Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 15,5 km2
Syvyys: 15,00 m
Keskisyvyys: 3,13 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 386 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 132 km2
Kunta: Pielavesi
Havaintopaikka: Lampaanjärvi 064

Lampaanjärvi on Rautalammin reittiin kuuluva humusjärvi, jonka vedet laskevat Pielaveteen. Lampaanjärvi sijaitsee Kymijoen ja Vuoksen vesistöjen vedenjakajalla.

Hydrologia

Lampaanjärven hydro-morfologinen tila on enintään tyydyttävä, mutta järvi ei ole voimakkaasti muutettu. Pitkäkosken pato estää kalojen nousun järveen, mutta sen merkitys kalaston kokonaistilan kannalta on melko vähäinen.

Vedenlaatu

Lampaanjärvi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Lampaanjärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Iisveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja reilu kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

 

Arvio Iisveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lampaanjärvi 064

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lampaanjärvi 064

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.02.19821.0118Kokonaisfosfori
15.02.198213.61329Kokonaisfosfori
05.04.19881.0112Kokonaisfosfori
05.04.19883.0316Kokonaisfosfori
05.04.19886.0617Kokonaisfosfori
05.04.198813.61329Kokonaisfosfori
03.08.19881.0115Kokonaisfosfori
03.08.19883.0317Kokonaisfosfori
03.08.19886.0618Kokonaisfosfori
03.08.198810.01017Kokonaisfosfori
03.08.198814.01423Kokonaisfosfori
10.02.19931.0114Kokonaisfosfori
10.02.19936.0615Kokonaisfosfori
10.02.199313.41325.5Kokonaisfosfori
27.07.19991.0115Kokonaisfosfori
27.07.19997.0714Kokonaisfosfori
27.07.199913.51326Kokonaisfosfori
23.07.20001.0126Kokonaisfosfori
23.07.20007.0718Kokonaisfosfori
23.07.200013.61330Kokonaisfosfori
31.07.20011.0119Kokonaisfosfori
31.07.20017.0717Kokonaisfosfori
31.07.200113.21325Kokonaisfosfori
30.07.20021.0117Kokonaisfosfori
30.07.20027.0717Kokonaisfosfori
30.07.200213.41325Kokonaisfosfori
30.07.20031.0117Kokonaisfosfori
30.07.20037.0712Kokonaisfosfori
30.07.200313.61319Kokonaisfosfori
27.07.20041.0117Kokonaisfosfori
27.07.20047.0714Kokonaisfosfori
27.07.200413.71334Kokonaisfosfori
19.07.20051.0119Kokonaisfosfori
19.07.20057.0715Kokonaisfosfori
19.07.200513.51324Kokonaisfosfori
13.02.20061.0110Kokonaisfosfori
13.02.200613.41322Kokonaisfosfori
18.07.20061.0119Kokonaisfosfori
18.07.200613.01331Kokonaisfosfori
06.02.20121.0113Kokonaisfosfori
06.02.20127.0716Kokonaisfosfori
06.02.201213.41324Kokonaisfosfori
19.07.20121.0116Kokonaisfosfori
19.07.20127.0715Kokonaisfosfori
19.07.201213.51330Kokonaisfosfori
16.08.20121.0119Kokonaisfosfori
16.08.20127.0716Kokonaisfosfori
16.08.201213.31324Kokonaisfosfori
06.02.20171.0114Kokonaisfosfori
06.02.20177.0714Kokonaisfosfori
06.02.201713.51323Kokonaisfosfori
17.07.20171.0121Kokonaisfosfori
17.07.20177.0716Kokonaisfosfori
17.07.201713.41331Kokonaisfosfori
14.08.20171.0119Kokonaisfosfori
14.08.20177.0719Kokonaisfosfori
14.08.201713.51328Kokonaisfosfori
11.10.20171.0125Kokonaisfosfori
11.10.201713.51318Kokonaisfosfori
06.02.20231.0112Kokonaisfosfori
06.02.20237.0715Kokonaisfosfori
06.02.202313.01318Kokonaisfosfori
27.07.20231.0123Kokonaisfosfori
27.07.20237.0717Kokonaisfosfori
27.07.202314.01433Kokonaisfosfori
17.10.20231.0124Kokonaisfosfori
17.10.202314.01421Kokonaisfosfori