Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 21 km2
Syvyys: 24,8 m
Keskisyvyys: 8,8 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 52 km2
Kunta: Rantasalmi
Havaintopaikka: Kolkonjärvi 001

Vuoksen vesistöön kuuluva Kolkonjärvi sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Haukiveden-Kallaveden alueeseen. Kolkonjärvi saa vetensä Kekkolanjoen alueelta ja omalta lähialueeltaan, jossa sijaitsee kolme järveä, jotka laskevat suoraan Kolkonjärveen. Kolkonjoki laskee järven vedet Enojoen kautta Haukiveden Joroisselkään.

Hydrologia

Kolkonjärveä ei ole voimakkaasti muutettu, mutta kalojen vaellus on täysin estynyt. Enonjoen myllypato on purettu, mutta Kolkonjoen vanha voimalaitospato Kolkonjoen luusuassa estää täysin vaelluksen Kolkonjärveen. Vedenpintaa ei ole laskettu tai nostettu, mutta sitä säännöstellään.

Vedenlaatu

Kolkonjärvi on erittäin karu ja kirkasvetinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes kaksi kolmannesta järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä. Reilu kolmannes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa ja ilmalaskeumaa.

Arvio Kolkonjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kolkonjärvi 001

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kolkonjärvi 001

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.01.196622.0224Kokonaisfosfori
01.08.196722.0229Kokonaisfosfori
30.07.19741.015Kokonaisfosfori
30.07.197421.02111Kokonaisfosfori
24.07.19771.013Kokonaisfosfori
24.07.197716.0163Kokonaisfosfori
24.07.197721.0215Kokonaisfosfori
17.10.200110.0104Kokonaisfosfori
15.10.20021.015Kokonaisfosfori
03.02.20041.014Kokonaisfosfori
03.02.20045.054Kokonaisfosfori
03.02.200410.0104Kokonaisfosfori
03.02.200415.0154Kokonaisfosfori
03.02.200421.0215Kokonaisfosfori
31.05.20041.014Kokonaisfosfori
31.05.20045.054Kokonaisfosfori
31.05.200410.0104Kokonaisfosfori
31.05.200415.0153Kokonaisfosfori
31.05.200420.0203Kokonaisfosfori
12.08.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
19.01.20051.015Kokonaisfosfori
19.01.20055.054Kokonaisfosfori
19.01.200510.0104Kokonaisfosfori
19.01.200515.0155Kokonaisfosfori
19.01.200521.0216Kokonaisfosfori
30.05.20051.015Kokonaisfosfori
30.05.20055.055Kokonaisfosfori
30.05.200510.0104Kokonaisfosfori
30.05.200515.0157Kokonaisfosfori
30.05.200521.0214Kokonaisfosfori
09.08.20050.0 - 2.006Kokonaisfosfori
03.03.20101.013Kokonaisfosfori
03.03.201021.0214Kokonaisfosfori
03.03.201010.0103Kokonaisfosfori
07.06.20101.014Kokonaisfosfori
07.06.201010.0104Kokonaisfosfori
07.06.201021.0213Kokonaisfosfori
01.09.20101.015Kokonaisfosfori
01.09.201010.0105Kokonaisfosfori
01.09.201022.0227Kokonaisfosfori
19.10.201010.0104Kokonaisfosfori
13.03.20131.014Kokonaisfosfori
13.03.201310.0103Kokonaisfosfori
13.03.201321.0217Kokonaisfosfori
13.06.20131.013Kokonaisfosfori
13.06.201310.0103Kokonaisfosfori
13.06.201320.5204Kokonaisfosfori
08.08.20131.013Kokonaisfosfori
08.08.201310.0104Kokonaisfosfori
08.08.201320.5204Kokonaisfosfori
25.09.201310.0103Kokonaisfosfori
03.02.20161.014.3Kokonaisfosfori
03.02.201610.0103.1Kokonaisfosfori
03.02.201621.5215.1Kokonaisfosfori
07.07.20161.013Kokonaisfosfori
07.07.201610.0104.2Kokonaisfosfori
07.07.201622.2225.1Kokonaisfosfori
15.08.20161.014Kokonaisfosfori
15.08.201610.0106.2Kokonaisfosfori
15.08.201620.8205.7Kokonaisfosfori
18.10.201621.5213.5Kokonaisfosfori
02.04.20191.014.1Kokonaisfosfori
02.04.201910.0103.8Kokonaisfosfori
02.04.201921.8215Kokonaisfosfori
17.06.20191.014.9Kokonaisfosfori
17.06.201910.0103.6Kokonaisfosfori
17.06.201920.8203.9Kokonaisfosfori
02.09.20191.013.7Kokonaisfosfori
02.09.201910.0103.8Kokonaisfosfori
02.09.201921.6214.8Kokonaisfosfori
29.10.201910.0103.5Kokonaisfosfori
02.03.20221.013.6Kokonaisfosfori
02.03.202210.0105.7Kokonaisfosfori
02.03.202222.2223.7Kokonaisfosfori
08.06.20221.013.1Kokonaisfosfori
08.06.202210.0103.2Kokonaisfosfori
08.06.202221.5213Kokonaisfosfori
30.08.20221.013.5Kokonaisfosfori
30.08.202210.0104.1Kokonaisfosfori
30.08.202222.0224Kokonaisfosfori
27.10.202210.0103.5Kokonaisfosfori