. Järven vedet laskevat Oulunlammen kautta Haapajärveen ja tällä välillä sijaitsee Jyrkän säännöstelypato.

Hydrologia

Kiltuanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu, mutta järveä on säännöstelty vuodesta 1961 voimalaitostoiminnan tarpeisiin. Jyrkän pato estää kalojen vaelluksen järvelle.

Vedenlaatu

Kiltuanjärvi on lievästi rehevä, mutta erittäin humuspitoinen järvi. Kiltuanjärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Kiltuanjärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, mutta peltoviljelyn osuus on pieni. Soiden ojitus vastaa 40 %:sta järveen tulevasta fosforista.

Arvio Kiltuanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiltuanjärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiltuanjärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 36 m (haetaan 31 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
20.04.19811.0128Kokonaisfosfori
20.04.198110.01021Kokonaisfosfori
20.04.198120.02027Kokonaisfosfori
20.04.198124.02470Kokonaisfosfori
10.09.19811.0131Kokonaisfosfori
10.09.19815.0531Kokonaisfosfori
10.09.198110.01033Kokonaisfosfori
10.09.198115.01532Kokonaisfosfori
10.09.198120.02032Kokonaisfosfori
10.09.198130.03040Kokonaisfosfori
10.09.198136.03641Kokonaisfosfori
19.04.19821.0140Kokonaisfosfori
19.04.19825.0537Kokonaisfosfori
19.04.198210.01037Kokonaisfosfori
19.04.198215.01535Kokonaisfosfori
19.04.198220.02036Kokonaisfosfori
19.04.198230.03043Kokonaisfosfori
19.04.198235.03570Kokonaisfosfori
15.09.19821.0121Kokonaisfosfori
15.09.19825.0521Kokonaisfosfori
15.09.198210.01023Kokonaisfosfori
15.09.198215.01523Kokonaisfosfori
15.09.198220.02021Kokonaisfosfori
15.09.198230.03021Kokonaisfosfori
15.09.198235.03524Kokonaisfosfori
06.04.19831.0153Kokonaisfosfori
06.04.19835.0545Kokonaisfosfori
06.04.198310.01035Kokonaisfosfori
06.04.198315.01533Kokonaisfosfori
06.04.198320.02039Kokonaisfosfori
06.04.198330.03049Kokonaisfosfori
06.04.198335.03588Kokonaisfosfori
15.08.19831.0120Kokonaisfosfori
15.08.19835.0519Kokonaisfosfori
15.08.198310.01022Kokonaisfosfori
15.08.198315.01520Kokonaisfosfori
15.08.198320.02020Kokonaisfosfori
15.08.198330.03040Kokonaisfosfori
15.08.198335.03542Kokonaisfosfori
26.03.19841.0131Kokonaisfosfori
26.03.19845.0529Kokonaisfosfori
26.03.198410.01030Kokonaisfosfori
26.03.198415.01529Kokonaisfosfori
26.03.198420.02031Kokonaisfosfori
26.03.198430.03038Kokonaisfosfori
26.03.198435.03574Kokonaisfosfori
21.08.19841.0128Kokonaisfosfori
21.08.19845.0524Kokonaisfosfori
21.08.198410.01019Kokonaisfosfori
21.08.198415.01530Kokonaisfosfori
21.08.198420.02028Kokonaisfosfori
21.08.198430.03036Kokonaisfosfori
21.08.198435.03536Kokonaisfosfori
15.04.19851.0126Kokonaisfosfori
15.04.19855.0528Kokonaisfosfori
15.04.198510.01025Kokonaisfosfori
15.04.198515.01524Kokonaisfosfori
15.04.198520.02024Kokonaisfosfori
15.04.198530.03036Kokonaisfosfori
15.04.198535.035110Kokonaisfosfori
11.08.19851.0120Kokonaisfosfori
11.08.19855.0520Kokonaisfosfori
11.08.198510.01022Kokonaisfosfori
11.08.198515.01525Kokonaisfosfori
11.08.198520.02025Kokonaisfosfori
11.08.198530.03028Kokonaisfosfori
11.08.198535.03531Kokonaisfosfori
16.04.19861.0131Kokonaisfosfori
16.04.19865.0528Kokonaisfosfori
16.04.198610.01029Kokonaisfosfori
16.04.198615.01528Kokonaisfosfori
16.04.198620.02029Kokonaisfosfori
16.04.198630.03039Kokonaisfosfori
16.04.198635.03557Kokonaisfosfori
16.09.19861.0119Kokonaisfosfori
16.09.19865.0518Kokonaisfosfori
16.09.198610.01020Kokonaisfosfori
16.09.198615.01521Kokonaisfosfori
16.09.198620.02020Kokonaisfosfori
16.09.198630.03020Kokonaisfosfori
16.09.198636.03620Kokonaisfosfori
14.04.19871.0124Kokonaisfosfori
14.04.19875.0523Kokonaisfosfori
14.04.198710.01022Kokonaisfosfori
14.04.198715.01520Kokonaisfosfori
14.04.198720.02021Kokonaisfosfori
14.04.198730.03065Kokonaisfosfori
14.04.198736.03629Kokonaisfosfori
16.09.19871.0121Kokonaisfosfori
16.09.19875.0519Kokonaisfosfori
16.09.198710.01019Kokonaisfosfori
16.09.198715.01520Kokonaisfosfori
16.09.198720.02019Kokonaisfosfori
16.09.198730.03021Kokonaisfosfori
16.09.198736.03622Kokonaisfosfori
02.03.19881.0119Kokonaisfosfori
02.03.19885.0521Kokonaisfosfori
02.03.198810.01015Kokonaisfosfori
02.03.198815.01515Kokonaisfosfori
02.03.198820.02015Kokonaisfosfori
02.03.198830.03022Kokonaisfosfori
02.03.198836.03638Kokonaisfosfori
15.08.19881.0118Kokonaisfosfori
15.08.19885.0519Kokonaisfosfori
15.08.198810.01019Kokonaisfosfori
15.08.198815.01524Kokonaisfosfori
15.08.198820.02021Kokonaisfosfori
15.08.198830.03030Kokonaisfosfori
15.08.198835.03534Kokonaisfosfori
27.02.19891.0132Kokonaisfosfori
27.02.19895.0529Kokonaisfosfori
27.02.198910.01023Kokonaisfosfori
27.02.198915.01522Kokonaisfosfori
27.02.198920.02023Kokonaisfosfori
27.02.198930.03039Kokonaisfosfori
27.02.198936.036160Kokonaisfosfori
24.08.19891.0123Kokonaisfosfori
24.08.19895.0521Kokonaisfosfori
24.08.198910.01020Kokonaisfosfori
24.08.198915.01520Kokonaisfosfori
24.08.198920.02025Kokonaisfosfori
24.08.198930.03041Kokonaisfosfori
24.08.198936.03647Kokonaisfosfori
05.03.19901.0128Kokonaisfosfori
05.03.19905.0527Kokonaisfosfori
05.03.199010.01021Kokonaisfosfori
05.03.199015.01521Kokonaisfosfori
05.03.199020.02024Kokonaisfosfori
05.03.199030.03048Kokonaisfosfori
05.03.199035.035160Kokonaisfosfori
15.08.19901.0123Kokonaisfosfori
15.08.19905.0522Kokonaisfosfori
15.08.199010.01018Kokonaisfosfori
15.08.199015.01520Kokonaisfosfori
15.08.199020.02021Kokonaisfosfori
15.08.199030.03025Kokonaisfosfori
15.08.199035.03527Kokonaisfosfori
04.03.19911.0111Kokonaisfosfori
04.03.19915.0522Kokonaisfosfori
04.03.199110.01020Kokonaisfosfori
04.03.199115.01521Kokonaisfosfori
04.03.199120.02018Kokonaisfosfori
04.03.199130.03035Kokonaisfosfori
04.03.199135.035160Kokonaisfosfori
19.08.19911.0125Kokonaisfosfori
19.08.19915.0526Kokonaisfosfori
19.08.199110.01022Kokonaisfosfori
19.08.199115.01527Kokonaisfosfori
19.08.199120.02030Kokonaisfosfori
19.08.199130.03032Kokonaisfosfori
19.08.199135.03534Kokonaisfosfori
05.03.19921.0118Kokonaisfosfori
05.03.19925.0517Kokonaisfosfori
05.03.199210.01017Kokonaisfosfori
05.03.199215.01516Kokonaisfosfori
05.03.199220.02018Kokonaisfosfori
05.03.199230.03022Kokonaisfosfori
05.03.199235.03533Kokonaisfosfori
10.08.19921.0121Kokonaisfosfori
10.08.19925.0519Kokonaisfosfori
10.08.199210.01019Kokonaisfosfori
10.08.199215.01520Kokonaisfosfori
10.08.199220.02027Kokonaisfosfori
10.08.199230.03034Kokonaisfosfori
10.08.199235.03539Kokonaisfosfori
01.03.19931.0119Kokonaisfosfori
01.03.19935.0518Kokonaisfosfori
01.03.199310.01017Kokonaisfosfori
01.03.199315.01516Kokonaisfosfori
01.03.199320.02017Kokonaisfosfori
01.03.199330.03032Kokonaisfosfori
01.03.199335.03570Kokonaisfosfori
10.08.19931.0119Kokonaisfosfori
10.08.19935.0518Kokonaisfosfori
10.08.199310.01021Kokonaisfosfori
10.08.199315.01520Kokonaisfosfori
10.08.199320.02020Kokonaisfosfori
10.08.199330.03026Kokonaisfosfori
10.08.199335.03530Kokonaisfosfori
23.02.19941.0120Kokonaisfosfori
23.02.19945.0521Kokonaisfosfori
23.02.199410.01019Kokonaisfosfori
23.02.199415.01520Kokonaisfosfori
23.02.199420.02021Kokonaisfosfori
23.02.199430.03027Kokonaisfosfori
23.02.199435.03546Kokonaisfosfori
18.08.19941.0118Kokonaisfosfori
18.08.19945.0515Kokonaisfosfori
18.08.199410.01016Kokonaisfosfori
18.08.199415.01518Kokonaisfosfori
18.08.199420.02020Kokonaisfosfori
18.08.199430.03025Kokonaisfosfori
18.08.199436.03629Kokonaisfosfori
20.02.19951.0119Kokonaisfosfori
20.02.19955.0519Kokonaisfosfori
20.02.199510.01017Kokonaisfosfori
20.02.199515.01516Kokonaisfosfori
20.02.199520.02018Kokonaisfosfori
20.02.199530.03027Kokonaisfosfori
20.02.199535.03550Kokonaisfosfori
14.08.19951.0120Kokonaisfosfori
14.08.19955.0516Kokonaisfosfori
14.08.199510.01015Kokonaisfosfori
14.08.199515.01516Kokonaisfosfori
14.08.199520.02022Kokonaisfosfori
14.08.199530.03032Kokonaisfosfori
14.08.199536.13636Kokonaisfosfori
27.02.199620.02030Kokonaisfosfori
27.02.199630.03064Kokonaisfosfori
27.02.199635.035140Kokonaisfosfori
27.02.19961.0120Kokonaisfosfori
27.02.19965.0521Kokonaisfosfori
27.02.199610.01019Kokonaisfosfori
27.02.199615.01519Kokonaisfosfori
14.08.19961.0117Kokonaisfosfori
14.08.19965.0515Kokonaisfosfori
14.08.199610.01016Kokonaisfosfori
14.08.199615.01516Kokonaisfosfori
14.08.199620.02020Kokonaisfosfori
14.08.199630.03034Kokonaisfosfori
14.08.199636.03639Kokonaisfosfori
04.03.19971.0117Kokonaisfosfori
04.03.19975.0521Kokonaisfosfori
04.03.199710.01019Kokonaisfosfori
04.03.199715.01521Kokonaisfosfori
04.03.199720.02021Kokonaisfosfori
04.03.199730.03041Kokonaisfosfori
04.03.199735.03591Kokonaisfosfori
07.08.19971.0114Kokonaisfosfori
07.08.19975.0515Kokonaisfosfori
07.08.199710.01015Kokonaisfosfori
07.08.199715.01518Kokonaisfosfori
07.08.199720.02018Kokonaisfosfori
07.08.199730.03019Kokonaisfosfori
07.08.199735.03519Kokonaisfosfori
25.02.19981.0126Kokonaisfosfori
25.02.19985.0524Kokonaisfosfori
25.02.199810.01017Kokonaisfosfori
25.02.199815.01517Kokonaisfosfori
25.02.199820.02019Kokonaisfosfori
25.02.199830.03026Kokonaisfosfori
25.02.199834.23490Kokonaisfosfori
11.08.19981.0119Kokonaisfosfori
11.08.19985.0519Kokonaisfosfori
11.08.199810.01019Kokonaisfosfori
11.08.199815.01520Kokonaisfosfori
11.08.199820.02021Kokonaisfosfori
11.08.199830.03026Kokonaisfosfori
11.08.199835.53527Kokonaisfosfori
22.02.19991.0128Kokonaisfosfori
22.02.19995.0524Kokonaisfosfori
22.02.199910.01020Kokonaisfosfori
22.02.199915.01520Kokonaisfosfori
22.02.199920.02021Kokonaisfosfori
22.02.199930.03026Kokonaisfosfori
22.02.199934.73453Kokonaisfosfori
04.08.19991.0120Kokonaisfosfori
04.08.19995.0519Kokonaisfosfori
04.08.199910.01020Kokonaisfosfori
04.08.199915.01522Kokonaisfosfori
04.08.199920.02023Kokonaisfosfori
04.08.199930.03031Kokonaisfosfori
04.08.199935.23534Kokonaisfosfori
21.02.20001.0124Kokonaisfosfori
21.02.200010.01020Kokonaisfosfori
21.02.200020.02020Kokonaisfosfori
21.02.200030.03026Kokonaisfosfori
21.02.200034.43457Kokonaisfosfori
09.08.20001.0121Kokonaisfosfori
09.08.200010.01020Kokonaisfosfori
09.08.200020.02020Kokonaisfosfori
09.08.200030.03035Kokonaisfosfori
09.08.200035.53547Kokonaisfosfori
06.03.20011.0120Kokonaisfosfori
06.03.200110.01018Kokonaisfosfori
06.03.200120.02019Kokonaisfosfori
06.03.200130.03023Kokonaisfosfori
06.03.200134.23440Kokonaisfosfori
13.08.20011.0114Kokonaisfosfori
13.08.200110.01015Kokonaisfosfori
13.08.200120.02018Kokonaisfosfori
13.08.200130.03027Kokonaisfosfori
13.08.200135.23530Kokonaisfosfori
26.02.20021.0118Kokonaisfosfori
26.02.200210.01018Kokonaisfosfori
26.02.200220.02019Kokonaisfosfori
26.02.200230.03030Kokonaisfosfori
26.02.200234.53468Kokonaisfosfori
05.08.20021.0114Kokonaisfosfori
05.08.200210.01016Kokonaisfosfori
05.08.200220.02018Kokonaisfosfori
05.08.200230.03023Kokonaisfosfori
05.08.200235.53523Kokonaisfosfori
25.02.20031.0119Kokonaisfosfori
25.02.200310.01018Kokonaisfosfori
25.02.200320.02016Kokonaisfosfori
25.02.200330.03026Kokonaisfosfori
25.02.200334.33477Kokonaisfosfori
12.08.20031.0119Kokonaisfosfori
12.08.200310.01025Kokonaisfosfori
12.08.200320.02020Kokonaisfosfori
12.08.200330.03025Kokonaisfosfori
12.08.200335.33527Kokonaisfosfori
25.02.20041.0116Kokonaisfosfori
25.02.200410.01016Kokonaisfosfori
25.02.200420.02017Kokonaisfosfori
25.02.200430.03024Kokonaisfosfori
25.02.200434.13438Kokonaisfosfori
03.08.20041.0119Kokonaisfosfori
03.08.200410.01019Kokonaisfosfori
03.08.200420.02020Kokonaisfosfori
03.08.200430.03022Kokonaisfosfori
03.08.200435.33525Kokonaisfosfori
02.03.20051.0122Kokonaisfosfori
02.03.200510.01022Kokonaisfosfori
02.03.200520.02021Kokonaisfosfori
02.03.200530.03033Kokonaisfosfori
02.03.200534.03458Kokonaisfosfori
01.08.20051.0118Kokonaisfosfori
01.08.200510.01018Kokonaisfosfori
01.08.200520.02020Kokonaisfosfori
01.08.200530.03026Kokonaisfosfori
01.08.200535.53533Kokonaisfosfori
28.02.20061.0123Kokonaisfosfori
28.02.200610.01017Kokonaisfosfori
28.02.200620.02017Kokonaisfosfori
28.02.200630.03026Kokonaisfosfori
28.02.200634.13443Kokonaisfosfori
02.08.20061.0121Kokonaisfosfori
02.08.200610.01020Kokonaisfosfori
02.08.200620.02022Kokonaisfosfori
02.08.200630.03031Kokonaisfosfori
02.08.200635.13537Kokonaisfosfori
01.03.20071.0124Kokonaisfosfori
01.03.200710.01022Kokonaisfosfori
01.03.200720.02022Kokonaisfosfori
01.03.200730.03028Kokonaisfosfori
01.03.200734.83438Kokonaisfosfori
21.08.20071.0120Kokonaisfosfori
21.08.200710.01019Kokonaisfosfori
21.08.200720.02032Kokonaisfosfori
21.08.200730.03028Kokonaisfosfori
21.08.200735.33532Kokonaisfosfori
17.03.20081.0119Kokonaisfosfori
17.03.200810.01018Kokonaisfosfori
17.03.200820.02020Kokonaisfosfori
17.03.200830.03033Kokonaisfosfori
17.03.200834.53466Kokonaisfosfori
11.08.20081.0116Kokonaisfosfori
11.08.200810.01016Kokonaisfosfori
11.08.200820.02019Kokonaisfosfori
11.08.200830.03024Kokonaisfosfori
11.08.200835.63530Kokonaisfosfori
16.03.20091.0117Kokonaisfosfori
16.03.200910.01015Kokonaisfosfori
16.03.200920.02017Kokonaisfosfori
16.03.200930.03029Kokonaisfosfori
16.03.200935.035180Kokonaisfosfori
10.09.20091.0117Kokonaisfosfori
10.09.200910.01017Kokonaisfosfori
10.09.200920.02017Kokonaisfosfori
10.09.200930.03030Kokonaisfosfori
10.09.200935.03534Kokonaisfosfori
15.03.20101.0121Kokonaisfosfori
15.03.201010.01016Kokonaisfosfori
15.03.201020.02018Kokonaisfosfori
15.03.201030.03030Kokonaisfosfori
15.03.201034.53429Kokonaisfosfori
30.08.20101.0116Kokonaisfosfori
30.08.201010.01017Kokonaisfosfori
30.08.201020.02019Kokonaisfosfori
30.08.201030.03023Kokonaisfosfori
30.08.201035.03531Kokonaisfosfori
15.03.20111.0116Kokonaisfosfori
15.03.201110.01017Kokonaisfosfori
15.03.201120.02020Kokonaisfosfori
15.03.201130.03029Kokonaisfosfori
15.03.201134.33441Kokonaisfosfori
25.08.20111.0116Kokonaisfosfori
25.08.201110.01016Kokonaisfosfori
25.08.201120.02025Kokonaisfosfori
25.08.201130.03031Kokonaisfosfori
25.08.201135.23536Kokonaisfosfori
12.09.201135.03532Kokonaisfosfori
12.09.20111.0116Kokonaisfosfori
12.09.201118.01815Kokonaisfosfori
11.10.201135.03515Kokonaisfosfori
11.10.20111.0116Kokonaisfosfori
11.10.201118.01817Kokonaisfosfori
13.03.20121.0122Kokonaisfosfori
13.03.201210.01018Kokonaisfosfori
13.03.201220.02020Kokonaisfosfori
13.03.201230.03023Kokonaisfosfori
13.03.201234.93432Kokonaisfosfori
18.03.201234.03438Kokonaisfosfori
18.03.201217.51716Kokonaisfosfori
18.03.20121.0117Kokonaisfosfori
21.08.20121.0115Kokonaisfosfori
21.08.201210.01015Kokonaisfosfori
21.08.201220.02024Kokonaisfosfori
21.08.201230.03031Kokonaisfosfori
21.08.201235.73538Kokonaisfosfori
10.09.201235.03547Kokonaisfosfori
10.09.201218.01814Kokonaisfosfori
10.09.20125.0514Kokonaisfosfori
10.09.20121.0115Kokonaisfosfori
09.10.201236.03617Kokonaisfosfori
26.11.20121.0116Kokonaisfosfori
26.11.201215.01517Kokonaisfosfori
26.11.201235.33518Kokonaisfosfori
17.03.201334.03446Kokonaisfosfori
17.03.201317.51717Kokonaisfosfori
17.03.20135.0517Kokonaisfosfori
17.03.20131.0120Kokonaisfosfori
03.04.20131.0118Kokonaisfosfori
03.04.201310.01018Kokonaisfosfori
03.04.201320.02017Kokonaisfosfori
03.04.201330.03023Kokonaisfosfori
03.04.201333.83355Kokonaisfosfori
22.05.20131.0115Kokonaisfosfori
22.05.201315.01515Kokonaisfosfori
22.05.201335.23515Kokonaisfosfori
24.06.201335.03515Kokonaisfosfori
24.06.201315.01513Kokonaisfosfori
24.06.20135.0513Kokonaisfosfori
24.06.20131.0112Kokonaisfosfori
30.07.201335.03516Kokonaisfosfori
30.07.201315.0159Kokonaisfosfori
30.07.20135.058Kokonaisfosfori
30.07.20131.0110Kokonaisfosfori
13.08.201335.03521Kokonaisfosfori
13.08.201315.01511Kokonaisfosfori
13.08.20135.058Kokonaisfosfori
13.08.20131.018Kokonaisfosfori
09.09.20131.0110Kokonaisfosfori
09.09.201315.01512Kokonaisfosfori
09.09.201334.53426Kokonaisfosfori
16.09.20131.0111Kokonaisfosfori
16.09.201310.01012Kokonaisfosfori
16.09.201320.02014Kokonaisfosfori
16.09.201330.03022Kokonaisfosfori
16.09.201335.03524Kokonaisfosfori
16.10.201335.03510Kokonaisfosfori
16.10.201315.01510Kokonaisfosfori
16.10.20135.0510Kokonaisfosfori
16.10.20131.0114Kokonaisfosfori
21.01.20141.0116Kokonaisfosfori
21.01.201435.03518Kokonaisfosfori
21.01.201415.01510Kokonaisfosfori
21.01.20145.0513Kokonaisfosfori
12.03.20141.0117Kokonaisfosfori
12.03.201410.01015Kokonaisfosfori
12.03.201420.02014Kokonaisfosfori
12.03.201430.03017Kokonaisfosfori
12.03.201434.13427Kokonaisfosfori
24.03.20141.018Kokonaisfosfori
24.03.201429.0294Kokonaisfosfori
08.06.20141.0113Kokonaisfosfori
08.06.201436.03612Kokonaisfosfori
03.08.20141.0112Kokonaisfosfori
03.08.201435.03517Kokonaisfosfori
07.08.20141.0113Kokonaisfosfori
07.08.201410.01017Kokonaisfosfori
07.08.201420.02017Kokonaisfosfori
07.08.201430.03018Kokonaisfosfori
07.08.201435.03519Kokonaisfosfori
07.10.20141.0110Kokonaisfosfori
07.10.201435.03510Kokonaisfosfori
09.03.20151.0113Kokonaisfosfori
09.03.201534.03419Kokonaisfosfori
10.03.20151.0111Kokonaisfosfori
10.03.201510.0107Kokonaisfosfori
10.03.201520.0208Kokonaisfosfori
10.03.201530.0309Kokonaisfosfori
10.03.201534.43420Kokonaisfosfori
03.06.20151.0110Kokonaisfosfori
03.06.201535.03514Kokonaisfosfori
07.07.20151.0110Kokonaisfosfori
05.08.20151.0113Kokonaisfosfori
05.08.201510.01011Kokonaisfosfori
05.08.201520.02019Kokonaisfosfori
05.08.201530.03021Kokonaisfosfori
05.08.201535.13537Kokonaisfosfori
10.03.20161.0115Kokonaisfosfori
10.03.201634.03426Kokonaisfosfori
10.03.20161.0118Kokonaisfosfori
10.03.201610.01013Kokonaisfosfori
10.03.201620.02015Kokonaisfosfori
10.03.201630.03017Kokonaisfosfori
10.03.201634.23437Kokonaisfosfori
13.06.20161.0111Kokonaisfosfori
13.06.201635.03517Kokonaisfosfori
03.08.20161.0113Kokonaisfosfori
03.08.201610.01012Kokonaisfosfori
03.08.201620.02013Kokonaisfosfori
03.08.201630.03023Kokonaisfosfori
03.08.201635.03525Kokonaisfosfori
24.08.20161.019.2Kokonaisfosfori
24.08.201635.53528Kokonaisfosfori
09.03.20171.0117Kokonaisfosfori
09.03.201710.01013Kokonaisfosfori
09.03.201720.02013Kokonaisfosfori
09.03.201730.03016Kokonaisfosfori
09.03.201734.43487Kokonaisfosfori
13.03.20171.0111Kokonaisfosfori
13.03.201734.03455Kokonaisfosfori
05.06.20171.0112Kokonaisfosfori
05.06.201734.03412Kokonaisfosfori
07.08.20171.0112Kokonaisfosfori
07.08.201736.83615Kokonaisfosfori
14.08.20171.0117Kokonaisfosfori
14.08.201710.01015Kokonaisfosfori
14.08.201720.02021Kokonaisfosfori
14.08.201730.03020Kokonaisfosfori
14.08.201735.03521Kokonaisfosfori
24.10.20171.0114Kokonaisfosfori
24.10.201735.03514Kokonaisfosfori
12.03.20181.0118Kokonaisfosfori
12.03.201810.01016Kokonaisfosfori
12.03.201820.02016Kokonaisfosfori
12.03.201830.03023Kokonaisfosfori
12.03.201834.03459Kokonaisfosfori
20.03.20181.0117Kokonaisfosfori
20.03.201836.03645Kokonaisfosfori
25.06.20181.0114Kokonaisfosfori
25.06.201833.53327Kokonaisfosfori
20.08.20181.0114Kokonaisfosfori
20.08.201834.03435Kokonaisfosfori
23.08.20181.0117Kokonaisfosfori
23.08.201810.01024Kokonaisfosfori
23.08.201820.02021Kokonaisfosfori
23.08.201830.03037Kokonaisfosfori
23.08.201835.03547Kokonaisfosfori
28.10.20181.0114Kokonaisfosfori
28.10.201836.03613Kokonaisfosfori
12.03.20191.0116Kokonaisfosfori
12.03.201910.01014Kokonaisfosfori
12.03.201920.02015Kokonaisfosfori
12.03.201930.03021Kokonaisfosfori
12.03.201934.13468Kokonaisfosfori
18.03.20191.0117Kokonaisfosfori
18.03.201934.03448Kokonaisfosfori
23.06.20191.0117Kokonaisfosfori
23.06.201936.03622Kokonaisfosfori
15.07.20191.0117Kokonaisfosfori
15.07.201935.83531Kokonaisfosfori
13.08.20191.0117Kokonaisfosfori
13.08.201935.53528Kokonaisfosfori
15.08.20191.0122Kokonaisfosfori
15.08.201910.01021Kokonaisfosfori
15.08.201920.02028Kokonaisfosfori
15.08.201930.03034Kokonaisfosfori
15.08.201934.43436Kokonaisfosfori
22.10.20191.0115Kokonaisfosfori
22.10.201936.03616Kokonaisfosfori
02.03.20201.0117Kokonaisfosfori
02.03.202034.03433Kokonaisfosfori
16.03.20201.0116Kokonaisfosfori
16.03.202010.01016Kokonaisfosfori
16.03.202020.02017Kokonaisfosfori
16.03.202030.03023Kokonaisfosfori
16.03.202034.334130Kokonaisfosfori
24.06.20201.0115Kokonaisfosfori
24.06.202035.03520Kokonaisfosfori
21.07.20201.0115Kokonaisfosfori
21.07.202035.03522Kokonaisfosfori
25.08.20201.0114Kokonaisfosfori
25.08.202034.03427Kokonaisfosfori
25.08.20201.0115Kokonaisfosfori
25.08.202010.01014Kokonaisfosfori
25.08.202020.02028Kokonaisfosfori
25.08.202030.03033Kokonaisfosfori
25.08.202034.63435Kokonaisfosfori
27.10.20201.0115Kokonaisfosfori
27.10.202035.03517Kokonaisfosfori
23.03.20211.0118Kokonaisfosfori
23.03.202110.01013Kokonaisfosfori
23.03.202120.02019Kokonaisfosfori
23.03.202130.03024Kokonaisfosfori
23.03.202134.03426Kokonaisfosfori
31.03.20211.0118Kokonaisfosfori
31.03.202134.03429Kokonaisfosfori
22.06.20211.0116Kokonaisfosfori
22.06.202136.03620Kokonaisfosfori
07.07.20211.0115Kokonaisfosfori
07.07.202136.03626Kokonaisfosfori
30.08.20211.0118Kokonaisfosfori
30.08.202110.01016Kokonaisfosfori
30.08.202120.02019Kokonaisfosfori
30.08.202130.03029Kokonaisfosfori
30.08.202134.63434Kokonaisfosfori
31.08.202135.03528Kokonaisfosfori
31.08.20211.0117Kokonaisfosfori
25.10.20211.0119Kokonaisfosfori
25.10.202136.03615Kokonaisfosfori
10.03.20221.0117Kokonaisfosfori
10.03.202210.01016Kokonaisfosfori
10.03.202220.02017Kokonaisfosfori
10.03.202230.03026Kokonaisfosfori
10.03.202234.13441Kokonaisfosfori
14.03.20221.0118Kokonaisfosfori
14.03.202234.03433Kokonaisfosfori
20.06.20221.0116Kokonaisfosfori
20.06.202235.53519Kokonaisfosfori
28.07.20221.0115Kokonaisfosfori
28.07.202234.03423Kokonaisfosfori
10.08.20221.0116Kokonaisfosfori
10.08.202210.01017Kokonaisfosfori
10.08.202220.02021Kokonaisfosfori
10.08.202230.03026Kokonaisfosfori
10.08.202234.63429Kokonaisfosfori
17.08.20221.0114Kokonaisfosfori
17.08.202234.03422Kokonaisfosfori
26.10.20221.0114Kokonaisfosfori
26.10.202235.53513Kokonaisfosfori
07.03.20231.0119Kokonaisfosfori
07.03.202310.01018Kokonaisfosfori
07.03.202320.02017Kokonaisfosfori
07.03.202330.03028Kokonaisfosfori
07.03.202334.53456Kokonaisfosfori
13.06.20231.0116Kokonaisfosfori
13.06.202335.03515Kokonaisfosfori
19.07.20231.0115Kokonaisfosfori
19.07.202334.53422Kokonaisfosfori
04.09.20231.0114Kokonaisfosfori
04.09.202334.03418Kokonaisfosfori