Pintavesialue: Jänisjoen vesistöalue
Pinta-ala: 1,7 km2
Syvyys: 25,0 m
Keskisyvyys: 8,0 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: >1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 11 km2
Kunta: Joensuu
Havaintopaikka: Lastujärvi 11

Karu ja kirkasvetinen Lastujärvi sijaitsee Joensuussa, Jänisjoen vesistössä, Tuupovaaran kylän luoteispuolella.

Hydrologia

Lastujärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järven luusuassa sijaitsee pohjapato, joka osin estää kalojen vaelluksen.

Vedenlaatu

Lastujärvi on karu ja lievää humusleimaa osoittava järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista, metsätaloudesta ja peltoviljelystä. Reilu kolmannes fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Lastujärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lastujärvi 11

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lastujärvi 11

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.01.19881.017Kokonaisfosfori
07.01.198823.0237Kokonaisfosfori
01.02.19881.016Kokonaisfosfori
01.02.198823.02310Kokonaisfosfori
16.01.20031.014Kokonaisfosfori
16.01.200323.0237Kokonaisfosfori
12.02.20091.015Kokonaisfosfori
12.02.200912.0124Kokonaisfosfori
12.02.200922.5225Kokonaisfosfori
05.06.20121.016Kokonaisfosfori
05.06.201212.0124Kokonaisfosfori
05.06.201222.5225Kokonaisfosfori
08.08.20131.019Kokonaisfosfori
08.08.201312.0124Kokonaisfosfori
08.08.201322.5225Kokonaisfosfori
08.07.20141.0110Kokonaisfosfori
08.07.201412.0125Kokonaisfosfori
08.07.201422.5226Kokonaisfosfori
07.08.20141.015Kokonaisfosfori
07.08.201412.0125Kokonaisfosfori
07.08.201422.5226Kokonaisfosfori
16.02.20171.014.5Kokonaisfosfori
16.02.201723.02313Kokonaisfosfori
03.07.20171.017.1Kokonaisfosfori
03.07.201723.0236.5Kokonaisfosfori
14.11.20171.014.7Kokonaisfosfori
14.11.201723.0235.1Kokonaisfosfori
26.06.20231.013.9Kokonaisfosfori
26.06.202312.0124Kokonaisfosfori
26.06.202322.0225.5Kokonaisfosfori
13.09.20231.016.2Kokonaisfosfori
13.09.202312.0124.9Kokonaisfosfori
13.09.202322.0228.2Kokonaisfosfori