Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 210 km2
Syvyys: 14 m
Keskisyvyys: 2,07 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 315 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 175 km2
Kunta: Pieksämäki
Havaintopaikka: Pieksänjärvi 020

Pieksänjärvi saa vetensä Vangasjärven, Surnuinjoen ja Salvosen valuma-alueilta. Järvestä vedet laskevat pohjoisessa Haapajokea pitkin Kaihlaiseen.

Hydrologia

Pieksänjärveä ei ole voimakkaasti muutettu, mutta kalojen vaellus järveen on täysin estynyt. Alempana vesistöreitillä sijaitsee Pieksänjärven säännöstelypato ja Haapajoessa totaalisia vaellusesteitä.

Vedenlaatu

Pieksänjärvi on rehevä ja humuspitoinen järvi. Pieksänjärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pieksänjärveen vaikuttaa useita kuormituspaineita. Pieksämäen keskuspuhdistamo on merkittävä järven tilaan vaikuttava pistekuormituspaine yhdessä maa- ja metsätalouden hajakuormituksen kanssa.  Myös kaukokulkeuma, sisäinen kuormitus ja rehevöityminen ovat merkittäviä Pieksänjärven tilaan vaikuttava tekijöitä.

Yli 60 % Pieksänjärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, joista määrääviä ovat hulevedet, peltoviljely ja soiden ojitukset.

Arvio Pieksänjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pieksänjärvi 020

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pieksänjärvi 020

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
21.03.19671.01130Kokonaisfosfori
21.03.19673.03360Kokonaisfosfori
21.03.19675.05560Kokonaisfosfori
21.03.19677.071100Kokonaisfosfori
21.03.19679.091800Kokonaisfosfori
21.03.196713.0135400Kokonaisfosfori
13.03.19681.0143Kokonaisfosfori
13.03.19683.0362Kokonaisfosfori
13.03.19685.0584Kokonaisfosfori
13.03.19687.07110Kokonaisfosfori
13.03.19689.09160Kokonaisfosfori
13.03.196813.013280Kokonaisfosfori
29.08.19681.0160Kokonaisfosfori
29.08.19685.0540Kokonaisfosfori
29.08.19689.0950Kokonaisfosfori
29.08.196811.01180Kokonaisfosfori
09.04.19691.01110Kokonaisfosfori
09.04.19693.03200Kokonaisfosfori
09.04.19695.05400Kokonaisfosfori
09.04.19697.07760Kokonaisfosfori
09.04.19699.09700Kokonaisfosfori
09.04.196911.0111100Kokonaisfosfori
09.04.196913.013980Kokonaisfosfori
06.08.19691.0170Kokonaisfosfori
06.08.19695.0540Kokonaisfosfori
06.08.19697.0710Kokonaisfosfori
06.08.19699.0940Kokonaisfosfori
06.08.196911.01140Kokonaisfosfori
06.08.196914.01460Kokonaisfosfori
09.04.19701.01200Kokonaisfosfori
09.04.19703.03280Kokonaisfosfori
09.04.19705.05480Kokonaisfosfori
09.04.19707.07640Kokonaisfosfori
09.04.19709.09880Kokonaisfosfori
09.04.197011.011900Kokonaisfosfori
22.06.197014.51480Kokonaisfosfori
18.08.19701.0180Kokonaisfosfori
18.08.19705.0570Kokonaisfosfori
18.08.19709.09100Kokonaisfosfori
12.04.197114.0141300Kokonaisfosfori
20.04.19711.0120Kokonaisfosfori
20.04.19713.03230Kokonaisfosfori
20.04.19715.05340Kokonaisfosfori
20.04.19717.07340Kokonaisfosfori
20.04.19719.09410Kokonaisfosfori
20.04.197113.013500Kokonaisfosfori
07.09.19711.0140Kokonaisfosfori
07.09.19713.0340Kokonaisfosfori
07.09.19715.0540Kokonaisfosfori
07.09.19717.0740Kokonaisfosfori
07.09.19719.0940Kokonaisfosfori
07.09.197113.01340Kokonaisfosfori
12.09.19711.0130Kokonaisfosfori
12.09.197113.01340Kokonaisfosfori
18.04.19721.0190Kokonaisfosfori
18.04.19723.03100Kokonaisfosfori
18.04.19725.05530Kokonaisfosfori
18.04.19727.07580Kokonaisfosfori
18.04.19729.09600Kokonaisfosfori
18.04.197211.011780Kokonaisfosfori
04.09.19721.0143Kokonaisfosfori
04.09.19725.0550Kokonaisfosfori
04.09.19729.0950Kokonaisfosfori
04.09.197213.01350Kokonaisfosfori
08.04.19731.0142Kokonaisfosfori
08.04.197314.0141400Kokonaisfosfori
09.04.19731.0114Kokonaisfosfori
09.04.19735.05110Kokonaisfosfori
09.04.19739.09340Kokonaisfosfori
09.04.197312.012630Kokonaisfosfori
26.06.19730.0 - 2.0071Kokonaisfosfori
08.08.19730.0 - 2.0078Kokonaisfosfori
15.08.19731.0176Kokonaisfosfori
15.08.19735.0570Kokonaisfosfori
15.08.19739.0970Kokonaisfosfori
15.08.197312.012100Kokonaisfosfori
04.03.19741.0153Kokonaisfosfori
04.03.197414.014580Kokonaisfosfori
22.04.19741.0140Kokonaisfosfori
22.04.19743.0360Kokonaisfosfori
22.04.19745.05500Kokonaisfosfori
22.04.19747.07620Kokonaisfosfori
22.04.19749.09530Kokonaisfosfori
22.04.197413.013500Kokonaisfosfori
17.09.19741.0126Kokonaisfosfori
17.09.19745.0533Kokonaisfosfori
17.09.19749.0940Kokonaisfosfori
17.09.197412.01230Kokonaisfosfori
13.04.19751.0133Kokonaisfosfori
13.04.197514.014140Kokonaisfosfori
22.04.19751.0126Kokonaisfosfori
22.04.19753.0340Kokonaisfosfori
22.04.19755.0545Kokonaisfosfori
22.04.19759.0948Kokonaisfosfori
22.04.197512.01275Kokonaisfosfori
02.09.19751.0142Kokonaisfosfori
02.09.19755.0542Kokonaisfosfori
02.09.19759.0949Kokonaisfosfori
02.09.197513.01344Kokonaisfosfori
04.04.19761.0119Kokonaisfosfori
04.04.19765.0526Kokonaisfosfori
04.04.197610.01089Kokonaisfosfori
04.04.197614.014200Kokonaisfosfori
11.04.19761.0119Kokonaisfosfori
11.04.19763.0325Kokonaisfosfori
11.04.19766.0643Kokonaisfosfori
11.04.197610.01069Kokonaisfosfori
11.04.197613.013640Kokonaisfosfori
23.05.19761.0129Kokonaisfosfori
23.05.19765.0534Kokonaisfosfori
23.05.197610.01044Kokonaisfosfori
23.05.197614.014180Kokonaisfosfori
22.08.19761.0150Kokonaisfosfori
22.08.19765.0553Kokonaisfosfori
22.08.197610.01046Kokonaisfosfori
22.08.197614.01447Kokonaisfosfori
05.09.19760.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
05.09.19761.0157Kokonaisfosfori
05.09.19769.0973Kokonaisfosfori
05.09.197613.01366Kokonaisfosfori
30.11.19761.0118Kokonaisfosfori
30.11.19765.0518Kokonaisfosfori
30.11.197610.01026Kokonaisfosfori
30.11.197614.01444Kokonaisfosfori
31.01.19771.0111Kokonaisfosfori
31.01.19773.0316Kokonaisfosfori
31.01.19775.0529Kokonaisfosfori
31.01.19777.0734Kokonaisfosfori
31.01.19779.0935Kokonaisfosfori
31.01.197711.01137Kokonaisfosfori
31.01.197713.01366Kokonaisfosfori
07.03.19771.0112Kokonaisfosfori
07.03.19773.0317Kokonaisfosfori
07.03.19775.0528Kokonaisfosfori
07.03.19777.0739Kokonaisfosfori
07.03.19779.0951Kokonaisfosfori
07.03.197711.01155Kokonaisfosfori
07.03.197713.013160Kokonaisfosfori
14.03.19771.0113Kokonaisfosfori
14.03.19775.0535Kokonaisfosfori
14.03.197710.01045Kokonaisfosfori
14.03.197714.014150Kokonaisfosfori
17.04.19771.0125Kokonaisfosfori
17.04.19773.0325Kokonaisfosfori
17.04.19775.0536Kokonaisfosfori
17.04.19777.0739Kokonaisfosfori
17.04.19779.0943Kokonaisfosfori
17.04.197711.01147Kokonaisfosfori
17.04.197713.01388Kokonaisfosfori
12.06.19770.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
14.06.19771.0124Kokonaisfosfori
14.06.19775.0532Kokonaisfosfori
14.06.197710.01022Kokonaisfosfori
14.06.197714.01485Kokonaisfosfori
10.07.19770.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
14.08.19770.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
15.08.19771.0142Kokonaisfosfori
15.08.19775.0545Kokonaisfosfori
15.08.197710.01046Kokonaisfosfori
15.08.197714.01471Kokonaisfosfori
18.09.19771.0151Kokonaisfosfori
18.09.197713.01356Kokonaisfosfori
11.10.19771.0123Kokonaisfosfori
11.10.19775.0526Kokonaisfosfori
11.10.197710.01041Kokonaisfosfori
11.10.197714.01441Kokonaisfosfori
01.03.19781.0120Kokonaisfosfori
01.03.19789.0926Kokonaisfosfori
01.03.197813.01335Kokonaisfosfori
20.03.19781.0125Kokonaisfosfori
20.03.19785.0526Kokonaisfosfori
20.03.197810.01028Kokonaisfosfori
20.03.197814.01453Kokonaisfosfori
26.04.19781.0128Kokonaisfosfori
26.04.19789.0940Kokonaisfosfori
26.04.197813.013120Kokonaisfosfori
18.06.19781.0141Kokonaisfosfori
18.06.19785.0541Kokonaisfosfori
18.06.197810.01044Kokonaisfosfori
18.06.197814.01458Kokonaisfosfori
15.08.19781.0134Kokonaisfosfori
15.08.19785.0534Kokonaisfosfori
15.08.197810.01035Kokonaisfosfori
15.08.197814.01443Kokonaisfosfori
17.10.19781.0130Kokonaisfosfori
17.10.19785.0528Kokonaisfosfori
17.10.197810.01026Kokonaisfosfori
17.10.197814.01430Kokonaisfosfori
16.01.19791.0114Kokonaisfosfori
16.01.19798.0824Kokonaisfosfori
16.01.197912.01232Kokonaisfosfori
20.02.19791.0115Kokonaisfosfori
20.02.19798.0820Kokonaisfosfori
20.02.197912.01231Kokonaisfosfori
12.03.19791.0125Kokonaisfosfori
12.03.19798.0822Kokonaisfosfori
12.03.197912.01236Kokonaisfosfori
27.03.19791.0120Kokonaisfosfori
27.03.19795.0517Kokonaisfosfori
27.03.197910.01034Kokonaisfosfori
27.03.197913.013192Kokonaisfosfori
02.04.19791.0129Kokonaisfosfori
02.04.197911.01141Kokonaisfosfori
02.04.197912.01274Kokonaisfosfori
15.05.19791.0128Kokonaisfosfori
15.05.19795.0526Kokonaisfosfori
15.05.197910.01027Kokonaisfosfori
15.05.197914.01430Kokonaisfosfori
29.05.19791.0124Kokonaisfosfori
29.05.19795.0525Kokonaisfosfori
29.05.19798.0824Kokonaisfosfori
29.05.197912.01222Kokonaisfosfori
09.07.19791.0136Kokonaisfosfori
09.07.197910.01032Kokonaisfosfori
09.07.197914.01436Kokonaisfosfori
07.08.19791.0143Kokonaisfosfori
07.08.19795.0545Kokonaisfosfori
07.08.197910.01049Kokonaisfosfori
07.08.197914.01454Kokonaisfosfori
13.08.19791.0132Kokonaisfosfori
13.08.19799.0932Kokonaisfosfori
13.08.197913.01344Kokonaisfosfori
02.10.19791.0129Kokonaisfosfori
02.10.19798.0828Kokonaisfosfori
02.10.197912.01228Kokonaisfosfori
15.10.19791.0122Kokonaisfosfori
15.10.19795.0522Kokonaisfosfori
15.10.197910.01025Kokonaisfosfori
15.10.197914.01424Kokonaisfosfori
16.03.19801.0135Kokonaisfosfori
16.03.19805.0556Kokonaisfosfori
16.03.198010.01097Kokonaisfosfori
16.03.198014.014420Kokonaisfosfori
16.06.19801.0123Kokonaisfosfori
16.06.19805.0528Kokonaisfosfori
16.06.198010.01031Kokonaisfosfori
16.06.198014.01451Kokonaisfosfori
14.10.19801.0129Kokonaisfosfori
14.10.19805.0531Kokonaisfosfori
14.10.198010.01029Kokonaisfosfori
14.10.198014.01429Kokonaisfosfori
17.03.19811.0128Kokonaisfosfori
17.03.19815.0537Kokonaisfosfori
17.03.198110.01044Kokonaisfosfori
17.03.198114.01479Kokonaisfosfori
25.05.19811.0136Kokonaisfosfori
25.05.19815.0530Kokonaisfosfori
25.05.198110.01039Kokonaisfosfori
25.05.198113.01376Kokonaisfosfori
18.08.19811.0140Kokonaisfosfori
18.08.19815.0544Kokonaisfosfori
18.08.198110.01038Kokonaisfosfori
18.08.198113.01343Kokonaisfosfori
06.10.19811.0128Kokonaisfosfori
06.10.19815.0524Kokonaisfosfori
06.10.198110.01025Kokonaisfosfori
06.10.198113.01330Kokonaisfosfori
16.03.19821.0128Kokonaisfosfori
16.03.19825.0539Kokonaisfosfori
16.03.198210.01054Kokonaisfosfori
16.03.198213.01378Kokonaisfosfori
18.05.19821.0129Kokonaisfosfori
18.05.19825.0528Kokonaisfosfori
18.05.198210.01030Kokonaisfosfori
18.05.198213.01333Kokonaisfosfori
14.06.19820.0 - 2.0032Kokonaisfosfori
14.06.19821.0130Kokonaisfosfori
14.06.19825.0532Kokonaisfosfori
14.06.198210.01027Kokonaisfosfori
14.06.198214.01429Kokonaisfosfori
18.07.19820.0 - 2.0052Kokonaisfosfori
01.08.19820.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
11.08.19821.0144Kokonaisfosfori
11.08.19825.0544Kokonaisfosfori
11.08.198210.01042Kokonaisfosfori
11.08.198213.01345Kokonaisfosfori
17.08.19820.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
26.10.19821.0120Kokonaisfosfori
26.10.19825.0521Kokonaisfosfori
26.10.198210.01020Kokonaisfosfori
26.10.198213.01319Kokonaisfosfori
15.03.19831.0118Kokonaisfosfori
15.03.19835.0548Kokonaisfosfori
15.03.198310.010140Kokonaisfosfori
15.03.198313.013230Kokonaisfosfori
30.05.19831.0120Kokonaisfosfori
30.05.19835.0520Kokonaisfosfori
30.05.198310.01024Kokonaisfosfori
30.05.198313.01357Kokonaisfosfori
16.08.19831.0124Kokonaisfosfori
16.08.19835.0526Kokonaisfosfori
16.08.198310.01023Kokonaisfosfori
16.08.198313.01328Kokonaisfosfori
09.10.19831.0117Kokonaisfosfori
09.10.19835.0518Kokonaisfosfori
09.10.198310.01017Kokonaisfosfori
09.10.198313.01318Kokonaisfosfori
19.03.19841.0117Kokonaisfosfori
19.03.19845.0536Kokonaisfosfori
19.03.198410.01036Kokonaisfosfori
19.03.198413.01341Kokonaisfosfori
15.05.19841.0121Kokonaisfosfori
15.05.19845.0519Kokonaisfosfori
15.05.198410.01020Kokonaisfosfori
15.05.198413.01323Kokonaisfosfori
13.08.19841.0131Kokonaisfosfori
13.08.19845.0533Kokonaisfosfori
13.08.198410.01035Kokonaisfosfori
13.08.198413.01338Kokonaisfosfori
16.10.19841.0120Kokonaisfosfori
16.10.19845.0522Kokonaisfosfori
16.10.198410.01020Kokonaisfosfori
16.10.198413.01320Kokonaisfosfori
18.03.19851.0117Kokonaisfosfori
18.03.19855.0516Kokonaisfosfori
18.03.198510.01016Kokonaisfosfori
18.03.198512.01217Kokonaisfosfori
21.05.19851.0124Kokonaisfosfori
21.05.19855.0523Kokonaisfosfori
21.05.198510.01020Kokonaisfosfori
21.05.198513.01322Kokonaisfosfori
13.08.19851.0128Kokonaisfosfori
13.08.19855.0531Kokonaisfosfori
13.08.198510.01022Kokonaisfosfori
13.08.198513.01340Kokonaisfosfori
13.10.19851.0119Kokonaisfosfori
13.10.19855.0520Kokonaisfosfori
13.10.198510.01021Kokonaisfosfori
13.10.198513.01320Kokonaisfosfori
15.12.19851.0117Kokonaisfosfori
15.12.19856.0619Kokonaisfosfori
15.12.198510.01018Kokonaisfosfori
15.12.198512.01219Kokonaisfosfori
06.01.198610.01017Kokonaisfosfori
06.01.198613.01317Kokonaisfosfori
06.01.19861.0117Kokonaisfosfori
06.01.19863.5317Kokonaisfosfori
06.01.19866.0617Kokonaisfosfori
21.01.19861.0112Kokonaisfosfori
21.01.19863.5313Kokonaisfosfori
21.01.19866.0612Kokonaisfosfori
21.01.198610.01013Kokonaisfosfori
21.01.198613.01312Kokonaisfosfori
16.02.19861.0120Kokonaisfosfori
16.02.19863.5320Kokonaisfosfori
16.02.19866.0620Kokonaisfosfori
16.02.198610.01021Kokonaisfosfori
16.02.198613.01328Kokonaisfosfori
02.03.19861.0119Kokonaisfosfori
02.03.19863.5320Kokonaisfosfori
02.03.19866.0619Kokonaisfosfori
02.03.198610.01018Kokonaisfosfori
02.03.198612.01219Kokonaisfosfori
17.03.19861.0120Kokonaisfosfori
17.03.19863.5320Kokonaisfosfori
17.03.19866.0620Kokonaisfosfori
17.03.198610.01020Kokonaisfosfori
17.03.198613.01321Kokonaisfosfori
31.03.19861.0118Kokonaisfosfori
31.03.19863.5320Kokonaisfosfori
31.03.19866.0621Kokonaisfosfori
31.03.198610.01020Kokonaisfosfori
31.03.198613.01330Kokonaisfosfori
14.04.19861.0120Kokonaisfosfori
14.04.19863.5319Kokonaisfosfori
14.04.19866.0619Kokonaisfosfori
14.04.198610.01019Kokonaisfosfori
14.04.198612.01224Kokonaisfosfori
19.05.19861.0118Kokonaisfosfori
19.05.19865.0518Kokonaisfosfori
19.05.198610.01017Kokonaisfosfori
19.05.198614.01417Kokonaisfosfori
11.06.19860.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
21.07.19860.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
21.07.19861.0123Kokonaisfosfori
21.07.19865.0519Kokonaisfosfori
21.07.198610.01023Kokonaisfosfori
21.07.198614.01436Kokonaisfosfori
18.08.19861.0123Kokonaisfosfori
18.08.19865.0523Kokonaisfosfori
18.08.198610.01022Kokonaisfosfori
18.08.198613.01322Kokonaisfosfori
27.08.19860.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
07.09.19860.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
07.09.19861.0122Kokonaisfosfori
07.09.19865.0526Kokonaisfosfori
07.09.198610.01024Kokonaisfosfori
07.09.198613.01322Kokonaisfosfori
12.10.19861.0121Kokonaisfosfori
12.10.19865.0521Kokonaisfosfori
12.10.198610.01023Kokonaisfosfori
12.10.198613.01322Kokonaisfosfori
15.03.19881.0117Kokonaisfosfori
15.03.19885.0519Kokonaisfosfori
15.03.198810.01019Kokonaisfosfori
15.03.198814.01420Kokonaisfosfori
25.05.19881.0119Kokonaisfosfori
25.05.19885.0517Kokonaisfosfori
25.05.198810.01020Kokonaisfosfori
25.05.198814.01419Kokonaisfosfori
10.08.19881.0118Kokonaisfosfori
10.08.19885.0521Kokonaisfosfori
10.08.198810.01018Kokonaisfosfori
10.08.198813.01318Kokonaisfosfori
11.10.19881.0114Kokonaisfosfori
11.10.19885.0515Kokonaisfosfori
11.10.198810.01014Kokonaisfosfori
11.10.198813.01318Kokonaisfosfori
14.03.19891.0115Kokonaisfosfori
14.03.19895.0516Kokonaisfosfori
14.03.198910.01015Kokonaisfosfori
14.03.198912.01214Kokonaisfosfori
15.05.19891.0112Kokonaisfosfori
15.05.19895.0514Kokonaisfosfori
15.05.198910.01013Kokonaisfosfori
15.05.198914.01414Kokonaisfosfori
15.05.19890.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
24.05.19890.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
06.06.19890.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
14.06.19890.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
25.06.19890.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
12.07.19890.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
13.08.19891.0118Kokonaisfosfori
13.08.19895.0522Kokonaisfosfori
13.08.198910.01019Kokonaisfosfori
13.08.198914.01425Kokonaisfosfori
13.08.19890.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
11.09.19890.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
10.10.19891.0114Kokonaisfosfori
10.10.19895.0512Kokonaisfosfori
10.10.198910.01016Kokonaisfosfori
10.10.198913.01315Kokonaisfosfori
13.03.19901.0116Kokonaisfosfori
13.03.19905.0514Kokonaisfosfori
13.03.199010.01015Kokonaisfosfori
13.03.199013.01317Kokonaisfosfori
15.05.19901.0116Kokonaisfosfori
15.05.19905.0520Kokonaisfosfori
15.05.199010.01015Kokonaisfosfori
15.05.199013.01313Kokonaisfosfori
19.06.19900.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
12.07.19900.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
30.07.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
12.08.19901.0140Kokonaisfosfori
12.08.19905.0539Kokonaisfosfori
12.08.199010.01031Kokonaisfosfori
12.08.199014.01431Kokonaisfosfori
13.08.19901.0120Kokonaisfosfori
13.08.19905.0518Kokonaisfosfori
13.08.199010.01017Kokonaisfosfori
13.08.199013.01322Kokonaisfosfori
21.08.19900.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
09.10.19901.0117Kokonaisfosfori
09.10.19905.0513Kokonaisfosfori
09.10.199010.01013Kokonaisfosfori
09.10.199013.01313Kokonaisfosfori
11.03.19911.0117Kokonaisfosfori
11.03.19915.0511Kokonaisfosfori
11.03.199110.01010Kokonaisfosfori
11.03.199113.01321Kokonaisfosfori
14.05.19911.0118Kokonaisfosfori
14.05.19915.0517Kokonaisfosfori
14.05.199110.01014Kokonaisfosfori
14.05.199113.01316Kokonaisfosfori
12.08.19911.0123Kokonaisfosfori
12.08.19915.0518Kokonaisfosfori
12.08.199110.01017Kokonaisfosfori
12.08.199113.01327Kokonaisfosfori
15.10.19911.0114Kokonaisfosfori
15.10.19915.0517Kokonaisfosfori
15.10.199110.01013Kokonaisfosfori
15.10.199113.01317Kokonaisfosfori
10.03.19921.0114Kokonaisfosfori
10.03.19925.0516Kokonaisfosfori
10.03.199210.01014Kokonaisfosfori
10.03.199212.01216Kokonaisfosfori
10.05.19921.0122Kokonaisfosfori
10.05.19925.0520Kokonaisfosfori
10.05.199210.01018Kokonaisfosfori
10.05.199213.01321Kokonaisfosfori
18.08.19921.0119Kokonaisfosfori
18.08.19925.0516Kokonaisfosfori
18.08.199210.01016Kokonaisfosfori
18.08.199213.01317Kokonaisfosfori
12.10.19921.0111Kokonaisfosfori
12.10.19925.0511Kokonaisfosfori
12.10.199210.01013Kokonaisfosfori
12.10.199213.01311Kokonaisfosfori
16.03.19931.0112Kokonaisfosfori
16.03.19935.0512Kokonaisfosfori
16.03.199310.01012Kokonaisfosfori
16.03.199312.01213Kokonaisfosfori
22.04.19931.0116Kokonaisfosfori
22.04.19935.0515Kokonaisfosfori
22.04.199310.01017Kokonaisfosfori
17.05.19931.0117Kokonaisfosfori
17.05.19935.0517Kokonaisfosfori
17.05.199310.01014Kokonaisfosfori
17.05.199313.01319Kokonaisfosfori
09.06.19930.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
21.06.19930.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
06.07.19930.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
20.07.19930.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
16.08.19931.0115Kokonaisfosfori
16.08.19935.0515Kokonaisfosfori
16.08.199310.01015Kokonaisfosfori
16.08.199313.01316Kokonaisfosfori
16.08.19930.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
07.09.19930.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
14.09.19930.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
05.10.19930.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
13.10.19931.0116Kokonaisfosfori
13.10.19935.0512Kokonaisfosfori
13.10.199310.01014Kokonaisfosfori
13.10.199313.01311Kokonaisfosfori
16.03.19941.0116Kokonaisfosfori
16.03.19945.0511Kokonaisfosfori
16.03.199410.01010Kokonaisfosfori
16.03.199412.01211Kokonaisfosfori
17.05.19941.0118Kokonaisfosfori
17.05.19945.0516Kokonaisfosfori
17.05.199410.01014Kokonaisfosfori
17.05.199413.01314Kokonaisfosfori
17.08.19941.0113Kokonaisfosfori
17.08.19945.0513Kokonaisfosfori
17.08.199410.01013Kokonaisfosfori
17.08.199412.01213Kokonaisfosfori
11.10.19941.0111Kokonaisfosfori
11.10.19945.0510Kokonaisfosfori
11.10.199410.01012Kokonaisfosfori
11.10.199413.01317Kokonaisfosfori
15.03.19951.0113Kokonaisfosfori
15.03.19955.0512Kokonaisfosfori
15.03.199510.01013Kokonaisfosfori
15.03.199513.01312Kokonaisfosfori
16.05.19951.0112Kokonaisfosfori
16.05.19955.0512Kokonaisfosfori
16.05.199510.01013Kokonaisfosfori
16.05.199513.01312Kokonaisfosfori
16.05.19950.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
22.05.19950.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
29.05.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
05.06.19950.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
14.06.19950.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
19.06.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.06.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
04.07.19950.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
11.07.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
18.07.19950.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
25.07.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
31.07.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
07.08.19950.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
14.08.19951.0118Kokonaisfosfori
14.08.19955.0515Kokonaisfosfori
14.08.199510.01015Kokonaisfosfori
14.08.199513.01376Kokonaisfosfori
14.08.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
21.08.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
30.08.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
04.09.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
12.09.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
18.09.19950.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
27.09.19950.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.10.19951.0117Kokonaisfosfori
23.10.19955.0512Kokonaisfosfori
23.10.199510.0109Kokonaisfosfori
23.10.199513.0138Kokonaisfosfori
19.03.19961.0113Kokonaisfosfori
19.03.19965.0511Kokonaisfosfori
19.03.199610.01011Kokonaisfosfori
19.03.199613.01312Kokonaisfosfori
13.05.19961.0121Kokonaisfosfori
13.05.19965.0518Kokonaisfosfori
13.05.199610.01014Kokonaisfosfori
13.05.199613.01316Kokonaisfosfori
13.05.19960.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
19.05.19960.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
27.05.19960.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
03.06.19960.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
09.06.19960.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
17.06.19960.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
25.06.19960.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
01.07.19960.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
08.07.19960.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
16.07.19960.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
24.07.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
29.07.19960.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
06.08.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
12.08.19961.0114Kokonaisfosfori
12.08.19965.0515Kokonaisfosfori
12.08.199610.01016Kokonaisfosfori
12.08.199613.01334Kokonaisfosfori
12.08.19960.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
20.08.19960.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
26.08.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
04.09.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
09.09.19960.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
16.09.19960.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
24.09.19960.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
21.10.19961.0112Kokonaisfosfori
21.10.19965.0513Kokonaisfosfori
21.10.199610.01013Kokonaisfosfori
21.10.199613.01312Kokonaisfosfori
12.02.19971.019Kokonaisfosfori
12.02.19975.0510Kokonaisfosfori
12.02.199710.0109Kokonaisfosfori
12.02.199713.01310Kokonaisfosfori
18.03.19971.0111Kokonaisfosfori
18.03.19975.0512Kokonaisfosfori
18.03.199710.01017Kokonaisfosfori
18.03.199712.01224Kokonaisfosfori
12.05.19971.0114Kokonaisfosfori
12.05.19975.0513Kokonaisfosfori
12.05.199710.01013Kokonaisfosfori
12.05.199713.01312Kokonaisfosfori
12.05.19970.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.05.19970.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
01.06.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
24.06.19971.0111Kokonaisfosfori
24.06.19975.0512Kokonaisfosfori
24.06.199710.01012Kokonaisfosfori
24.06.199713.01313Kokonaisfosfori
24.06.19970.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
30.06.19970.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
13.07.19970.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
27.07.19970.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
11.08.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
19.08.19971.0116Kokonaisfosfori
19.08.19975.0513Kokonaisfosfori
19.08.199710.01013Kokonaisfosfori
19.08.199713.01320Kokonaisfosfori
26.08.19970.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
08.09.19970.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
17.09.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
24.09.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
07.10.19975.0512Kokonaisfosfori
07.10.199710.01013Kokonaisfosfori
07.10.199713.01311Kokonaisfosfori
07.10.19971.0112Kokonaisfosfori
09.12.19971.0110Kokonaisfosfori
09.12.19975.059Kokonaisfosfori
09.12.199710.0109Kokonaisfosfori
09.12.199713.0139Kokonaisfosfori
10.02.19981.018Kokonaisfosfori
10.02.19985.058Kokonaisfosfori
10.02.199810.0109Kokonaisfosfori
10.02.199813.01310Kokonaisfosfori
17.03.19981.0110Kokonaisfosfori
17.03.19985.058Kokonaisfosfori
17.03.199810.0108Kokonaisfosfori
17.03.199813.01310Kokonaisfosfori
18.05.19981.0116Kokonaisfosfori
18.05.19985.0518Kokonaisfosfori
18.05.199810.01010Kokonaisfosfori
18.05.199812.01212Kokonaisfosfori
18.05.19980.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
02.06.19980.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
15.06.19981.0120Kokonaisfosfori
15.06.19985.0513Kokonaisfosfori
15.06.199810.01016Kokonaisfosfori
15.06.199813.01326Kokonaisfosfori
15.06.19980.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
28.06.19980.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
14.07.19980.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.07.19980.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
12.08.19981.0117Kokonaisfosfori
12.08.19985.0515Kokonaisfosfori
12.08.199810.01015Kokonaisfosfori
12.08.199812.01219Kokonaisfosfori
12.08.19980.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
25.08.19980.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
06.09.19980.0 - 2.0078Kokonaisfosfori
27.09.19980.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
19.10.19981.0118Kokonaisfosfori
19.10.19985.0518Kokonaisfosfori
19.10.199810.01020Kokonaisfosfori
19.10.199813.01316Kokonaisfosfori
08.12.19981.0114Kokonaisfosfori
08.12.19985.0515Kokonaisfosfori
08.12.199810.01013Kokonaisfosfori
08.12.199813.01314Kokonaisfosfori
17.02.19991.0113Kokonaisfosfori
17.02.19995.0513Kokonaisfosfori
17.02.199910.01013Kokonaisfosfori
17.02.199913.01314Kokonaisfosfori
16.03.19991.0113Kokonaisfosfori
16.03.19995.0514Kokonaisfosfori
16.03.199910.01014Kokonaisfosfori
16.03.199913.01313Kokonaisfosfori
13.04.19991.0116Kokonaisfosfori
13.04.19996.5615Kokonaisfosfori
13.04.199912.01214Kokonaisfosfori
13.04.199912.81218Kokonaisfosfori
17.05.19991.0116Kokonaisfosfori
17.05.19995.0516Kokonaisfosfori
17.05.199910.01011Kokonaisfosfori
17.05.199913.01311Kokonaisfosfori
17.05.19990.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
26.05.19991.0115Kokonaisfosfori
26.05.19996.5614Kokonaisfosfori
26.05.199912.01215Kokonaisfosfori
26.05.199912.81215Kokonaisfosfori
31.05.19990.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
14.06.19990.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.06.19990.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
13.07.19991.0118Kokonaisfosfori
13.07.19995.0516Kokonaisfosfori
13.07.199910.01019Kokonaisfosfori
13.07.199913.01319Kokonaisfosfori
13.07.19990.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
27.07.19990.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
10.08.19991.0116Kokonaisfosfori
10.08.19995.0516Kokonaisfosfori
10.08.199910.01017Kokonaisfosfori
10.08.199913.01314Kokonaisfosfori
10.08.19990.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
16.08.19991.0116Kokonaisfosfori
16.08.19996.5617Kokonaisfosfori
16.08.199912.01220Kokonaisfosfori
16.08.199912.81220Kokonaisfosfori
23.08.19990.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
07.09.19990.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.09.19990.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
18.10.19991.0114Kokonaisfosfori
18.10.19995.0514Kokonaisfosfori
18.10.199910.01014Kokonaisfosfori
18.10.199913.01312Kokonaisfosfori
19.10.19991.0113Kokonaisfosfori
19.10.19996.5611Kokonaisfosfori
19.10.199912.01212Kokonaisfosfori
19.10.199912.81212Kokonaisfosfori
13.12.19991.0110Kokonaisfosfori
13.12.19995.0511Kokonaisfosfori
13.12.199910.01016Kokonaisfosfori
13.12.199913.01314Kokonaisfosfori
16.02.20001.0110Kokonaisfosfori
16.02.20005.0511Kokonaisfosfori
16.02.200010.01012Kokonaisfosfori
16.02.200013.01316Kokonaisfosfori
13.03.20001.0112Kokonaisfosfori
13.03.20005.0513Kokonaisfosfori
13.03.200010.01011Kokonaisfosfori
13.03.200013.01318Kokonaisfosfori
22.05.20001.0114Kokonaisfosfori
22.05.20005.0512Kokonaisfosfori
22.05.200010.01012Kokonaisfosfori
22.05.200012.01214Kokonaisfosfori
22.05.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
29.05.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
13.06.20001.0119Kokonaisfosfori
13.06.20005.0519Kokonaisfosfori
13.06.200010.01016Kokonaisfosfori
13.06.200013.01318Kokonaisfosfori
13.06.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.06.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
11.07.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
26.07.20000.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
08.08.20001.0116Kokonaisfosfori
08.08.20005.0516Kokonaisfosfori
08.08.200010.01016Kokonaisfosfori
08.08.200013.01320Kokonaisfosfori
08.08.20000.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
29.08.20000.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
12.09.20000.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
19.09.20000.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.09.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
17.10.20001.0112Kokonaisfosfori
17.10.20005.0511Kokonaisfosfori
17.10.200010.01013Kokonaisfosfori
17.10.200013.01311Kokonaisfosfori
07.12.20001.0110Kokonaisfosfori
07.12.20005.0510Kokonaisfosfori
07.12.200010.01010Kokonaisfosfori
07.12.200013.01310Kokonaisfosfori
12.03.20011.0117Kokonaisfosfori
12.03.20015.0521Kokonaisfosfori
12.03.200110.01021Kokonaisfosfori
12.03.200113.01318Kokonaisfosfori
07.05.20011.0122Kokonaisfosfori
07.05.20015.0524Kokonaisfosfori
07.05.200110.01020Kokonaisfosfori
07.05.200112.01219Kokonaisfosfori
26.06.20010.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
10.07.20010.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
14.08.20011.0116Kokonaisfosfori
14.08.20015.0516Kokonaisfosfori
14.08.200110.01015Kokonaisfosfori
14.08.200113.01317Kokonaisfosfori
17.09.20010.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
15.10.20011.0115Kokonaisfosfori
15.10.20015.0512Kokonaisfosfori
15.10.200110.01014Kokonaisfosfori
15.10.200113.01311Kokonaisfosfori
11.12.20011.0110Kokonaisfosfori
11.12.20015.0510Kokonaisfosfori
11.12.200110.01010Kokonaisfosfori
11.12.200113.01313Kokonaisfosfori
19.03.200213.01312Kokonaisfosfori
19.03.200210.01012Kokonaisfosfori
19.03.20025.0512Kokonaisfosfori
19.03.20021.0113Kokonaisfosfori
13.05.200213.01315Kokonaisfosfori
13.05.200210.01013Kokonaisfosfori
13.05.20025.0512Kokonaisfosfori
13.05.20021.0119Kokonaisfosfori
04.08.200213.01315Kokonaisfosfori
04.08.200210.01018Kokonaisfosfori
04.08.20025.0519Kokonaisfosfori
04.08.20021.0119Kokonaisfosfori
08.10.200213.01319Kokonaisfosfori
08.10.200210.01017Kokonaisfosfori
08.10.20025.0516Kokonaisfosfori
08.10.20021.0117Kokonaisfosfori
18.03.200313.01315Kokonaisfosfori
18.03.200310.01010Kokonaisfosfori
18.03.20035.0510Kokonaisfosfori
18.03.20031.0111Kokonaisfosfori
20.05.200313.01316Kokonaisfosfori
20.05.200310.01016Kokonaisfosfori
20.05.20035.0517Kokonaisfosfori
20.05.20031.0116Kokonaisfosfori
05.08.200312.01222Kokonaisfosfori
05.08.200310.01019Kokonaisfosfori
05.08.20035.0526Kokonaisfosfori
05.08.20031.0124Kokonaisfosfori
20.10.200312.01216Kokonaisfosfori
20.10.200310.01015Kokonaisfosfori
20.10.20035.0516Kokonaisfosfori
20.10.20031.0116Kokonaisfosfori
16.03.200412.01214Kokonaisfosfori
16.03.200410.01014Kokonaisfosfori
16.03.20045.0513Kokonaisfosfori
16.03.20041.0113Kokonaisfosfori
24.05.200413.01315Kokonaisfosfori
24.05.200410.01018Kokonaisfosfori
24.05.20045.0519Kokonaisfosfori
24.05.20041.0120Kokonaisfosfori
25.05.20040.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
22.06.20040.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
06.07.20040.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
29.07.20040.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
12.08.200413.01333Kokonaisfosfori
12.08.200410.01033Kokonaisfosfori
12.08.20045.0530Kokonaisfosfori
12.08.20041.0130Kokonaisfosfori
19.08.20040.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
21.09.20040.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
13.10.200413.01322Kokonaisfosfori
13.10.200410.01024Kokonaisfosfori
13.10.20045.0523Kokonaisfosfori
13.10.20041.0122Kokonaisfosfori
20.10.200414.01422Kokonaisfosfori
29.03.200513.01320Kokonaisfosfori
29.03.200510.01018Kokonaisfosfori
29.03.20055.0518Kokonaisfosfori
29.03.20051.0119Kokonaisfosfori
18.05.20050.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
23.05.200513.01319Kokonaisfosfori
23.05.200510.01017Kokonaisfosfori
23.05.20055.0516Kokonaisfosfori
23.05.20051.0118Kokonaisfosfori
20.06.20050.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
11.07.20050.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
03.08.20050.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
17.08.20050.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
17.08.200513.01331Kokonaisfosfori
17.08.200510.01028Kokonaisfosfori
17.08.20055.0530Kokonaisfosfori
17.08.20051.0125Kokonaisfosfori
20.09.20050.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
18.10.200513.01322Kokonaisfosfori
25.10.200513.01319Kokonaisfosfori
25.10.200510.01017Kokonaisfosfori
25.10.20055.0517Kokonaisfosfori
25.10.20051.0117Kokonaisfosfori
15.03.200613.01314Kokonaisfosfori
15.03.200610.01014Kokonaisfosfori
15.03.20065.0512Kokonaisfosfori
15.03.20061.0114Kokonaisfosfori
21.03.20061.0119Kokonaisfosfori
21.03.20065.0512Kokonaisfosfori
21.03.200614.01416Kokonaisfosfori
23.05.200613.01318Kokonaisfosfori
23.05.200610.01015Kokonaisfosfori
23.05.20065.0518Kokonaisfosfori
23.05.20061.0123Kokonaisfosfori
21.08.200614.01429Kokonaisfosfori
21.08.20061.0127Kokonaisfosfori
21.08.20065.0529Kokonaisfosfori
23.08.200612.01222Kokonaisfosfori
23.08.200610.01022Kokonaisfosfori
23.08.20065.0522Kokonaisfosfori
23.08.20061.0122Kokonaisfosfori
23.10.20065.0516Kokonaisfosfori
24.10.200612.01218Kokonaisfosfori
24.10.200610.01019Kokonaisfosfori
24.10.20065.0517Kokonaisfosfori
24.10.20061.0115Kokonaisfosfori
20.03.200712.01221Kokonaisfosfori
20.03.200710.01018Kokonaisfosfori
20.03.20075.0514Kokonaisfosfori
20.03.20071.0115Kokonaisfosfori
27.03.20071.0113Kokonaisfosfori
27.03.20075.0515Kokonaisfosfori
27.03.200714.01423Kokonaisfosfori
21.05.200713.01316Kokonaisfosfori
21.05.200710.01020Kokonaisfosfori
21.05.20075.0515Kokonaisfosfori
21.05.20071.0117Kokonaisfosfori
14.08.200712.01222Kokonaisfosfori
14.08.200710.01026Kokonaisfosfori
14.08.20075.0524Kokonaisfosfori
14.08.20071.0126Kokonaisfosfori
23.08.20071.0122Kokonaisfosfori
23.08.20075.0527Kokonaisfosfori
23.08.200713.51328Kokonaisfosfori
18.10.20075.0518Kokonaisfosfori
22.10.200712.01218Kokonaisfosfori
22.10.200710.01019Kokonaisfosfori
22.10.20075.0517Kokonaisfosfori
22.10.20071.0118Kokonaisfosfori
11.03.20081.0112Kokonaisfosfori
11.03.20085.0514Kokonaisfosfori
11.03.200813.51339Kokonaisfosfori
07.04.20085.0513Kokonaisfosfori
07.04.20081.0115Kokonaisfosfori
20.05.200812.01218Kokonaisfosfori
20.05.200810.01014Kokonaisfosfori
20.05.20085.0517Kokonaisfosfori
20.05.20081.0118Kokonaisfosfori
19.08.20081.0142Kokonaisfosfori
19.08.20085.0532Kokonaisfosfori
19.08.200813.51329Kokonaisfosfori
27.08.200812.01227Kokonaisfosfori
27.08.200810.01033Kokonaisfosfori
27.08.20085.0529Kokonaisfosfori
27.08.20081.0133Kokonaisfosfori
16.10.20085.0520Kokonaisfosfori
28.10.20081.0122Kokonaisfosfori
28.10.200813.01323Kokonaisfosfori
28.10.200810.01023Kokonaisfosfori
28.10.20085.0524Kokonaisfosfori
24.03.200912.01234Kokonaisfosfori
24.03.200910.01021Kokonaisfosfori
24.03.20095.0519Kokonaisfosfori
24.03.20091.0116Kokonaisfosfori
26.03.20091.0116Kokonaisfosfori
26.03.20095.0519Kokonaisfosfori
26.03.200913.01336Kokonaisfosfori
19.05.200913.01320Kokonaisfosfori
19.05.200910.01019Kokonaisfosfori
19.05.20095.0520Kokonaisfosfori
19.05.20091.0120Kokonaisfosfori
15.06.20091.0129Kokonaisfosfori
15.06.20095.0527Kokonaisfosfori
15.06.200911.01119Kokonaisfosfori
17.08.20091.0132Kokonaisfosfori
17.08.200912.01232Kokonaisfosfori
17.08.200910.01029Kokonaisfosfori
17.08.20095.0532Kokonaisfosfori
20.08.20091.0125Kokonaisfosfori
20.08.20095.0528Kokonaisfosfori
20.08.200913.51326Kokonaisfosfori
05.10.20095.0518Kokonaisfosfori
12.10.200912.01219Kokonaisfosfori
12.10.200910.01020Kokonaisfosfori
12.10.20095.0519Kokonaisfosfori
12.10.20091.0120Kokonaisfosfori
17.03.20101.0113Kokonaisfosfori
17.03.20105.0512Kokonaisfosfori
17.03.201012.81227Kokonaisfosfori
31.03.20101.0118Kokonaisfosfori
31.03.201013.01325Kokonaisfosfori
31.03.201010.01021Kokonaisfosfori
31.03.20105.0516Kokonaisfosfori
31.05.201012.01224Kokonaisfosfori
31.05.201010.01018Kokonaisfosfori
31.05.20105.0522Kokonaisfosfori
31.05.20101.0122Kokonaisfosfori
12.07.20101.0127Kokonaisfosfori
12.07.20105.0523Kokonaisfosfori
12.07.201013.51326Kokonaisfosfori
23.08.201012.01232Kokonaisfosfori
23.08.201010.01031Kokonaisfosfori
23.08.20105.0529Kokonaisfosfori
23.08.20101.0128Kokonaisfosfori
24.08.20101.0134Kokonaisfosfori
24.08.20105.0534Kokonaisfosfori
24.08.201013.01334Kokonaisfosfori
14.10.20105.0520Kokonaisfosfori
27.10.201012.01216Kokonaisfosfori
27.10.201010.01017Kokonaisfosfori
27.10.20105.0516Kokonaisfosfori
27.10.20101.0115Kokonaisfosfori
13.04.201112.01270Kokonaisfosfori
13.04.201110.01041Kokonaisfosfori
13.04.20115.0527Kokonaisfosfori
13.04.20111.0110Kokonaisfosfori
24.05.201112.01222Kokonaisfosfori
24.05.201110.01020Kokonaisfosfori
24.05.20115.0522Kokonaisfosfori
22.08.201112.01228Kokonaisfosfori
22.08.201110.01026Kokonaisfosfori
22.08.20115.0527Kokonaisfosfori
22.08.20111.0130Kokonaisfosfori
21.09.20115.0523Kokonaisfosfori
16.10.201112.01223Kokonaisfosfori
16.10.201110.01022Kokonaisfosfori
16.10.20115.0521Kokonaisfosfori
16.10.20111.0121Kokonaisfosfori
19.06.201212.01237Kokonaisfosfori
19.06.20125.0532Kokonaisfosfori
19.06.20121.0132Kokonaisfosfori
28.08.201213.01335Kokonaisfosfori
28.08.20125.0534Kokonaisfosfori
28.08.20121.0134Kokonaisfosfori
04.04.201312.01222Kokonaisfosfori
04.04.20135.0519Kokonaisfosfori
04.04.20131.0113Kokonaisfosfori
29.05.201313.01336Kokonaisfosfori
29.05.20135.0537Kokonaisfosfori
29.05.20131.0128Kokonaisfosfori
12.08.201313.01367Kokonaisfosfori
12.08.20135.0538Kokonaisfosfori
12.08.20131.0136Kokonaisfosfori
31.10.201313.01327Kokonaisfosfori
31.10.20135.0523Kokonaisfosfori
31.10.20131.0126Kokonaisfosfori
18.03.201413.01325Kokonaisfosfori
18.03.20145.0518Kokonaisfosfori
18.03.20141.0118Kokonaisfosfori
16.06.201413.01335Kokonaisfosfori
16.06.20145.0532Kokonaisfosfori
16.06.20141.0135Kokonaisfosfori
06.08.20141.0128Kokonaisfosfori
06.08.20145.0526Kokonaisfosfori
06.08.201413.41362Kokonaisfosfori
03.09.201413.01334Kokonaisfosfori
03.09.20145.0534Kokonaisfosfori
03.09.20141.0134Kokonaisfosfori
01.04.201513.01326Kokonaisfosfori
01.04.20155.0522Kokonaisfosfori
01.04.20151.0118Kokonaisfosfori
27.05.201513.01319Kokonaisfosfori
27.05.201510.01019Kokonaisfosfori
27.05.20155.0516Kokonaisfosfori
27.05.20151.0122Kokonaisfosfori
18.08.201513.01355Kokonaisfosfori
18.08.20155.0535Kokonaisfosfori
18.08.20151.0127Kokonaisfosfori
09.11.201513.01322Kokonaisfosfori
09.11.20155.0520Kokonaisfosfori
09.11.20151.0125Kokonaisfosfori
29.02.20161.0114Kokonaisfosfori
29.02.20167.0716Kokonaisfosfori
29.02.201613.11323Kokonaisfosfori
20.03.201613.01323Kokonaisfosfori
20.03.20165.0520Kokonaisfosfori
20.03.20161.0112Kokonaisfosfori
17.05.201613.01323Kokonaisfosfori
17.05.201610.01024Kokonaisfosfori
17.05.20165.0521Kokonaisfosfori
17.05.20161.0124Kokonaisfosfori
26.05.20161.0119Kokonaisfosfori
26.05.20167.0728Kokonaisfosfori
26.05.201613.01331Kokonaisfosfori
13.06.20161.0141Kokonaisfosfori
25.07.20161.0122Kokonaisfosfori
25.07.20167.0728Kokonaisfosfori
25.07.201613.41337Kokonaisfosfori
14.08.201613.01334Kokonaisfosfori
14.08.20165.0533Kokonaisfosfori
14.08.20161.0138Kokonaisfosfori
06.10.20167.0722Kokonaisfosfori
10.10.201613.01323Kokonaisfosfori
10.10.20165.0524Kokonaisfosfori
10.10.20161.0122Kokonaisfosfori
22.03.201713.01320Kokonaisfosfori
22.03.20175.0516Kokonaisfosfori
22.03.20171.0116Kokonaisfosfori
30.05.201713.01322Kokonaisfosfori
30.05.201710.01017Kokonaisfosfori
30.05.20175.0514Kokonaisfosfori
30.05.20171.0117Kokonaisfosfori
05.07.20171.0128Kokonaisfosfori
05.07.201713.31363Kokonaisfosfori
07.08.201713.01356Kokonaisfosfori
07.08.20175.0550Kokonaisfosfori
07.08.20171.0141Kokonaisfosfori
12.10.201713.01332Kokonaisfosfori
12.10.20175.0531Kokonaisfosfori
12.10.20171.0129Kokonaisfosfori
18.03.201813.01344Kokonaisfosfori
18.03.20185.0519Kokonaisfosfori
18.03.20181.0116Kokonaisfosfori
22.05.201813.01321Kokonaisfosfori
22.05.201810.01017Kokonaisfosfori
22.05.20185.0530Kokonaisfosfori
22.05.20181.0122Kokonaisfosfori
27.06.20181.0128Kokonaisfosfori
27.06.201813.51343Kokonaisfosfori
08.08.201813.013110Kokonaisfosfori
08.08.20185.0543Kokonaisfosfori
08.08.20181.0141Kokonaisfosfori
16.10.201813.01323Kokonaisfosfori
16.10.20185.0524Kokonaisfosfori
16.10.20181.0125Kokonaisfosfori
20.03.201913.01320Kokonaisfosfori
20.03.20195.0513Kokonaisfosfori
20.03.20191.0118Kokonaisfosfori
01.08.20191.0147Kokonaisfosfori
01.08.20195.0545Kokonaisfosfori
01.08.201913.01351Kokonaisfosfori
27.02.20201.0112Kokonaisfosfori
27.02.20205.0516Kokonaisfosfori
27.02.202013.51320Kokonaisfosfori
17.03.20201.0117Kokonaisfosfori
17.03.20205.0521Kokonaisfosfori
17.03.202013.01331Kokonaisfosfori
14.05.20201.0120Kokonaisfosfori
14.05.20205.0521Kokonaisfosfori
14.05.202010.01020Kokonaisfosfori
14.05.202013.01320Kokonaisfosfori
23.07.20201.0137Kokonaisfosfori
23.07.20205.0538Kokonaisfosfori
23.07.202013.01337Kokonaisfosfori
12.08.20201.0148Kokonaisfosfori
12.08.20205.0555Kokonaisfosfori
12.08.202013.01357Kokonaisfosfori
13.10.20201.0127Kokonaisfosfori
13.10.20205.0527Kokonaisfosfori
13.10.202013.01325Kokonaisfosfori
15.02.20211.0111Kokonaisfosfori
15.02.20215.0515Kokonaisfosfori
15.02.202113.01317Kokonaisfosfori
30.03.20211.0113Kokonaisfosfori
30.03.20215.0515Kokonaisfosfori
30.03.202113.01318Kokonaisfosfori
17.05.20211.0116Kokonaisfosfori
12.07.20211.0130Kokonaisfosfori
12.07.20215.0545Kokonaisfosfori
12.07.202113.51330Kokonaisfosfori
12.08.20211.0141Kokonaisfosfori
12.08.20215.0542Kokonaisfosfori
12.08.202113.01369Kokonaisfosfori
26.10.20211.0123Kokonaisfosfori
26.10.20215.0529Kokonaisfosfori
26.10.202113.01323Kokonaisfosfori
15.03.20221.0111Kokonaisfosfori
15.03.20225.0517Kokonaisfosfori
15.03.202213.01317Kokonaisfosfori
02.05.20221.0116Kokonaisfosfori
02.05.20225.0526Kokonaisfosfori
02.05.202213.01323Kokonaisfosfori
28.07.20221.0148Kokonaisfosfori
28.07.20225.0548Kokonaisfosfori
28.07.202213.01349Kokonaisfosfori
15.08.20221.0133Kokonaisfosfori
15.08.20225.0533Kokonaisfosfori
15.08.202213.01342Kokonaisfosfori
13.10.20221.0133Kokonaisfosfori
13.10.20225.0537Kokonaisfosfori
13.10.202213.01334Kokonaisfosfori
27.02.20231.0113Kokonaisfosfori
27.02.20235.0519Kokonaisfosfori
27.02.202313.51319Kokonaisfosfori
22.03.20231.0111Kokonaisfosfori
22.03.20235.0517Kokonaisfosfori
22.03.202313.01319Kokonaisfosfori
16.05.20231.0115Kokonaisfosfori
16.05.20235.0515Kokonaisfosfori
16.05.202313.01314Kokonaisfosfori
13.07.20231.0130Kokonaisfosfori
13.07.20235.0539Kokonaisfosfori
13.07.202313.01371Kokonaisfosfori