Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 13 km2
Syvyys: 22,5 m
Keskisyvyys: 4,1 m
Järvityyppi: Hyvin lyhyt viipymäiset järvet (Lv) / Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 9 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 5192 km2, josta Suomen puolella 259 km2
Kunta: Lieksa
Havaintopaikka: Ruunaanjärvi 8

Ruunaanjärvi sijaitsee Lieksassa ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Pitkässä mutta kapeahkossa järvessä on melko vähän saaria. Suurin osa järven valuma-alueesta on Venäjän puolella. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Lieksanjoen vesistö. Ruunaanjärven vedet laskevat Vasikkavirran ja Oinasjärven kautta Polvijärveen tai Alaniemen uittokanavan kautta Lieksanjoen Miihkeenvirtaan.

Hydrologia

Ruunaanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Ruunaanjärvi on karu humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes puolet Ruunaanjärveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta. Kotimaan puolelta tulevasta fosforista vain prosentti on peräisin ihmistoiminnasta.

Arvio Ruunaanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ruunaanjärvi 8

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ruunaanjärvi 8

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 22 m (haetaan 17 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.06.19781.0112Kokonaisfosfori
12.06.197821.02112Kokonaisfosfori
28.03.19941.019Kokonaisfosfori
28.03.199411.0118Kokonaisfosfori
28.03.199421.02186Kokonaisfosfori
26.05.20111.019Kokonaisfosfori
26.05.201111.0117Kokonaisfosfori
26.05.201121.02110Kokonaisfosfori
14.07.20111.017Kokonaisfosfori
14.07.201111.0117Kokonaisfosfori
14.07.201121.02112Kokonaisfosfori
31.08.20111.017Kokonaisfosfori
31.08.201111.0118Kokonaisfosfori
31.08.201121.02113Kokonaisfosfori
25.02.20141.017Kokonaisfosfori
25.02.201411.0117Kokonaisfosfori
25.02.201421.02125Kokonaisfosfori
24.06.20141.017Kokonaisfosfori
24.06.201411.0118Kokonaisfosfori
24.06.201421.02113Kokonaisfosfori
04.08.20141.0110Kokonaisfosfori
04.08.201411.0119Kokonaisfosfori
04.08.201421.02126Kokonaisfosfori
25.09.201410.5109Kokonaisfosfori
28.03.20171.014.9Kokonaisfosfori
28.03.201711.0114.7Kokonaisfosfori
28.03.201720.52072Kokonaisfosfori
19.07.20171.0111Kokonaisfosfori
19.07.201711.0117.3Kokonaisfosfori
19.07.201721.02122Kokonaisfosfori
15.08.20171.0110Kokonaisfosfori
15.08.201711.51115Kokonaisfosfori
15.08.201722.52244Kokonaisfosfori
09.10.201712.0126.5Kokonaisfosfori
05.03.20201.016.7Kokonaisfosfori
05.03.202010.0108.3Kokonaisfosfori
05.03.202022.622100Kokonaisfosfori
26.08.20201.019.1Kokonaisfosfori
26.08.202010.0109.2Kokonaisfosfori
26.08.202021.42134Kokonaisfosfori
07.03.20231.016.6Kokonaisfosfori
07.03.202310.0107.8Kokonaisfosfori
07.03.202320.02032Kokonaisfosfori
30.08.20231.018.4Kokonaisfosfori
30.08.202310.0108.4Kokonaisfosfori
30.08.202321.52124Kokonaisfosfori