Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 32,71 km2
Syvyys: 26,80 m
Keskisyvyys: 5,78 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 186 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 865 km2
Kunta: Joroinen, Pieksämäki
Havaintopaikka: Maavesi 029

Maavesi on Vuoksen vesistöön kuuluva suurehkö järvi Etelä-Savossa. Järvi jakautuu Koljonniemessä kahdeksi järvialtaaksi, joista läntinen on Längelmäenjärvi ja itäinen Vasaraselkä. Maavesi laskee Sysmään.

Hydrologia

Maavetta ei ole voimakkaasti muutettu, mutta Kiekan kanavan voimalaitospato ja Vasarakosken säännöstelypato estävät täysin kalojen vaelluksen. Järveä säännöstellään voimalaitospadolla ja luonnonuomaan on rakennettu ohijuoksutuspato.

Vedenlaatu

Maavesi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Maaveden ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Maaveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja vajaa kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Maaveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Maavesi 029

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Maavesi 029

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 21 m (haetaan 16 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.03.19661.0110Kokonaisfosfori
02.03.196620.02010Kokonaisfosfori
19.01.19941.0112Kokonaisfosfori
19.01.19945.0518Kokonaisfosfori
19.01.199410.01014Kokonaisfosfori
19.01.199415.01517Kokonaisfosfori
19.01.199420.02028Kokonaisfosfori
19.01.199420.02028Kokonaisfosfori
16.06.19941.0119Kokonaisfosfori
16.06.19941.0119Kokonaisfosfori
16.06.19945.0516Kokonaisfosfori
16.06.19945.0516Kokonaisfosfori
16.06.199410.01017Kokonaisfosfori
16.06.199410.01017Kokonaisfosfori
16.06.199415.01516Kokonaisfosfori
16.06.199415.01516Kokonaisfosfori
16.06.199420.02017Kokonaisfosfori
16.06.199420.02017Kokonaisfosfori
21.07.19941.0117Kokonaisfosfori
21.07.19941.0117Kokonaisfosfori
12.01.19951.0113Kokonaisfosfori
12.01.19951.0113Kokonaisfosfori
12.01.19955.0516Kokonaisfosfori
12.01.19955.0516Kokonaisfosfori
12.01.199510.01016Kokonaisfosfori
12.01.199510.01016Kokonaisfosfori
12.01.199515.01518Kokonaisfosfori
12.01.199515.01518Kokonaisfosfori
12.01.199520.02024Kokonaisfosfori
12.01.199520.02024Kokonaisfosfori
14.06.19951.0117Kokonaisfosfori
14.06.19951.0117Kokonaisfosfori
14.06.19955.0517Kokonaisfosfori
14.06.19955.0517Kokonaisfosfori
14.06.199510.01017Kokonaisfosfori
14.06.199510.01017Kokonaisfosfori
14.06.199515.01515Kokonaisfosfori
14.06.199515.01515Kokonaisfosfori
14.06.199520.02016Kokonaisfosfori
14.06.199520.02016Kokonaisfosfori
25.10.19951.0116Kokonaisfosfori
25.10.19951.0116Kokonaisfosfori
13.02.20021.0110Kokonaisfosfori
13.02.20021.0110Kokonaisfosfori
13.02.20025.0515Kokonaisfosfori
13.02.20025.0515Kokonaisfosfori
13.02.200210.01013Kokonaisfosfori
13.02.200210.01013Kokonaisfosfori
13.02.200215.01515Kokonaisfosfori
13.02.200215.01515Kokonaisfosfori
13.02.200220.02017Kokonaisfosfori
13.02.200220.02017Kokonaisfosfori
13.06.20021.0114Kokonaisfosfori
13.06.20025.0513Kokonaisfosfori
13.06.200210.01013Kokonaisfosfori
13.06.200210.01013Kokonaisfosfori
13.06.200215.01513Kokonaisfosfori
13.06.200215.01513Kokonaisfosfori
13.06.200220.02013Kokonaisfosfori
13.06.200220.02013Kokonaisfosfori
03.09.20020.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
03.09.20020.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
24.02.20031.0111Kokonaisfosfori
24.02.20031.0111Kokonaisfosfori
24.02.20035.0511Kokonaisfosfori
24.02.20035.0511Kokonaisfosfori
24.02.200310.01011Kokonaisfosfori
24.02.200310.01011Kokonaisfosfori
24.02.200315.01514Kokonaisfosfori
24.02.200315.01514Kokonaisfosfori
24.02.200320.02017Kokonaisfosfori
24.02.200320.02017Kokonaisfosfori
26.06.20031.0118Kokonaisfosfori
26.06.20031.0118Kokonaisfosfori
26.06.20035.0511Kokonaisfosfori
26.06.20035.0511Kokonaisfosfori
26.06.200310.01011Kokonaisfosfori
26.06.200310.01011Kokonaisfosfori
26.06.200315.01514Kokonaisfosfori
26.06.200315.01514Kokonaisfosfori
26.06.200320.02017Kokonaisfosfori
13.08.20030.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
13.08.20030.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
22.02.20161.018.3Kokonaisfosfori
22.02.20161.018.3Kokonaisfosfori
22.02.201610.0109.6Kokonaisfosfori
22.02.201610.0109.6Kokonaisfosfori
22.02.201612.91210Kokonaisfosfori
22.02.201612.91210Kokonaisfosfori
23.05.20161.0116Kokonaisfosfori
23.05.20161.0116Kokonaisfosfori
23.05.201610.01014Kokonaisfosfori
23.05.201619.01916Kokonaisfosfori
23.05.201619.01916Kokonaisfosfori
13.06.20161.0115Kokonaisfosfori
25.07.20161.0116Kokonaisfosfori
25.07.201610.01016Kokonaisfosfori
25.07.201619.01918Kokonaisfosfori
25.07.201610.01016Kokonaisfosfori
25.10.201610.01014Kokonaisfosfori