Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 26 km2
Syvyys: 16,00 m
Keskisyvyys: 3,04 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 435 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 179 km2
Kunta: Kiuruvesi
Havaintopaikka: Koivujärvi 008

Koivujärvi on Rautalammin reitin ja koko Kymijoen vesistön latvajärviä. Siihen laskevat pienet Haahkarinjoki ja Tikkasenjoki.  Koivujärven selkää rikkovat suuret hajallaan olevat saaret. Saarten pohjoispuolella sijaitsee Nurmiluodonselkä ja eteläpuolella Syvänselkä. Kilometrien pituisen Teponniemen takana sijaitsee Pienivesi. Järven kaakkoispäässä Kattilasalmen takaa aukeaa Kolunjärvi, josta Koivujärven laskujoki Koivujoki saa alkunsa.

Hydrologia

Koivujärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Koivujärvi on rehevä ja humuspitoinen järvi. Koivujärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Liki kaksi kolmannesta Koivujärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes puolet fosforista on peräisin peltoviljelystä ja noin neljännes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Koivujärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koivujärvi 008

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koivujärvi 008

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
05.09.19721.0116Kokonaisfosfori
05.09.19725.0522Kokonaisfosfori
05.09.197210.01022Kokonaisfosfori
05.09.197214.01421Kokonaisfosfori
08.03.19781.0117Kokonaisfosfori
08.03.197815.01526Kokonaisfosfori
30.03.19811.0113Kokonaisfosfori
30.03.198115.01529Kokonaisfosfori
03.03.19831.0126Kokonaisfosfori
03.03.19833.0320Kokonaisfosfori
03.03.19836.0621Kokonaisfosfori
03.03.198310.01023Kokonaisfosfori
03.03.198315.01540Kokonaisfosfori
21.10.19871.0121Kokonaisfosfori
21.10.19876.0619Kokonaisfosfori
21.10.198715.11520Kokonaisfosfori
18.02.19931.0121Kokonaisfosfori
18.02.199310.01021Kokonaisfosfori
18.02.199315.21561.5Kokonaisfosfori
01.02.20061.0116Kokonaisfosfori
01.02.200615.01536Kokonaisfosfori
04.07.20061.0122Kokonaisfosfori
04.07.200615.21525Kokonaisfosfori
18.02.20131.0120Kokonaisfosfori
18.02.20138.0818Kokonaisfosfori
18.02.201315.01554Kokonaisfosfori
14.08.20131.0122Kokonaisfosfori
14.08.20138.0819Kokonaisfosfori
14.08.201315.01528Kokonaisfosfori
28.10.20131.0116Kokonaisfosfori
28.10.201315.01515Kokonaisfosfori
05.03.20141.0121Kokonaisfosfori
05.03.20148.0819Kokonaisfosfori
05.03.201415.01536Kokonaisfosfori
09.07.20141.0122Kokonaisfosfori
09.07.20148.0821Kokonaisfosfori
09.07.201415.11540Kokonaisfosfori
12.08.20141.0119Kokonaisfosfori
12.08.20148.0817Kokonaisfosfori
12.08.201415.01524Kokonaisfosfori
14.10.20141.0119Kokonaisfosfori
14.10.201415.01515Kokonaisfosfori
18.03.20201.0119Kokonaisfosfori
18.03.20208.0826Kokonaisfosfori
18.03.202015.01531Kokonaisfosfori
23.07.20201.0119Kokonaisfosfori
23.07.20208.0819Kokonaisfosfori
23.07.202015.01527Kokonaisfosfori
06.08.20201.0120Kokonaisfosfori
06.08.20208.0819Kokonaisfosfori
06.08.202015.11524Kokonaisfosfori
15.10.20201.0126Kokonaisfosfori
15.10.202015.01521Kokonaisfosfori