Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 76 km2
Syvyys: 19,20 m
Keskisyvyys: 6,40 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 154 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 4208 km2
Kunta: Rautalampi, Vesanto, Tervo
Havaintopaikka: Niinivesi 62

Niinivesi on kirkasvetinen järvi, joka kuuluu Rautalammin reittiin ja saa vetensä samassa tasossa olevasta Iisvedestä ja lännestä laskevasta Kiesimästä. Niinivesi on luode-kaakkosuunnassa oleva pitkänomainen järvi, jonka pohjoinen osa on lähes 20 kilometriä pitkä ja kapea lahti.

Hydrologia

Niinivettä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Niinivesi on karu ja hyvin lievää humuspitoisuutta osoittava järvi. Niiniveden ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Peltoviljelyn fosfori- ja typpikuormitus ovat silmälläpidettäviä tilaan vaikuttavia tekijöitä yhdessä haja- ja loma-asutuksen jätevesien kanssa. Yli puolet Niiniveteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Noin kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja toinen kolmannes on luonnonhuuhtoumaa.

 

Arvio Iisveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Niinivesi 62

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Niinivesi 62

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 38 m (haetaan 33 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
31.03.19651.016Kokonaisfosfori
31.03.19655.052Kokonaisfosfori
31.03.196510.0102Kokonaisfosfori
31.03.196524.0246Kokonaisfosfori
28.03.19661.0110Kokonaisfosfori
28.03.19665.055Kokonaisfosfori
28.03.196615.01510Kokonaisfosfori
28.03.196629.0295Kokonaisfosfori
02.04.19671.0110Kokonaisfosfori
02.04.19675.0510Kokonaisfosfori
02.04.196715.0155Kokonaisfosfori
02.04.196732.0325Kokonaisfosfori
31.03.19681.015Kokonaisfosfori
31.03.19685.0510Kokonaisfosfori
31.03.196815.0155Kokonaisfosfori
31.03.196831.0315Kokonaisfosfori
08.04.19691.0110Kokonaisfosfori
08.04.19695.0510Kokonaisfosfori
08.04.196915.01510Kokonaisfosfori
08.04.196931.03110Kokonaisfosfori
05.04.19701.0110Kokonaisfosfori
05.04.19705.0510Kokonaisfosfori
05.04.197015.01510Kokonaisfosfori
05.04.197030.03010Kokonaisfosfori
17.08.19701.0110Kokonaisfosfori
17.08.19705.0510Kokonaisfosfori
17.08.197015.01510Kokonaisfosfori
17.08.197029.02920Kokonaisfosfori
23.03.19711.0110Kokonaisfosfori
23.03.19715.0510Kokonaisfosfori
23.03.197115.01520Kokonaisfosfori
23.03.197131.03120Kokonaisfosfori
25.03.19721.0110Kokonaisfosfori
25.03.19725.0510Kokonaisfosfori
25.03.197215.01510Kokonaisfosfori
25.03.197231.03110Kokonaisfosfori
25.03.19731.014Kokonaisfosfori
25.03.19735.055Kokonaisfosfori
25.03.197315.0155Kokonaisfosfori
25.03.197332.0322Kokonaisfosfori
25.03.19741.0110Kokonaisfosfori
25.03.19745.0511Kokonaisfosfori
25.03.197415.0157Kokonaisfosfori
25.03.197432.03227Kokonaisfosfori
28.08.19741.0133Kokonaisfosfori
28.08.19745.0510Kokonaisfosfori
28.08.197415.01514Kokonaisfosfori
28.08.197429.5297Kokonaisfosfori
19.03.19751.0110Kokonaisfosfori
19.03.19755.058Kokonaisfosfori
19.03.197520.0205Kokonaisfosfori
19.03.197537.03710Kokonaisfosfori
25.08.19751.019Kokonaisfosfori
25.08.19755.0512Kokonaisfosfori
25.08.197515.01512Kokonaisfosfori
25.08.197532.0327Kokonaisfosfori
23.03.19761.015Kokonaisfosfori
23.03.19765.054Kokonaisfosfori
23.03.197615.0156Kokonaisfosfori
23.03.197632.0325Kokonaisfosfori
26.08.19761.019Kokonaisfosfori
26.08.19765.058Kokonaisfosfori
26.08.197615.0158Kokonaisfosfori
26.08.197632.5329Kokonaisfosfori
23.03.19771.017Kokonaisfosfori
23.03.19775.055Kokonaisfosfori
23.03.197715.0153Kokonaisfosfori
23.03.197733.03310Kokonaisfosfori
28.03.19781.0114Kokonaisfosfori
28.03.19785.058Kokonaisfosfori
28.03.197820.0206Kokonaisfosfori
28.03.197837.03716Kokonaisfosfori
13.06.19780.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
18.07.19780.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
23.08.19780.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.08.19781.016Kokonaisfosfori
23.08.19785.058Kokonaisfosfori
23.08.197815.0155Kokonaisfosfori
23.08.197833.0337Kokonaisfosfori
26.03.19791.018Kokonaisfosfori
26.03.19795.056Kokonaisfosfori
26.03.197915.0158Kokonaisfosfori
26.03.197937.43713Kokonaisfosfori
27.06.19790.0 - 2.004Kokonaisfosfori
24.07.19790.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
27.08.19790.0 - 2.007Kokonaisfosfori
27.08.19791.019Kokonaisfosfori
27.08.19795.057Kokonaisfosfori
27.08.197915.0157Kokonaisfosfori
27.08.197936.0368Kokonaisfosfori
25.03.19801.016Kokonaisfosfori
25.03.19805.054Kokonaisfosfori
25.03.198015.0156Kokonaisfosfori
25.03.198037.53719Kokonaisfosfori
25.08.19800.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19801.017Kokonaisfosfori
25.08.19805.057Kokonaisfosfori
25.08.198015.0155Kokonaisfosfori
25.08.198037.5376Kokonaisfosfori
24.03.19811.016Kokonaisfosfori
24.03.19815.058Kokonaisfosfori
24.03.198115.0155Kokonaisfosfori
24.03.198137.0379Kokonaisfosfori
25.08.19810.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19811.017Kokonaisfosfori
25.08.19815.057Kokonaisfosfori
25.08.198115.0157Kokonaisfosfori
25.08.198137.03710Kokonaisfosfori
23.03.19821.017Kokonaisfosfori
23.03.19825.057Kokonaisfosfori
23.03.198215.0158Kokonaisfosfori
23.03.198237.03711Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
15.07.19820.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
03.08.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
23.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
23.08.19821.019Kokonaisfosfori
23.08.19825.058Kokonaisfosfori
23.08.198215.0156Kokonaisfosfori
23.08.198237.0378Kokonaisfosfori
24.03.19831.015Kokonaisfosfori
24.03.19835.055Kokonaisfosfori
24.03.198315.0155Kokonaisfosfori
24.03.198337.03712Kokonaisfosfori
18.08.19830.0 - 2.007Kokonaisfosfori
18.08.19831.016Kokonaisfosfori
18.08.19835.056Kokonaisfosfori
18.08.198315.0155Kokonaisfosfori
18.08.198337.0376Kokonaisfosfori
27.03.19841.016Kokonaisfosfori
27.03.19845.056Kokonaisfosfori
27.03.198415.0156Kokonaisfosfori
27.03.198436.53613Kokonaisfosfori
22.08.19840.0 - 2.008Kokonaisfosfori
22.08.19841.019Kokonaisfosfori
22.08.19845.059Kokonaisfosfori
22.08.198415.0158Kokonaisfosfori
22.08.198437.0376Kokonaisfosfori
26.03.19851.015Kokonaisfosfori
26.03.19855.055Kokonaisfosfori
26.03.198515.0156Kokonaisfosfori
26.03.198537.53717Kokonaisfosfori
26.08.19850.0 - 2.006Kokonaisfosfori
26.08.19851.016Kokonaisfosfori
26.08.19855.056Kokonaisfosfori
26.08.198515.0154Kokonaisfosfori
26.08.198537.0376Kokonaisfosfori
26.03.19861.016Kokonaisfosfori
26.03.19865.055Kokonaisfosfori
26.03.198615.0155Kokonaisfosfori
26.03.198637.13717Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.004Kokonaisfosfori
17.07.19860.0 - 2.007Kokonaisfosfori
07.08.19860.0 - 2.009Kokonaisfosfori
26.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
26.08.19861.016Kokonaisfosfori
26.08.19865.057Kokonaisfosfori
26.08.198615.0158Kokonaisfosfori
26.08.198637.93711Kokonaisfosfori
24.03.19875.056Kokonaisfosfori
24.03.198715.0155Kokonaisfosfori
24.03.198737.73714Kokonaisfosfori
24.03.19871.015Kokonaisfosfori
26.08.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
26.08.19871.014Kokonaisfosfori
26.08.19875.056Kokonaisfosfori
26.08.198715.0157Kokonaisfosfori
26.08.198738.0388Kokonaisfosfori
21.03.19881.013Kokonaisfosfori
21.03.19885.055Kokonaisfosfori
21.03.198815.0154Kokonaisfosfori
21.03.198837.83715Kokonaisfosfori
22.08.19880.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
22.08.19881.017Kokonaisfosfori
22.08.19885.057Kokonaisfosfori
22.08.198815.01510Kokonaisfosfori
22.08.198838.0388Kokonaisfosfori
22.03.19891.019Kokonaisfosfori
22.03.19895.053Kokonaisfosfori
22.03.198915.0154Kokonaisfosfori
22.03.198937.23713Kokonaisfosfori
23.08.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.08.19891.0110Kokonaisfosfori
23.08.19895.057Kokonaisfosfori
23.08.198915.0156Kokonaisfosfori
23.08.198937.93710Kokonaisfosfori
22.03.19901.014Kokonaisfosfori
22.03.19905.056Kokonaisfosfori
22.03.199015.0155Kokonaisfosfori
22.03.199038.03816Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
01.08.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.08.19901.019Kokonaisfosfori
20.08.19905.057Kokonaisfosfori
20.08.199015.0155Kokonaisfosfori
20.08.199038.03810Kokonaisfosfori
03.10.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
03.10.19901.016Kokonaisfosfori
03.10.199015.0157Kokonaisfosfori
03.10.199037.63714Kokonaisfosfori
26.03.19911.017Kokonaisfosfori
26.03.19915.057Kokonaisfosfori
26.03.199115.0157Kokonaisfosfori
26.03.199137.63716Kokonaisfosfori
21.08.19910.0 - 2.007Kokonaisfosfori
21.08.19911.015Kokonaisfosfori
21.08.19915.055Kokonaisfosfori
21.08.199115.0155Kokonaisfosfori
21.08.199137.0376Kokonaisfosfori
25.03.19921.015Kokonaisfosfori
25.03.19925.056Kokonaisfosfori
25.03.199215.0155Kokonaisfosfori
25.03.199237.83713Kokonaisfosfori
25.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19921.018Kokonaisfosfori
25.08.19925.056Kokonaisfosfori
25.08.199215.0157Kokonaisfosfori
25.08.199237.5379Kokonaisfosfori
14.10.19921.017Kokonaisfosfori
14.10.199215.0156Kokonaisfosfori
23.03.19931.017Kokonaisfosfori
23.03.19935.056Kokonaisfosfori
23.03.199315.0156Kokonaisfosfori
23.03.199338.03832Kokonaisfosfori
25.08.19930.0 - 2.007Kokonaisfosfori
25.08.19931.017Kokonaisfosfori
25.08.19935.057Kokonaisfosfori
25.08.199315.0157Kokonaisfosfori
25.08.199338.03810Kokonaisfosfori
21.03.19941.017Kokonaisfosfori
21.03.19945.056Kokonaisfosfori
21.03.199415.0157Kokonaisfosfori
21.03.199437.63718Kokonaisfosfori
25.08.19941.017Kokonaisfosfori
25.08.19945.058Kokonaisfosfori
25.08.199415.0157Kokonaisfosfori
25.08.199437.83712Kokonaisfosfori
13.10.199415.0156Kokonaisfosfori
23.03.19951.017Kokonaisfosfori
23.03.19955.055Kokonaisfosfori
23.03.199515.0155Kokonaisfosfori
23.03.199537.83717Kokonaisfosfori
24.08.19951.017Kokonaisfosfori
24.08.19955.057Kokonaisfosfori
24.08.199515.0157Kokonaisfosfori
24.08.199538.0388Kokonaisfosfori
09.10.199515.0157Kokonaisfosfori
21.03.19961.016Kokonaisfosfori
21.03.19965.055Kokonaisfosfori
21.03.199615.0155Kokonaisfosfori
21.03.199637.53721Kokonaisfosfori
29.08.19961.019Kokonaisfosfori
29.08.19965.058Kokonaisfosfori
29.08.199615.0155Kokonaisfosfori
29.08.199638.03816Kokonaisfosfori
14.10.199615.0156Kokonaisfosfori
23.03.19981.015Kokonaisfosfori
23.03.19985.055Kokonaisfosfori
23.03.199815.0155Kokonaisfosfori
23.03.199837.83720Kokonaisfosfori
26.08.19981.018Kokonaisfosfori
26.08.19985.057Kokonaisfosfori
26.08.199815.0155Kokonaisfosfori
26.08.199838.03811Kokonaisfosfori
14.10.199815.0157Kokonaisfosfori
30.03.20001.016Kokonaisfosfori
30.03.20005.055Kokonaisfosfori
30.03.200015.0155Kokonaisfosfori
30.03.200037.83720Kokonaisfosfori
30.08.20001.0112Kokonaisfosfori
30.08.20005.057Kokonaisfosfori
30.08.200015.0155Kokonaisfosfori
30.08.200037.53720Kokonaisfosfori
24.10.200015.0155Kokonaisfosfori
29.03.20011.016Kokonaisfosfori
29.03.20015.055Kokonaisfosfori
29.03.200115.0156Kokonaisfosfori
29.03.200137.83716Kokonaisfosfori
12.07.20010.0 - 2.007Kokonaisfosfori
28.08.20011.017Kokonaisfosfori
28.08.20015.056Kokonaisfosfori
28.08.200115.0156Kokonaisfosfori
28.08.200137.83715Kokonaisfosfori
22.10.200115.0155Kokonaisfosfori
27.03.20021.015Kokonaisfosfori
27.03.20025.055Kokonaisfosfori
27.03.200215.0155Kokonaisfosfori
27.03.200237.83716Kokonaisfosfori
27.08.20021.016Kokonaisfosfori
27.08.20025.056Kokonaisfosfori
27.08.200215.0155Kokonaisfosfori
27.08.200237.8379Kokonaisfosfori
24.03.20031.015Kokonaisfosfori
24.03.20035.055Kokonaisfosfori
24.03.200315.0156Kokonaisfosfori
24.03.200337.33716Kokonaisfosfori
27.08.20031.016Kokonaisfosfori
27.08.20035.055Kokonaisfosfori
27.08.200315.0155Kokonaisfosfori
27.08.200337.8377Kokonaisfosfori
27.10.200315.0156Kokonaisfosfori
24.03.20041.016Kokonaisfosfori
24.03.20045.054Kokonaisfosfori
24.03.200415.0154Kokonaisfosfori
24.03.200437.53712Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.20041.017Kokonaisfosfori
25.08.20045.056Kokonaisfosfori
25.08.200415.0156Kokonaisfosfori
25.08.200438.2389Kokonaisfosfori
01.11.200415.0156Kokonaisfosfori
31.03.20051.017Kokonaisfosfori
31.03.20055.056Kokonaisfosfori
31.03.200515.0155Kokonaisfosfori
31.03.200538.03817Kokonaisfosfori
25.08.20051.017Kokonaisfosfori
25.08.20055.057Kokonaisfosfori
25.08.200515.0157Kokonaisfosfori
25.08.200537.9379Kokonaisfosfori
27.10.200515.0155Kokonaisfosfori
27.03.20081.016Kokonaisfosfori
27.03.20085.055Kokonaisfosfori
27.03.200815.0155Kokonaisfosfori
27.03.200837.83719Kokonaisfosfori
28.08.20081.016Kokonaisfosfori
28.08.20085.057Kokonaisfosfori
28.08.200815.0156Kokonaisfosfori
28.08.200838.13811Kokonaisfosfori
27.10.200838.0386Kokonaisfosfori
30.03.20111.017Kokonaisfosfori
30.03.201115.0155Kokonaisfosfori
30.03.201137.73721Kokonaisfosfori
31.08.20111.016Kokonaisfosfori
31.08.201115.0155Kokonaisfosfori
31.08.201137.73710Kokonaisfosfori
20.03.20161.014.7Kokonaisfosfori
20.03.201615.0154.7Kokonaisfosfori
20.03.201638.03816Kokonaisfosfori
29.08.20161.016.3Kokonaisfosfori
29.08.201615.0158Kokonaisfosfori
29.08.201638.0389.1Kokonaisfosfori
31.10.20161.017.6Kokonaisfosfori
31.10.201638.0385.4Kokonaisfosfori
01.04.20191.015.3Kokonaisfosfori
01.04.201915.0154.9Kokonaisfosfori
01.04.201937.13727Kokonaisfosfori
15.08.20191.017.1Kokonaisfosfori
15.08.201915.0155.7Kokonaisfosfori
15.08.201937.6378.3Kokonaisfosfori
24.10.20191.015.9Kokonaisfosfori
24.10.201938.0387.2Kokonaisfosfori
28.03.20221.014.1Kokonaisfosfori
28.03.202215.0153.4Kokonaisfosfori
28.03.202236.0364Kokonaisfosfori
25.08.20221.017.2Kokonaisfosfori
25.08.202215.0155.3Kokonaisfosfori
25.08.202238.0387.9Kokonaisfosfori