Pintavesialue: Jänisjoen vesistöalue
Pinta-ala: 13 km2
Syvyys: 16,7 m
Keskisyvyys: 1,4 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 41 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 408 km2
Kunta: Joensuu
Havaintopaikka: Korpijärvi 4

Korpijärvi sijaitsee Joensuussa, Jänisjoen vesistössä, Suomen ja Venäjän rajalla. Vesistö kuuluu Laatokan valuma-alueeseen. Erittäin tummavetiseen Korpijärveen laskee kaksi pääuomaa: Venäjän puoleinen Sytiviermänjoki ja rajajoki Tsiikonjoki. Järven vedet laskevat Jänisjoen kautta Laatokkaan.

Hydrologia

Korpijärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Korpijärvi on lievästi rehevä humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

38 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta. Vain yhdeksän prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin kotimaan ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista ja peltoviljelystä. Liki puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Korpijärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Korpijärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Korpijärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 3 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
19.09.19721.018Kokonaisfosfori
19.09.19723.0316Kokonaisfosfori
24.09.19851.0128Kokonaisfosfori
24.09.19852.0227Kokonaisfosfori
27.06.20021.0118Kokonaisfosfori
27.06.20022.1220Kokonaisfosfori
07.12.20041.0129Kokonaisfosfori
07.12.20042.4228Kokonaisfosfori
21.07.20051.0120Kokonaisfosfori
21.07.20052.1220Kokonaisfosfori
08.06.20061.0120Kokonaisfosfori
08.06.20063.1320Kokonaisfosfori
04.01.20071.0120Kokonaisfosfori
04.01.20072.1219Kokonaisfosfori
27.01.20091.0113Kokonaisfosfori
27.01.20092.1214Kokonaisfosfori
17.01.20111.0120Kokonaisfosfori
17.01.20112.1220Kokonaisfosfori
13.06.20111.0118Kokonaisfosfori
13.06.20112.1227Kokonaisfosfori
11.08.20111.0125Kokonaisfosfori
11.08.20112.1219Kokonaisfosfori
15.02.20161.0116Kokonaisfosfori
15.02.20162.1218Kokonaisfosfori
06.07.20161.0116Kokonaisfosfori
06.07.20162.5215Kokonaisfosfori
16.11.20161.0124Kokonaisfosfori
16.11.20162.2224Kokonaisfosfori
08.02.20221.0119Kokonaisfosfori
08.02.20222.0220Kokonaisfosfori
04.08.20221.0123Kokonaisfosfori
04.08.20222.1221Kokonaisfosfori
28.09.20221.0120Kokonaisfosfori
28.09.20222.0220Kokonaisfosfori