Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 11 km2
Syvyys: 18,0 m
Keskisyvyys: 5,6 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 968 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 58 km2
Kunta: Nurmes
Havaintopaikka: Kuohattijärvi 13

Kuohattijärvi sijaitsee Vuoksen päävesistössä Nurmeksessa. Järvi laskee Miihkelinjokea ja Kuohattijokea pitkin Saramojokeen ja on Saramojoen vesistöalueen latvajärvi.

Hydrologia

Kuohattijärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Matalan veden aikaan järven alapuolinen Myllykosken myllypato voi aiheuttaa osittaisen vaellusesteen kaloille.

Vedenlaatu

Kuohattijärvi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Järven alusveden happitilanne on heikko yleensä talvisin. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista. Ihmistoimintaa vastaava määrä fosforia on peräisiin luonnonhuuhtoumasta.

Arvio Kuohattijärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuohattijärvi 13

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuohattijärvi 13

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 18 m (haetaan 13 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.09.19771.0111Kokonaisfosfori
01.09.197715.01511Kokonaisfosfori
03.10.19781.0113Kokonaisfosfori
03.10.197815.01512Kokonaisfosfori
12.07.19791.0113Kokonaisfosfori
12.07.197914.01416Kokonaisfosfori
29.07.19801.0113Kokonaisfosfori
29.07.198015.01519Kokonaisfosfori
25.08.19801.016Kokonaisfosfori
25.08.19805.058Kokonaisfosfori
25.08.198010.0106Kokonaisfosfori
25.08.198015.0159Kokonaisfosfori
21.04.19881.0119Kokonaisfosfori
21.04.19888.0839Kokonaisfosfori
21.04.198814.81433Kokonaisfosfori
21.06.19881.0113Kokonaisfosfori
21.06.19888.0811Kokonaisfosfori
21.06.198815.01527Kokonaisfosfori
14.12.19881.0112Kokonaisfosfori
14.12.19887.0714Kokonaisfosfori
14.12.198814.01417Kokonaisfosfori
31.01.19895.0513Kokonaisfosfori
31.01.19898.0815Kokonaisfosfori
31.01.198910.01013Kokonaisfosfori
31.01.198915.01516Kokonaisfosfori
31.01.19891.0114Kokonaisfosfori
04.04.19891.0113Kokonaisfosfori
04.04.19898.0813Kokonaisfosfori
04.04.198915.01518Kokonaisfosfori
24.05.19891.0128Kokonaisfosfori
24.05.19898.0817Kokonaisfosfori
24.05.198915.01512Kokonaisfosfori
28.06.19891.0116Kokonaisfosfori
28.06.19898.0813Kokonaisfosfori
28.06.198914.51416Kokonaisfosfori
29.08.19891.0114Kokonaisfosfori
29.08.19897.0713Kokonaisfosfori
29.08.198914.51413Kokonaisfosfori
11.10.19891.0112Kokonaisfosfori
11.10.19898.0810Kokonaisfosfori
11.10.198914.51411Kokonaisfosfori
16.01.19901.018Kokonaisfosfori
16.01.19908.088Kokonaisfosfori
16.01.199014.01411Kokonaisfosfori
17.10.19901.019Kokonaisfosfori
17.10.199016.0169Kokonaisfosfori
15.12.19921.018.55Kokonaisfosfori
15.12.199215.01513.3Kokonaisfosfori
02.06.19931.0136.9Kokonaisfosfori
02.06.19938.0815Kokonaisfosfori
02.06.199315.31529.8Kokonaisfosfori
07.07.19931.0111.6Kokonaisfosfori
07.07.19938.089.92Kokonaisfosfori
07.07.199317.01711.3Kokonaisfosfori
04.04.19951.018Kokonaisfosfori
04.04.199510.01011Kokonaisfosfori
04.04.199515.51523Kokonaisfosfori
06.06.19951.0114Kokonaisfosfori
06.06.199510.01013Kokonaisfosfori
06.06.199517.51713Kokonaisfosfori
06.07.19951.0115Kokonaisfosfori
06.07.19953.0314Kokonaisfosfori
06.07.199510.01016Kokonaisfosfori
06.07.199517.01725Kokonaisfosfori
09.08.19951.0114Kokonaisfosfori
09.08.19953.0313Kokonaisfosfori
09.08.199510.01013Kokonaisfosfori
09.08.199516.01613Kokonaisfosfori
17.04.19961.0120Kokonaisfosfori
17.04.19963.0311Kokonaisfosfori
17.04.199610.01012Kokonaisfosfori
17.04.199616.01627Kokonaisfosfori
09.04.19971.019Kokonaisfosfori
09.04.19973.037Kokonaisfosfori
09.04.199710.01012Kokonaisfosfori
09.04.199716.01616Kokonaisfosfori
28.08.19971.0110Kokonaisfosfori
28.08.19978.2810Kokonaisfosfori
28.08.199715.41513Kokonaisfosfori
07.04.19981.019Kokonaisfosfori
07.04.19983.038Kokonaisfosfori
07.04.19986.069Kokonaisfosfori
07.04.199810.01012Kokonaisfosfori
07.04.199817.01724Kokonaisfosfori
08.10.19981.019Kokonaisfosfori
08.10.19988.488Kokonaisfosfori
08.10.199815.8158Kokonaisfosfori
08.04.19991.018Kokonaisfosfori
08.04.19995.056Kokonaisfosfori
08.04.19998.588Kokonaisfosfori
08.04.199911.51118Kokonaisfosfori
08.04.199915.41523Kokonaisfosfori
18.05.19991.0111Kokonaisfosfori
18.05.19993.0310Kokonaisfosfori
18.05.19996.0610Kokonaisfosfori
18.05.199910.01010Kokonaisfosfori
18.05.199915.0159Kokonaisfosfori
18.05.199917.0179Kokonaisfosfori
13.07.19991.019Kokonaisfosfori
13.07.19995.059Kokonaisfosfori
13.07.19998.188Kokonaisfosfori
13.07.199911.51112Kokonaisfosfori
13.07.199915.21510Kokonaisfosfori
18.08.19991.0110Kokonaisfosfori
18.08.19993.0311Kokonaisfosfori
18.08.19996.069Kokonaisfosfori
18.08.199910.0109Kokonaisfosfori
18.08.199914.2149Kokonaisfosfori
08.11.19991.019Kokonaisfosfori
08.11.19993.038Kokonaisfosfori
08.11.19996.069Kokonaisfosfori
08.11.199910.0109Kokonaisfosfori
08.11.199913.0139Kokonaisfosfori
08.11.199916.0169Kokonaisfosfori
18.04.20001.019Kokonaisfosfori
18.04.20003.036Kokonaisfosfori
18.04.20006.068Kokonaisfosfori
18.04.200010.01013Kokonaisfosfori
18.04.200015.61525Kokonaisfosfori
30.08.20001.0111Kokonaisfosfori
30.08.20005.0511Kokonaisfosfori
30.08.20008.0810Kokonaisfosfori
30.08.200015.11510Kokonaisfosfori
12.10.20008.0811Kokonaisfosfori
14.03.20011.0113Kokonaisfosfori
14.03.20015.0513Kokonaisfosfori
14.03.20018.5815Kokonaisfosfori
14.03.200115.81523Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
09.07.200114.41413Kokonaisfosfori
16.08.20011.0111Kokonaisfosfori
16.08.20015.0510Kokonaisfosfori
16.08.20018.289Kokonaisfosfori
16.08.200115.31512Kokonaisfosfori
25.10.20018.2810Kokonaisfosfori
20.03.20021.017Kokonaisfosfori
20.03.20025.058Kokonaisfosfori
20.03.20028.289Kokonaisfosfori
20.03.200216.01623Kokonaisfosfori
27.08.20021.0110Kokonaisfosfori
27.08.20025.059Kokonaisfosfori
27.08.20028.2810Kokonaisfosfori
27.08.200215.31520Kokonaisfosfori
14.11.20028.2812Kokonaisfosfori
24.03.20031.0110Kokonaisfosfori
24.03.20035.0510Kokonaisfosfori
24.03.20038.2811Kokonaisfosfori
24.03.200314.81424Kokonaisfosfori
28.08.20031.0111Kokonaisfosfori
28.08.20035.0511Kokonaisfosfori
28.08.20038.5810Kokonaisfosfori
28.08.200316.01611Kokonaisfosfori
20.10.20038.2814Kokonaisfosfori
09.03.20041.0112Kokonaisfosfori
09.03.20045.0513Kokonaisfosfori
09.03.20048.2815Kokonaisfosfori
09.03.200415.31521Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
24.08.20041.0112Kokonaisfosfori
24.08.20045.0512Kokonaisfosfori
24.08.20049.0912Kokonaisfosfori
24.08.200417.01713Kokonaisfosfori
12.10.20049.5916Kokonaisfosfori
21.03.20051.018Kokonaisfosfori
21.03.20055.0510Kokonaisfosfori
21.03.20059.2912Kokonaisfosfori
21.03.200517.517110Kokonaisfosfori
18.08.20051.0112Kokonaisfosfori
18.08.20055.0510Kokonaisfosfori
18.08.20059.0912Kokonaisfosfori
18.08.200517.01710Kokonaisfosfori
11.10.20058.2810Kokonaisfosfori
23.03.20061.018Kokonaisfosfori
23.03.20065.059Kokonaisfosfori
23.03.20069.0911Kokonaisfosfori
23.03.200617.01719Kokonaisfosfori
12.06.20061.0113Kokonaisfosfori
12.06.200615.31511Kokonaisfosfori
21.08.20061.0110Kokonaisfosfori
21.08.200615.01511Kokonaisfosfori
18.09.20061.0110Kokonaisfosfori
18.09.200615.01510Kokonaisfosfori
27.03.20071.0112Kokonaisfosfori
27.03.200715.31519Kokonaisfosfori
11.06.20071.0112Kokonaisfosfori
11.06.200715.31510Kokonaisfosfori
24.07.20071.0112Kokonaisfosfori
24.07.200715.31510Kokonaisfosfori
30.08.20071.019Kokonaisfosfori
30.08.200717.0179Kokonaisfosfori
24.09.20071.018Kokonaisfosfori
24.09.200718.0188Kokonaisfosfori
24.09.200718.0188Kokonaisfosfori
17.10.20071.017Kokonaisfosfori
17.10.200715.3158Kokonaisfosfori
12.03.20081.018Kokonaisfosfori
12.03.200817.51733Kokonaisfosfori
27.05.20081.0110Kokonaisfosfori
27.05.200815.31510Kokonaisfosfori
25.06.20081.019Kokonaisfosfori
25.06.200815.31510Kokonaisfosfori
25.08.20081.019Kokonaisfosfori
25.08.200815.31511Kokonaisfosfori
16.09.20081.019Kokonaisfosfori
16.09.200815.3159Kokonaisfosfori
03.03.20091.018Kokonaisfosfori
03.03.200915.31518Kokonaisfosfori
25.05.20091.0110Kokonaisfosfori
25.05.200915.3159Kokonaisfosfori
25.08.20091.019Kokonaisfosfori
25.08.200916.6168Kokonaisfosfori
17.09.20091.0110Kokonaisfosfori
17.09.200916.5169Kokonaisfosfori
27.10.20091.0110Kokonaisfosfori
27.10.200915.31512Kokonaisfosfori
23.03.20101.018Kokonaisfosfori
23.03.20108.0812Kokonaisfosfori
23.03.201015.31521Kokonaisfosfori
17.06.20101.0111Kokonaisfosfori
17.06.20108.0811Kokonaisfosfori
17.06.201015.31512Kokonaisfosfori
29.07.20101.0112Kokonaisfosfori
29.07.20108.0812Kokonaisfosfori
29.07.201015.31512Kokonaisfosfori
17.08.20101.0111Kokonaisfosfori
17.08.20108.0812Kokonaisfosfori
17.08.201015.31513Kokonaisfosfori
20.10.20101.0111Kokonaisfosfori
20.10.20108.0811Kokonaisfosfori
20.10.201015.31514Kokonaisfosfori
22.03.20111.0110Kokonaisfosfori
22.03.20118.0812Kokonaisfosfori
22.03.201115.31524Kokonaisfosfori
21.06.20111.0111Kokonaisfosfori
21.06.201115.31511Kokonaisfosfori
22.08.20111.0110Kokonaisfosfori
22.08.20118.0810Kokonaisfosfori
22.08.201115.31510Kokonaisfosfori
12.09.20111.019Kokonaisfosfori
12.09.201115.3159Kokonaisfosfori
04.10.20111.0110Kokonaisfosfori
04.10.20118.0810Kokonaisfosfori
04.10.201115.31510Kokonaisfosfori
20.03.20121.018Kokonaisfosfori
20.03.20128.089Kokonaisfosfori
20.03.201215.31526Kokonaisfosfori
19.06.20121.0112Kokonaisfosfori
19.06.201217.51711Kokonaisfosfori
22.08.20121.0111Kokonaisfosfori
22.08.20129.0910Kokonaisfosfori
22.08.201217.01712Kokonaisfosfori
11.09.20121.0112Kokonaisfosfori
11.09.201215.3159Kokonaisfosfori
18.10.20121.0110Kokonaisfosfori
18.10.20128.0810Kokonaisfosfori
18.10.201215.31510Kokonaisfosfori
18.03.20131.0110Kokonaisfosfori
18.03.20138.0811Kokonaisfosfori
18.03.201315.31519Kokonaisfosfori
19.06.20131.0111Kokonaisfosfori
19.06.201315.31511Kokonaisfosfori
30.07.20131.0112Kokonaisfosfori
30.07.201315.31512Kokonaisfosfori
21.08.20131.0110Kokonaisfosfori
21.08.20138.088Kokonaisfosfori
21.08.201315.31515Kokonaisfosfori
11.09.20131.019Kokonaisfosfori
11.09.201315.3157Kokonaisfosfori
03.10.20131.019Kokonaisfosfori
03.10.20138.088Kokonaisfosfori
03.10.201315.3158Kokonaisfosfori
17.03.20141.019Kokonaisfosfori
17.03.20148.0811Kokonaisfosfori
17.03.201415.31519Kokonaisfosfori
13.05.20148.0810Kokonaisfosfori
13.05.201417.01710Kokonaisfosfori
13.05.20141.0111Kokonaisfosfori
16.06.20141.018Kokonaisfosfori
16.06.20149.097Kokonaisfosfori
16.06.201417.01710Kokonaisfosfori
14.07.20141.0111Kokonaisfosfori
14.07.20148.0812Kokonaisfosfori
14.07.201416.01612Kokonaisfosfori
05.08.20141.0111Kokonaisfosfori
05.08.20148.0812Kokonaisfosfori
05.08.201415.31513Kokonaisfosfori
17.09.20141.019Kokonaisfosfori
17.09.20148.0810Kokonaisfosfori
17.09.201415.31510Kokonaisfosfori
12.03.20151.018Kokonaisfosfori
12.03.20158.0811Kokonaisfosfori
12.03.201515.31521Kokonaisfosfori
23.06.20151.019Kokonaisfosfori
23.06.20158.089Kokonaisfosfori
23.06.201517.01719Kokonaisfosfori
13.07.20151.0111Kokonaisfosfori
13.07.20159.0911Kokonaisfosfori
13.07.201517.01725Kokonaisfosfori
10.08.20151.0116Kokonaisfosfori
10.08.20159.0911Kokonaisfosfori
10.08.201517.01712Kokonaisfosfori
02.09.20151.018Kokonaisfosfori
02.09.20159.099Kokonaisfosfori
02.09.201517.5179Kokonaisfosfori
29.09.20151.019Kokonaisfosfori
29.09.20158.087Kokonaisfosfori
29.09.201515.3158Kokonaisfosfori
21.03.20161.018.7Kokonaisfosfori
21.03.20169.5911Kokonaisfosfori
21.03.201618.01818Kokonaisfosfori
16.05.20161.0112Kokonaisfosfori
16.05.20169.0912Kokonaisfosfori
16.05.201617.01711Kokonaisfosfori
16.06.20161.019.7Kokonaisfosfori
16.06.20169.099.2Kokonaisfosfori
16.06.201617.01710Kokonaisfosfori
12.07.20161.019.6Kokonaisfosfori
12.07.20169.099.2Kokonaisfosfori
12.07.201617.01713Kokonaisfosfori
02.08.20161.018.3Kokonaisfosfori
02.08.20169.0913Kokonaisfosfori
02.08.201617.0178.9Kokonaisfosfori
22.08.20161.019.6Kokonaisfosfori
22.08.20169.099.7Kokonaisfosfori
22.08.201617.01712Kokonaisfosfori
27.09.20161.017.5Kokonaisfosfori
27.09.20169.097.6Kokonaisfosfori
27.09.201617.2178.2Kokonaisfosfori
21.03.20171.017.3Kokonaisfosfori
21.03.20179.5913Kokonaisfosfori
21.03.201717.71737Kokonaisfosfori
21.06.20171.018.1Kokonaisfosfori
21.06.201717.01711Kokonaisfosfori
02.08.20171.0110Kokonaisfosfori
02.08.201717.01717Kokonaisfosfori
23.08.20171.0112Kokonaisfosfori
23.08.201717.01711Kokonaisfosfori
14.09.20171.0110Kokonaisfosfori
14.09.201717.7179.8Kokonaisfosfori
19.03.20181.017.6Kokonaisfosfori
19.03.201816.81631Kokonaisfosfori
18.06.20181.0115Kokonaisfosfori
18.06.201816.01612Kokonaisfosfori
31.07.20181.0112Kokonaisfosfori
31.07.201817.01715Kokonaisfosfori
21.08.20181.0114Kokonaisfosfori
21.08.201816.51617Kokonaisfosfori
18.09.20181.0112Kokonaisfosfori
18.09.201816.51612Kokonaisfosfori
14.03.20191.0111Kokonaisfosfori
14.03.201916.51626Kokonaisfosfori
18.06.20191.0114Kokonaisfosfori
18.06.201916.51614Kokonaisfosfori
01.08.20191.0113Kokonaisfosfori
01.08.201917.01713Kokonaisfosfori
22.08.201916.51611Kokonaisfosfori
22.08.20191.0111Kokonaisfosfori
17.09.20191.0112Kokonaisfosfori
17.09.201917.01715Kokonaisfosfori
30.03.20201.0114Kokonaisfosfori
30.03.202017.01743Kokonaisfosfori
16.06.20201.019.2Kokonaisfosfori
16.06.202017.01713Kokonaisfosfori
05.08.20201.0114Kokonaisfosfori
05.08.202017.21720Kokonaisfosfori
18.08.20201.0112Kokonaisfosfori
18.08.202017.01722Kokonaisfosfori
21.09.20201.0111Kokonaisfosfori
21.09.202017.01715Kokonaisfosfori
15.03.20211.018.9Kokonaisfosfori
15.03.202116.21619Kokonaisfosfori
23.06.20211.0111Kokonaisfosfori
23.06.202117.01714Kokonaisfosfori
02.08.20211.0112Kokonaisfosfori
02.08.202116.81617Kokonaisfosfori
23.08.20211.019.3Kokonaisfosfori
23.08.202117.01711Kokonaisfosfori
15.09.20211.0113Kokonaisfosfori
15.09.202117.01712Kokonaisfosfori
23.03.20221.017.9Kokonaisfosfori
23.03.202217.01733Kokonaisfosfori
20.06.20221.0110Kokonaisfosfori
20.06.202217.01712Kokonaisfosfori
01.08.20221.0111Kokonaisfosfori
01.08.202217.31717Kokonaisfosfori
18.08.20221.0112Kokonaisfosfori
18.08.202217.01718Kokonaisfosfori
12.09.20221.0112Kokonaisfosfori
12.09.202217.51712Kokonaisfosfori
22.03.20231.0112Kokonaisfosfori
22.03.202317.21746Kokonaisfosfori
20.06.20231.0117Kokonaisfosfori
20.06.202316.51613Kokonaisfosfori
01.08.20231.0113Kokonaisfosfori
01.08.202316.51614Kokonaisfosfori
24.08.20231.0112Kokonaisfosfori
24.08.202315.51514Kokonaisfosfori
12.09.20231.0112Kokonaisfosfori
12.09.202313.51311Kokonaisfosfori