Pintavesialue: Koitajoen valuma-alue
Pinta-ala: 165 km2
Syvyys: 46,46 m
Keskisyvyys: 6,71 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 537 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 2077 km2
Kunta: Ilomantsi
Havaintopaikka: Koitere 1 Juuansaari

Pääosa Koitereeseen laskevista vesistä tulee Lutinjoen-Haapajoen (osa Venäjän puolelta), Hiienjoen ja Suomunjoen alueilta. Koitere on erämaajärvi, jossa on 451 saarta. Pamilon voimalaitos säännöstelee Koitereen veden pintaa. Koitereen vedet laskevat Koitajokeen.

Hydrologia

Koitere ei ole voimakkaasti muutettu. Pamilon voimalaitos ja Hiiskosken säännöstelypato säännöstelevät Koitereen veden pintaa. Säännöstelyä on kehitetty ja vaellusreitti on arvioitu vapaaksi, sillä Koitajoen planktonsiika vaeltaa Koitajoelta Koitereeseen syönnökselle ja takaisin.

Vedenlaatu

Koitere on karu, mutta humuspitoinen järvi. Koitereen ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Puolet Koitereeseen tulevasta fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa on ja vajaa kolmannes on peräisin ihmistoiminnasta. Soiden ojituksien vaikutus fosforikuormitukseen on noin neljännes. Tilaan vaikuttaa lisäksi Venäjän puoleiselta valuma-alueelta tuleva huuhtouma. Lähde: SYKE/Vemala-ravinnekuormitusmalli (keskiarvot jaksolle 2013-2022).

Arvio Koitereen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koitere 1 Juuansaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koitere 1 Juuansaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 39 m (haetaan 34 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.04.19651.0110Kokonaisfosfori
01.04.19655.0510Kokonaisfosfori
01.04.196520.02010Kokonaisfosfori
01.04.196535.03520Kokonaisfosfori
24.03.19661.0110Kokonaisfosfori
24.03.19665.0510Kokonaisfosfori
24.03.196620.02010Kokonaisfosfori
24.03.196635.03550Kokonaisfosfori
04.04.19671.0110Kokonaisfosfori
04.04.19675.0510Kokonaisfosfori
04.04.196720.02010Kokonaisfosfori
04.04.196736.03620Kokonaisfosfori
03.04.19681.0110Kokonaisfosfori
03.04.19685.0510Kokonaisfosfori
03.04.196815.01510Kokonaisfosfori
03.04.196833.03310Kokonaisfosfori
07.04.19691.0110Kokonaisfosfori
07.04.19695.0510Kokonaisfosfori
07.04.196915.01510Kokonaisfosfori
07.04.196934.03420Kokonaisfosfori
12.03.19701.0110Kokonaisfosfori
12.03.19705.0510Kokonaisfosfori
12.03.197015.01510Kokonaisfosfori
12.03.197034.03410Kokonaisfosfori
28.03.19711.014Kokonaisfosfori
28.03.197120.0204Kokonaisfosfori
28.03.197137.03731Kokonaisfosfori
11.08.19711.0110Kokonaisfosfori
11.08.197137.0376Kokonaisfosfori
28.03.19721.018Kokonaisfosfori
28.03.19725.055Kokonaisfosfori
28.03.197215.0156Kokonaisfosfori
28.03.197235.03517Kokonaisfosfori
16.08.19721.018Kokonaisfosfori
16.08.197220.0209Kokonaisfosfori
16.08.197237.0378Kokonaisfosfori
27.03.19731.018Kokonaisfosfori
27.03.19735.058Kokonaisfosfori
27.03.197320.0206Kokonaisfosfori
27.03.197337.03723Kokonaisfosfori
22.05.19731.017Kokonaisfosfori
22.05.19735.058Kokonaisfosfori
22.05.197320.0205Kokonaisfosfori
22.05.197334.0347Kokonaisfosfori
24.06.19730.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
18.07.19730.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
19.08.19730.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
19.08.19731.019Kokonaisfosfori
19.08.19735.0511Kokonaisfosfori
19.08.197315.01516Kokonaisfosfori
19.08.197330.03014Kokonaisfosfori
23.09.19731.013Kokonaisfosfori
23.09.197320.0203Kokonaisfosfori
23.09.197336.0363Kokonaisfosfori
27.03.19741.012Kokonaisfosfori
27.03.19745.053Kokonaisfosfori
27.03.197420.0207Kokonaisfosfori
27.03.197436.03611Kokonaisfosfori
27.08.19741.016Kokonaisfosfori
27.08.19745.0512Kokonaisfosfori
27.08.197420.0206Kokonaisfosfori
27.08.197438.03812Kokonaisfosfori
30.10.19741.018Kokonaisfosfori
30.10.19745.0510Kokonaisfosfori
30.10.197420.02010Kokonaisfosfori
30.10.197436.03610Kokonaisfosfori
25.03.19751.016Kokonaisfosfori
25.03.19755.055Kokonaisfosfori
25.03.197520.0205Kokonaisfosfori
25.03.197537.03743Kokonaisfosfori
24.08.19751.018Kokonaisfosfori
24.08.19755.058Kokonaisfosfori
24.08.197515.01512Kokonaisfosfori
24.08.197530.03016Kokonaisfosfori
22.01.197635.53514Kokonaisfosfori
22.01.19761.018Kokonaisfosfori
22.01.19765.057Kokonaisfosfori
22.01.197618.0189Kokonaisfosfori
24.03.19761.019Kokonaisfosfori
24.03.19765.057Kokonaisfosfori
24.03.197620.0209Kokonaisfosfori
24.03.197635.03514Kokonaisfosfori
23.08.19761.0112Kokonaisfosfori
23.08.19765.059Kokonaisfosfori
23.08.197620.02012Kokonaisfosfori
23.08.197638.03814Kokonaisfosfori
21.03.19771.019Kokonaisfosfori
21.03.19775.059Kokonaisfosfori
21.03.197720.02010Kokonaisfosfori
21.03.197734.03414Kokonaisfosfori
04.08.19770.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
04.08.197737.03727Kokonaisfosfori
03.11.19771.0114Kokonaisfosfori
03.11.197735.03512Kokonaisfosfori
21.03.19781.0110Kokonaisfosfori
21.03.19785.059Kokonaisfosfori
21.03.197820.02012Kokonaisfosfori
21.03.197835.03532Kokonaisfosfori
12.06.19781.0113Kokonaisfosfori
12.06.197836.03611Kokonaisfosfori
24.08.19781.0112Kokonaisfosfori
24.08.19785.0511Kokonaisfosfori
24.08.197820.02011Kokonaisfosfori
24.08.197838.03818Kokonaisfosfori
21.03.19791.017Kokonaisfosfori
21.03.19795.057Kokonaisfosfori
21.03.197920.0209Kokonaisfosfori
21.03.197937.03723Kokonaisfosfori
23.08.19791.0110Kokonaisfosfori
23.08.197938.03816Kokonaisfosfori
20.03.19801.018Kokonaisfosfori
20.03.19805.058Kokonaisfosfori
20.03.198020.02010Kokonaisfosfori
20.03.198037.03727Kokonaisfosfori
20.08.19801.019Kokonaisfosfori
20.08.19805.058Kokonaisfosfori
20.08.198020.0207Kokonaisfosfori
20.08.198037.03712Kokonaisfosfori
23.03.19811.018Kokonaisfosfori
23.03.19815.059Kokonaisfosfori
23.03.198120.02011Kokonaisfosfori
23.03.198137.03735Kokonaisfosfori
22.07.19811.0132Kokonaisfosfori
22.07.198138.0382Kokonaisfosfori
25.08.19811.019Kokonaisfosfori
25.08.19815.0511Kokonaisfosfori
25.08.198125.02517Kokonaisfosfori
25.08.198138.03826Kokonaisfosfori
10.02.19821.016Kokonaisfosfori
10.02.198238.03853Kokonaisfosfori
17.03.19821.018Kokonaisfosfori
17.03.19825.058Kokonaisfosfori
17.03.198220.02011Kokonaisfosfori
17.03.198237.03768Kokonaisfosfori
21.04.19821.0111Kokonaisfosfori
21.04.198220.02016Kokonaisfosfori
21.04.198236.03678Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
14.07.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
04.08.19820.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
23.08.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.08.19821.0114Kokonaisfosfori
23.08.19825.0512Kokonaisfosfori
23.08.198220.0209Kokonaisfosfori
23.08.198235.03515Kokonaisfosfori
20.01.19831.018Kokonaisfosfori
20.01.19835.058Kokonaisfosfori
20.01.198320.02010Kokonaisfosfori
20.01.198336.03612Kokonaisfosfori
23.02.19831.018Kokonaisfosfori
23.02.19835.058Kokonaisfosfori
23.02.198320.02016Kokonaisfosfori
23.02.198336.03623Kokonaisfosfori
17.03.19831.018Kokonaisfosfori
17.03.19835.059Kokonaisfosfori
17.03.198317.51710Kokonaisfosfori
17.03.198334.03415Kokonaisfosfori
11.04.19831.0111Kokonaisfosfori
11.04.19835.059Kokonaisfosfori
11.04.198320.02011Kokonaisfosfori
11.04.198335.03526Kokonaisfosfori
30.05.19831.0116Kokonaisfosfori
30.05.19835.0512Kokonaisfosfori
30.05.198320.02011Kokonaisfosfori
30.05.198335.03512Kokonaisfosfori
16.06.19830.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
14.07.19830.0 - 2.009Kokonaisfosfori
03.08.19830.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
18.08.19830.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
18.08.19831.0110Kokonaisfosfori
18.08.19835.059Kokonaisfosfori
18.08.198320.0208Kokonaisfosfori
18.08.198338.03814Kokonaisfosfori
19.01.19841.019Kokonaisfosfori
19.01.19845.0510Kokonaisfosfori
19.01.198418.51810Kokonaisfosfori
19.01.198436.03621Kokonaisfosfori
20.02.19841.018Kokonaisfosfori
20.02.19845.059Kokonaisfosfori
20.02.198418.51810Kokonaisfosfori
20.02.198436.03624Kokonaisfosfori
26.03.19841.019Kokonaisfosfori
26.03.19845.059Kokonaisfosfori
26.03.198418.01810Kokonaisfosfori
26.03.198436.03638Kokonaisfosfori
19.06.19840.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
19.06.19841.0116Kokonaisfosfori
19.06.19845.0516Kokonaisfosfori
19.06.198420.02014Kokonaisfosfori
19.06.198438.03814Kokonaisfosfori
12.07.19840.0 - 2.009Kokonaisfosfori
12.07.19841.019Kokonaisfosfori
12.07.19845.0510Kokonaisfosfori
12.07.198420.02011Kokonaisfosfori
12.07.198439.03913Kokonaisfosfori
01.08.19840.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
01.08.19841.0111Kokonaisfosfori
01.08.19845.0511Kokonaisfosfori
01.08.198420.02011Kokonaisfosfori
01.08.198438.03814Kokonaisfosfori
20.08.19840.0 - 2.009Kokonaisfosfori
20.08.19841.018Kokonaisfosfori
20.08.19845.059Kokonaisfosfori
20.08.198417.0178Kokonaisfosfori
20.08.198433.03312Kokonaisfosfori
31.10.19841.0110Kokonaisfosfori
31.10.19845.059Kokonaisfosfori
31.10.198420.02010Kokonaisfosfori
31.10.198437.0379Kokonaisfosfori
03.01.19851.018Kokonaisfosfori
03.01.19855.058Kokonaisfosfori
03.01.198520.0208Kokonaisfosfori
03.01.198538.03830Kokonaisfosfori
18.02.19851.018Kokonaisfosfori
18.02.19855.057Kokonaisfosfori
18.02.198520.0209Kokonaisfosfori
18.02.198537.53740Kokonaisfosfori
20.03.19851.0110Kokonaisfosfori
20.03.19855.057Kokonaisfosfori
20.03.198520.0209Kokonaisfosfori
20.03.198537.03752Kokonaisfosfori
12.06.19850.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
12.06.19851.0120Kokonaisfosfori
12.06.19855.059Kokonaisfosfori
12.06.198520.02011Kokonaisfosfori
12.06.198538.03812Kokonaisfosfori
08.07.19850.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
08.07.19851.0112Kokonaisfosfori
08.07.19855.0513Kokonaisfosfori
08.07.198520.02013Kokonaisfosfori
08.07.198538.03812Kokonaisfosfori
01.08.19850.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
01.08.19851.0112Kokonaisfosfori
01.08.19855.0513Kokonaisfosfori
01.08.198520.0209Kokonaisfosfori
01.08.198538.03812Kokonaisfosfori
22.08.19850.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
22.08.19851.017Kokonaisfosfori
22.08.19855.059Kokonaisfosfori
22.08.198520.0209Kokonaisfosfori
22.08.198538.03813Kokonaisfosfori
22.10.19850.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
22.10.19851.0110Kokonaisfosfori
22.10.19855.0510Kokonaisfosfori
22.10.198518.0189Kokonaisfosfori
22.10.198535.0359Kokonaisfosfori
16.12.19851.019Kokonaisfosfori
16.12.19855.058Kokonaisfosfori
16.12.198520.02010Kokonaisfosfori
16.12.198538.03817Kokonaisfosfori
13.02.19861.017Kokonaisfosfori
13.02.19865.057Kokonaisfosfori
13.02.198618.0188Kokonaisfosfori
13.02.198636.03627Kokonaisfosfori
25.03.19861.018Kokonaisfosfori
25.03.19865.058Kokonaisfosfori
25.03.198618.01810Kokonaisfosfori
25.03.198635.03527Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.009Kokonaisfosfori
18.06.19861.0111Kokonaisfosfori
18.06.19865.058Kokonaisfosfori
18.06.198619.0199Kokonaisfosfori
18.06.198637.0379Kokonaisfosfori
14.07.19860.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
14.07.19861.0111Kokonaisfosfori
14.07.19865.0510Kokonaisfosfori
14.07.198618.01810Kokonaisfosfori
14.07.198636.03611Kokonaisfosfori
31.07.19860.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
31.07.19861.0112Kokonaisfosfori
31.07.19865.0512Kokonaisfosfori
31.07.198620.02011Kokonaisfosfori
31.07.198638.03814Kokonaisfosfori
21.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
21.08.19861.019Kokonaisfosfori
21.08.19865.0510Kokonaisfosfori
21.08.198620.0209Kokonaisfosfori
21.08.198638.03818Kokonaisfosfori
21.10.19861.0112Kokonaisfosfori
21.10.198639.03910Kokonaisfosfori
15.01.19871.018Kokonaisfosfori
15.01.19875.058Kokonaisfosfori
15.01.198720.02010Kokonaisfosfori
15.01.198736.03617Kokonaisfosfori
18.03.19871.018Kokonaisfosfori
18.03.19875.058Kokonaisfosfori
18.03.198718.01810Kokonaisfosfori
18.03.198734.53429Kokonaisfosfori
14.04.19871.019Kokonaisfosfori
14.04.19875.059Kokonaisfosfori
14.04.198720.02011Kokonaisfosfori
14.04.198734.53460Kokonaisfosfori
11.06.19870.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
11.06.19871.0111Kokonaisfosfori
11.06.19875.0511Kokonaisfosfori
11.06.198720.02010Kokonaisfosfori
11.06.198737.03711Kokonaisfosfori
23.07.19870.0 - 2.007Kokonaisfosfori
23.07.19871.017Kokonaisfosfori
23.07.19875.059Kokonaisfosfori
23.07.198718.0188Kokonaisfosfori
23.07.198736.03617Kokonaisfosfori
06.08.19870.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
06.08.19871.0110Kokonaisfosfori
06.08.19875.0512Kokonaisfosfori
06.08.198720.02012Kokonaisfosfori
06.08.198739.03922Kokonaisfosfori
27.08.19870.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
27.08.19870.5012Kokonaisfosfori
27.08.19871.0110Kokonaisfosfori
27.08.19875.0511Kokonaisfosfori
27.08.198720.02010Kokonaisfosfori
27.08.198738.03839Kokonaisfosfori
09.11.19870.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
09.11.19871.0112Kokonaisfosfori
09.11.19875.0513Kokonaisfosfori
09.11.198720.02013Kokonaisfosfori
09.11.198738.03813Kokonaisfosfori
21.01.19881.019Kokonaisfosfori
21.01.19885.058Kokonaisfosfori
21.01.198820.02010Kokonaisfosfori
21.01.198837.03743Kokonaisfosfori
17.03.19881.018Kokonaisfosfori
17.03.19885.0511Kokonaisfosfori
17.03.198820.0209Kokonaisfosfori
17.03.198837.03753Kokonaisfosfori
01.06.19881.0123Kokonaisfosfori
01.06.19885.0520Kokonaisfosfori
01.06.198820.02016Kokonaisfosfori
01.06.198838.03817Kokonaisfosfori
13.06.19880.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
13.06.19881.0113Kokonaisfosfori
13.06.19885.0514Kokonaisfosfori
13.06.198820.02011Kokonaisfosfori
13.06.198838.03812Kokonaisfosfori
14.07.19880.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
14.07.19881.0113Kokonaisfosfori
14.07.19885.0511Kokonaisfosfori
14.07.198817.01712Kokonaisfosfori
14.07.198832.53217Kokonaisfosfori
04.08.19880.0 - 2.007Kokonaisfosfori
04.08.19881.018Kokonaisfosfori
04.08.19885.0510Kokonaisfosfori
04.08.198820.02010Kokonaisfosfori
04.08.198838.53813Kokonaisfosfori
25.08.19880.0 - 2.009Kokonaisfosfori
25.08.19880.5010Kokonaisfosfori
25.08.19881.0110Kokonaisfosfori
25.08.19885.058Kokonaisfosfori
25.08.198820.02010Kokonaisfosfori
25.08.198839.03920Kokonaisfosfori
05.10.19881.0110Kokonaisfosfori
05.10.19885.0510Kokonaisfosfori
05.10.198820.02011Kokonaisfosfori
05.10.198839.0398Kokonaisfosfori
30.11.19881.0110Kokonaisfosfori
30.11.19885.0511Kokonaisfosfori
30.11.198820.02010Kokonaisfosfori
30.11.198838.03832Kokonaisfosfori
11.01.19891.0112Kokonaisfosfori
11.01.19895.0512Kokonaisfosfori
11.01.198920.02016Kokonaisfosfori
11.01.198938.03872Kokonaisfosfori
06.02.19891.0110Kokonaisfosfori
06.02.19895.0510Kokonaisfosfori
06.02.198920.02011Kokonaisfosfori
06.02.198938.03880Kokonaisfosfori
16.03.19891.0111Kokonaisfosfori
16.03.19895.0510Kokonaisfosfori
16.03.198920.02013Kokonaisfosfori
16.03.198937.53777Kokonaisfosfori
11.04.19891.0110Kokonaisfosfori
11.04.19895.0510Kokonaisfosfori
11.04.198918.01811Kokonaisfosfori
11.04.198936.03671Kokonaisfosfori
16.05.19890.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
16.05.19891.0115Kokonaisfosfori
16.05.19895.0515Kokonaisfosfori
16.05.198918.01813Kokonaisfosfori
16.05.198936.03612Kokonaisfosfori
12.06.19890.0 - 2.004Kokonaisfosfori
12.06.19890.5012Kokonaisfosfori
12.06.19891.019Kokonaisfosfori
12.06.19895.058Kokonaisfosfori
12.06.198920.0208Kokonaisfosfori
12.06.198938.03810Kokonaisfosfori
03.07.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
03.07.19890.508Kokonaisfosfori
03.07.19891.019Kokonaisfosfori
03.07.19895.0510Kokonaisfosfori
03.07.198920.0209Kokonaisfosfori
03.07.198936.03612Kokonaisfosfori
24.07.19890.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
24.07.19890.5016Kokonaisfosfori
24.07.19891.0116Kokonaisfosfori
24.07.19895.0513Kokonaisfosfori
24.07.198920.02011Kokonaisfosfori
24.07.198938.03822Kokonaisfosfori
14.08.19890.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
14.08.19890.508Kokonaisfosfori
14.08.19891.018Kokonaisfosfori
14.08.19895.0510Kokonaisfosfori
14.08.198920.0208Kokonaisfosfori
14.08.198938.03820Kokonaisfosfori
20.09.19890.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
20.09.19891.0111Kokonaisfosfori
20.09.19895.0511Kokonaisfosfori
20.09.198920.02011Kokonaisfosfori
20.09.198938.03811Kokonaisfosfori
16.10.19891.0111Kokonaisfosfori
16.10.198920.02011Kokonaisfosfori
16.10.198938.03811Kokonaisfosfori
19.11.19890.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
19.11.19891.0111Kokonaisfosfori
19.11.19895.0511Kokonaisfosfori
19.11.198920.02011Kokonaisfosfori
19.11.198938.03811Kokonaisfosfori
17.12.19891.0110Kokonaisfosfori
17.12.19895.0510Kokonaisfosfori
17.12.198920.02011Kokonaisfosfori
17.12.198937.53717Kokonaisfosfori
09.01.19901.0110Kokonaisfosfori
09.01.19905.0510Kokonaisfosfori
09.01.199020.02013Kokonaisfosfori
09.01.199037.53723Kokonaisfosfori
04.02.19901.0111Kokonaisfosfori
04.02.19905.0511Kokonaisfosfori
04.02.199020.02013Kokonaisfosfori
04.02.199037.03730Kokonaisfosfori
21.03.19901.019Kokonaisfosfori
21.03.19905.059Kokonaisfosfori
21.03.199020.02013Kokonaisfosfori
21.03.199036.03632Kokonaisfosfori
19.04.19901.0116Kokonaisfosfori
19.04.19905.0511Kokonaisfosfori
19.04.199020.02015Kokonaisfosfori
19.04.199036.03636Kokonaisfosfori
22.05.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
22.05.19901.0116Kokonaisfosfori
22.05.19905.0513Kokonaisfosfori
22.05.199020.02012Kokonaisfosfori
22.05.199038.03812Kokonaisfosfori
18.06.19900.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
18.06.19900.5016Kokonaisfosfori
18.06.19901.0116Kokonaisfosfori
18.06.19905.0525Kokonaisfosfori
18.06.199020.02016Kokonaisfosfori
18.06.199038.03823Kokonaisfosfori
09.07.19900.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
09.07.19900.5011Kokonaisfosfori
09.07.19901.0113Kokonaisfosfori
09.07.19905.0511Kokonaisfosfori
09.07.199020.02012Kokonaisfosfori
09.07.199037.03716Kokonaisfosfori
30.07.19900.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
30.07.19900.5012Kokonaisfosfori
30.07.19901.0112Kokonaisfosfori
30.07.19905.0513Kokonaisfosfori
30.07.199020.02012Kokonaisfosfori
30.07.199037.03722Kokonaisfosfori
20.08.19900.5014Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
20.08.19901.0113Kokonaisfosfori
20.08.19905.0511Kokonaisfosfori
20.08.199020.02013Kokonaisfosfori
20.08.199036.03626Kokonaisfosfori
17.09.19900.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
17.09.19901.0112Kokonaisfosfori
17.09.199038.03811Kokonaisfosfori
15.10.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
15.10.19901.0117Kokonaisfosfori
15.10.19905.0512Kokonaisfosfori
15.10.199020.02012Kokonaisfosfori
15.10.199038.03812Kokonaisfosfori
11.12.19901.0110Kokonaisfosfori
11.12.19905.059Kokonaisfosfori
11.12.199020.0209Kokonaisfosfori
11.12.199038.03825Kokonaisfosfori
09.01.19911.018Kokonaisfosfori
09.01.19915.059Kokonaisfosfori
09.01.199120.02010Kokonaisfosfori
09.01.199138.03830Kokonaisfosfori
26.03.19911.0110Kokonaisfosfori
26.03.199137.03739Kokonaisfosfori
26.03.19915.059Kokonaisfosfori
26.03.199120.02011Kokonaisfosfori
19.06.19910.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
19.06.19911.0116Kokonaisfosfori
19.06.19915.0512Kokonaisfosfori
19.06.199120.0209Kokonaisfosfori
19.06.199138.03811Kokonaisfosfori
08.07.19910.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
08.07.19911.0110Kokonaisfosfori
08.07.19915.0511Kokonaisfosfori
08.07.199118.01810Kokonaisfosfori
08.07.199135.03513Kokonaisfosfori
31.07.19910.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
31.07.19911.0110Kokonaisfosfori
31.07.19915.0510Kokonaisfosfori
31.07.199120.02010Kokonaisfosfori
31.07.199139.03910Kokonaisfosfori
20.08.19910.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
20.08.19911.0110Kokonaisfosfori
20.08.19915.059Kokonaisfosfori
20.08.199120.02010Kokonaisfosfori
20.08.199138.03819Kokonaisfosfori
19.09.19911.0110Kokonaisfosfori
19.09.19915.0510Kokonaisfosfori
19.09.199120.0209Kokonaisfosfori
19.09.199137.03720Kokonaisfosfori
14.10.19911.0110Kokonaisfosfori
14.10.199120.02010Kokonaisfosfori
07.01.19921.019Kokonaisfosfori
07.01.19925.059Kokonaisfosfori
07.01.199220.02010Kokonaisfosfori
07.01.199238.03821Kokonaisfosfori
11.02.19921.018Kokonaisfosfori
11.02.199220.0209Kokonaisfosfori
11.02.199237.03729Kokonaisfosfori
25.03.19921.019Kokonaisfosfori
25.03.19925.058Kokonaisfosfori
25.03.199220.0208Kokonaisfosfori
25.03.199236.53646Kokonaisfosfori
16.06.19920.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
16.06.19921.0111Kokonaisfosfori
16.06.19925.0513Kokonaisfosfori
16.06.199220.0209Kokonaisfosfori
16.06.199238.03810Kokonaisfosfori
08.07.19921.019Kokonaisfosfori
08.07.19925.059Kokonaisfosfori
08.07.199220.0209Kokonaisfosfori
08.07.199239.03914Kokonaisfosfori
08.07.19920.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
29.07.19920.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
29.07.19921.0111Kokonaisfosfori
29.07.19925.0510Kokonaisfosfori
29.07.199220.0208Kokonaisfosfori
29.07.199235.03514Kokonaisfosfori
23.08.19920.0 - 2.0010.4Kokonaisfosfori
23.08.19921.0112.5Kokonaisfosfori
23.08.19925.059.92Kokonaisfosfori
23.08.199220.0209.75Kokonaisfosfori
23.08.199235.03517.6Kokonaisfosfori
18.10.199220.02010Kokonaisfosfori
04.01.19931.016Kokonaisfosfori
04.01.19935.056Kokonaisfosfori
04.01.199320.0207Kokonaisfosfori
04.01.199338.03840Kokonaisfosfori
22.03.19931.018Kokonaisfosfori
22.03.19935.057Kokonaisfosfori
22.03.199320.0208Kokonaisfosfori
22.03.199336.03651Kokonaisfosfori
21.06.19930.0 - 2.0012.7Kokonaisfosfori
21.06.19931.018.89Kokonaisfosfori
21.06.19935.0510.3Kokonaisfosfori
21.06.199320.0207.18Kokonaisfosfori
21.06.199336.0369.23Kokonaisfosfori
14.07.19930.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
14.07.19931.0114Kokonaisfosfori
14.07.19935.0513Kokonaisfosfori
14.07.199320.0209Kokonaisfosfori
14.07.199334.0349Kokonaisfosfori
05.08.19930.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
05.08.19931.0110Kokonaisfosfori
05.08.19935.059Kokonaisfosfori
05.08.199320.0208Kokonaisfosfori
05.08.199335.93512Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.009Kokonaisfosfori
24.08.19931.018Kokonaisfosfori
24.08.19935.059Kokonaisfosfori
24.08.199320.0208Kokonaisfosfori
24.08.199335.93513Kokonaisfosfori
04.10.19931.019Kokonaisfosfori
04.10.199320.0209Kokonaisfosfori
04.10.199339.0399Kokonaisfosfori
07.12.19931.018Kokonaisfosfori
07.12.19935.058Kokonaisfosfori
07.12.199320.0208Kokonaisfosfori
07.12.199338.03812Kokonaisfosfori
12.01.19941.017Kokonaisfosfori
12.01.19945.058Kokonaisfosfori
12.01.199420.02010Kokonaisfosfori
12.01.199437.03717Kokonaisfosfori
24.03.19941.017Kokonaisfosfori
24.03.19945.058Kokonaisfosfori
24.03.199420.02010Kokonaisfosfori
24.03.199436.03630Kokonaisfosfori
28.06.19940.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
28.06.19940.5013Kokonaisfosfori
28.06.19941.0110Kokonaisfosfori
28.06.199420.02011Kokonaisfosfori
28.06.199435.93514Kokonaisfosfori
13.07.19940.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
13.07.19940.5010Kokonaisfosfori
13.07.19941.0111Kokonaisfosfori
13.07.199420.02010Kokonaisfosfori
13.07.199437.03719Kokonaisfosfori
01.08.19940.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
01.08.19940.5011Kokonaisfosfori
01.08.19941.0112Kokonaisfosfori
01.08.199420.0209Kokonaisfosfori
01.08.199435.93515Kokonaisfosfori
22.08.19940.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
22.08.19940.5014Kokonaisfosfori
22.08.19941.0114Kokonaisfosfori
22.08.19945.059Kokonaisfosfori
22.08.199420.0207Kokonaisfosfori
22.08.199438.03820Kokonaisfosfori
21.09.19941.0110Kokonaisfosfori
21.09.19945.0510Kokonaisfosfori
21.09.199415.0159Kokonaisfosfori
21.09.199438.03810Kokonaisfosfori
11.10.199420.02011Kokonaisfosfori
13.12.19941.019Kokonaisfosfori
13.12.19945.058Kokonaisfosfori
13.12.199415.01515Kokonaisfosfori
13.12.199436.03615Kokonaisfosfori
06.02.19951.019Kokonaisfosfori
06.02.19955.058Kokonaisfosfori
06.02.199515.0158Kokonaisfosfori
06.02.199535.93535Kokonaisfosfori
27.03.19951.015Kokonaisfosfori
27.03.19955.055Kokonaisfosfori
27.03.199520.0207Kokonaisfosfori
27.03.199535.03542Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
20.06.19950.5012Kokonaisfosfori
20.06.19951.0112Kokonaisfosfori
20.06.19955.0510Kokonaisfosfori
20.06.199520.02010Kokonaisfosfori
20.06.199538.03811Kokonaisfosfori
12.07.19950.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
12.07.19950.5010Kokonaisfosfori
08.08.19950.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
08.08.19950.5010Kokonaisfosfori
21.08.19950.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
21.08.19950.5010Kokonaisfosfori
21.08.19951.0110Kokonaisfosfori
21.08.19955.0510Kokonaisfosfori
21.08.199520.02010Kokonaisfosfori
21.08.199538.03815Kokonaisfosfori
04.10.199520.02010Kokonaisfosfori
05.02.19961.018Kokonaisfosfori
05.02.19965.059Kokonaisfosfori
05.02.199620.02010Kokonaisfosfori
05.02.199635.03544Kokonaisfosfori
25.03.19961.019Kokonaisfosfori
25.03.19965.059Kokonaisfosfori
25.03.199620.02010Kokonaisfosfori
25.03.199634.53460Kokonaisfosfori
18.06.19960.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
18.06.19960.5010Kokonaisfosfori
18.06.19961.019Kokonaisfosfori
18.06.19965.059Kokonaisfosfori
18.06.199620.0209Kokonaisfosfori
18.06.199635.93511Kokonaisfosfori
09.07.19960.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
09.07.19960.509Kokonaisfosfori
30.07.19960.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
30.07.19960.5011Kokonaisfosfori
19.08.19960.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
19.08.19960.5010Kokonaisfosfori
19.08.19961.0110Kokonaisfosfori
19.08.19965.059Kokonaisfosfori
19.08.199620.0209Kokonaisfosfori
19.08.199635.03515Kokonaisfosfori
08.10.199620.0209Kokonaisfosfori
26.03.19971.019Kokonaisfosfori
26.03.19975.058Kokonaisfosfori
26.03.199720.0209Kokonaisfosfori
26.03.199736.03630Kokonaisfosfori
04.06.19970.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.06.19970.0 - 2.009Kokonaisfosfori
07.07.19970.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
28.07.19970.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
20.08.19970.0 - 2.009Kokonaisfosfori
20.08.19971.018Kokonaisfosfori
20.08.19975.058Kokonaisfosfori
20.08.199720.0208Kokonaisfosfori
20.08.199736.03610Kokonaisfosfori
06.10.199720.0208Kokonaisfosfori
23.03.19981.017Kokonaisfosfori
23.03.19985.057Kokonaisfosfori
23.03.199820.02011Kokonaisfosfori
23.03.199835.93537Kokonaisfosfori
02.06.19980.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
23.06.19980.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
20.08.19980.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.08.19981.018Kokonaisfosfori
20.08.199820.0206Kokonaisfosfori
20.08.199837.03713Kokonaisfosfori
14.10.199820.0207Kokonaisfosfori
15.03.19991.017Kokonaisfosfori
15.03.19995.057Kokonaisfosfori
15.03.199920.0207Kokonaisfosfori
15.03.199936.03627Kokonaisfosfori
08.06.19990.0 - 2.009Kokonaisfosfori
30.06.19990.0 - 2.009Kokonaisfosfori
19.07.19990.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
09.08.19990.0 - 2.008Kokonaisfosfori
18.08.19991.0110Kokonaisfosfori
18.08.19995.058Kokonaisfosfori
18.08.199920.0206Kokonaisfosfori
18.08.199935.9359Kokonaisfosfori
31.08.19990.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.10.199920.0207Kokonaisfosfori
28.03.20001.017Kokonaisfosfori
28.03.20005.057Kokonaisfosfori
28.03.200018.5188Kokonaisfosfori
28.03.200035.03523Kokonaisfosfori
28.08.20001.019Kokonaisfosfori
28.08.20005.058Kokonaisfosfori
28.08.200020.0208Kokonaisfosfori
28.08.200039.03921Kokonaisfosfori
03.10.200018.5188Kokonaisfosfori
14.02.20011.018Kokonaisfosfori
14.02.200135.93526Kokonaisfosfori
26.03.20011.018Kokonaisfosfori
26.03.20015.058Kokonaisfosfori
26.03.200119.01910Kokonaisfosfori
26.03.200137.03737Kokonaisfosfori
10.07.20010.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
22.08.20011.017Kokonaisfosfori
22.08.20015.057Kokonaisfosfori
22.08.200119.0197Kokonaisfosfori
22.08.200138.03810Kokonaisfosfori
04.10.200120.0209Kokonaisfosfori
26.03.20021.018Kokonaisfosfori
26.03.20025.056Kokonaisfosfori
26.03.200219.0197Kokonaisfosfori
26.03.200237.03744Kokonaisfosfori
21.08.20021.016Kokonaisfosfori
21.08.20025.057Kokonaisfosfori
21.08.200218.5187Kokonaisfosfori
21.08.200235.9359Kokonaisfosfori
10.10.200218.5187Kokonaisfosfori
19.12.20021.015Kokonaisfosfori
19.12.200219.0196Kokonaisfosfori
19.12.200237.03712Kokonaisfosfori
05.02.20031.017Kokonaisfosfori
05.02.200319.5197Kokonaisfosfori
05.02.200338.03841Kokonaisfosfori
24.03.20031.018Kokonaisfosfori
24.03.20035.056Kokonaisfosfori
24.03.200318.5188Kokonaisfosfori
24.03.200336.03659Kokonaisfosfori
29.04.20031.017Kokonaisfosfori
29.04.200319.0197Kokonaisfosfori
29.04.200337.03752Kokonaisfosfori
21.08.20031.018Kokonaisfosfori
21.08.20035.058Kokonaisfosfori
21.08.200319.0198Kokonaisfosfori
21.08.200337.03718Kokonaisfosfori
16.10.20031.018Kokonaisfosfori
16.10.200319.01910Kokonaisfosfori
16.10.200337.0379Kokonaisfosfori
14.01.20041.017Kokonaisfosfori
14.01.200419.0198Kokonaisfosfori
14.01.200436.53615Kokonaisfosfori
18.02.20041.017Kokonaisfosfori
18.02.200419.51910Kokonaisfosfori
18.02.200438.03851Kokonaisfosfori
22.03.20041.017Kokonaisfosfori
22.03.20045.058Kokonaisfosfori
22.03.200418.51810Kokonaisfosfori
22.03.200437.03743Kokonaisfosfori
21.04.20041.017Kokonaisfosfori
21.04.200419.51910Kokonaisfosfori
21.04.200437.53756Kokonaisfosfori
07.07.20040.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
18.08.20041.018Kokonaisfosfori
18.08.20045.058Kokonaisfosfori
18.08.200419.5198Kokonaisfosfori
18.08.200438.03812Kokonaisfosfori
05.10.20041.019Kokonaisfosfori
05.10.200419.5199Kokonaisfosfori
05.10.200439.0399Kokonaisfosfori
14.12.20041.019Kokonaisfosfori
14.12.200419.5199Kokonaisfosfori
14.12.200438.03815Kokonaisfosfori
20.01.20051.018Kokonaisfosfori
20.01.200519.51910Kokonaisfosfori
20.01.200538.03827Kokonaisfosfori
24.02.20051.018Kokonaisfosfori
24.02.200519.5199Kokonaisfosfori
24.02.200538.03849Kokonaisfosfori
23.03.20051.019Kokonaisfosfori
23.03.20055.0513Kokonaisfosfori
23.03.200519.51910Kokonaisfosfori
23.03.200538.03843Kokonaisfosfori
22.08.20051.017Kokonaisfosfori
22.08.20055.057Kokonaisfosfori
22.08.200519.5197Kokonaisfosfori
22.08.200538.0388Kokonaisfosfori
13.10.20051.018Kokonaisfosfori
13.10.200519.5198Kokonaisfosfori
13.10.200538.0388Kokonaisfosfori
10.11.20051.018Kokonaisfosfori
10.11.200520.0207Kokonaisfosfori
10.11.200539.0398Kokonaisfosfori
28.03.20061.018Kokonaisfosfori
28.03.20065.058Kokonaisfosfori
28.03.200619.5198Kokonaisfosfori
28.03.200637.03743Kokonaisfosfori
28.08.20061.017Kokonaisfosfori
28.08.20065.059Kokonaisfosfori
28.08.200619.5197Kokonaisfosfori
28.08.200638.0388Kokonaisfosfori
04.10.20061.018Kokonaisfosfori
04.10.200619.5197Kokonaisfosfori
04.10.200638.0388Kokonaisfosfori
07.12.20061.016Kokonaisfosfori
07.12.200619.5196Kokonaisfosfori
07.12.200638.0386Kokonaisfosfori
12.02.20071.017Kokonaisfosfori
12.02.200719.5197Kokonaisfosfori
12.02.200738.03825Kokonaisfosfori
27.02.20071.017Kokonaisfosfori
27.02.200719.5198Kokonaisfosfori
27.02.200738.03821Kokonaisfosfori
15.03.20071.016Kokonaisfosfori
15.03.20075.057Kokonaisfosfori
15.03.200718.5187Kokonaisfosfori
15.03.200736.03617Kokonaisfosfori
30.05.20071.0112Kokonaisfosfori
30.05.200719.51915Kokonaisfosfori
30.05.200738.0389Kokonaisfosfori
16.08.20071.019Kokonaisfosfori
16.08.20075.058Kokonaisfosfori
16.08.200719.5197Kokonaisfosfori
16.08.200738.03810Kokonaisfosfori
15.10.20071.017Kokonaisfosfori
15.10.200719.51911Kokonaisfosfori
15.10.200738.0387Kokonaisfosfori
08.01.20081.017Kokonaisfosfori
08.01.200819.5197Kokonaisfosfori
08.01.200838.03824Kokonaisfosfori
24.01.20081.016Kokonaisfosfori
24.01.200819.5198Kokonaisfosfori
24.01.200838.03835Kokonaisfosfori
25.02.20081.015Kokonaisfosfori
25.02.200819.5196Kokonaisfosfori
25.02.200838.03858Kokonaisfosfori
27.03.200837.53766Kokonaisfosfori
27.03.20085.059Kokonaisfosfori
27.03.20081.017Kokonaisfosfori
27.03.200819.5198Kokonaisfosfori
19.08.20081.018Kokonaisfosfori
19.08.20085.058Kokonaisfosfori
19.08.200819.5199Kokonaisfosfori
19.08.200838.03815Kokonaisfosfori
02.10.200819.5197Kokonaisfosfori
16.03.20091.018Kokonaisfosfori
16.03.200920.0209Kokonaisfosfori
16.03.200938.03839Kokonaisfosfori
17.06.20091.019Kokonaisfosfori
17.06.200920.0207Kokonaisfosfori
17.06.200937.0379Kokonaisfosfori
26.08.20091.017Kokonaisfosfori
26.08.200920.0207Kokonaisfosfori
26.08.200938.0389Kokonaisfosfori
15.10.200920.0207Kokonaisfosfori
18.03.20101.016Kokonaisfosfori
18.03.201020.0208Kokonaisfosfori
18.03.201038.03818Kokonaisfosfori
22.06.20101.018Kokonaisfosfori
22.06.201020.0207Kokonaisfosfori
22.06.201038.0388Kokonaisfosfori
26.08.20101.018Kokonaisfosfori
26.08.201020.0207Kokonaisfosfori
26.08.201038.0389Kokonaisfosfori
04.10.201020.0207Kokonaisfosfori
15.03.20111.017Kokonaisfosfori
15.03.201120.0208Kokonaisfosfori
15.03.201138.03811Kokonaisfosfori
06.07.20111.0110Kokonaisfosfori
06.07.201120.0207Kokonaisfosfori
06.07.201138.03810Kokonaisfosfori
30.08.20111.019Kokonaisfosfori
30.08.201120.0207Kokonaisfosfori
30.08.201138.03810Kokonaisfosfori
03.10.201120.0207Kokonaisfosfori
15.03.20121.016Kokonaisfosfori
15.03.201220.0208Kokonaisfosfori
15.03.201238.03815Kokonaisfosfori
04.07.20121.019Kokonaisfosfori
04.07.201220.0208Kokonaisfosfori
04.07.201238.03811Kokonaisfosfori
14.08.20121.018Kokonaisfosfori
14.08.201220.0207Kokonaisfosfori
14.08.201238.03813Kokonaisfosfori
09.10.201220.0208Kokonaisfosfori
14.03.20131.017Kokonaisfosfori
14.03.201320.02016Kokonaisfosfori
14.03.201338.03823Kokonaisfosfori
25.06.20131.0111Kokonaisfosfori
25.06.201320.0209Kokonaisfosfori
25.06.201338.0389Kokonaisfosfori
26.08.20131.018Kokonaisfosfori
26.08.201320.0207Kokonaisfosfori
26.08.201338.0389Kokonaisfosfori
08.10.201320.0207Kokonaisfosfori
13.03.20141.017Kokonaisfosfori
13.03.201420.0208Kokonaisfosfori
13.03.201438.03839Kokonaisfosfori
23.06.20141.019Kokonaisfosfori
23.06.201420.0206Kokonaisfosfori
23.06.201438.0387Kokonaisfosfori
18.08.20141.018Kokonaisfosfori
18.08.201420.0206Kokonaisfosfori
18.08.201438.0388Kokonaisfosfori
06.10.201420.0207Kokonaisfosfori
17.03.20151.0110Kokonaisfosfori
17.03.201520.0209Kokonaisfosfori
17.03.201538.03824Kokonaisfosfori
02.07.20151.019Kokonaisfosfori
02.07.201520.0208Kokonaisfosfori
02.07.201537.53715Kokonaisfosfori
20.03.20161.016Kokonaisfosfori
20.03.201619.0197.9Kokonaisfosfori
20.03.201637.03734Kokonaisfosfori
05.07.20161.017.7Kokonaisfosfori
05.07.201619.5197.2Kokonaisfosfori
05.07.201638.0388.7Kokonaisfosfori
24.08.20161.018.2Kokonaisfosfori
24.08.201619.0197.7Kokonaisfosfori
24.08.201638.03813Kokonaisfosfori
19.10.201619.0198.3Kokonaisfosfori
16.03.20171.015.8Kokonaisfosfori
16.03.201719.0197.3Kokonaisfosfori
16.03.201737.03784Kokonaisfosfori
18.07.20171.018.1Kokonaisfosfori
18.07.201719.0198.5Kokonaisfosfori
18.07.201737.03710Kokonaisfosfori
29.08.20171.018.2Kokonaisfosfori
29.08.201718.0187.3Kokonaisfosfori
29.08.201738.03812Kokonaisfosfori
18.10.201720.0208.7Kokonaisfosfori
11.04.20181.017.3Kokonaisfosfori
11.04.201819.0199.2Kokonaisfosfori
11.04.201836.53643Kokonaisfosfori
10.07.20181.018.9Kokonaisfosfori
10.07.201819.0198Kokonaisfosfori
10.07.201838.03814Kokonaisfosfori
28.08.20181.017.4Kokonaisfosfori
28.08.201819.0195.1Kokonaisfosfori
28.08.201837.03711Kokonaisfosfori
04.10.201819.0198.5Kokonaisfosfori
20.03.20191.016Kokonaisfosfori
20.03.201919.0198.6Kokonaisfosfori
20.03.201937.03733Kokonaisfosfori
23.07.20191.0110Kokonaisfosfori
23.07.201919.0197.6Kokonaisfosfori
23.07.201938.03811Kokonaisfosfori
21.08.201919.0196.7Kokonaisfosfori
21.08.20191.016.6Kokonaisfosfori
21.08.201938.03813Kokonaisfosfori
15.10.201919.01911Kokonaisfosfori
26.03.20201.017.5Kokonaisfosfori
26.03.202019.0198Kokonaisfosfori
26.03.202035.23515Kokonaisfosfori
06.08.20201.019.2Kokonaisfosfori
06.08.202019.0196.6Kokonaisfosfori
06.08.202036.0367Kokonaisfosfori
24.08.20201.018Kokonaisfosfori
24.08.202019.0196.8Kokonaisfosfori
24.08.202035.0358.5Kokonaisfosfori
07.10.202019.0197.7Kokonaisfosfori
15.03.20211.018.1Kokonaisfosfori
15.03.202119.0198.3Kokonaisfosfori
15.03.202136.03635Kokonaisfosfori
09.08.20211.019.6Kokonaisfosfori
09.08.202119.0197.7Kokonaisfosfori
09.08.202137.7379.3Kokonaisfosfori
31.08.20211.019.6Kokonaisfosfori
31.08.202119.0198Kokonaisfosfori
31.08.202137.93715Kokonaisfosfori
11.10.202119.0198.1Kokonaisfosfori
22.03.20221.016.6Kokonaisfosfori
22.03.202219.0199.7Kokonaisfosfori
22.03.202237.53724Kokonaisfosfori
19.07.20221.019.6Kokonaisfosfori
19.07.202219.0198.6Kokonaisfosfori
19.07.202237.5378.1Kokonaisfosfori
29.08.20221.017.6Kokonaisfosfori
29.08.202219.0196.7Kokonaisfosfori
29.08.202237.5378.2Kokonaisfosfori
10.10.202219.0199.1Kokonaisfosfori
27.03.20231.018.2Kokonaisfosfori
27.03.202319.0198.9Kokonaisfosfori
27.03.202336.73629Kokonaisfosfori
19.07.20231.019.1Kokonaisfosfori
19.07.202319.0198.3Kokonaisfosfori
19.07.202337.7378.4Kokonaisfosfori
30.08.20231.018.9Kokonaisfosfori
30.08.202319.0197.3Kokonaisfosfori
30.08.202337.0378.7Kokonaisfosfori
30.08.202337.0378.7Kokonaisfosfori