Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 34,78 km2
Syvyys: 25,94 m
Keskisyvyys: 3,80 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 234 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 464 km2
Kunta: Sonkajärvi, Kajaani, Sotkamo
Havaintopaikka: Laakajärvi 081

Laakajärvi on erittäin tummavetinen järvi Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien rajalla, Vuoksen vesistön Nilsiän reitillä. Järvessä on vähän saaria, joista suurin on Ahosaari. Valtaosan järven valuma-alueesta muodostavat Suuri-Petäisen alue ja Sopenjoen alue. Laakajärveä on säännöstelty voimatalouden tarpeita varten vuodesta 1961. Pääosa Laakajärven vesistä ohjataan Kiltuan voimalaitoksen kautta, mutta tulvajuoksutuksiin voidaan käyttää Laa’an säännöstelypatoa, josta vedet ohjataan vanhaan uomaan.

Hydrologia

Laakajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Kiltuan voimalaitos ja Laa’an pato kuitenkin muodostavat järveen täydellisen vaellusesteen. Laakajärven patoon on tehty ohitusuoma vuonna 2018.

Vedenlaatu

Laakajärvi on vain lievestä rehevä, mutta erittäin humuispitoinen järvi. Laakajärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Laakajärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta merkittävä osuus on soiden ojituksen pitkäaikaisvaikutusta. Vain pieni osuus Laakajärveen tulevasta fosforista on peräisin peltoviljelystä.

Arvio Laakajärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Laakajärvi 081

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Laakajärvi 081

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 24 m (haetaan 19 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.08.19721.0139Kokonaisfosfori
06.08.19723.0326Kokonaisfosfori
06.08.19725.0531Kokonaisfosfori
06.08.197210.01031Kokonaisfosfori
06.08.197215.01528Kokonaisfosfori
06.08.197220.02032Kokonaisfosfori
06.08.197222.02230Kokonaisfosfori
24.02.19771.0122Kokonaisfosfori
24.02.197720.52065Kokonaisfosfori
25.01.19841.0125Kokonaisfosfori
25.01.198418.21834Kokonaisfosfori
25.01.19901.0132Kokonaisfosfori
25.01.199010.01030Kokonaisfosfori
25.01.199020.22062Kokonaisfosfori
03.02.19971.0122Kokonaisfosfori
03.02.199710.01025Kokonaisfosfori
03.02.199721.82149Kokonaisfosfori
17.04.201222.22216Kokonaisfosfori
17.04.201211.51115Kokonaisfosfori
17.04.20125.0515Kokonaisfosfori
17.04.20121.0119Kokonaisfosfori
22.05.201224.02416Kokonaisfosfori
22.05.201212.51216Kokonaisfosfori
22.05.20125.0519Kokonaisfosfori
22.05.20121.0118Kokonaisfosfori
15.07.201223.72320Kokonaisfosfori
15.07.201212.41216Kokonaisfosfori
15.07.20125.0515Kokonaisfosfori
15.07.20121.0116Kokonaisfosfori
19.08.201223.02328Kokonaisfosfori
19.08.201212.01219Kokonaisfosfori
19.08.20125.0520Kokonaisfosfori
19.08.20121.0115Kokonaisfosfori
07.11.20121.0117Kokonaisfosfori
07.11.201223.02316Kokonaisfosfori
11.11.20121.0118Kokonaisfosfori
11.11.201223.02316Kokonaisfosfori
22.11.20121.0117Kokonaisfosfori
22.11.201210.01017Kokonaisfosfori
22.11.201222.82217Kokonaisfosfori
23.01.201322.62219Kokonaisfosfori
23.01.201311.81116Kokonaisfosfori
23.01.20135.0515Kokonaisfosfori
23.01.20131.0114Kokonaisfosfori
18.03.201322.32219Kokonaisfosfori
18.03.201311.51117Kokonaisfosfori
18.03.20135.0517Kokonaisfosfori
18.03.20131.0118Kokonaisfosfori
08.04.201322.22220Kokonaisfosfori
08.04.201311.61118Kokonaisfosfori
08.04.20135.0519Kokonaisfosfori
08.04.20131.0117Kokonaisfosfori
21.05.201324.02414Kokonaisfosfori
21.05.201312.51214Kokonaisfosfori
21.05.20135.0515Kokonaisfosfori
21.05.20131.0116Kokonaisfosfori
24.06.201323.02327Kokonaisfosfori
24.06.201310.01011Kokonaisfosfori
24.06.20135.0510Kokonaisfosfori
24.06.20131.0110Kokonaisfosfori
30.07.201323.22315Kokonaisfosfori
30.07.201310.0109Kokonaisfosfori
30.07.20135.059Kokonaisfosfori
30.07.20131.019Kokonaisfosfori
13.08.201323.82324Kokonaisfosfori
13.08.201310.01011Kokonaisfosfori
13.08.20135.057Kokonaisfosfori
13.08.20131.0110Kokonaisfosfori
16.10.201323.02315Kokonaisfosfori
16.10.201310.01014Kokonaisfosfori
16.10.20135.0514Kokonaisfosfori
16.10.20131.0113Kokonaisfosfori
15.01.201423.52312Kokonaisfosfori
15.01.201410.01011Kokonaisfosfori
15.01.20145.0512Kokonaisfosfori
15.01.20141.0113Kokonaisfosfori
24.03.20141.015Kokonaisfosfori
24.03.201420.0204Kokonaisfosfori
05.05.20141.0111Kokonaisfosfori
05.05.201415.01510Kokonaisfosfori
08.06.20141.0113Kokonaisfosfori
08.06.201420.02017Kokonaisfosfori
03.08.20141.0112Kokonaisfosfori
03.08.201423.02318Kokonaisfosfori
07.10.20141.019.8Kokonaisfosfori
07.10.201422.0229.7Kokonaisfosfori
09.03.20151.0112Kokonaisfosfori
09.03.201520.02012Kokonaisfosfori
06.04.20151.0112Kokonaisfosfori
06.04.201520.02012Kokonaisfosfori
02.06.20151.0111Kokonaisfosfori
02.06.201524.02412Kokonaisfosfori
07.07.20151.0111Kokonaisfosfori
08.03.20161.0110Kokonaisfosfori
08.03.201621.02114Kokonaisfosfori
05.04.20161.0112Kokonaisfosfori
05.04.201622.82232Kokonaisfosfori
13.06.20161.018.4Kokonaisfosfori
13.06.201624.02411Kokonaisfosfori
29.08.20161.0112Kokonaisfosfori
29.08.201624.02413Kokonaisfosfori
13.03.20171.0111Kokonaisfosfori
13.03.201722.52230Kokonaisfosfori
17.04.20171.0115Kokonaisfosfori
17.04.201722.02241Kokonaisfosfori
29.05.20171.0113Kokonaisfosfori
05.06.20171.0113Kokonaisfosfori
05.06.201723.02313Kokonaisfosfori
24.07.20171.0116Kokonaisfosfori
24.07.201722.02227Kokonaisfosfori
07.08.20171.0117Kokonaisfosfori
07.08.201723.02351Kokonaisfosfori
25.10.20171.0120Kokonaisfosfori
25.10.201722.52220Kokonaisfosfori
20.03.20181.0118Kokonaisfosfori
20.03.201822.02222Kokonaisfosfori
15.04.20181.0120Kokonaisfosfori
15.04.201822.522100Kokonaisfosfori
17.06.20181.0117Kokonaisfosfori
17.06.201818.01819Kokonaisfosfori
19.08.20181.0117Kokonaisfosfori
19.08.201820.02040Kokonaisfosfori
24.10.20181.0119Kokonaisfosfori
24.10.201820.72017Kokonaisfosfori
12.03.20191.0117Kokonaisfosfori
12.03.201922.52237Kokonaisfosfori
10.04.20191.0118Kokonaisfosfori
10.04.201922.02249Kokonaisfosfori
25.06.20191.0121Kokonaisfosfori
25.06.201921.82127Kokonaisfosfori
15.07.20191.0125Kokonaisfosfori
15.07.201923.62321Kokonaisfosfori
13.08.20191.0119Kokonaisfosfori
13.08.201923.02319Kokonaisfosfori
22.10.20191.0120Kokonaisfosfori
22.10.201924.02421Kokonaisfosfori
02.03.20201.0117Kokonaisfosfori
02.03.202021.02130Kokonaisfosfori
08.04.20201.0117Kokonaisfosfori
08.04.202023.32332Kokonaisfosfori
17.06.20201.0119Kokonaisfosfori
17.06.202021.02121Kokonaisfosfori
21.07.20201.0117Kokonaisfosfori
21.07.202024.02426Kokonaisfosfori
26.08.20201.0116Kokonaisfosfori
26.08.202022.02218Kokonaisfosfori
28.10.20201.0120Kokonaisfosfori
28.10.202024.02421Kokonaisfosfori
08.04.20211.0116Kokonaisfosfori
08.04.202121.02133Kokonaisfosfori
20.05.20211.0116Kokonaisfosfori
20.05.202124.02414Kokonaisfosfori
22.06.20211.0118Kokonaisfosfori
22.06.202123.02325Kokonaisfosfori
07.07.20211.0118Kokonaisfosfori
07.07.202124.02435Kokonaisfosfori
31.08.20211.0121Kokonaisfosfori
31.08.202123.52319Kokonaisfosfori
26.10.20211.0120Kokonaisfosfori
26.10.202124.02420Kokonaisfosfori
09.03.20221.0118Kokonaisfosfori
09.03.202221.02124Kokonaisfosfori
06.04.20221.0118Kokonaisfosfori
06.04.202221.52129Kokonaisfosfori
20.06.20221.0117Kokonaisfosfori
20.06.202223.02316Kokonaisfosfori
28.07.20221.0116Kokonaisfosfori
28.07.202224.02427Kokonaisfosfori
16.08.20221.0115Kokonaisfosfori
16.08.202223.02315Kokonaisfosfori
26.10.20221.0116Kokonaisfosfori
26.10.202221.02116Kokonaisfosfori
20.03.20231.0115Kokonaisfosfori
20.03.202320.02023Kokonaisfosfori
12.04.20231.0114Kokonaisfosfori
12.04.202321.02122Kokonaisfosfori
13.06.20231.0114Kokonaisfosfori
13.06.202323.02320Kokonaisfosfori
19.07.20231.0116Kokonaisfosfori
19.07.202322.02219Kokonaisfosfori
04.09.20231.0118Kokonaisfosfori
04.09.202324.02416Kokonaisfosfori
04.10.20231.0117Kokonaisfosfori
04.10.202323.02317Kokonaisfosfori