Pintavesialue: Koitajoen valuma-alue
Pinta-ala: 39 km2
Syvyys: 12,0 m
Keskisyvyys: 2,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 22 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 3582 km2
Kunta: Ilomantsi
Havaintopaikka: Nuorajärvi 1

Nuorajärvi sijaitsee Ilomantsissa, Vuoksen päävesistössä. Suo- ja kosteikkoalueiden ympäröimän järven jakaa pitkä niemi, joka erottaa järven länsiosissa pääaltaasta. Järven vedet laskevat Koitajokeen.

Hydrologia

Nuorajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Nuorajärven pintaa on laskettu 1830-luvulla. Lylykosken pohjapato ja Pamilon voimalaitos estävät joidenkin kalalajien vaelluksen.

Vedenlaatu

Nuorajärvi on lievästi rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Järven alusvedessä ei ole havaittu happiongelmia ja veden alhainen pH on osin luontaista. Nuorajärven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Vain 13 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin kotimaan ihmistoiminnasta, mutta järveä kuormittavat turvetuotanto ja soiden ojitukset. Liki puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa. Noin kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta.

Arvio Nuorajärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nuorajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nuorajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 5 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
25.03.19651.0110Kokonaisfosfori
25.03.19654.0410Kokonaisfosfori
29.03.19661.0140Kokonaisfosfori
29.03.19664.0420Kokonaisfosfori
04.04.19671.0110Kokonaisfosfori
04.04.19674.0420Kokonaisfosfori
06.04.19681.0110Kokonaisfosfori
06.04.19684.0420Kokonaisfosfori
07.04.19691.0110Kokonaisfosfori
07.04.19694.0420Kokonaisfosfori
11.03.19701.0110Kokonaisfosfori
11.03.19704.0410Kokonaisfosfori
05.08.19701.0110Kokonaisfosfori
05.08.19704.0420Kokonaisfosfori
15.03.19711.0114Kokonaisfosfori
15.03.19714.0417Kokonaisfosfori
10.08.19711.017Kokonaisfosfori
10.08.19714.0412Kokonaisfosfori
15.03.19721.0117Kokonaisfosfori
15.03.19724.0415Kokonaisfosfori
16.08.19721.0122Kokonaisfosfori
16.08.19724.0413Kokonaisfosfori
18.03.19731.018Kokonaisfosfori
18.03.19735.0514Kokonaisfosfori
19.03.19741.019Kokonaisfosfori
19.03.19744.0425Kokonaisfosfori
21.08.19741.0123Kokonaisfosfori
21.08.19743.0320Kokonaisfosfori
21.08.19744.5421Kokonaisfosfori
16.03.19751.0115Kokonaisfosfori
16.03.19755.0533Kokonaisfosfori
19.08.19751.0123Kokonaisfosfori
19.08.19754.0422Kokonaisfosfori
08.01.19761.0122Kokonaisfosfori
08.01.19764.0428Kokonaisfosfori
15.03.19761.0120Kokonaisfosfori
15.03.19764.0423Kokonaisfosfori
18.08.19761.0119Kokonaisfosfori
18.08.19763.0319Kokonaisfosfori
18.08.19765.0517Kokonaisfosfori
17.03.19771.0117Kokonaisfosfori
17.03.19773.0314Kokonaisfosfori
17.03.19774.5420Kokonaisfosfori
09.06.19770.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
09.06.19775.0520Kokonaisfosfori
07.07.19770.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
07.07.19775.0541Kokonaisfosfori
08.08.19770.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
08.08.19774.0429Kokonaisfosfori
22.03.19781.0120Kokonaisfosfori
22.03.19783.0319Kokonaisfosfori
22.03.19784.3442Kokonaisfosfori
03.08.19781.0120Kokonaisfosfori
03.08.19784.0422Kokonaisfosfori
21.03.19791.0120Kokonaisfosfori
21.03.19793.0317Kokonaisfosfori
21.03.19794.0419Kokonaisfosfori
18.07.19791.0118Kokonaisfosfori
18.07.19794.0416Kokonaisfosfori
28.08.19791.0122Kokonaisfosfori
28.08.19795.0522Kokonaisfosfori
18.10.19791.0118Kokonaisfosfori
25.03.19801.0118Kokonaisfosfori
25.03.19803.0317Kokonaisfosfori
25.03.19804.7439Kokonaisfosfori
16.07.19801.0125Kokonaisfosfori
16.07.19804.5429Kokonaisfosfori
25.08.19801.0121Kokonaisfosfori
25.08.19803.0321Kokonaisfosfori
25.08.19804.5420Kokonaisfosfori
26.03.19811.0120Kokonaisfosfori
26.03.19813.0318Kokonaisfosfori
26.03.19814.0420Kokonaisfosfori
26.08.19811.0170Kokonaisfosfori
26.08.19813.0325Kokonaisfosfori
26.08.19815.0572Kokonaisfosfori
18.03.19821.0123Kokonaisfosfori
18.03.19823.0324Kokonaisfosfori
18.03.19824.5432Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
14.07.19820.0023Kokonaisfosfori
04.08.19820.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
23.08.19820.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
23.08.19821.0125Kokonaisfosfori
23.08.19824.0424Kokonaisfosfori
21.03.19831.0120Kokonaisfosfori
21.03.19833.0322Kokonaisfosfori
21.03.19834.5420Kokonaisfosfori
25.08.19830.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
25.08.19831.0129Kokonaisfosfori
25.08.19833.0325Kokonaisfosfori
25.08.19834.0426Kokonaisfosfori
27.03.19841.0121Kokonaisfosfori
27.03.19843.0321Kokonaisfosfori
27.03.19845.0534Kokonaisfosfori
22.08.19840.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
22.08.19841.0126Kokonaisfosfori
22.08.19843.0326Kokonaisfosfori
22.08.19844.5426Kokonaisfosfori
27.03.19851.0125Kokonaisfosfori
27.03.19853.0322Kokonaisfosfori
27.03.19854.0425Kokonaisfosfori
27.08.19850.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
27.08.19851.0123Kokonaisfosfori
27.08.19853.0322Kokonaisfosfori
27.08.19855.0522Kokonaisfosfori
25.03.19861.0122Kokonaisfosfori
25.03.19863.0321Kokonaisfosfori
25.03.19864.5437Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
18.06.19861.0125Kokonaisfosfori
18.06.19863.0321Kokonaisfosfori
18.06.19865.0518Kokonaisfosfori
14.07.19860.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
14.07.19861.0124Kokonaisfosfori
14.07.19863.0321Kokonaisfosfori
14.07.19865.0520Kokonaisfosfori
31.07.19860.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
31.07.19861.0128Kokonaisfosfori
31.07.19863.0325Kokonaisfosfori
31.07.19864.5426Kokonaisfosfori
21.08.19860.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
21.08.19861.0123Kokonaisfosfori
21.08.19863.0324Kokonaisfosfori
21.08.19864.0423Kokonaisfosfori
19.03.19871.0114Kokonaisfosfori
19.03.19873.0318Kokonaisfosfori
19.03.19875.0527Kokonaisfosfori
20.08.19870.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
20.08.19871.0120Kokonaisfosfori
20.08.19873.0317Kokonaisfosfori
20.08.19875.0517Kokonaisfosfori
16.03.19881.0119Kokonaisfosfori
16.03.19883.0320Kokonaisfosfori
16.03.19884.0420Kokonaisfosfori
25.08.19880.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
25.08.19881.0121Kokonaisfosfori
25.08.19883.0326Kokonaisfosfori
25.08.19885.0519Kokonaisfosfori
21.03.19891.0119Kokonaisfosfori
21.03.19892.5218Kokonaisfosfori
21.03.19894.0424Kokonaisfosfori
28.08.19890.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
28.08.19891.0129Kokonaisfosfori
28.08.19893.0329Kokonaisfosfori
28.08.19894.0431Kokonaisfosfori
22.03.19901.0121Kokonaisfosfori
22.03.19902.0221Kokonaisfosfori
22.03.19904.5426Kokonaisfosfori
25.06.19900.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
12.07.19900.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
01.08.19900.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
29.08.19900.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
29.08.19901.0127Kokonaisfosfori
29.08.19903.0324Kokonaisfosfori
29.08.19904.5424Kokonaisfosfori
13.03.19911.0121Kokonaisfosfori
13.03.19913.0321Kokonaisfosfori
13.03.19914.0421Kokonaisfosfori
28.08.19910.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
28.08.19911.0119Kokonaisfosfori
28.08.19913.0318Kokonaisfosfori
28.08.19915.0523Kokonaisfosfori
14.10.19911.0118Kokonaisfosfori
14.10.19913.0317Kokonaisfosfori
24.03.19921.0114Kokonaisfosfori
24.03.19923.0315Kokonaisfosfori
24.03.19925.0526Kokonaisfosfori
12.08.19920.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
12.08.19921.0125Kokonaisfosfori
12.08.19923.0322Kokonaisfosfori
12.08.19924.0422Kokonaisfosfori
24.03.19931.0117Kokonaisfosfori
24.03.19932.6220Kokonaisfosfori
24.03.19934.0425Kokonaisfosfori
09.08.19930.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
09.08.19931.0123Kokonaisfosfori
09.08.19933.0321Kokonaisfosfori
09.08.19934.5421Kokonaisfosfori
23.03.19941.0119Kokonaisfosfori
23.03.19943.0321Kokonaisfosfori
23.03.19944.5429Kokonaisfosfori
28.06.19940.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
18.07.19940.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
10.08.19940.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
31.08.19940.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
31.08.19941.0127Kokonaisfosfori
31.08.19944.3428Kokonaisfosfori
05.10.19943.0328Kokonaisfosfori
28.03.19951.0114Kokonaisfosfori
28.03.19953.0314Kokonaisfosfori
28.03.19954.9429Kokonaisfosfori
29.08.19951.0118Kokonaisfosfori
29.08.19954.8420Kokonaisfosfori
03.10.19953.0320Kokonaisfosfori
26.03.19961.0120Kokonaisfosfori
26.03.19963.0320Kokonaisfosfori
26.03.19964.3424Kokonaisfosfori
14.08.19961.0122Kokonaisfosfori
14.08.19964.3419Kokonaisfosfori
10.10.19963.0324Kokonaisfosfori
26.03.19971.0113Kokonaisfosfori
26.03.19973.0314Kokonaisfosfori
26.03.19974.5418Kokonaisfosfori
29.05.19971.0114Kokonaisfosfori
29.05.19973.0313Kokonaisfosfori
29.05.19975.3512Kokonaisfosfori
26.06.19971.0116Kokonaisfosfori
26.06.19973.0316Kokonaisfosfori
26.06.19975.0515Kokonaisfosfori
24.07.19971.0119Kokonaisfosfori
24.07.19973.0316Kokonaisfosfori
24.07.19974.3420Kokonaisfosfori
21.08.19971.0121Kokonaisfosfori
21.08.19973.0320Kokonaisfosfori
21.08.19974.3423Kokonaisfosfori
04.09.19971.0120Kokonaisfosfori
04.09.19973.0322Kokonaisfosfori
04.09.19974.0421Kokonaisfosfori
02.10.19973.0321Kokonaisfosfori
26.03.19981.0118Kokonaisfosfori
26.03.19983.0318Kokonaisfosfori
26.03.19984.1419Kokonaisfosfori
24.08.19981.0116Kokonaisfosfori
24.08.19985.1517Kokonaisfosfori
15.10.19983.0315Kokonaisfosfori
24.03.19991.0122Kokonaisfosfori
24.03.19993.0316Kokonaisfosfori
24.03.19994.5424Kokonaisfosfori
31.05.19991.0115Kokonaisfosfori
31.05.19993.0316Kokonaisfosfori
31.05.19994.5416Kokonaisfosfori
17.08.19991.0124Kokonaisfosfori
17.08.19993.0324Kokonaisfosfori
17.08.19994.5425Kokonaisfosfori
04.10.19993.0324Kokonaisfosfori
22.03.20001.0116Kokonaisfosfori
22.03.20002.8217Kokonaisfosfori
22.03.20004.3423Kokonaisfosfori
29.08.20001.0123Kokonaisfosfori
29.08.20002.8221Kokonaisfosfori
29.08.20004.3420Kokonaisfosfori
18.10.20002.8218Kokonaisfosfori
20.03.20011.0115Kokonaisfosfori
20.03.20012.6215Kokonaisfosfori
20.03.20014.2416Kokonaisfosfori
05.07.20010.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
23.08.20011.0122Kokonaisfosfori
23.08.20012.5221Kokonaisfosfori
23.08.20014.0421Kokonaisfosfori
04.10.20012.7222Kokonaisfosfori
26.03.20021.0116Kokonaisfosfori
26.03.20022.7216Kokonaisfosfori
26.03.20024.7418Kokonaisfosfori
26.08.20021.0121Kokonaisfosfori
26.08.20022.7223Kokonaisfosfori
26.08.20024.3423Kokonaisfosfori
02.10.20022.7227Kokonaisfosfori
27.03.20031.0120Kokonaisfosfori
27.03.20032.7220Kokonaisfosfori
27.03.20034.3427Kokonaisfosfori
20.08.20031.0121Kokonaisfosfori
20.08.20032.4221Kokonaisfosfori
20.08.20033.9322Kokonaisfosfori
30.09.20032.7222Kokonaisfosfori
23.03.20041.0117Kokonaisfosfori
23.03.20042.7218Kokonaisfosfori
23.03.20044.3420Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
19.08.20041.0123Kokonaisfosfori
19.08.20042.7222Kokonaisfosfori
19.08.20044.3422Kokonaisfosfori
06.10.20043.0319Kokonaisfosfori
16.03.20051.0117Kokonaisfosfori
16.03.20052.7216Kokonaisfosfori
16.03.20054.3422Kokonaisfosfori
23.08.20051.0126Kokonaisfosfori
23.08.20052.7225Kokonaisfosfori
23.08.20054.3424Kokonaisfosfori
04.10.20052.7228Kokonaisfosfori
22.03.20071.0115Kokonaisfosfori
22.03.20072.7215Kokonaisfosfori
22.03.20074.3418Kokonaisfosfori
23.08.20071.0118Kokonaisfosfori
23.08.20072.7215Kokonaisfosfori
23.08.20074.3415Kokonaisfosfori
19.03.20091.0114Kokonaisfosfori
19.03.20093.0313Kokonaisfosfori
19.03.20094.3415Kokonaisfosfori
17.06.20091.0116Kokonaisfosfori
17.06.20093.0315Kokonaisfosfori
17.06.20095.0515Kokonaisfosfori
26.08.20091.0120Kokonaisfosfori
26.08.20093.0318Kokonaisfosfori
26.08.20095.0518Kokonaisfosfori
05.10.20093.0318Kokonaisfosfori
27.02.20121.0114Kokonaisfosfori
27.02.20123.0314Kokonaisfosfori
27.02.20124.3415Kokonaisfosfori
22.05.20121.0116Kokonaisfosfori
22.05.20123.0317Kokonaisfosfori
22.05.20124.3416Kokonaisfosfori
29.08.20121.0119Kokonaisfosfori
29.08.20123.0319Kokonaisfosfori
29.08.20124.3420Kokonaisfosfori
19.03.20151.0113Kokonaisfosfori
19.03.20154.3421Kokonaisfosfori
19.03.20153.0313Kokonaisfosfori
08.07.20151.0118Kokonaisfosfori
08.07.20153.0315Kokonaisfosfori
08.07.20155.0516Kokonaisfosfori
10.04.20181.0112Kokonaisfosfori
10.04.20183.0313Kokonaisfosfori
10.04.20184.5416Kokonaisfosfori
24.07.20181.0117Kokonaisfosfori
24.07.20183.0316Kokonaisfosfori
24.07.20184.3418Kokonaisfosfori
06.08.20181.0121Kokonaisfosfori
06.08.20183.0323Kokonaisfosfori
06.08.20184.4422Kokonaisfosfori
02.10.20183.0321Kokonaisfosfori
04.03.20211.0112Kokonaisfosfori
04.03.20214.0412Kokonaisfosfori
12.08.20211.0123Kokonaisfosfori
12.08.20214.2419Kokonaisfosfori
07.09.20211.0122Kokonaisfosfori
07.09.20213.0322Kokonaisfosfori
07.09.20214.1422Kokonaisfosfori
26.10.20213.0318Kokonaisfosfori