Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 24 km2
Syvyys: 17,5 m
Keskisyvyys: 3,8 m
Järvityyppi: Hyvin lyhyt viipymäiset järvet (Lv)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 9 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 8016 km2, josta Suomen puolella 2012 km2
Kunta: Lieksa
Havaintopaikka: Pankajärvi 21

Humuspitäinen Pankajärvi sijaitsee Vuoksen päävesistössä Lieksassa. Lieksanjoki muodostaa valtaosan järven yläpuolisesta valuma-alueesta, mutta järveen laskee myös useita pienempiä vesistöjä.

Hydrologia

Pankajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järveä säännöstellään Pankakosken voimalaitokselta. Vedenkorkeuden vaihteluväli järvessä on yli metrin.

Vedenlaatu

Pankajärvi on lievästi rehevä humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu kolmannes Pankajärveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta ja noin puolet on luonnonhuuhtoumaa. Kotimaan puolelta tulevasta fosforista 11 prosentti on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksesta.

 

Arvio Pankajärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pankajärvi 21

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pankajärvi 21

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 17 m (haetaan 12 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
10.03.19761.018Kokonaisfosfori
10.03.197616.01615Kokonaisfosfori
29.07.19801.0113Kokonaisfosfori
29.07.198016.01619Kokonaisfosfori
27.01.19821.018Kokonaisfosfori
27.01.198216.0168Kokonaisfosfori
07.07.19821.0117Kokonaisfosfori
07.07.198216.01615Kokonaisfosfori
13.04.19831.0115Kokonaisfosfori
13.04.198317.01713Kokonaisfosfori
20.09.19831.0112Kokonaisfosfori
20.09.198316.01611Kokonaisfosfori
06.03.198416.0168Kokonaisfosfori
06.03.19841.019Kokonaisfosfori
17.06.19841.019Kokonaisfosfori
17.06.198415.01512Kokonaisfosfori
18.06.19841.019Kokonaisfosfori
18.06.198415.01512Kokonaisfosfori
31.07.19841.0114Kokonaisfosfori
31.07.198416.01629Kokonaisfosfori
05.08.19871.0113Kokonaisfosfori
05.08.19878.0812Kokonaisfosfori
05.08.198716.01615Kokonaisfosfori
21.06.19881.0117Kokonaisfosfori
21.06.19888.089Kokonaisfosfori
21.06.198816.51613Kokonaisfosfori
06.03.19891.018Kokonaisfosfori
06.03.19898.089Kokonaisfosfori
06.03.198916.0169Kokonaisfosfori
30.08.19891.0113Kokonaisfosfori
30.08.19898.0813Kokonaisfosfori
30.08.198915.0158Kokonaisfosfori
04.06.19901.0111Kokonaisfosfori
04.06.199016.01610Kokonaisfosfori
15.07.19911.0115Kokonaisfosfori
15.07.19917.0711Kokonaisfosfori
15.07.199114.01410Kokonaisfosfori
07.11.19911.019Kokonaisfosfori
07.11.199116.0169Kokonaisfosfori
28.07.19921.0110Kokonaisfosfori
28.07.199216.01620Kokonaisfosfori
28.03.19941.019Kokonaisfosfori
28.03.19948.089Kokonaisfosfori
28.03.199416.0168Kokonaisfosfori
10.04.19961.018Kokonaisfosfori
10.04.19968.088Kokonaisfosfori
10.04.199616.01610Kokonaisfosfori
05.09.19961.019Kokonaisfosfori
05.09.199615.01511Kokonaisfosfori
31.08.19981.0110Kokonaisfosfori
31.08.19988.5811Kokonaisfosfori
31.08.199817.01711Kokonaisfosfori
26.03.20011.017Kokonaisfosfori
26.03.20018.586Kokonaisfosfori
26.03.200115.9157Kokonaisfosfori
02.08.20011.0111Kokonaisfosfori
02.08.20018.5810Kokonaisfosfori
02.08.200115.91521Kokonaisfosfori
12.03.20031.016Kokonaisfosfori
12.03.20038.287Kokonaisfosfori
12.03.200315.41517Kokonaisfosfori
10.03.20041.016Kokonaisfosfori
10.03.20048.586Kokonaisfosfori
10.03.200415.9156Kokonaisfosfori
04.08.20041.0113Kokonaisfosfori
04.08.20048.5813Kokonaisfosfori
04.08.200415.91513Kokonaisfosfori
07.08.20061.019Kokonaisfosfori
07.08.20067.578Kokonaisfosfori
07.08.200614.01411Kokonaisfosfori
19.02.20071.017Kokonaisfosfori
19.02.200715.9157Kokonaisfosfori
13.06.20071.018Kokonaisfosfori
13.06.200715.91512Kokonaisfosfori
11.03.20081.017Kokonaisfosfori
11.03.20088.586Kokonaisfosfori
11.03.200815.9156Kokonaisfosfori
30.07.20081.018Kokonaisfosfori
30.07.20088.588Kokonaisfosfori
30.07.200815.9159Kokonaisfosfori
01.02.20101.0110Kokonaisfosfori
01.02.20108.589Kokonaisfosfori
01.02.201015.91510Kokonaisfosfori
31.05.20101.0111Kokonaisfosfori
31.05.20108.5810Kokonaisfosfori
31.05.201015.91513Kokonaisfosfori
19.07.20101.017Kokonaisfosfori
19.07.20108.588Kokonaisfosfori
19.07.201015.91518Kokonaisfosfori
28.03.20161.016.3Kokonaisfosfori
28.03.20168.586Kokonaisfosfori
28.03.201616.0166.2Kokonaisfosfori
15.06.20160.509.2Kokonaisfosfori
15.06.20168.488.5Kokonaisfosfori
15.06.201615.81512Kokonaisfosfori
23.08.20161.0111Kokonaisfosfori
23.08.20169.099.7Kokonaisfosfori
23.08.201616.81620Kokonaisfosfori
02.11.20168.088.7Kokonaisfosfori
22.02.20221.016Kokonaisfosfori
22.02.20228.085.8Kokonaisfosfori
22.02.202216.0165.8Kokonaisfosfori
03.08.20221.019.7Kokonaisfosfori
03.08.20228.089.6Kokonaisfosfori
03.08.202216.51625Kokonaisfosfori
22.08.20221.0111Kokonaisfosfori
22.08.20228.089.8Kokonaisfosfori
22.08.202216.21627Kokonaisfosfori