Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 114 km2
Syvyys: 50,0 m
Keskisyvyys: 16,0 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 276 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 6649 km2
Kunta: Kuopio, Siilinjärvi
Havaintopaikka: P-Kallavesi 330

Pohjois-Kallavesi on Kallaveden osajärvi. Se rajoittuu etelässä Kuopionniemeen sekä Kallan siltoihin ja pohjoisessa Suuri – eli Ala-Ruokoveteen Petynsaaren ja Kakinsalon kohdalla. Kallavesi on Kallaveden reitin keskusjärvi ja samalla myös Pohjois-Savon suurin järvi.

Hydrologia

Kallavettä on vuodesta 1972 alkaen säännöstelty vesiliikennettä ja virkistyskäyttöä varten.

Vedenlaatu

Pohjois-Kallavesi on rehevä ja humuspitoinen järvi. Pohjois-Kallaveden ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli 70 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä. Alle neljännes fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Pohjois-Kallaveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / P-Kallavesi 330

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / P-Kallavesi 330

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 39 m (haetaan 34 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.04.19741.0119Kokonaisfosfori
03.04.197410.01018Kokonaisfosfori
03.04.197420.02018Kokonaisfosfori
03.04.197434.53420Kokonaisfosfori
29.05.19740.0 - 38.0032Kokonaisfosfori
03.09.19741.0119Kokonaisfosfori
03.09.197410.01022Kokonaisfosfori
03.09.197420.02046Kokonaisfosfori
03.09.197437.03734Kokonaisfosfori
10.11.19740.0 - 38.0015Kokonaisfosfori
31.03.19751.0122Kokonaisfosfori
31.03.197510.01045Kokonaisfosfori
31.03.197520.02046Kokonaisfosfori
31.03.197532.03244Kokonaisfosfori
01.04.19751.0114Kokonaisfosfori
01.04.19755.0511Kokonaisfosfori
01.04.197510.01015Kokonaisfosfori
01.04.197515.01517Kokonaisfosfori
01.04.197531.03111Kokonaisfosfori
28.05.19750.0 - 34.0042Kokonaisfosfori
10.08.19751.0130Kokonaisfosfori
10.08.197510.01028Kokonaisfosfori
10.08.197520.02028Kokonaisfosfori
10.08.197529.02934Kokonaisfosfori
22.10.19750.0 - 30.0025Kokonaisfosfori
26.05.19761.0 - 10.0128Kokonaisfosfori
11.08.19761.0140Kokonaisfosfori
11.08.19765.0524Kokonaisfosfori
11.08.197610.01023Kokonaisfosfori
11.08.197615.01517Kokonaisfosfori
11.08.197620.02017Kokonaisfosfori
11.08.197631.03127Kokonaisfosfori
30.03.19771.0124Kokonaisfosfori
30.03.19775.0516Kokonaisfosfori
30.03.197710.01012Kokonaisfosfori
30.03.197715.01513Kokonaisfosfori
30.03.197720.02016Kokonaisfosfori
30.03.197730.03017Kokonaisfosfori
30.03.197736.03623Kokonaisfosfori
24.05.19771.0 - 10.0143Kokonaisfosfori
07.08.19771.0123Kokonaisfosfori
07.08.19775.0524Kokonaisfosfori
07.08.197710.01020Kokonaisfosfori
07.08.197715.01523Kokonaisfosfori
07.08.197720.02029Kokonaisfosfori
07.08.197730.03028Kokonaisfosfori
07.08.197734.03433Kokonaisfosfori
24.10.19771.0 - 10.0119Kokonaisfosfori
16.04.19781.0121Kokonaisfosfori
16.04.19785.0521Kokonaisfosfori
16.04.197810.01028Kokonaisfosfori
16.04.197815.01519Kokonaisfosfori
16.04.197820.02021Kokonaisfosfori
16.04.197830.03020Kokonaisfosfori
16.04.197833.53332Kokonaisfosfori
28.05.19781.0 - 10.0123Kokonaisfosfori
14.08.19781.0119Kokonaisfosfori
14.08.19785.0517Kokonaisfosfori
14.08.197810.01021Kokonaisfosfori
14.08.197815.01517Kokonaisfosfori
14.08.197820.02019Kokonaisfosfori
14.08.197830.03027Kokonaisfosfori
14.08.197834.03431Kokonaisfosfori
30.10.19781.0 - 10.0120Kokonaisfosfori
04.04.19791.0120Kokonaisfosfori
04.04.19795.0517Kokonaisfosfori
04.04.197910.01015Kokonaisfosfori
04.04.197915.01515Kokonaisfosfori
04.04.197920.02017Kokonaisfosfori
04.04.197930.03019Kokonaisfosfori
04.04.197933.03324Kokonaisfosfori
28.05.19791.0 - 10.0119Kokonaisfosfori
14.08.19791.0117Kokonaisfosfori
14.08.19795.0513Kokonaisfosfori
14.08.197910.01013Kokonaisfosfori
14.08.197915.01513Kokonaisfosfori
14.08.197920.02013Kokonaisfosfori
14.08.197930.03019Kokonaisfosfori
14.08.197934.03425Kokonaisfosfori
10.10.19791.0 - 10.0117Kokonaisfosfori
13.04.19801.0119Kokonaisfosfori
13.04.19805.0517Kokonaisfosfori
13.04.198010.01012Kokonaisfosfori
13.04.198015.01511Kokonaisfosfori
13.04.198020.02012Kokonaisfosfori
13.04.198030.03016Kokonaisfosfori
13.04.198034.03421Kokonaisfosfori
25.05.19801.0 - 10.0123Kokonaisfosfori
18.08.19801.0112Kokonaisfosfori
18.08.19805.0515Kokonaisfosfori
18.08.198010.01012Kokonaisfosfori
18.08.198015.01513Kokonaisfosfori
18.08.198020.02015Kokonaisfosfori
18.08.198030.03017Kokonaisfosfori
18.08.198034.03419Kokonaisfosfori
09.11.19800.0 - 10.0016Kokonaisfosfori
30.03.19811.0119Kokonaisfosfori
30.03.19815.0523Kokonaisfosfori
30.03.198110.01019Kokonaisfosfori
30.03.198115.01516Kokonaisfosfori
30.03.198120.02016Kokonaisfosfori
30.03.198130.03019Kokonaisfosfori
30.03.198136.03620Kokonaisfosfori
26.05.19810.0 - 10.0045Kokonaisfosfori
17.08.19811.0123Kokonaisfosfori
17.08.19815.0523Kokonaisfosfori
17.08.198110.01023Kokonaisfosfori
17.08.198115.01523Kokonaisfosfori
17.08.198120.02023Kokonaisfosfori
17.08.198130.03031Kokonaisfosfori
17.08.198134.03431Kokonaisfosfori
08.11.19810.0 - 10.0027Kokonaisfosfori
21.03.19821.0135Kokonaisfosfori
21.03.19825.0545Kokonaisfosfori
21.03.198210.01032Kokonaisfosfori
21.03.198215.01531Kokonaisfosfori
21.03.198220.02031Kokonaisfosfori
21.03.198230.03032Kokonaisfosfori
21.03.198236.03639Kokonaisfosfori
31.05.19821.0 - 10.0152Kokonaisfosfori
22.08.19821.0129Kokonaisfosfori
22.08.19825.0529Kokonaisfosfori
22.08.198210.01028Kokonaisfosfori
22.08.198215.01529Kokonaisfosfori
22.08.198220.02033Kokonaisfosfori
22.08.198230.03032Kokonaisfosfori
22.08.198233.03335Kokonaisfosfori
24.10.19821.0 - 10.0129Kokonaisfosfori
29.03.19831.0159Kokonaisfosfori
29.03.19835.0535Kokonaisfosfori
29.03.198310.01027Kokonaisfosfori
29.03.198315.01547Kokonaisfosfori
29.03.198320.02027Kokonaisfosfori
29.03.198330.03031Kokonaisfosfori
29.03.198334.03437Kokonaisfosfori
29.05.19830.0 - 10.007Kokonaisfosfori
21.08.19831.0126Kokonaisfosfori
21.08.19835.0526Kokonaisfosfori
21.08.198310.01023Kokonaisfosfori
21.08.198315.01523Kokonaisfosfori
21.08.198320.02031Kokonaisfosfori
21.08.198330.03033Kokonaisfosfori
21.08.198335.03537Kokonaisfosfori
23.10.19830.0 - 10.0026Kokonaisfosfori
11.03.19841.0130Kokonaisfosfori
11.03.19845.0536Kokonaisfosfori
11.03.198410.01024Kokonaisfosfori
11.03.198415.01522Kokonaisfosfori
11.03.198420.02024Kokonaisfosfori
11.03.198430.03025Kokonaisfosfori
11.03.198439.03935Kokonaisfosfori
22.05.19841.0 - 10.0136Kokonaisfosfori
05.08.19841.0127Kokonaisfosfori
05.08.19845.0522Kokonaisfosfori
05.08.198410.01022Kokonaisfosfori
05.08.198415.01522Kokonaisfosfori
05.08.198420.02025Kokonaisfosfori
05.08.198430.03028Kokonaisfosfori
05.08.198435.03528Kokonaisfosfori
11.11.19840.0 - 10.0017Kokonaisfosfori
13.03.19851.0118Kokonaisfosfori
13.03.19855.0517Kokonaisfosfori
13.03.198510.01016Kokonaisfosfori
13.03.198515.01515Kokonaisfosfori
13.03.198520.02017Kokonaisfosfori
13.03.198530.03019Kokonaisfosfori
13.03.198535.03524Kokonaisfosfori
28.05.19850.0 - 10.0035Kokonaisfosfori
19.08.19851.0128Kokonaisfosfori
19.08.19855.0519Kokonaisfosfori
19.08.198510.01023Kokonaisfosfori
19.08.198515.01520Kokonaisfosfori
19.08.198520.02023Kokonaisfosfori
19.08.198530.03028Kokonaisfosfori
19.08.198535.03528Kokonaisfosfori
11.11.19850.0 - 10.0021Kokonaisfosfori
16.03.19861.0132Kokonaisfosfori
16.03.19865.0521Kokonaisfosfori
16.03.198610.01017Kokonaisfosfori
16.03.198615.01521Kokonaisfosfori
16.03.198620.02022Kokonaisfosfori
16.03.198630.03030Kokonaisfosfori
16.03.198636.03672Kokonaisfosfori
28.05.19860.0 - 10.0031Kokonaisfosfori
19.08.19861.0120Kokonaisfosfori
19.08.19865.0519Kokonaisfosfori
19.08.198610.01020Kokonaisfosfori
19.08.198615.01519Kokonaisfosfori
19.08.198620.02022Kokonaisfosfori
19.08.198630.03026Kokonaisfosfori
19.08.198639.03928Kokonaisfosfori
03.11.19860.0 - 10.0017Kokonaisfosfori
12.03.198734.03429Kokonaisfosfori
12.03.19871.0136Kokonaisfosfori
12.03.19875.0530Kokonaisfosfori
12.03.198710.01022Kokonaisfosfori
12.03.198715.01524Kokonaisfosfori
12.03.198720.02021Kokonaisfosfori
12.03.198730.03026Kokonaisfosfori
22.04.19871.0127Kokonaisfosfori
22.04.19875.0525Kokonaisfosfori
22.04.198710.01023Kokonaisfosfori
22.04.198715.01518Kokonaisfosfori
22.04.198720.02018Kokonaisfosfori
22.04.198730.03022Kokonaisfosfori
22.04.198735.03533Kokonaisfosfori
03.06.19870.0 - 10.0025Kokonaisfosfori
09.11.19870.0 - 10.0021Kokonaisfosfori
20.03.19881.0125Kokonaisfosfori
20.03.198810.01024Kokonaisfosfori
20.03.198820.02025Kokonaisfosfori
20.03.198830.03030Kokonaisfosfori
20.03.198837.03751Kokonaisfosfori
24.05.19881.0 - 37.0136Kokonaisfosfori
15.06.19880.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
05.07.19880.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
17.08.19881.0124Kokonaisfosfori
17.08.198810.01023Kokonaisfosfori
17.08.198820.02028Kokonaisfosfori
17.08.198837.53732Kokonaisfosfori
17.08.19880.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
21.09.19880.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
31.10.19880.0 - 37.0023Kokonaisfosfori
13.03.19891.0121Kokonaisfosfori
13.03.198910.01026Kokonaisfosfori
13.03.198920.02022Kokonaisfosfori
13.03.198930.03026Kokonaisfosfori
13.03.198938.03837Kokonaisfosfori
14.05.19890.0 - 37.0034Kokonaisfosfori
13.06.19890.0 - 2.0041Kokonaisfosfori
16.07.19890.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
07.08.19891.0124Kokonaisfosfori
07.08.198910.01023Kokonaisfosfori
07.08.198920.02029Kokonaisfosfori
07.08.198937.03749Kokonaisfosfori
27.08.19891.0125Kokonaisfosfori
10.09.19890.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
29.10.19891.0 - 37.0123Kokonaisfosfori
11.03.19901.0138Kokonaisfosfori
11.03.199010.01023Kokonaisfosfori
11.03.199020.02021Kokonaisfosfori
11.03.199030.03028Kokonaisfosfori
11.03.199037.03750Kokonaisfosfori
06.05.19900.0 - 37.0034Kokonaisfosfori
11.06.19900.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
25.06.19900.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
08.07.19900.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
06.08.19900.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
07.08.19901.0122Kokonaisfosfori
07.08.199010.01022Kokonaisfosfori
07.08.199020.02020Kokonaisfosfori
07.08.199030.03024Kokonaisfosfori
07.08.199037.03726Kokonaisfosfori
07.08.19900.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
16.09.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
21.10.19901.0 - 37.0120Kokonaisfosfori
10.03.19911.0127Kokonaisfosfori
10.03.199110.01020Kokonaisfosfori
10.03.199120.02024Kokonaisfosfori
10.03.199130.03028Kokonaisfosfori
10.03.199136.53683Kokonaisfosfori
19.05.19911.0 - 37.0127Kokonaisfosfori
16.06.19910.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
14.07.19910.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
11.08.19910.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
13.08.19911.0119Kokonaisfosfori
13.08.199110.01017Kokonaisfosfori
13.08.199120.02016Kokonaisfosfori
13.08.199136.53620Kokonaisfosfori
10.09.19910.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
28.10.19911.0 - 37.0125Kokonaisfosfori
09.03.19921.0146Kokonaisfosfori
09.03.199210.01029Kokonaisfosfori
09.03.199220.02032Kokonaisfosfori
09.03.199237.53749Kokonaisfosfori
26.05.19921.0 - 37.0143Kokonaisfosfori
24.06.19920.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
21.07.19920.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
10.08.19921.0123Kokonaisfosfori
10.08.199210.01021Kokonaisfosfori
10.08.199220.02051Kokonaisfosfori
10.08.199236.53646Kokonaisfosfori
18.08.19920.0 - 2.0031Kokonaisfosfori
15.09.19920.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
26.10.19921.0 - 37.5130Kokonaisfosfori
08.03.19931.0144Kokonaisfosfori
08.03.199310.01025Kokonaisfosfori
08.03.199320.02028Kokonaisfosfori
08.03.199337.03747Kokonaisfosfori
17.05.19931.0 - 37.5133Kokonaisfosfori
14.06.19930.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
12.07.19930.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
09.08.19931.0123Kokonaisfosfori
09.08.199310.01018Kokonaisfosfori
09.08.199320.02027Kokonaisfosfori
09.08.199337.03731Kokonaisfosfori
09.08.19930.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
06.09.19930.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
27.10.19931.0 - 37.0126Kokonaisfosfori
08.03.19941.0133Kokonaisfosfori
08.03.199410.01025Kokonaisfosfori
08.03.199420.02026Kokonaisfosfori
08.03.199430.03030Kokonaisfosfori
08.03.199436.53632Kokonaisfosfori
18.05.19941.0 - 37.5140Kokonaisfosfori
14.06.19940.0 - 2.0038Kokonaisfosfori
13.07.19940.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
11.08.19941.0130Kokonaisfosfori
11.08.199410.01022Kokonaisfosfori
11.08.199420.02033Kokonaisfosfori
11.08.199437.03736Kokonaisfosfori
11.08.19940.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
07.09.19940.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
02.11.19941.0 - 37.5124Kokonaisfosfori
14.03.19951.0129Kokonaisfosfori
14.03.199510.01025Kokonaisfosfori
14.03.199520.02023Kokonaisfosfori
14.03.199537.03735Kokonaisfosfori
23.05.19951.0 - 38.0133Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
17.07.19950.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
15.08.19951.0119Kokonaisfosfori
15.08.199510.01017Kokonaisfosfori
15.08.199520.02024Kokonaisfosfori
15.08.199537.03730Kokonaisfosfori
15.08.19950.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
14.09.19950.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
01.11.19951.0 - 37.0122Kokonaisfosfori
11.03.19961.0122Kokonaisfosfori
11.03.199610.01020Kokonaisfosfori
11.03.199620.02020Kokonaisfosfori
11.03.199638.03855Kokonaisfosfori
29.05.19961.0 - 37.0127Kokonaisfosfori
24.06.19960.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
22.07.19960.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
20.08.19961.0120Kokonaisfosfori
20.08.199610.01015Kokonaisfosfori
20.08.199620.02020Kokonaisfosfori
20.08.199637.53727Kokonaisfosfori
20.08.19960.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
22.09.19960.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
30.10.19961.0 - 36.0128Kokonaisfosfori
09.03.19971.0128Kokonaisfosfori
09.03.199710.01022Kokonaisfosfori
09.03.199720.02025Kokonaisfosfori
09.03.199737.03744Kokonaisfosfori
25.05.19971.0 - 38.0132Kokonaisfosfori
24.06.19970.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
20.07.19970.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
17.08.19970.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
18.08.19971.0120Kokonaisfosfori
18.08.199710.01017Kokonaisfosfori
18.08.199720.02030Kokonaisfosfori
18.08.199736.83670Kokonaisfosfori
18.09.19970.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
21.10.19971.0 - 36.5123Kokonaisfosfori
09.03.19981.0123Kokonaisfosfori
09.03.199810.01020Kokonaisfosfori
09.03.199820.02023Kokonaisfosfori
09.03.199837.03735Kokonaisfosfori
20.05.19981.0 - 37.6132Kokonaisfosfori
16.06.19980.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
19.07.19980.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
12.08.19980.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
19.08.19981.0120Kokonaisfosfori
19.08.199810.01018Kokonaisfosfori
19.08.199820.02029Kokonaisfosfori
19.08.199837.03745Kokonaisfosfori
09.09.19980.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
26.10.19981.0 - 37.3128Kokonaisfosfori
10.03.19991.0135Kokonaisfosfori
10.03.199910.01028Kokonaisfosfori
10.03.199920.02035Kokonaisfosfori
10.03.199936.53635Kokonaisfosfori
25.05.19991.0 - 37.5143Kokonaisfosfori
20.06.19990.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
27.07.19990.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
12.08.19991.0129Kokonaisfosfori
12.08.199910.01023Kokonaisfosfori
12.08.199920.02034Kokonaisfosfori
12.08.199936.83637Kokonaisfosfori
15.08.19990.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
19.09.19990.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
02.11.19991.0 - 37.1125Kokonaisfosfori
12.03.20001.0134Kokonaisfosfori
12.03.200010.01025Kokonaisfosfori
12.03.200020.02025Kokonaisfosfori
12.03.200036.83638Kokonaisfosfori
13.04.20001.0130Kokonaisfosfori
13.04.200010.01025Kokonaisfosfori
13.04.200020.02026Kokonaisfosfori
13.04.200036.83636Kokonaisfosfori
16.05.20001.0136Kokonaisfosfori
16.05.200020.02035Kokonaisfosfori
16.05.200037.23733Kokonaisfosfori
20.06.20000.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
25.07.20000.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
15.08.20001.0123Kokonaisfosfori
15.08.200010.01020Kokonaisfosfori
15.08.200020.02025Kokonaisfosfori
15.08.200037.03729Kokonaisfosfori
22.08.20000.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
20.09.20000.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
08.11.20001.0124Kokonaisfosfori
08.11.200020.02026Kokonaisfosfori
08.11.200037.53725Kokonaisfosfori
13.03.20011.0139Kokonaisfosfori
13.03.200110.01023Kokonaisfosfori
13.03.200120.02025Kokonaisfosfori
13.03.200136.83634Kokonaisfosfori
11.04.20011.0135Kokonaisfosfori
11.04.200110.01025Kokonaisfosfori
11.04.200120.02027Kokonaisfosfori
11.04.200136.73640Kokonaisfosfori
10.05.20011.0136Kokonaisfosfori
10.05.200120.02034Kokonaisfosfori
10.05.200137.03733Kokonaisfosfori
17.06.20010.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
25.07.20010.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
07.08.20011.0125Kokonaisfosfori
07.08.200110.01018Kokonaisfosfori
07.08.200120.02026Kokonaisfosfori
07.08.200136.93632Kokonaisfosfori
26.08.20010.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
27.09.20010.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
25.10.20011.0122Kokonaisfosfori
25.10.200120.02024Kokonaisfosfori
25.10.200136.53623Kokonaisfosfori
12.03.20021.0124Kokonaisfosfori
12.03.200210.01020Kokonaisfosfori
12.03.200220.02022Kokonaisfosfori
12.03.200236.83632Kokonaisfosfori
10.04.20021.0124Kokonaisfosfori
10.04.200210.01020Kokonaisfosfori
10.04.200220.02021Kokonaisfosfori
10.04.200236.73633Kokonaisfosfori
30.05.20021.0123Kokonaisfosfori
30.05.200220.02022Kokonaisfosfori
30.05.200237.53724Kokonaisfosfori
09.06.20020.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
22.07.20020.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
08.08.20021.0120Kokonaisfosfori
08.08.200210.01021Kokonaisfosfori
08.08.200220.02019Kokonaisfosfori
08.08.200236.53623Kokonaisfosfori
25.08.20020.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
23.09.20020.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
16.10.20021.0115Kokonaisfosfori
16.10.200220.02017Kokonaisfosfori
16.10.200236.03618Kokonaisfosfori
11.03.20031.0114Kokonaisfosfori
11.03.200310.01014Kokonaisfosfori
11.03.200320.02016Kokonaisfosfori
11.03.200336.73650Kokonaisfosfori
16.04.20031.0119Kokonaisfosfori
16.04.200310.01016Kokonaisfosfori
16.04.200320.02017Kokonaisfosfori
16.04.200336.63641Kokonaisfosfori
20.05.20031.0118Kokonaisfosfori
20.05.200320.02018Kokonaisfosfori
20.05.200337.13722Kokonaisfosfori
08.06.20030.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
23.07.20030.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
06.08.20031.0123Kokonaisfosfori
06.08.200310.01016Kokonaisfosfori
06.08.200320.02027Kokonaisfosfori
06.08.200337.03727Kokonaisfosfori
26.08.20030.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
24.09.20030.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
21.10.20031.0119Kokonaisfosfori
21.10.200320.02019Kokonaisfosfori
21.10.200336.83618Kokonaisfosfori
11.03.20041.0121Kokonaisfosfori
11.03.200410.01023Kokonaisfosfori
11.03.200420.02023Kokonaisfosfori
11.03.200437.03740Kokonaisfosfori
13.04.20041.0126Kokonaisfosfori
13.04.200410.01022Kokonaisfosfori
13.04.200420.02022Kokonaisfosfori
13.04.200436.63643Kokonaisfosfori
25.05.20041.0137Kokonaisfosfori
25.05.200420.02027Kokonaisfosfori
25.05.200437.33733Kokonaisfosfori
21.06.20040.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
26.07.20040.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
13.08.20041.0121Kokonaisfosfori
13.08.200410.01019Kokonaisfosfori
13.08.200420.02023Kokonaisfosfori
13.08.200437.13729Kokonaisfosfori
25.08.20040.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
20.09.20040.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
20.10.20041.0125Kokonaisfosfori
20.10.200420.02025Kokonaisfosfori
20.10.200437.23732Kokonaisfosfori
07.03.20051.0147Kokonaisfosfori
07.03.200510.01028Kokonaisfosfori
07.03.200520.02026Kokonaisfosfori
07.03.200536.93653Kokonaisfosfori
11.04.20051.0138Kokonaisfosfori
11.04.200510.01033Kokonaisfosfori
11.04.200520.02026Kokonaisfosfori
11.04.200536.83661Kokonaisfosfori
31.05.20051.0145Kokonaisfosfori
31.05.200520.02036Kokonaisfosfori
31.05.200537.03742Kokonaisfosfori
21.06.20050.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
25.07.20050.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
08.08.20051.0127Kokonaisfosfori
08.08.200510.01025Kokonaisfosfori
08.08.200520.02031Kokonaisfosfori
08.08.200536.53643Kokonaisfosfori
30.08.20050.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
26.09.20050.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
13.10.20051.0130Kokonaisfosfori
13.10.200520.02027Kokonaisfosfori
13.10.200536.53653Kokonaisfosfori
08.03.20061.0130Kokonaisfosfori
08.03.200610.01025Kokonaisfosfori
08.03.200620.02024Kokonaisfosfori
08.03.200636.73635Kokonaisfosfori
12.04.20061.0137Kokonaisfosfori
12.04.200610.01032Kokonaisfosfori
12.04.200620.02031Kokonaisfosfori
12.04.200636.03645Kokonaisfosfori
22.05.20061.0141Kokonaisfosfori
22.05.200620.02031Kokonaisfosfori
22.05.200637.53734Kokonaisfosfori
23.05.20061.0141Kokonaisfosfori
23.05.200610.01030Kokonaisfosfori
23.05.200620.02031Kokonaisfosfori
23.05.200637.53734Kokonaisfosfori
13.06.20060.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
24.07.20060.0 - 2.0032Kokonaisfosfori
14.08.20061.0124Kokonaisfosfori
14.08.200610.01019Kokonaisfosfori
14.08.200620.02026Kokonaisfosfori
14.08.200636.23635Kokonaisfosfori
27.08.20060.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
17.09.20060.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
23.10.20061.0122Kokonaisfosfori
23.10.200620.02021Kokonaisfosfori
23.10.200636.03621Kokonaisfosfori
07.03.20071.0129Kokonaisfosfori
07.03.200710.01025Kokonaisfosfori
07.03.200720.02024Kokonaisfosfori
07.03.200736.83641Kokonaisfosfori
30.05.20071.0128Kokonaisfosfori
30.05.200720.02026Kokonaisfosfori
30.05.200737.03731Kokonaisfosfori
13.06.20070.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
24.07.20070.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
15.08.20071.0124Kokonaisfosfori
15.08.200710.01018Kokonaisfosfori
15.08.200720.02023Kokonaisfosfori
15.08.200736.53626Kokonaisfosfori
26.08.20070.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
10.09.20070.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.10.20071.0121Kokonaisfosfori
22.10.200720.02021Kokonaisfosfori
22.10.200736.53625Kokonaisfosfori
17.03.20081.0138Kokonaisfosfori
17.03.200810.01029Kokonaisfosfori
17.03.200820.02010Kokonaisfosfori
17.03.200836.63642Kokonaisfosfori
22.05.20081.0138Kokonaisfosfori
22.05.200820.02031Kokonaisfosfori
22.05.200836.83632Kokonaisfosfori
16.06.20080.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
13.08.20080.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
18.08.20081.0122Kokonaisfosfori
18.08.200810.01019Kokonaisfosfori
18.08.200820.02023Kokonaisfosfori
18.08.200836.53630Kokonaisfosfori
07.09.20080.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
22.10.20081.0119Kokonaisfosfori
22.10.200820.02019Kokonaisfosfori
22.10.200836.53619Kokonaisfosfori
16.03.20091.0132Kokonaisfosfori
16.03.200910.01026Kokonaisfosfori
16.03.200920.02028Kokonaisfosfori
16.03.200936.43643Kokonaisfosfori
26.05.20091.0141Kokonaisfosfori
26.05.200920.02038Kokonaisfosfori
26.05.200937.03739Kokonaisfosfori
16.06.20090.0 - 2.0031Kokonaisfosfori
21.07.20090.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
17.08.20090.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
20.08.20091.0122Kokonaisfosfori
20.08.200910.01022Kokonaisfosfori
20.08.200920.02031Kokonaisfosfori
20.08.200936.03638Kokonaisfosfori
14.09.20090.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
12.10.20091.0124Kokonaisfosfori
12.10.200920.02023Kokonaisfosfori
12.10.200935.53523Kokonaisfosfori
26.03.20101.0139Kokonaisfosfori
26.03.201010.01027Kokonaisfosfori
26.03.201020.02029Kokonaisfosfori
26.03.201036.43665Kokonaisfosfori
18.05.20101.0125Kokonaisfosfori
18.05.201020.02024Kokonaisfosfori
18.05.201037.03722Kokonaisfosfori
15.06.20101.0125Kokonaisfosfori
15.06.201037.03727Kokonaisfosfori
22.06.20100.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
26.07.20100.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
29.07.20101.0124Kokonaisfosfori
29.07.201036.83630Kokonaisfosfori
09.08.20101.0122Kokonaisfosfori
09.08.201010.01020Kokonaisfosfori
09.08.201020.02025Kokonaisfosfori
09.08.201036.03629Kokonaisfosfori
23.08.20100.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
31.08.20101.0119Kokonaisfosfori
31.08.201010.01020Kokonaisfosfori
31.08.201020.02024Kokonaisfosfori
31.08.201036.03632Kokonaisfosfori
08.09.20100.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
28.09.20101.0123Kokonaisfosfori
28.09.201036.03631Kokonaisfosfori
20.10.20101.0120Kokonaisfosfori
20.10.201036.23618Kokonaisfosfori
20.10.201020.02018Kokonaisfosfori
17.11.20101.0120Kokonaisfosfori
17.11.201036.03620Kokonaisfosfori
22.03.20111.0124Kokonaisfosfori
22.03.201110.01020Kokonaisfosfori
22.03.201120.02020Kokonaisfosfori
22.03.201136.33647Kokonaisfosfori
11.05.20111.0130Kokonaisfosfori
11.05.201110.01024Kokonaisfosfori
11.05.201120.02025Kokonaisfosfori
11.05.201137.03738Kokonaisfosfori
25.05.20111.0130Kokonaisfosfori
25.05.201120.02022Kokonaisfosfori
25.05.201136.53624Kokonaisfosfori
08.06.20110.0 - 2.0037Kokonaisfosfori
09.06.20111.0121Kokonaisfosfori
09.06.201136.53625Kokonaisfosfori
25.07.20110.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
27.07.20111.0115Kokonaisfosfori
27.07.201136.33617Kokonaisfosfori
16.08.20110.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
23.08.20111.0118Kokonaisfosfori
23.08.201110.01014Kokonaisfosfori
23.08.201120.02018Kokonaisfosfori
23.08.201136.03624Kokonaisfosfori
11.09.20110.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
15.09.20111.0119Kokonaisfosfori
15.09.201136.23625Kokonaisfosfori
10.10.20111.0115Kokonaisfosfori
10.10.201136.53626Kokonaisfosfori
24.10.20111.0120Kokonaisfosfori
24.10.201120.02023Kokonaisfosfori
24.10.201136.53621Kokonaisfosfori
26.03.20121.0137Kokonaisfosfori
26.03.201210.01027Kokonaisfosfori
26.03.201220.02028Kokonaisfosfori
26.03.201236.53640Kokonaisfosfori
21.05.20121.0137Kokonaisfosfori
21.05.201220.02033Kokonaisfosfori
21.05.201236.83635Kokonaisfosfori
24.05.20120.0 - 2.0040Kokonaisfosfori
13.06.20120.0 - 2.0030Kokonaisfosfori
14.06.20121.0129Kokonaisfosfori
14.06.201237.03728Kokonaisfosfori
18.07.20121.0130Kokonaisfosfori
18.07.201237.03734Kokonaisfosfori
18.07.20120.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
09.08.20120.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
23.08.20121.0123Kokonaisfosfori
23.08.201210.01021Kokonaisfosfori
23.08.201220.02027Kokonaisfosfori
23.08.201237.13735Kokonaisfosfori
18.09.20120.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
26.09.20121.0121Kokonaisfosfori
26.09.201236.73639Kokonaisfosfori
04.10.20120.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
11.10.20121.0126Kokonaisfosfori
11.10.201237.23742Kokonaisfosfori
31.10.20121.0131Kokonaisfosfori
31.10.201220.02031Kokonaisfosfori
31.10.201237.03732Kokonaisfosfori
08.11.20121.0129Kokonaisfosfori
08.11.201237.83729Kokonaisfosfori
29.01.20131.0149Kokonaisfosfori
29.01.201336.53647Kokonaisfosfori
20.02.20131.0144Kokonaisfosfori
20.02.201336.53639Kokonaisfosfori
12.03.20131.0143Kokonaisfosfori
12.03.201310.01030Kokonaisfosfori
12.03.201320.02034Kokonaisfosfori
12.03.201336.43653Kokonaisfosfori
20.05.20131.0140Kokonaisfosfori
20.05.201320.02041Kokonaisfosfori
20.05.201336.33642Kokonaisfosfori
22.05.20130.0 - 2.0042Kokonaisfosfori
05.06.20131.0131Kokonaisfosfori
05.06.201336.53635Kokonaisfosfori
06.06.20130.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
23.07.20130.0 - 2.0032Kokonaisfosfori
24.07.20131.0129Kokonaisfosfori
24.07.201336.23643Kokonaisfosfori
05.08.20130.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
29.08.20131.0125Kokonaisfosfori
29.08.201310.01020Kokonaisfosfori
29.08.201320.02030Kokonaisfosfori
29.08.201336.33638Kokonaisfosfori
23.09.20130.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
23.09.20131.0121Kokonaisfosfori
23.09.201336.13640Kokonaisfosfori
16.10.20131.0127Kokonaisfosfori
16.10.201320.02027Kokonaisfosfori
16.10.201336.23643Kokonaisfosfori
29.10.20131.0124Kokonaisfosfori
29.10.201336.43625Kokonaisfosfori
03.02.20141.0151Kokonaisfosfori
03.02.201436.83649Kokonaisfosfori
21.03.20141.0140Kokonaisfosfori
21.03.201410.01039Kokonaisfosfori
21.03.201420.02030Kokonaisfosfori
21.03.201436.53641Kokonaisfosfori
19.05.20141.0139Kokonaisfosfori
19.05.201420.02038Kokonaisfosfori
19.05.201436.53635Kokonaisfosfori
12.06.20140.0 - 2.0029Kokonaisfosfori
14.08.20141.0122Kokonaisfosfori
14.08.201410.01020Kokonaisfosfori
14.08.201420.02036Kokonaisfosfori
14.08.201436.53641Kokonaisfosfori
28.08.20140.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
17.09.20140.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
15.10.20141.0125Kokonaisfosfori
15.10.201420.02024Kokonaisfosfori
15.10.201436.23649Kokonaisfosfori
20.03.20151.0128Kokonaisfosfori
20.03.201510.01029Kokonaisfosfori
20.03.201520.02029Kokonaisfosfori
20.03.201530.03037Kokonaisfosfori
20.03.201534.53443Kokonaisfosfori
20.03.201536.53644Kokonaisfosfori
19.05.20151.0136Kokonaisfosfori
19.05.201520.02033Kokonaisfosfori
19.05.201537.03736Kokonaisfosfori
11.06.20151.0129Kokonaisfosfori
22.07.20151.0126Kokonaisfosfori
11.08.20151.0123Kokonaisfosfori
11.08.201510.01018Kokonaisfosfori
11.08.201520.02025Kokonaisfosfori
11.08.201536.23634Kokonaisfosfori
11.08.201530.03034Kokonaisfosfori
11.08.201534.23435Kokonaisfosfori
20.08.20151.0135Kokonaisfosfori
17.09.20151.0120Kokonaisfosfori
14.10.20151.0127Kokonaisfosfori
14.10.201520.02025Kokonaisfosfori
14.10.201536.03625Kokonaisfosfori
09.03.20161.0154Kokonaisfosfori
09.03.201610.01035Kokonaisfosfori
09.03.201620.02035Kokonaisfosfori
09.03.201630.03041Kokonaisfosfori
09.03.201634.53448Kokonaisfosfori
09.03.201636.53648Kokonaisfosfori
17.05.20161.0145Kokonaisfosfori
17.05.201620.02046Kokonaisfosfori
17.05.201636.83648Kokonaisfosfori
06.06.20161.0138Kokonaisfosfori
05.07.20161.0133Kokonaisfosfori
08.08.20161.0133Kokonaisfosfori
08.08.201610.01026Kokonaisfosfori
08.08.201620.02036Kokonaisfosfori
08.08.201630.03040Kokonaisfosfori
08.08.201634.23443Kokonaisfosfori
08.08.201636.23643Kokonaisfosfori
25.08.20161.0131Kokonaisfosfori
15.09.20161.0123Kokonaisfosfori
31.10.20161.0125Kokonaisfosfori
31.10.201620.02026Kokonaisfosfori
31.10.201635.53526Kokonaisfosfori
13.03.20171.0139Kokonaisfosfori
13.03.201710.01028Kokonaisfosfori
13.03.201720.02029Kokonaisfosfori
13.03.201730.03035Kokonaisfosfori
13.03.201734.73436Kokonaisfosfori
13.03.201736.73637Kokonaisfosfori
23.05.20171.0135Kokonaisfosfori
23.05.201720.02035Kokonaisfosfori
23.05.201737.03731Kokonaisfosfori
14.06.20171.0129Kokonaisfosfori
24.07.20171.0126Kokonaisfosfori
07.08.20171.0125Kokonaisfosfori
07.08.201710.01022Kokonaisfosfori
07.08.201720.02029Kokonaisfosfori
07.08.201730.03031Kokonaisfosfori
07.08.201734.23433Kokonaisfosfori
07.08.201736.23633Kokonaisfosfori
23.08.20171.0135Kokonaisfosfori
12.09.20171.0121Kokonaisfosfori
31.10.20171.0127Kokonaisfosfori
31.10.201720.02027Kokonaisfosfori
31.10.201736.23628Kokonaisfosfori
12.03.20181.0134Kokonaisfosfori
12.03.201810.01028Kokonaisfosfori
12.03.201820.02032Kokonaisfosfori
12.03.201830.03036Kokonaisfosfori
12.03.201834.43440Kokonaisfosfori
12.03.201836.43641Kokonaisfosfori
14.05.20181.0139Kokonaisfosfori
14.05.201820.02037Kokonaisfosfori
14.05.201837.53740Kokonaisfosfori
18.06.20181.0132Kokonaisfosfori
26.07.20181.0121Kokonaisfosfori
08.08.20181.0128Kokonaisfosfori
08.08.201810.01021Kokonaisfosfori
08.08.201820.02032Kokonaisfosfori
08.08.201830.03037Kokonaisfosfori
08.08.201834.23439Kokonaisfosfori
08.08.201836.23638Kokonaisfosfori
28.08.20181.0142Kokonaisfosfori
24.09.20181.0121Kokonaisfosfori
25.10.20181.0121Kokonaisfosfori
25.10.201820.02022Kokonaisfosfori
25.10.201836.53621Kokonaisfosfori
07.03.20191.0125Kokonaisfosfori
07.03.201910.01023Kokonaisfosfori
07.03.201920.02025Kokonaisfosfori
07.03.201930.03032Kokonaisfosfori
07.03.201934.33439Kokonaisfosfori
07.03.201936.33643Kokonaisfosfori
04.06.20191.0124Kokonaisfosfori
04.06.201920.02023Kokonaisfosfori
12.06.20191.0125Kokonaisfosfori
25.07.20191.0118Kokonaisfosfori
14.08.20191.0120Kokonaisfosfori
14.08.201910.01017Kokonaisfosfori
14.08.201920.02017Kokonaisfosfori
14.08.201930.03020Kokonaisfosfori
14.08.201934.13421Kokonaisfosfori
14.08.201936.13618Kokonaisfosfori
27.08.20191.0125Kokonaisfosfori
17.09.20191.0124Kokonaisfosfori
08.10.20191.0125Kokonaisfosfori
08.10.201920.02024Kokonaisfosfori
08.10.201936.13631Kokonaisfosfori
12.03.20201.0133Kokonaisfosfori
12.03.202010.01033Kokonaisfosfori
12.03.202020.02030Kokonaisfosfori
12.03.202030.03034Kokonaisfosfori
12.03.202034.83437Kokonaisfosfori
12.03.202036.83641Kokonaisfosfori
14.05.20201.0133Kokonaisfosfori
14.05.202020.02027Kokonaisfosfori
14.05.202036.73628Kokonaisfosfori
02.06.20201.0128Kokonaisfosfori
27.07.20201.0121Kokonaisfosfori
05.08.20201.0124Kokonaisfosfori
05.08.202010.01020Kokonaisfosfori
05.08.202020.02023Kokonaisfosfori
05.08.202030.03024Kokonaisfosfori
05.08.202034.13424Kokonaisfosfori
05.08.202036.13625Kokonaisfosfori
19.08.20201.0118Kokonaisfosfori
28.09.20201.0118Kokonaisfosfori
14.10.20201.0119Kokonaisfosfori
14.10.202020.02020Kokonaisfosfori
14.10.202036.43637Kokonaisfosfori
31.03.20211.0141Kokonaisfosfori
31.03.202110.01045Kokonaisfosfori
31.03.202120.02037Kokonaisfosfori
31.03.202130.03044Kokonaisfosfori
31.03.202134.13448Kokonaisfosfori
31.03.202136.13658Kokonaisfosfori
19.05.20211.0143Kokonaisfosfori
19.05.202120.02043Kokonaisfosfori
19.05.202136.23645Kokonaisfosfori
03.06.20211.0139Kokonaisfosfori
28.07.20211.0133Kokonaisfosfori
26.08.20211.0123Kokonaisfosfori
26.08.202110.01022Kokonaisfosfori
26.08.202120.02033Kokonaisfosfori
26.08.202130.03041Kokonaisfosfori
26.08.202134.03446Kokonaisfosfori
26.08.202136.03646Kokonaisfosfori
30.08.20211.0119Kokonaisfosfori
16.09.20211.0129Kokonaisfosfori
21.10.20211.0128Kokonaisfosfori
21.10.202120.02027Kokonaisfosfori
21.10.202136.03626Kokonaisfosfori
18.03.20221.0138Kokonaisfosfori
18.03.202210.01029Kokonaisfosfori
18.03.202220.02029Kokonaisfosfori
18.03.202230.03035Kokonaisfosfori
18.03.202234.13438Kokonaisfosfori
18.03.202236.13646Kokonaisfosfori
31.05.20221.0129Kokonaisfosfori
31.05.202220.02034Kokonaisfosfori
31.05.202236.33636Kokonaisfosfori
14.06.20221.0130Kokonaisfosfori
25.07.20221.0124Kokonaisfosfori
08.08.20221.0122Kokonaisfosfori
08.08.202210.01023Kokonaisfosfori
08.08.202220.02027Kokonaisfosfori
08.08.202230.03030Kokonaisfosfori
08.08.202234.03430Kokonaisfosfori
08.08.202236.03631Kokonaisfosfori
15.08.20221.0120Kokonaisfosfori
07.09.20221.0124Kokonaisfosfori
19.10.20221.0122Kokonaisfosfori
19.10.202220.02021Kokonaisfosfori
19.10.202236.03639Kokonaisfosfori
20.03.20231.0131Kokonaisfosfori
20.03.202310.01016Kokonaisfosfori
20.03.202320.02017Kokonaisfosfori
20.03.202330.03022Kokonaisfosfori
20.03.202334.23422Kokonaisfosfori
20.03.202336.23621Kokonaisfosfori
22.05.20231.0126Kokonaisfosfori
22.05.202320.02026Kokonaisfosfori
22.05.202336.93637Kokonaisfosfori
08.06.20231.0127Kokonaisfosfori
25.07.20231.0132Kokonaisfosfori