Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 900 km2
Syvyys: 61 m
Keskisyvyys: 10 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (Svh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 13 876 km2, josta Suomen puolella 7867 km2
Kunta: Lieksa, Juuka, Nurmes, Joensuu
Havaintopaikka: Pielinen 7 Kalkkusaari

Pielinen on suuri humusjärvi Juuan, Nurmeksen, Lieksan ja Joensuun kaupunkien alueilla. Pieliseen laskevat mm. Lieksanjoen, Saramojoen, Valtimojoen ja Juuanjoen vedet, minkä lisäksi miltei puolet valuma-alueesta on Venäjän puolella. Pielinen laskee vetensä Pielisjoen kautta Saimaan koillisosan Pyhäselälle.

Hydrologia

Pielistä ei ole voimakkaasti muutettu. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 117 cm. Pielisen vedenkorkeuden vaihtelut ovat lähes luonnontilaiset.

Vedenlaatu

Pielisessä on useita erillisiä vesimuodostumia, jotka kaikki ovat hyvässä ekologisessa tilassa. Pielinen on lievästi rehevä, humuspitoinen järvi. Pielisen ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi, sillä hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta reilu puolet on peräisin peltoviljelystä. Pielisen tilaan vaikuttaa Suomen puoleisella valuma-alueella sijaitsevien metsien luonnonhuuhtouman lisäksi Venäjän puolelta tuleva huuhtouma.

Arvio Pieliseen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pielinen 7 Kalkkusaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pielinen 7 Kalkkusaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 60 m (haetaan 55 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
02.04.19681.0110Kokonaisfosfori
02.04.19685.0510Kokonaisfosfori
02.04.196830.0305Kokonaisfosfori
02.04.196858.0585Kokonaisfosfori
25.03.19691.0120Kokonaisfosfori
25.03.19695.055Kokonaisfosfori
25.03.196930.0305Kokonaisfosfori
25.03.196957.05750Kokonaisfosfori
10.03.19701.015Kokonaisfosfori
10.03.19705.055Kokonaisfosfori
10.03.197030.0305Kokonaisfosfori
10.03.197059.05913Kokonaisfosfori
26.03.19731.015Kokonaisfosfori
26.03.19735.056Kokonaisfosfori
26.03.197330.0307Kokonaisfosfori
26.03.197358.0589Kokonaisfosfori
17.06.19730.0 - 2.003Kokonaisfosfori
15.07.19730.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
14.08.19730.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
14.08.19731.019Kokonaisfosfori
14.08.19735.057Kokonaisfosfori
14.08.197330.03015Kokonaisfosfori
14.08.197357.05712Kokonaisfosfori
26.03.19741.013Kokonaisfosfori
26.03.19745.052Kokonaisfosfori
26.03.197430.0302Kokonaisfosfori
26.03.197457.0576Kokonaisfosfori
20.08.19741.015Kokonaisfosfori
20.08.19745.057Kokonaisfosfori
20.08.197430.0307Kokonaisfosfori
20.08.197458.0585Kokonaisfosfori
24.03.19751.017Kokonaisfosfori
24.03.19755.057Kokonaisfosfori
24.03.197530.0307Kokonaisfosfori
24.03.197559.05913Kokonaisfosfori
18.08.19751.019Kokonaisfosfori
18.08.19755.056Kokonaisfosfori
18.08.197530.0308Kokonaisfosfori
18.08.197557.05712Kokonaisfosfori
24.03.19761.018Kokonaisfosfori
24.03.19765.056Kokonaisfosfori
24.03.197630.0307Kokonaisfosfori
24.03.197658.05811Kokonaisfosfori
17.08.19761.0115Kokonaisfosfori
17.08.19765.058Kokonaisfosfori
17.08.197630.0307Kokonaisfosfori
17.08.197658.0588Kokonaisfosfori
21.03.19771.019Kokonaisfosfori
21.03.19775.059Kokonaisfosfori
21.03.197730.0306Kokonaisfosfori
21.03.197758.05811Kokonaisfosfori
22.03.19781.0111Kokonaisfosfori
22.03.19785.058Kokonaisfosfori
22.03.197830.03011Kokonaisfosfori
22.03.197858.05811Kokonaisfosfori
22.03.19791.015Kokonaisfosfori
22.03.19795.055Kokonaisfosfori
22.03.197930.0307Kokonaisfosfori
22.03.197958.05811Kokonaisfosfori
21.08.19791.018Kokonaisfosfori
21.08.197958.05810Kokonaisfosfori
24.03.19801.016Kokonaisfosfori
24.03.19805.056Kokonaisfosfori
24.03.198030.0307Kokonaisfosfori
24.03.198058.55813Kokonaisfosfori
18.08.19801.017Kokonaisfosfori
18.08.19805.058Kokonaisfosfori
18.08.198020.02011Kokonaisfosfori
18.08.198058.0586Kokonaisfosfori
24.03.19811.018Kokonaisfosfori
24.03.19815.056Kokonaisfosfori
24.03.198130.0307Kokonaisfosfori
24.03.198158.05810Kokonaisfosfori
17.08.19811.0111Kokonaisfosfori
17.08.19815.0510Kokonaisfosfori
17.08.198130.0307Kokonaisfosfori
17.08.198155.0558Kokonaisfosfori
16.03.19821.018Kokonaisfosfori
16.03.19825.057Kokonaisfosfori
16.03.198230.0309Kokonaisfosfori
16.03.198259.05915Kokonaisfosfori
17.08.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
17.08.19821.019Kokonaisfosfori
17.08.19825.0510Kokonaisfosfori
17.08.198230.0307Kokonaisfosfori
17.08.198257.0578Kokonaisfosfori
16.03.19831.019Kokonaisfosfori
16.03.19835.057Kokonaisfosfori
16.03.198330.0307Kokonaisfosfori
16.03.198359.05910Kokonaisfosfori
23.08.19830.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
23.08.19831.0110Kokonaisfosfori
23.08.19835.0510Kokonaisfosfori
23.08.198330.0308Kokonaisfosfori
23.08.198359.05910Kokonaisfosfori
27.03.19841.018Kokonaisfosfori
27.03.19845.057Kokonaisfosfori
27.03.198430.0308Kokonaisfosfori
27.03.198458.05815Kokonaisfosfori
20.08.19840.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.08.19841.018Kokonaisfosfori
20.08.19845.058Kokonaisfosfori
20.08.198430.0307Kokonaisfosfori
20.08.198458.0587Kokonaisfosfori
21.03.19851.017Kokonaisfosfori
21.03.19855.059Kokonaisfosfori
21.03.198530.0308Kokonaisfosfori
21.03.198558.05815Kokonaisfosfori
19.08.19850.0 - 2.008Kokonaisfosfori
19.08.19851.019Kokonaisfosfori
19.08.19855.057Kokonaisfosfori
19.08.198530.0308Kokonaisfosfori
19.08.198559.05913Kokonaisfosfori
18.08.19860.0 - 2.009Kokonaisfosfori
18.08.19861.019Kokonaisfosfori
18.08.19865.0510Kokonaisfosfori
18.08.198630.03010Kokonaisfosfori
18.08.198658.05811Kokonaisfosfori
16.03.19871.015Kokonaisfosfori
16.03.19875.055Kokonaisfosfori
16.03.198730.03012Kokonaisfosfori
16.03.198758.05813Kokonaisfosfori
24.03.19871.017Kokonaisfosfori
24.03.19875.056Kokonaisfosfori
24.03.198730.0307Kokonaisfosfori
24.03.198758.05811Kokonaisfosfori
20.07.19871.018Kokonaisfosfori
20.07.198758.0588Kokonaisfosfori
24.08.19871.017Kokonaisfosfori
24.08.19875.057Kokonaisfosfori
24.08.198730.0307Kokonaisfosfori
24.08.198756.0568Kokonaisfosfori
22.03.19881.017Kokonaisfosfori
22.03.19885.057Kokonaisfosfori
22.03.198830.0308Kokonaisfosfori
22.03.198858.55817Kokonaisfosfori
17.08.19880.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
17.08.19881.0116Kokonaisfosfori
17.08.19885.059Kokonaisfosfori
17.08.198830.0307Kokonaisfosfori
17.08.198859.0597Kokonaisfosfori
15.03.19891.018Kokonaisfosfori
15.03.19895.057Kokonaisfosfori
15.03.198930.03010Kokonaisfosfori
15.03.198959.05917Kokonaisfosfori
28.08.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
28.08.19891.0110Kokonaisfosfori
28.08.19895.0510Kokonaisfosfori
28.08.198930.0307Kokonaisfosfori
28.08.198958.05813Kokonaisfosfori
13.11.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.11.19891.018Kokonaisfosfori
13.11.198930.0308Kokonaisfosfori
13.11.198958.0589Kokonaisfosfori
30.01.19901.019Kokonaisfosfori
30.01.199030.0307Kokonaisfosfori
30.01.199058.05810Kokonaisfosfori
19.03.19901.0111Kokonaisfosfori
19.03.19905.0510Kokonaisfosfori
19.03.199030.0308Kokonaisfosfori
19.03.199058.05811Kokonaisfosfori
22.08.19901.0110Kokonaisfosfori
22.08.19905.059Kokonaisfosfori
22.08.199030.0307Kokonaisfosfori
22.08.199058.05811Kokonaisfosfori
01.11.19901.018Kokonaisfosfori
01.11.19903.037Kokonaisfosfori
02.04.19911.019Kokonaisfosfori
02.04.19915.056Kokonaisfosfori
02.04.199130.0307Kokonaisfosfori
02.04.199158.0588Kokonaisfosfori
27.08.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19911.019Kokonaisfosfori
27.08.19915.057Kokonaisfosfori
27.08.199130.0306Kokonaisfosfori
27.08.199157.0577Kokonaisfosfori
30.09.19911.018Kokonaisfosfori
30.09.199130.0308Kokonaisfosfori
16.03.19921.019Kokonaisfosfori
16.03.19925.055Kokonaisfosfori
16.03.199230.0305Kokonaisfosfori
16.03.199258.5589Kokonaisfosfori
17.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
17.08.19921.0112Kokonaisfosfori
17.08.19925.0510Kokonaisfosfori
17.08.199230.0308Kokonaisfosfori
17.08.199258.0588Kokonaisfosfori
12.10.199230.0307Kokonaisfosfori
16.03.19931.016Kokonaisfosfori
16.03.19935.056Kokonaisfosfori
16.03.199330.0307Kokonaisfosfori
16.03.199358.05810Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
24.08.19931.018Kokonaisfosfori
24.08.19935.058Kokonaisfosfori
24.08.199330.0308Kokonaisfosfori
24.08.199358.0587Kokonaisfosfori
18.10.199330.0309Kokonaisfosfori
17.03.19941.016Kokonaisfosfori
17.03.19945.056Kokonaisfosfori
17.03.199430.0307Kokonaisfosfori
17.03.199458.55811Kokonaisfosfori
29.06.19940.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
29.06.19940.509Kokonaisfosfori
29.06.19941.019Kokonaisfosfori
29.06.199430.0309Kokonaisfosfori
29.06.199459.0599Kokonaisfosfori
13.07.19940.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
13.07.19940.5010Kokonaisfosfori
13.07.19941.0111Kokonaisfosfori
13.07.199458.55811Kokonaisfosfori
13.07.199430.0309Kokonaisfosfori
04.08.19940.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
04.08.19940.5010Kokonaisfosfori
04.08.19941.0111Kokonaisfosfori
04.08.199430.03011Kokonaisfosfori
04.08.199458.55810Kokonaisfosfori
22.08.19940.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
22.08.19940.5014Kokonaisfosfori
22.08.19941.0112Kokonaisfosfori
22.08.19945.0514Kokonaisfosfori
22.08.199430.03010Kokonaisfosfori
22.08.199457.05712Kokonaisfosfori
13.10.199430.03011Kokonaisfosfori
29.03.19951.015Kokonaisfosfori
29.03.19955.054Kokonaisfosfori
29.03.199530.0305Kokonaisfosfori
29.03.199558.5589Kokonaisfosfori
28.06.19950.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
28.06.19951.019Kokonaisfosfori
28.06.199558.5587Kokonaisfosfori
13.07.19950.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
13.07.19950.509Kokonaisfosfori
10.08.19950.0 - 2.009Kokonaisfosfori
10.08.19950.509Kokonaisfosfori
28.08.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
28.08.19950.507Kokonaisfosfori
28.08.19951.017Kokonaisfosfori
28.08.19955.058Kokonaisfosfori
28.08.199530.0307Kokonaisfosfori
28.08.199558.55810Kokonaisfosfori
26.09.199530.0309Kokonaisfosfori
26.03.19961.017Kokonaisfosfori
26.03.19965.056Kokonaisfosfori
26.03.199630.0308Kokonaisfosfori
26.03.199659.05913Kokonaisfosfori
25.06.19960.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
25.06.19961.0114Kokonaisfosfori
25.06.199658.5587Kokonaisfosfori
10.07.19960.0 - 2.008Kokonaisfosfori
10.07.19960.508Kokonaisfosfori
31.07.19960.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
31.07.19960.5010Kokonaisfosfori
21.08.19960.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
21.08.19960.5013Kokonaisfosfori
21.08.19961.0111Kokonaisfosfori
21.08.19965.0510Kokonaisfosfori
21.08.199630.0308Kokonaisfosfori
21.08.199658.55811Kokonaisfosfori
02.10.199630.0308Kokonaisfosfori
25.03.19971.016Kokonaisfosfori
25.03.19975.056Kokonaisfosfori
25.03.199730.0307Kokonaisfosfori
25.03.199759.05912Kokonaisfosfori
03.06.19970.0 - 2.007Kokonaisfosfori
03.06.19971.017Kokonaisfosfori
03.06.19975.057Kokonaisfosfori
03.06.199730.0307Kokonaisfosfori
03.06.199760.0607Kokonaisfosfori
25.06.19970.0 - 2.008Kokonaisfosfori
08.07.19970.0 - 2.009Kokonaisfosfori
29.07.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
18.08.19970.0 - 2.008Kokonaisfosfori
18.08.19971.018Kokonaisfosfori
18.08.19975.056Kokonaisfosfori
18.08.199730.0305Kokonaisfosfori
18.08.199758.5585Kokonaisfosfori
07.10.199730.0306Kokonaisfosfori
31.03.19981.018Kokonaisfosfori
31.03.19985.057Kokonaisfosfori
31.03.199830.0307Kokonaisfosfori
31.03.199858.55811Kokonaisfosfori
26.05.19980.0 - 2.006Kokonaisfosfori
26.05.19981.016Kokonaisfosfori
26.05.19985.056Kokonaisfosfori
26.05.199830.0306Kokonaisfosfori
26.05.199859.0597Kokonaisfosfori
29.06.19980.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.08.19980.0 - 2.006Kokonaisfosfori
19.08.19981.015Kokonaisfosfori
19.08.19985.056Kokonaisfosfori
19.08.199830.0306Kokonaisfosfori
19.08.199858.5585Kokonaisfosfori
21.10.199830.0307Kokonaisfosfori
16.03.19991.016Kokonaisfosfori
16.03.19995.055Kokonaisfosfori
16.03.199930.0307Kokonaisfosfori
16.03.199959.0599Kokonaisfosfori
07.06.19990.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
07.06.19991.0111Kokonaisfosfori
07.06.19995.058Kokonaisfosfori
07.06.199930.0308Kokonaisfosfori
07.06.199958.0588Kokonaisfosfori
30.06.19990.0 - 2.008Kokonaisfosfori
30.06.19991.017Kokonaisfosfori
30.06.19995.059Kokonaisfosfori
30.06.199930.0307Kokonaisfosfori
30.06.199958.5587Kokonaisfosfori
19.07.19990.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.08.19990.0 - 2.009Kokonaisfosfori
01.09.19990.0 - 2.007Kokonaisfosfori
01.09.19991.017Kokonaisfosfori
01.09.19995.057Kokonaisfosfori
01.09.199930.0306Kokonaisfosfori
01.09.199958.0586Kokonaisfosfori
19.10.199930.0307Kokonaisfosfori
14.03.20005.054Kokonaisfosfori
14.03.200030.0306Kokonaisfosfori
14.03.200058.55812Kokonaisfosfori
14.03.20001.015Kokonaisfosfori
17.05.20000.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.06.20000.0 - 2.008Kokonaisfosfori
05.07.20000.0 - 2.009Kokonaisfosfori
31.07.20000.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
22.08.20000.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.20001.016Kokonaisfosfori
22.08.200059.0596Kokonaisfosfori
16.10.200030.0306Kokonaisfosfori
19.03.20011.016Kokonaisfosfori
19.03.20015.056Kokonaisfosfori
19.03.200130.0306Kokonaisfosfori
19.03.200158.55811Kokonaisfosfori
18.06.20010.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
16.07.20010.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
21.08.20010.0 - 2.008Kokonaisfosfori
21.08.20011.017Kokonaisfosfori
21.08.20015.057Kokonaisfosfori
21.08.200130.0306Kokonaisfosfori
21.08.200158.5586Kokonaisfosfori
15.10.200130.0306Kokonaisfosfori
15.10.200158.5586Kokonaisfosfori
19.03.20021.016Kokonaisfosfori
19.03.20025.054Kokonaisfosfori
19.03.200230.0305Kokonaisfosfori
19.03.200258.5588Kokonaisfosfori
21.05.20020.0 - 2.005Kokonaisfosfori
21.05.20020.1 - 5.006Kokonaisfosfori
21.05.20025.0 - 10.055Kokonaisfosfori
17.06.20020.0 - 2.006Kokonaisfosfori
17.06.20020.1 - 5.007Kokonaisfosfori
17.06.20025.0 - 10.056Kokonaisfosfori
11.07.20020.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.07.20020.1 - 5.008Kokonaisfosfori
11.07.20025.0 - 10.056Kokonaisfosfori
29.07.20020.0 - 2.007Kokonaisfosfori
29.07.20020.1 - 5.007Kokonaisfosfori
29.07.20025.0 - 10.056Kokonaisfosfori
19.08.20020.0 - 2.009Kokonaisfosfori
19.08.20020.1 - 5.0013Kokonaisfosfori
19.08.20021.017Kokonaisfosfori
19.08.20025.0 - 10.056Kokonaisfosfori
19.08.200230.0306Kokonaisfosfori
19.08.200258.5587Kokonaisfosfori
14.10.200230.0306Kokonaisfosfori
14.10.200258.5586Kokonaisfosfori
18.12.20021.016Kokonaisfosfori
18.12.200230.0306Kokonaisfosfori
18.12.200258.5587Kokonaisfosfori
04.02.20031.015Kokonaisfosfori
04.02.200330.0305Kokonaisfosfori
04.02.200358.0588Kokonaisfosfori
19.03.20031.016Kokonaisfosfori
19.03.20035.054Kokonaisfosfori
19.03.200329.0295Kokonaisfosfori
19.03.200357.0578Kokonaisfosfori
16.04.20031.016Kokonaisfosfori
16.04.200330.0305Kokonaisfosfori
16.04.200358.5589Kokonaisfosfori
22.05.20030.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.05.20030.1 - 5.005Kokonaisfosfori
22.05.20035.0 - 10.056Kokonaisfosfori
18.06.20030.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
18.06.20030.1 - 5.008Kokonaisfosfori
18.06.20035.0 - 10.056Kokonaisfosfori
08.07.20030.0 - 2.008Kokonaisfosfori
08.07.20030.1 - 5.007Kokonaisfosfori
08.07.20035.0 - 10.056Kokonaisfosfori
28.07.20030.0 - 2.006Kokonaisfosfori
28.07.20030.1 - 5.006Kokonaisfosfori
28.07.20035.0 - 10.056Kokonaisfosfori
18.08.20030.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.08.20030.1 - 5.006Kokonaisfosfori
18.08.20031.016Kokonaisfosfori
18.08.20035.0 - 10.056Kokonaisfosfori
18.08.20035.0 - 10.156Kokonaisfosfori
18.08.200330.0305Kokonaisfosfori
18.08.200358.0586Kokonaisfosfori
07.10.20031.017Kokonaisfosfori
07.10.200328.0286Kokonaisfosfori
07.10.200359.0596Kokonaisfosfori
08.01.20041.016Kokonaisfosfori
08.01.200430.0306Kokonaisfosfori
08.01.200459.0599Kokonaisfosfori
17.02.20041.013Kokonaisfosfori
17.02.200430.0306Kokonaisfosfori
17.02.200458.55811Kokonaisfosfori
16.03.20041.015Kokonaisfosfori
16.03.20045.058Kokonaisfosfori
16.03.200430.0307Kokonaisfosfori
16.03.200458.55811Kokonaisfosfori
20.04.20041.016Kokonaisfosfori
20.04.200430.0306Kokonaisfosfori
20.04.200458.55810Kokonaisfosfori
17.05.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
17.05.20040.1 - 5.005Kokonaisfosfori
17.05.20045.0 - 10.059Kokonaisfosfori
16.06.20040.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
16.06.20040.1 - 5.008Kokonaisfosfori
16.06.20045.0 - 10.057Kokonaisfosfori
07.07.20040.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
07.07.20040.1 - 5.006Kokonaisfosfori
07.07.20045.0 - 10.057Kokonaisfosfori
26.07.20040.0 - 2.008Kokonaisfosfori
26.07.20040.1 - 5.007Kokonaisfosfori
26.07.20045.0 - 10.057Kokonaisfosfori
17.08.20040.0 - 2.007Kokonaisfosfori
17.08.20040.1 - 5.007Kokonaisfosfori
17.08.20041.017Kokonaisfosfori
17.08.20045.0 - 10.056Kokonaisfosfori
17.08.200430.0305Kokonaisfosfori
17.08.200459.0596Kokonaisfosfori
13.10.20041.016Kokonaisfosfori
13.10.200430.0306Kokonaisfosfori
13.10.200459.0598Kokonaisfosfori
15.12.20041.018Kokonaisfosfori
15.12.200430.0306Kokonaisfosfori
15.12.200459.0598Kokonaisfosfori
18.01.20051.017Kokonaisfosfori
18.01.200530.0306Kokonaisfosfori
18.01.200559.05911Kokonaisfosfori
23.02.20051.016Kokonaisfosfori
23.02.200530.0306Kokonaisfosfori
23.02.200559.05912Kokonaisfosfori
21.03.20051.017Kokonaisfosfori
21.03.20055.056Kokonaisfosfori
21.03.200530.0307Kokonaisfosfori
21.03.200558.55812Kokonaisfosfori
26.05.20050.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
26.05.20050.1 - 5.009Kokonaisfosfori
26.05.20055.0 - 10.059Kokonaisfosfori
20.06.20050.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.06.20050.1 - 5.009Kokonaisfosfori
20.06.20055.0 - 10.059Kokonaisfosfori
11.07.20050.0 - 2.009Kokonaisfosfori
11.07.20050.1 - 5.008Kokonaisfosfori
11.07.20055.0 - 10.056Kokonaisfosfori
01.08.20050.0 - 2.009Kokonaisfosfori
01.08.20050.1 - 5.008Kokonaisfosfori
01.08.20055.0 - 10.056Kokonaisfosfori
15.08.20050.0 - 2.009Kokonaisfosfori
15.08.20050.1 - 5.008Kokonaisfosfori
15.08.20051.018Kokonaisfosfori
15.08.20055.1 - 10.056Kokonaisfosfori
15.08.20055.056Kokonaisfosfori
15.08.200530.0306Kokonaisfosfori
15.08.200558.5586Kokonaisfosfori
05.10.20051.017Kokonaisfosfori
05.10.200530.0307Kokonaisfosfori
05.10.200558.5586Kokonaisfosfori
01.11.20051.016Kokonaisfosfori
01.11.200530.0307Kokonaisfosfori
01.11.200558.5586Kokonaisfosfori
01.03.20061.015Kokonaisfosfori
01.03.200658.55810Kokonaisfosfori
21.03.20061.016Kokonaisfosfori
21.03.20065.056Kokonaisfosfori
21.03.200630.0306Kokonaisfosfori
21.03.200658.55811Kokonaisfosfori
14.05.20061.015Kokonaisfosfori
14.05.20065.055Kokonaisfosfori
14.05.200630.0305Kokonaisfosfori
14.05.200658.5585Kokonaisfosfori
19.06.20061.0111Kokonaisfosfori
19.06.20065.0510Kokonaisfosfori
19.06.200630.0309Kokonaisfosfori
19.06.200658.5587Kokonaisfosfori
10.07.20061.017Kokonaisfosfori
10.07.20065.059Kokonaisfosfori
10.07.200630.0306Kokonaisfosfori
10.07.200658.5586Kokonaisfosfori
31.07.20061.018Kokonaisfosfori
31.07.20065.056Kokonaisfosfori
31.07.200630.0306Kokonaisfosfori
31.07.200658.5586Kokonaisfosfori
21.08.200658.0586Kokonaisfosfori
21.08.20061.017Kokonaisfosfori
21.08.20065.057Kokonaisfosfori
21.08.200630.0307Kokonaisfosfori
14.09.20061.016Kokonaisfosfori
14.09.20065.056Kokonaisfosfori
14.09.200629.0296Kokonaisfosfori
14.09.200657.5577Kokonaisfosfori
09.10.20061.016Kokonaisfosfori
09.10.200630.0306Kokonaisfosfori
09.10.200658.5586Kokonaisfosfori
28.11.20061.016Kokonaisfosfori
28.11.200630.0305Kokonaisfosfori
28.11.200658.8586Kokonaisfosfori
25.01.20071.015Kokonaisfosfori
25.01.200730.0305Kokonaisfosfori
25.01.200758.8587Kokonaisfosfori
27.02.20071.015Kokonaisfosfori
27.02.200759.0598Kokonaisfosfori
20.03.20071.017Kokonaisfosfori
20.03.20075.056Kokonaisfosfori
20.03.200730.0307Kokonaisfosfori
20.03.200758.55810Kokonaisfosfori
14.05.20071.016Kokonaisfosfori
14.05.20075.056Kokonaisfosfori
14.05.200730.0306Kokonaisfosfori
14.05.200758.5587Kokonaisfosfori
18.06.20071.016Kokonaisfosfori
18.06.20075.057Kokonaisfosfori
18.06.200730.0305Kokonaisfosfori
18.06.200758.5586Kokonaisfosfori
09.07.20071.017Kokonaisfosfori
09.07.20075.057Kokonaisfosfori
09.07.200730.0306Kokonaisfosfori
09.07.200758.5587Kokonaisfosfori
30.07.20071.017Kokonaisfosfori
30.07.20075.056Kokonaisfosfori
30.07.200730.0306Kokonaisfosfori
30.07.200758.5586Kokonaisfosfori
20.08.20071.016Kokonaisfosfori
20.08.20075.055Kokonaisfosfori
20.08.200730.0305Kokonaisfosfori
20.08.200758.5586Kokonaisfosfori
17.09.20071.015Kokonaisfosfori
17.09.20075.055Kokonaisfosfori
17.09.200730.0307Kokonaisfosfori
17.09.200758.5586Kokonaisfosfori
08.10.20071.015Kokonaisfosfori
08.10.200730.0305Kokonaisfosfori
08.10.200759.0596Kokonaisfosfori
26.11.20071.016Kokonaisfosfori
26.11.200730.0307Kokonaisfosfori
26.11.200758.8586Kokonaisfosfori
22.01.20081.015Kokonaisfosfori
22.01.200830.0305Kokonaisfosfori
22.01.200860.0608Kokonaisfosfori
19.02.20081.016Kokonaisfosfori
19.02.200858.8588Kokonaisfosfori
25.03.20081.015Kokonaisfosfori
25.03.20085.055Kokonaisfosfori
25.03.200830.0305Kokonaisfosfori
25.03.200858.5589Kokonaisfosfori
14.05.20081.015Kokonaisfosfori
14.05.20085.055Kokonaisfosfori
14.05.200830.0305Kokonaisfosfori
14.05.200858.5585Kokonaisfosfori
17.06.20081.017Kokonaisfosfori
17.06.20085.056Kokonaisfosfori
17.06.200830.0306Kokonaisfosfori
17.06.200858.5586Kokonaisfosfori
08.07.20081.017Kokonaisfosfori
08.07.20085.057Kokonaisfosfori
08.07.200830.0306Kokonaisfosfori
08.07.200858.5586Kokonaisfosfori
28.07.20081.016Kokonaisfosfori
28.07.20085.056Kokonaisfosfori
28.07.200830.0305Kokonaisfosfori
28.07.200858.5586Kokonaisfosfori
19.08.20081.016Kokonaisfosfori
19.08.20085.056Kokonaisfosfori
19.08.200830.0305Kokonaisfosfori
19.08.200858.5585Kokonaisfosfori
17.09.20081.015Kokonaisfosfori
17.09.20085.057Kokonaisfosfori
17.09.200830.0306Kokonaisfosfori
17.09.200858.5586Kokonaisfosfori
02.10.200830.0306Kokonaisfosfori
17.03.20091.016Kokonaisfosfori
17.03.200930.0305Kokonaisfosfori
17.03.200958.5589Kokonaisfosfori
18.05.20091.016Kokonaisfosfori
18.05.200930.0306Kokonaisfosfori
18.05.200958.5586Kokonaisfosfori
22.06.20091.016Kokonaisfosfori
22.06.200930.0305Kokonaisfosfori
22.06.200958.5584Kokonaisfosfori
07.07.20091.017Kokonaisfosfori
07.07.200930.0305Kokonaisfosfori
07.07.200958.5585Kokonaisfosfori
27.07.20091.016Kokonaisfosfori
27.07.200930.0305Kokonaisfosfori
27.07.200958.5586Kokonaisfosfori
20.08.20091.015Kokonaisfosfori
20.08.200930.0304Kokonaisfosfori
20.08.200958.5585Kokonaisfosfori
14.09.20091.016Kokonaisfosfori
14.09.200930.0305Kokonaisfosfori
14.09.200958.5586Kokonaisfosfori
22.03.20101.015Kokonaisfosfori
22.03.201030.0305Kokonaisfosfori
22.03.201058.0588Kokonaisfosfori
17.05.20101.016Kokonaisfosfori
17.05.201030.0305Kokonaisfosfori
17.05.201059.0595Kokonaisfosfori
21.06.20101.017Kokonaisfosfori
21.06.201030.0306Kokonaisfosfori
21.06.201059.0595Kokonaisfosfori
12.07.20101.019Kokonaisfosfori
12.07.201030.0306Kokonaisfosfori
12.07.201058.5586Kokonaisfosfori
02.08.20101.016Kokonaisfosfori
02.08.201030.0305Kokonaisfosfori
02.08.201058.5585Kokonaisfosfori
23.08.20101.017Kokonaisfosfori
23.08.201030.0306Kokonaisfosfori
23.08.201058.5586Kokonaisfosfori
14.09.20101.017Kokonaisfosfori
14.09.201030.0307Kokonaisfosfori
14.09.201058.5589Kokonaisfosfori
01.11.20101.016Kokonaisfosfori
01.11.201030.0306Kokonaisfosfori
01.11.201058.5587Kokonaisfosfori
15.03.20111.015Kokonaisfosfori
15.03.201130.0306Kokonaisfosfori
15.03.201158.05813Kokonaisfosfori
17.05.20111.016Kokonaisfosfori
17.05.201130.0305Kokonaisfosfori
17.05.201158.0585Kokonaisfosfori
20.06.20111.017Kokonaisfosfori
20.06.201130.0306Kokonaisfosfori
20.06.201158.5586Kokonaisfosfori
11.07.20111.018Kokonaisfosfori
11.07.201130.0306Kokonaisfosfori
11.07.201157.0577Kokonaisfosfori
03.08.20111.016Kokonaisfosfori
03.08.201130.0305Kokonaisfosfori
03.08.201158.0585Kokonaisfosfori
16.08.20111.015Kokonaisfosfori
16.08.201130.0305Kokonaisfosfori
16.08.201158.5585Kokonaisfosfori
12.09.20111.015Kokonaisfosfori
12.09.201130.0305Kokonaisfosfori
12.09.201158.5585Kokonaisfosfori
12.10.20111.015Kokonaisfosfori
12.10.201130.0305Kokonaisfosfori
12.10.201158.0585Kokonaisfosfori
27.03.20121.016Kokonaisfosfori
27.03.201230.0306Kokonaisfosfori
27.03.201258.55810Kokonaisfosfori
15.05.20121.017Kokonaisfosfori
15.05.201230.0307Kokonaisfosfori
15.05.201258.5587Kokonaisfosfori
19.06.20121.017Kokonaisfosfori
19.06.201230.0306Kokonaisfosfori
19.06.201258.5587Kokonaisfosfori
09.07.20121.017Kokonaisfosfori
09.07.201230.0305Kokonaisfosfori
09.07.201259.0595Kokonaisfosfori
31.07.20121.018Kokonaisfosfori
31.07.201230.0306Kokonaisfosfori
31.07.201258.5587Kokonaisfosfori
20.08.20121.015Kokonaisfosfori
20.08.201230.0304Kokonaisfosfori
20.08.201258.5585Kokonaisfosfori
13.09.20121.016Kokonaisfosfori
13.09.201230.0305Kokonaisfosfori
13.09.201258.5586Kokonaisfosfori
08.10.20121.017Kokonaisfosfori
08.10.201230.0304Kokonaisfosfori
08.10.201258.5587Kokonaisfosfori
20.03.20131.015Kokonaisfosfori
20.03.201330.0307Kokonaisfosfori
20.03.201358.55812Kokonaisfosfori
15.05.20131.017Kokonaisfosfori
15.05.201330.0307Kokonaisfosfori
15.05.201358.5587Kokonaisfosfori
18.06.20131.0110Kokonaisfosfori
18.06.201330.0306Kokonaisfosfori
18.06.201358.5587Kokonaisfosfori
09.07.20131.017Kokonaisfosfori
09.07.201330.0305Kokonaisfosfori
09.07.201356.0566Kokonaisfosfori
29.07.20131.018Kokonaisfosfori
29.07.201330.0305Kokonaisfosfori
29.07.201358.5585Kokonaisfosfori
20.08.20131.017Kokonaisfosfori
20.08.201330.0305Kokonaisfosfori
20.08.201358.5586Kokonaisfosfori
09.09.20131.015Kokonaisfosfori
09.09.201330.0305Kokonaisfosfori
09.09.201358.5585Kokonaisfosfori
08.10.20131.015Kokonaisfosfori
08.10.201330.0306Kokonaisfosfori
08.10.201358.5585Kokonaisfosfori
19.03.20141.017Kokonaisfosfori
19.03.201430.0306Kokonaisfosfori
19.03.201458.55811Kokonaisfosfori
12.05.20141.015Kokonaisfosfori
12.05.201430.03013Kokonaisfosfori
12.05.201458.5586Kokonaisfosfori
16.06.20141.017Kokonaisfosfori
16.06.201430.0305Kokonaisfosfori
16.06.201458.5585Kokonaisfosfori
09.07.20141.018Kokonaisfosfori
09.07.201430.0307Kokonaisfosfori
09.07.201458.5587Kokonaisfosfori
28.07.20141.019Kokonaisfosfori
28.07.201430.0307Kokonaisfosfori
28.07.201458.5587Kokonaisfosfori
25.08.20141.017Kokonaisfosfori
25.08.201430.0306Kokonaisfosfori
25.08.201458.5586Kokonaisfosfori
15.09.20141.016Kokonaisfosfori
15.09.201430.0306Kokonaisfosfori
15.09.201458.5586Kokonaisfosfori
13.10.20141.016Kokonaisfosfori
13.10.201430.0306Kokonaisfosfori
13.10.201458.5586Kokonaisfosfori
17.03.20151.015Kokonaisfosfori
17.03.201530.0306Kokonaisfosfori
17.03.201558.05811Kokonaisfosfori
11.05.20151.017Kokonaisfosfori
11.05.201530.0307Kokonaisfosfori
11.05.201558.5587Kokonaisfosfori
22.06.20151.017Kokonaisfosfori
22.06.201530.0306Kokonaisfosfori
22.06.201558.5586Kokonaisfosfori
01.07.20151.017Kokonaisfosfori
01.07.201530.0306Kokonaisfosfori
01.07.201557.0576Kokonaisfosfori
20.07.20151.017Kokonaisfosfori
20.07.201530.0305Kokonaisfosfori
20.07.201558.5586Kokonaisfosfori
17.08.20151.015Kokonaisfosfori
17.08.201530.0305Kokonaisfosfori
17.08.201557.0575Kokonaisfosfori
15.03.20161.017.9Kokonaisfosfori
15.03.201629.5297Kokonaisfosfori
15.03.201658.25812Kokonaisfosfori
17.05.20161.017.1Kokonaisfosfori
17.05.201629.02912Kokonaisfosfori
17.05.201658.0585.8Kokonaisfosfori
20.06.20160.508.2Kokonaisfosfori
20.06.201629.0295.6Kokonaisfosfori
20.06.201658.0585.6Kokonaisfosfori
11.07.20161.0112Kokonaisfosfori
11.07.201630.0305.9Kokonaisfosfori
11.07.201659.0597.8Kokonaisfosfori
01.08.201629.0295.8Kokonaisfosfori
01.08.201658.0585.8Kokonaisfosfori
01.08.20161.017.1Kokonaisfosfori
18.08.20161.017.1Kokonaisfosfori
18.08.201629.0296.3Kokonaisfosfori
18.08.201657.0577.2Kokonaisfosfori
19.09.20161.016.4Kokonaisfosfori
19.09.201630.0304.8Kokonaisfosfori
19.09.201658.0585.2Kokonaisfosfori
17.10.20161.016.2Kokonaisfosfori
17.10.201629.0296Kokonaisfosfori
17.10.201658.0586Kokonaisfosfori
29.03.20171.016.5Kokonaisfosfori
29.03.201730.0307.3Kokonaisfosfori
29.03.201758.05811Kokonaisfosfori
30.05.20171.015Kokonaisfosfori
30.05.201729.0295.3Kokonaisfosfori
30.05.201758.0585.6Kokonaisfosfori
20.06.20171.018.5Kokonaisfosfori
20.06.201730.0306.2Kokonaisfosfori
20.06.201758.0587.5Kokonaisfosfori
10.07.20171.017.2Kokonaisfosfori
10.07.201730.0305.3Kokonaisfosfori
10.07.201759.0594.8Kokonaisfosfori
31.07.20171.017.7Kokonaisfosfori
31.07.201730.0305.1Kokonaisfosfori
31.07.201759.0595.5Kokonaisfosfori
22.08.20171.0110Kokonaisfosfori
22.08.201729.0294.3Kokonaisfosfori
22.08.201757.0575.5Kokonaisfosfori
13.09.20171.016.6Kokonaisfosfori
13.09.201729.0296.5Kokonaisfosfori
13.09.201758.0585.8Kokonaisfosfori
12.10.20171.014.8Kokonaisfosfori
12.10.201729.0294.1Kokonaisfosfori
12.10.201758.05812Kokonaisfosfori
21.03.20181.015.9Kokonaisfosfori
21.03.201829.0297.5Kokonaisfosfori
21.03.201858.85815Kokonaisfosfori
15.05.20181.017.1Kokonaisfosfori
15.05.201830.0307.7Kokonaisfosfori
15.05.201860.0605.6Kokonaisfosfori
11.07.20181.017.5Kokonaisfosfori
11.07.201829.0296.5Kokonaisfosfori
11.07.201858.0587.7Kokonaisfosfori
30.07.20181.016.4Kokonaisfosfori
30.07.201829.0295.4Kokonaisfosfori
30.07.201859.0596.2Kokonaisfosfori
27.08.20181.014.5Kokonaisfosfori
17.09.20181.016.7Kokonaisfosfori
17.09.201857.0577.3Kokonaisfosfori
17.09.201829.0297Kokonaisfosfori
11.10.20181.016.3Kokonaisfosfori
11.10.201858.0587.2Kokonaisfosfori
11.10.201829.0296.6Kokonaisfosfori
18.03.20191.016.9Kokonaisfosfori
18.03.201930.0309.3Kokonaisfosfori
18.03.201959.05913Kokonaisfosfori
14.05.201957.05710Kokonaisfosfori
14.05.20191.019.5Kokonaisfosfori
14.05.201929.0295.8Kokonaisfosfori
19.06.20191.018Kokonaisfosfori
19.06.201929.0296.1Kokonaisfosfori
19.06.201958.0587Kokonaisfosfori
22.07.20191.019.9Kokonaisfosfori
22.07.201958.5589.6Kokonaisfosfori
22.07.201929.0295.8Kokonaisfosfori
29.07.20191.017.6Kokonaisfosfori
20.08.20191.017.3Kokonaisfosfori
20.08.201929.0296.4Kokonaisfosfori
20.08.201956.0566.6Kokonaisfosfori
19.09.20191.015.6Kokonaisfosfori
19.09.201929.02914Kokonaisfosfori
19.09.201957.0578.4Kokonaisfosfori
09.10.20191.017.1Kokonaisfosfori
09.10.201929.0296.2Kokonaisfosfori
09.10.201958.0586.5Kokonaisfosfori
24.03.20201.015.5Kokonaisfosfori
24.03.202030.0307.9Kokonaisfosfori
24.03.202058.05811Kokonaisfosfori
12.05.20201.016.3Kokonaisfosfori
12.05.202029.0296.2Kokonaisfosfori
12.05.202058.0586.1Kokonaisfosfori
17.06.20201.015.8Kokonaisfosfori
17.06.202029.0298Kokonaisfosfori
17.06.202058.0585.6Kokonaisfosfori
09.07.20201.019Kokonaisfosfori
09.07.202029.0296.3Kokonaisfosfori
09.07.202058.0585.7Kokonaisfosfori
28.07.20201.015.6Kokonaisfosfori
28.07.202029.0294.9Kokonaisfosfori
28.07.202057.0574.9Kokonaisfosfori
17.08.20201.016.8Kokonaisfosfori
17.08.202029.0296.2Kokonaisfosfori
17.08.202058.0586.3Kokonaisfosfori
15.09.20201.016.5Kokonaisfosfori
15.09.202058.0587.1Kokonaisfosfori
08.10.20201.015.3Kokonaisfosfori
08.10.202029.0295.1Kokonaisfosfori
08.10.202058.0586Kokonaisfosfori
16.03.20211.015.6Kokonaisfosfori
16.03.202129.0295.1Kokonaisfosfori
16.03.202158.0589.1Kokonaisfosfori
17.05.20211.016.3Kokonaisfosfori
17.05.202129.0296.4Kokonaisfosfori
17.05.202158.0585.5Kokonaisfosfori
21.06.20211.0114Kokonaisfosfori
21.06.202129.0296.1Kokonaisfosfori
21.06.202158.0586.5Kokonaisfosfori
07.07.20211.018.7Kokonaisfosfori
07.07.202129.0296.2Kokonaisfosfori
07.07.202158.0586.4Kokonaisfosfori
05.08.20211.016.7Kokonaisfosfori
05.08.202129.0295.4Kokonaisfosfori
05.08.202158.0585.9Kokonaisfosfori
17.08.20211.017.8Kokonaisfosfori
17.08.202129.0295.3Kokonaisfosfori
17.08.202158.0585.4Kokonaisfosfori
15.09.20211.018.7Kokonaisfosfori
15.09.202158.05811Kokonaisfosfori
15.09.202129.0296.9Kokonaisfosfori
13.10.20211.017.8Kokonaisfosfori
13.10.202129.0297.2Kokonaisfosfori
13.10.202158.0587.2Kokonaisfosfori
24.03.20221.014.9Kokonaisfosfori
24.03.202230.0304.8Kokonaisfosfori
24.03.202258.0587.3Kokonaisfosfori
18.05.20221.014.7Kokonaisfosfori
18.05.202229.0294.7Kokonaisfosfori
18.05.202258.0585.2Kokonaisfosfori
22.06.20221.016Kokonaisfosfori
22.06.202229.0295.1Kokonaisfosfori
22.06.202258.0584.8Kokonaisfosfori
11.07.20221.018.1Kokonaisfosfori
11.07.202229.0295.9Kokonaisfosfori
11.07.202258.0585.8Kokonaisfosfori
03.08.20221.018.5Kokonaisfosfori
03.08.202229.0295.3Kokonaisfosfori
03.08.202258.0585.9Kokonaisfosfori
22.08.20221.017.5Kokonaisfosfori
22.08.202229.0294.8Kokonaisfosfori
22.08.202258.05815Kokonaisfosfori
13.09.20221.017.3Kokonaisfosfori
13.09.202229.0296.7Kokonaisfosfori
13.09.202258.0586.6Kokonaisfosfori
13.10.20221.017Kokonaisfosfori
13.10.202229.02934Kokonaisfosfori
13.10.202258.0586.4Kokonaisfosfori
30.03.20231.016.5Kokonaisfosfori
30.03.202330.0306.4Kokonaisfosfori
30.03.202358.05813Kokonaisfosfori
15.05.20231.015.9Kokonaisfosfori
15.05.202329.0296Kokonaisfosfori
15.05.202358.0583.5Kokonaisfosfori
19.06.20231.018.3Kokonaisfosfori
19.06.202329.0296.2Kokonaisfosfori
19.06.202358.0585.9Kokonaisfosfori
12.07.20231.018Kokonaisfosfori
12.07.202329.0296.3Kokonaisfosfori
12.07.202358.0587Kokonaisfosfori
31.07.20231.019.8Kokonaisfosfori
31.07.202329.0297.1Kokonaisfosfori
31.07.202358.0586.2Kokonaisfosfori
21.08.20231.018.4Kokonaisfosfori
21.08.202329.0295.8Kokonaisfosfori
21.08.202358.0586.6Kokonaisfosfori
13.09.20231.017.5Kokonaisfosfori
13.09.202329.0296.5Kokonaisfosfori
13.09.202358.0586.6Kokonaisfosfori
13.09.202358.0586.6Kokonaisfosfori
02.10.20231.016.5Kokonaisfosfori
02.10.202329.0297.6Kokonaisfosfori
02.10.202329.0297.6Kokonaisfosfori
02.10.202358.0586.9Kokonaisfosfori