Pintavesialue: Jänisjoen vesistöalue
Pinta-ala: 13 km2
Syvyys: 25,0 m
Keskisyvyys: 2,4 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 20 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1525 km2
Kunta: Joensuu
Havaintopaikka: Loitimo 1

Loitimo sijaitsee Joensuussa, Jänisjoen vesistössä. Järven pääallas on nimeltään Loitimo, mutta järveen kuuluvat Melakko sekä Ala- ja Ylä-Lehmo, joiden pinta on samassa tasossa. Loitimo kerää vetensä usealta alueelta: Melapurosta, Mustapurosta, Vekarusjoesta, Jänisjoesta ja Kaurakosken laskuuomasta. Järvi laskee Melakosta Jänisjokea pitkin Laatokkaan.

Hydrologia

Loitimo on voimakkaasti muutettu ja sitä säännöstellään voimateollisuuden tarpeisiin. Järven hydrologis-morfologinen luokittelu on arvioitu huonoksi. Kalojen vaellus on estynyt täysin järven lasku-uomassa sijaitsevan Ruskeakosken voimalaitoksen ja yhdessä järven tulouomista sijaitsevan kalanviljelylaitoksen patojen takia. Lisäksi jokisuvannosta on voimalaitosrakentamisella muodostettu pienehkö säännöstelyallas. Loitimossa on lisäksi voimakas talvialenema suhteessa sen mataluuteen.

Vedenlaatu

Loitimo on lievästi rehevä, erittäin humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Järven ravinnekeskiarvot osoittavat erinomaista tilaa, mutta alusveden heikko happitilanne laskee tila-arviota. Loitimon kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

38 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin kotimaan ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista, metsätaloudesta ja peltoviljelystä. Reilu kymmenes järveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta. Vajaa puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Loitimoon vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Loitimo 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Loitimo 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 12 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.02.19661.0120Kokonaisfosfori
11.03.19741.0113Kokonaisfosfori
11.03.19745.0512Kokonaisfosfori
11.03.197410.01015Kokonaisfosfori
05.04.19761.0121Kokonaisfosfori
05.04.19765.0515Kokonaisfosfori
05.04.197610.01023Kokonaisfosfori
09.03.19771.0118Kokonaisfosfori
09.03.197710.01012Kokonaisfosfori
27.02.19781.0124Kokonaisfosfori
27.02.197810.01027Kokonaisfosfori
22.02.19821.0120Kokonaisfosfori
22.02.198210.01024Kokonaisfosfori
06.07.19821.0120Kokonaisfosfori
06.07.198211.01117Kokonaisfosfori
05.08.19821.0125Kokonaisfosfori
05.08.198212.01232Kokonaisfosfori
21.03.19831.0119Kokonaisfosfori
21.03.198310.01020Kokonaisfosfori
28.02.19841.0119Kokonaisfosfori
28.02.19845.0518Kokonaisfosfori
28.02.198410.01023Kokonaisfosfori
23.04.19851.0114Kokonaisfosfori
23.04.198510.01021Kokonaisfosfori
03.04.19861.0116Kokonaisfosfori
03.04.19869.0923Kokonaisfosfori
12.08.19861.0124Kokonaisfosfori
12.08.19865.0527Kokonaisfosfori
12.08.198610.01023Kokonaisfosfori
04.11.19861.0119Kokonaisfosfori
04.11.19865.0518Kokonaisfosfori
04.11.198610.01018Kokonaisfosfori
09.02.19891.0120Kokonaisfosfori
09.02.19896.0620Kokonaisfosfori
09.02.198912.01219Kokonaisfosfori
13.03.19891.0120Kokonaisfosfori
13.03.19895.0520Kokonaisfosfori
13.03.198911.01136Kokonaisfosfori
07.08.19891.0126Kokonaisfosfori
07.08.19896.0625Kokonaisfosfori
07.08.198911.51136Kokonaisfosfori
24.01.19901.0125Kokonaisfosfori
24.01.19907.0721Kokonaisfosfori
24.01.199012.01229Kokonaisfosfori
16.09.19911.0121Kokonaisfosfori
16.09.19916.0621Kokonaisfosfori
16.09.199111.51121Kokonaisfosfori
31.05.19931.0119.8Kokonaisfosfori
31.05.19936.0618.5Kokonaisfosfori
31.05.199312.01226Kokonaisfosfori
30.06.19931.0118.8Kokonaisfosfori
30.06.19936.0617.1Kokonaisfosfori
30.06.199311.11119.2Kokonaisfosfori
03.08.19931.0125Kokonaisfosfori
03.08.19936.0624Kokonaisfosfori
03.08.199310.11050Kokonaisfosfori
13.03.19961.0119Kokonaisfosfori
13.03.19969.5923Kokonaisfosfori
11.09.19961.0124Kokonaisfosfori
11.09.199610.01020Kokonaisfosfori
26.02.19981.0119Kokonaisfosfori
26.02.19985.5518Kokonaisfosfori
26.02.199810.11020Kokonaisfosfori
01.09.19981.0121Kokonaisfosfori
01.09.19985.5519Kokonaisfosfori
01.09.199810.11020Kokonaisfosfori
28.03.20011.0113Kokonaisfosfori
28.03.20015.6516Kokonaisfosfori
28.03.200110.51028Kokonaisfosfori
23.07.20011.0120Kokonaisfosfori
23.07.20015.6521Kokonaisfosfori
23.07.200110.11024Kokonaisfosfori
27.02.20031.0122Kokonaisfosfori
27.02.20036.5615Kokonaisfosfori
27.02.200312.01225Kokonaisfosfori
12.06.20031.0122Kokonaisfosfori
12.06.200310.11019Kokonaisfosfori
24.02.20041.0116Kokonaisfosfori
24.02.20045.6516Kokonaisfosfori
24.02.200410.11019Kokonaisfosfori
02.08.20041.0122Kokonaisfosfori
02.08.20045.6521Kokonaisfosfori
02.08.200410.11021Kokonaisfosfori
02.08.20061.0120Kokonaisfosfori
02.08.20066.0619Kokonaisfosfori
02.08.200610.51024Kokonaisfosfori
06.03.20081.0115Kokonaisfosfori
06.03.20085.6515Kokonaisfosfori
06.03.200810.11022Kokonaisfosfori
11.08.20081.0117Kokonaisfosfori
11.08.20086.0617Kokonaisfosfori
11.08.200811.51124Kokonaisfosfori
02.02.20101.0121Kokonaisfosfori
02.02.20106.0623Kokonaisfosfori
02.02.201011.01129Kokonaisfosfori
07.06.20101.0122Kokonaisfosfori
07.06.20105.6519Kokonaisfosfori
07.06.201010.01019Kokonaisfosfori
09.08.20101.0114Kokonaisfosfori
09.08.20105.6516Kokonaisfosfori
09.08.201010.01026Kokonaisfosfori
08.01.20131.0117Kokonaisfosfori
08.01.20135.5516Kokonaisfosfori
08.01.201310.11017Kokonaisfosfori
03.06.20131.0115Kokonaisfosfori
03.06.20135.5514Kokonaisfosfori
03.06.201310.11014Kokonaisfosfori
06.08.20131.0115Kokonaisfosfori
06.08.20135.5514Kokonaisfosfori
06.08.201310.11033Kokonaisfosfori
02.09.20131.0116Kokonaisfosfori
02.09.20135.5516Kokonaisfosfori
02.09.201310.11018Kokonaisfosfori
13.03.20161.0115Kokonaisfosfori
13.03.20165.5515Kokonaisfosfori
13.03.201610.01021Kokonaisfosfori
01.06.20161.0122Kokonaisfosfori
01.06.20166.0617Kokonaisfosfori
01.06.201611.01117Kokonaisfosfori
10.08.20161.0121Kokonaisfosfori
10.08.20166.0620Kokonaisfosfori
10.08.201611.01132Kokonaisfosfori
09.11.20166.0616Kokonaisfosfori
08.04.20191.0116Kokonaisfosfori
08.04.20195.0514Kokonaisfosfori
08.04.201910.51023Kokonaisfosfori
08.08.20191.0117Kokonaisfosfori
08.08.201911.21118Kokonaisfosfori
15.08.201911.81112Kokonaisfosfori
15.08.20191.0116Kokonaisfosfori
15.08.20195.0512Kokonaisfosfori
14.10.20195.0518Kokonaisfosfori
08.03.20221.0113Kokonaisfosfori
08.03.20225.0513Kokonaisfosfori
08.03.20229.9919Kokonaisfosfori
27.07.20221.0116Kokonaisfosfori
27.07.202210.51022Kokonaisfosfori
18.08.20221.0116Kokonaisfosfori
18.08.20225.0519Kokonaisfosfori
18.08.202210.51020Kokonaisfosfori
05.10.20225.0518Kokonaisfosfori