Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 283 ha
Syvyys: 3,88 m
Keskisyvyys: 1,90 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 6 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 790 km2
Kunta: Sonkajärvi
Havaintopaikka: Päsmäri 063

Päsmäri on tummavetinen järvi Nilsiän reitillä. Oijinniemi jakaa järven eteläosan Etelälahteen ja Itälahteen. Päsmäriä ympäröi suoalueet; Iso Pölhönsuo, Ruunasuo, Alaräme ja Askonsuo. Haapajärvi laskee vetensä Päsmäriin Haapakosken kautta. Lounaassa Päsmäri kaventuu Päsmärinkoskeksi, joka laskee Nurmiseen.

Hydrologia

Päsmäriä ei ole voimakkaasti muutettu. Yläpuolisen Kiltuanjärven säännöstely vaikuttaa tulovirtaamiin ja sitä kautta järven vedenkorkeuden vaihtelurytmiin, joka poikkeaa luonnonmukaisesta.

Vedenlaatu

Päsmäri on lievästi rehevä, mutta erittäin humuspitoinen järvi. Päsmärin ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Päsmäriin tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, mutta peltoviljelyn osuus on pieni. Soiden ojitus vastaa 38 %:sta järveen tulevasta fosforista.

Arvio Päsmäriin vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Päsmäri 063

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Päsmäri 063

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 2 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.02.19771.0121Kokonaisfosfori
02.02.19772.9217Kokonaisfosfori
05.02.19971.0121Kokonaisfosfori
05.02.19972.9220Kokonaisfosfori
06.02.20071.0125Kokonaisfosfori
06.02.20071.0125Kokonaisfosfori
06.02.20072.8225Kokonaisfosfori
06.02.20072.8225Kokonaisfosfori
04.07.20071.0123Kokonaisfosfori
04.07.20071.0123Kokonaisfosfori
04.07.20072.7217Kokonaisfosfori
10.02.20101.0118Kokonaisfosfori
10.02.20102.8218Kokonaisfosfori
10.02.20102.8218Kokonaisfosfori
20.07.20101.0119Kokonaisfosfori
20.07.20101.0119Kokonaisfosfori
20.07.20102.5219Kokonaisfosfori
20.07.20102.5219Kokonaisfosfori
12.04.20121.0120Kokonaisfosfori
12.04.20121.0120Kokonaisfosfori
12.04.20122.6216Kokonaisfosfori
12.04.20122.6216Kokonaisfosfori
21.08.20121.0117Kokonaisfosfori
21.08.20121.0117Kokonaisfosfori
21.08.20122.8217Kokonaisfosfori
21.08.20122.8217Kokonaisfosfori
21.08.20122.8217Kokonaisfosfori
27.03.20131.0117Kokonaisfosfori
27.03.20131.0117Kokonaisfosfori
27.03.20131.0117Kokonaisfosfori
27.03.20132.3217Kokonaisfosfori
27.03.20132.3217Kokonaisfosfori
27.03.20132.3217Kokonaisfosfori
22.08.20131.0117Kokonaisfosfori
22.08.20131.0117Kokonaisfosfori
22.08.20131.0117Kokonaisfosfori
22.08.20132.5218Kokonaisfosfori
22.08.20132.5218Kokonaisfosfori
22.08.20132.5218Kokonaisfosfori
18.03.20141.0115Kokonaisfosfori
18.03.20141.0115Kokonaisfosfori
18.03.20141.0115Kokonaisfosfori
18.03.20142.5215Kokonaisfosfori
18.03.20142.5215Kokonaisfosfori
18.03.20142.5215Kokonaisfosfori
28.08.20141.0117Kokonaisfosfori
28.08.20142.4218Kokonaisfosfori
10.03.20151.019Kokonaisfosfori
10.03.20152.529Kokonaisfosfori
10.03.20152.529Kokonaisfosfori
27.08.20151.0117Kokonaisfosfori
27.08.20152.5215Kokonaisfosfori
27.08.20152.5215Kokonaisfosfori
10.03.20161.0114Kokonaisfosfori
10.03.20161.0114Kokonaisfosfori
10.03.20161.0114Kokonaisfosfori
10.03.20162.5213Kokonaisfosfori
10.03.20162.5213Kokonaisfosfori
10.03.20162.5213Kokonaisfosfori
29.08.20161.0116Kokonaisfosfori
29.08.20161.0116Kokonaisfosfori
29.08.20162.6215Kokonaisfosfori
29.08.20162.6215Kokonaisfosfori
30.03.20171.0114Kokonaisfosfori
30.03.20172.7214Kokonaisfosfori
23.08.20171.0115Kokonaisfosfori
23.08.20171.0115Kokonaisfosfori
23.08.20171.0115Kokonaisfosfori
23.08.20172.6215Kokonaisfosfori
23.08.20172.6215Kokonaisfosfori
15.03.20181.0119Kokonaisfosfori
15.03.20182.6217Kokonaisfosfori
23.08.20181.0134Kokonaisfosfori
23.08.20181.0134Kokonaisfosfori
23.08.20182.3225Kokonaisfosfori
11.03.20191.0115Kokonaisfosfori
11.03.20191.0115Kokonaisfosfori
11.03.20192.5214Kokonaisfosfori
11.03.20191.0115Kokonaisfosfori
14.08.20191.0124Kokonaisfosfori
14.08.20192.2223Kokonaisfosfori
25.03.20201.0119Kokonaisfosfori
25.03.20202.6218Kokonaisfosfori
11.08.20201.0123Kokonaisfosfori
11.08.20202.6221Kokonaisfosfori
30.03.20211.0121Kokonaisfosfori
30.03.20212.7221Kokonaisfosfori
12.08.20211.0136Kokonaisfosfori
12.08.20212.3238Kokonaisfosfori