Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 3,5 km2
Syvyys: 21,0 m
Keskisyvyys: 4,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 104 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 107 km2
Kunta: Nurmes
Havaintopaikka: Mujejärvi 19

Erittäin tummavetinen Mujejärvi sijaitsee Vuoksen päävesistössä Nurmeksessa. Järvi saa vetensä Ala-Sammaljärvestä ja Tetrijärvestä Mujekosken kautta. Järven luusuasta vedet laskevat Kolkonjokea pitkin Kolkonjärveen.

Hydrologia

Mujejärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Mujejärvi on lievästi rehevä, mutta erittäin ruskeavetinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Järven alusveden happitilanne on ajoittain heikko. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista. Ihmistoimintaa vastaava määrä fosforia on peräisiin luonnonhuuhtoumasta.

Arvio Mujejärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Mujejärvi 19

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Mujejärvi 19

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 21 m (haetaan 16 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
31.01.19781.0142Kokonaisfosfori
31.01.197818.01841Kokonaisfosfori
27.04.19881.0126Kokonaisfosfori
27.04.198820.520111Kokonaisfosfori
28.04.19981.0121Kokonaisfosfori
28.04.19985.0525Kokonaisfosfori
28.04.19989.4927Kokonaisfosfori
28.04.199816.81634Kokonaisfosfori
28.04.199817.81736Kokonaisfosfori
03.06.19981.0127Kokonaisfosfori
03.06.19989.6927Kokonaisfosfori
03.06.199818.21827Kokonaisfosfori
12.04.19991.0131Kokonaisfosfori
12.04.19995.0525Kokonaisfosfori
12.04.199910.61029Kokonaisfosfori
12.04.199915.01540Kokonaisfosfori
12.04.199920.120104Kokonaisfosfori
24.05.19991.0130Kokonaisfosfori
24.05.19995.0527Kokonaisfosfori
24.05.199910.01027Kokonaisfosfori
24.05.199915.01528Kokonaisfosfori
24.05.199919.51929Kokonaisfosfori
10.08.19991.0119Kokonaisfosfori
10.08.19995.0517Kokonaisfosfori
10.08.199910.01034Kokonaisfosfori
10.08.199915.01536Kokonaisfosfori
10.08.199919.41938Kokonaisfosfori
04.04.20001.0120Kokonaisfosfori
04.04.20005.0523Kokonaisfosfori
04.04.200010.01024Kokonaisfosfori
04.04.200015.01527Kokonaisfosfori
04.04.200019.01946Kokonaisfosfori
23.05.20001.0128Kokonaisfosfori
23.05.200010.01023Kokonaisfosfori
23.05.200019.01923Kokonaisfosfori
14.08.20001.0119Kokonaisfosfori
14.08.200010.01027Kokonaisfosfori
14.08.200019.01936Kokonaisfosfori
09.10.20001.0120Kokonaisfosfori
09.10.200010.01020Kokonaisfosfori
09.10.200019.01990Kokonaisfosfori
27.03.20071.0120Kokonaisfosfori
27.03.200720.22041Kokonaisfosfori
11.06.20071.0119Kokonaisfosfori
11.06.200719.01918Kokonaisfosfori
16.04.20081.0111Kokonaisfosfori
16.04.200819.01930Kokonaisfosfori
25.06.20081.0113Kokonaisfosfori
25.06.200819.01915Kokonaisfosfori
03.02.20101.0125Kokonaisfosfori
03.02.201010.51023Kokonaisfosfori
03.02.201020.02086Kokonaisfosfori
02.06.20101.0125Kokonaisfosfori
02.06.201010.01024Kokonaisfosfori
02.06.201019.01926Kokonaisfosfori
20.07.20101.0116Kokonaisfosfori
20.07.201010.01022Kokonaisfosfori
20.07.201019.01925Kokonaisfosfori
21.03.20161.0114Kokonaisfosfori
21.03.20169.5915Kokonaisfosfori
21.03.201618.51817Kokonaisfosfori
18.07.20161.0114Kokonaisfosfori
18.07.20169.5921Kokonaisfosfori
18.07.201618.01822Kokonaisfosfori
22.08.20161.0112Kokonaisfosfori
22.08.201610.01024Kokonaisfosfori
22.08.201619.01933Kokonaisfosfori
22.09.20161.0114Kokonaisfosfori
22.09.201620.02045Kokonaisfosfori
13.10.201610.01016Kokonaisfosfori
14.03.20221.0124Kokonaisfosfori
14.03.202210.01019Kokonaisfosfori
14.03.202220.02053Kokonaisfosfori
23.08.20221.0115Kokonaisfosfori
23.08.202210.01021Kokonaisfosfori
23.08.202221.02124Kokonaisfosfori
15.09.20221.0116Kokonaisfosfori
15.09.202210.01021Kokonaisfosfori
15.09.202220.02025Kokonaisfosfori