Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 555 km2
Syvyys: 61,50 m
Keskisyvyys: 9,56 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 450 km2
Kunta: Leppävirta, Pieksämäki
Havaintopaikka: Sorsavesi 33

Sorsavesi saa vetensä Kuvansin sekä Suontjoen valuma-alueilta. Vedet laskevat edelleen Osmajärven Haukiselkään.

Hydrologia

Sorsavettä ei ole voimakkaasti muutettu. Ylä- ja Alakosken padot kuitenkin estävät kalojen nousun järveen.

Vedenlaatu

Sorsavesi on erittäin karu ja vain lievästi humusleimaa osoittava järvi. Sorsaveden ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi, koska hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Sorsaveden vähäisestä fosforikuormituksesta merkittävä osa on luonnonhuutoumaa. Reilu kolmannes fosforista on kuitenkin peräisin ihmistoiminnasta.

Arvio Sorsaveteen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sorsavesi 33

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sorsavesi 33

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 41 m (haetaan 36 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.04.19651.0110Kokonaisfosfori
06.04.19655.055Kokonaisfosfori
06.04.196520.0205Kokonaisfosfori
21.03.19671.015Kokonaisfosfori
21.03.19675.0510Kokonaisfosfori
21.03.196720.02010Kokonaisfosfori
21.03.196741.04110Kokonaisfosfori
31.03.19691.0110Kokonaisfosfori
31.03.19695.0510Kokonaisfosfori
31.03.196920.02010Kokonaisfosfori
31.03.196940.04010Kokonaisfosfori
24.03.19701.0120Kokonaisfosfori
24.03.19705.0520Kokonaisfosfori
24.03.197020.02020Kokonaisfosfori
24.03.197040.04020Kokonaisfosfori
21.03.19711.0110Kokonaisfosfori
21.03.19715.0510Kokonaisfosfori
21.03.197120.02010Kokonaisfosfori
21.03.197141.04120Kokonaisfosfori
21.03.19721.0110Kokonaisfosfori
21.03.19725.0510Kokonaisfosfori
21.03.197220.02010Kokonaisfosfori
21.03.197240.04010Kokonaisfosfori
27.03.19731.0114Kokonaisfosfori
27.03.19735.052Kokonaisfosfori
27.03.197320.0204Kokonaisfosfori
27.03.197340.0407Kokonaisfosfori
18.03.19741.015Kokonaisfosfori
18.03.19745.056Kokonaisfosfori
18.03.197420.02016Kokonaisfosfori
18.03.197440.5409Kokonaisfosfori
25.08.19741.016Kokonaisfosfori
25.08.19745.056Kokonaisfosfori
25.08.197420.0204Kokonaisfosfori
25.08.197441.0418Kokonaisfosfori
18.03.19751.017Kokonaisfosfori
18.03.19755.053Kokonaisfosfori
18.03.197520.0206Kokonaisfosfori
18.03.197541.5418Kokonaisfosfori
25.08.19751.014Kokonaisfosfori
25.08.19755.0510Kokonaisfosfori
25.08.197520.0205Kokonaisfosfori
25.08.197541.0415Kokonaisfosfori
18.03.19761.014Kokonaisfosfori
18.03.19765.054Kokonaisfosfori
18.03.197620.0206Kokonaisfosfori
18.03.197640.0407Kokonaisfosfori
26.08.19761.018Kokonaisfosfori
26.08.19765.056Kokonaisfosfori
26.08.197620.0206Kokonaisfosfori
26.08.197641.0415Kokonaisfosfori
21.03.19771.012Kokonaisfosfori
21.03.19775.052Kokonaisfosfori
21.03.197720.0202Kokonaisfosfori
21.03.197740.0403Kokonaisfosfori
21.03.19781.015Kokonaisfosfori
21.03.19785.055Kokonaisfosfori
21.03.197820.0205Kokonaisfosfori
21.03.197841.0417Kokonaisfosfori
22.08.19781.015Kokonaisfosfori
22.08.19785.0512Kokonaisfosfori
22.08.197820.0204Kokonaisfosfori
22.08.197840.8404Kokonaisfosfori
22.03.19791.013Kokonaisfosfori
22.03.19795.054Kokonaisfosfori
22.03.197920.0205Kokonaisfosfori
22.03.197940.2406Kokonaisfosfori
23.08.19791.016Kokonaisfosfori
23.08.19795.052Kokonaisfosfori
23.08.197920.0202Kokonaisfosfori
23.08.197941.0414Kokonaisfosfori
24.03.19801.015Kokonaisfosfori
24.03.19805.055Kokonaisfosfori
24.03.198020.0205Kokonaisfosfori
24.03.198040.5408Kokonaisfosfori
27.08.19801.014Kokonaisfosfori
27.08.19805.054Kokonaisfosfori
27.08.198020.0204Kokonaisfosfori
27.08.198040.7407Kokonaisfosfori
19.03.19811.015Kokonaisfosfori
19.03.19815.054Kokonaisfosfori
19.03.198120.0201Kokonaisfosfori
19.03.198140.5407Kokonaisfosfori
26.08.19811.015Kokonaisfosfori
26.08.19815.057Kokonaisfosfori
26.08.198120.0206Kokonaisfosfori
26.08.198141.0416Kokonaisfosfori
18.03.19821.015Kokonaisfosfori
18.03.19825.056Kokonaisfosfori
18.03.198220.0206Kokonaisfosfori
18.03.198241.0418Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
24.08.19821.018Kokonaisfosfori
24.08.19825.056Kokonaisfosfori
24.08.198220.0205Kokonaisfosfori
24.08.198241.0415Kokonaisfosfori
24.03.19831.016Kokonaisfosfori
24.03.19835.054Kokonaisfosfori
24.03.198320.0204Kokonaisfosfori
24.03.198340.7407Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.004Kokonaisfosfori
17.08.19831.016Kokonaisfosfori
17.08.19835.054Kokonaisfosfori
17.08.198320.0204Kokonaisfosfori
17.08.198340.7404Kokonaisfosfori
22.03.198420.0203Kokonaisfosfori
22.03.198441.0417Kokonaisfosfori
22.03.19841.015Kokonaisfosfori
22.03.19845.053Kokonaisfosfori
22.08.19840.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19841.016Kokonaisfosfori
22.08.19845.055Kokonaisfosfori
22.08.198420.0204Kokonaisfosfori
22.08.198441.2414Kokonaisfosfori
25.03.19851.016Kokonaisfosfori
25.03.19855.053Kokonaisfosfori
25.03.198520.0204Kokonaisfosfori
25.03.198540.4409Kokonaisfosfori
22.08.19850.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19851.014Kokonaisfosfori
22.08.198520.0204Kokonaisfosfori
22.08.198541.0413Kokonaisfosfori
24.03.19861.014Kokonaisfosfori
24.03.19865.053Kokonaisfosfori
24.03.198620.0203Kokonaisfosfori
24.03.198640.8406Kokonaisfosfori
25.08.19860.0 - 2.004Kokonaisfosfori
25.08.19861.015Kokonaisfosfori
25.08.19865.054Kokonaisfosfori
25.08.198620.0205Kokonaisfosfori
25.08.198641.2415Kokonaisfosfori
24.03.19871.014Kokonaisfosfori
24.03.19875.054Kokonaisfosfori
24.03.198720.0204Kokonaisfosfori
24.03.198740.8407Kokonaisfosfori
17.08.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
17.08.19871.014Kokonaisfosfori
17.08.19875.055Kokonaisfosfori
17.08.198720.0204Kokonaisfosfori
17.08.198741.0415Kokonaisfosfori
23.03.19881.013Kokonaisfosfori
23.03.19885.053Kokonaisfosfori
23.03.198820.0203Kokonaisfosfori
23.03.198840.5407Kokonaisfosfori
23.08.19880.0 - 2.006Kokonaisfosfori
23.08.19881.014Kokonaisfosfori
23.08.19885.058Kokonaisfosfori
23.08.198820.0204Kokonaisfosfori
23.08.198841.0414Kokonaisfosfori
28.03.19891.014Kokonaisfosfori
28.03.19895.054Kokonaisfosfori
28.03.198920.0204Kokonaisfosfori
28.03.198941.0418Kokonaisfosfori
21.08.19890.0 - 2.006Kokonaisfosfori
21.08.19891.014Kokonaisfosfori
21.08.19895.054Kokonaisfosfori
21.08.198920.0205Kokonaisfosfori
21.08.198941.0415Kokonaisfosfori
22.03.19901.012Kokonaisfosfori
22.03.19905.052Kokonaisfosfori
22.03.199020.0202Kokonaisfosfori
22.03.199040.8408Kokonaisfosfori
22.08.19900.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19901.014Kokonaisfosfori
22.08.19905.053Kokonaisfosfori
22.08.199020.0205Kokonaisfosfori
22.08.199041.0415Kokonaisfosfori
20.03.19911.014Kokonaisfosfori
20.03.19915.053Kokonaisfosfori
20.03.199120.0205Kokonaisfosfori
20.03.199140.8407Kokonaisfosfori
26.08.19910.0 - 2.004Kokonaisfosfori
26.08.19911.014Kokonaisfosfori
26.08.19915.058Kokonaisfosfori
26.08.199120.0208Kokonaisfosfori
26.08.199141.0417Kokonaisfosfori
14.10.19911.015Kokonaisfosfori
14.10.199120.0204Kokonaisfosfori
24.03.19921.013Kokonaisfosfori
24.03.19925.053Kokonaisfosfori
24.03.199220.0203Kokonaisfosfori
24.03.199241.0415Kokonaisfosfori
27.08.19920.0 - 2.005Kokonaisfosfori
27.08.19921.014Kokonaisfosfori
27.08.19925.055Kokonaisfosfori
27.08.199220.0206Kokonaisfosfori
27.08.199241.0415Kokonaisfosfori
13.10.19921.014Kokonaisfosfori
13.10.199220.0205Kokonaisfosfori
22.03.19931.014Kokonaisfosfori
22.03.19935.055Kokonaisfosfori
22.03.199320.0204Kokonaisfosfori
22.03.199340.7407Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.007Kokonaisfosfori
24.08.19931.014Kokonaisfosfori
24.08.19935.054Kokonaisfosfori
24.08.199320.0204Kokonaisfosfori
24.08.199341.0416Kokonaisfosfori
28.03.19961.014Kokonaisfosfori
28.03.19965.054Kokonaisfosfori
28.03.199620.0204Kokonaisfosfori
28.03.199640.84020Kokonaisfosfori
21.08.19961.017Kokonaisfosfori
21.08.19965.056Kokonaisfosfori
21.08.199620.0204Kokonaisfosfori
21.08.199641.0419Kokonaisfosfori
16.10.199620.0204Kokonaisfosfori
24.03.19991.014Kokonaisfosfori
24.03.19995.054Kokonaisfosfori
24.03.199920.0204Kokonaisfosfori
24.03.199940.7409Kokonaisfosfori
23.08.19991.014Kokonaisfosfori
23.08.19995.053Kokonaisfosfori
23.08.199920.0204Kokonaisfosfori
23.08.199941.5416Kokonaisfosfori
18.10.199920.0207Kokonaisfosfori
22.03.20001.014Kokonaisfosfori
22.03.20005.054Kokonaisfosfori
22.03.200020.0204Kokonaisfosfori
22.03.200040.8409Kokonaisfosfori
31.08.20001.014Kokonaisfosfori
31.08.20005.054Kokonaisfosfori
31.08.200020.0204Kokonaisfosfori
31.08.200041.0416Kokonaisfosfori
12.10.200020.0204Kokonaisfosfori
27.03.20011.016Kokonaisfosfori
27.03.20015.055Kokonaisfosfori
27.03.200120.0205Kokonaisfosfori
27.03.200140.6407Kokonaisfosfori
16.07.20010.0 - 2.005Kokonaisfosfori
29.08.20011.013Kokonaisfosfori
29.08.20015.054Kokonaisfosfori
29.08.200120.0204Kokonaisfosfori
29.08.200141.0416Kokonaisfosfori
18.10.200120.0205Kokonaisfosfori
26.03.20021.014Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.200220.0204Kokonaisfosfori
26.03.200240.8408Kokonaisfosfori
26.08.20021.014Kokonaisfosfori
26.08.20025.054Kokonaisfosfori
26.08.200220.0204Kokonaisfosfori
26.08.200241.0415Kokonaisfosfori
21.10.200220.0205Kokonaisfosfori
26.03.20031.014Kokonaisfosfori
26.03.20035.054Kokonaisfosfori
26.03.200320.0203Kokonaisfosfori
26.03.200340.54010Kokonaisfosfori
28.08.20031.015Kokonaisfosfori
28.08.20035.054Kokonaisfosfori
28.08.200320.0204Kokonaisfosfori
28.08.200340.8405Kokonaisfosfori
28.10.200320.0204Kokonaisfosfori
18.03.20041.013Kokonaisfosfori
18.03.20045.054Kokonaisfosfori
18.03.200420.0204Kokonaisfosfori
18.03.200440.7408Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.004Kokonaisfosfori
30.08.20041.013Kokonaisfosfori
30.08.20045.056Kokonaisfosfori
30.08.200420.0203Kokonaisfosfori
30.08.200441.0417Kokonaisfosfori
27.10.200420.0204Kokonaisfosfori
04.04.20051.014Kokonaisfosfori
04.04.20055.054Kokonaisfosfori
04.04.200520.0203Kokonaisfosfori
04.04.200540.6407Kokonaisfosfori
29.08.20051.013Kokonaisfosfori
29.08.20055.054Kokonaisfosfori
29.08.200520.0204Kokonaisfosfori
29.08.200541.1415Kokonaisfosfori
26.10.200520.0204Kokonaisfosfori
29.03.20061.014Kokonaisfosfori
29.03.20065.054Kokonaisfosfori
29.03.200620.0204Kokonaisfosfori
29.03.200640.6406Kokonaisfosfori
23.08.20061.014Kokonaisfosfori
23.08.20065.054Kokonaisfosfori
23.08.200620.0204Kokonaisfosfori
23.08.200641.0416Kokonaisfosfori
20.03.20071.014Kokonaisfosfori
20.03.20075.054Kokonaisfosfori
20.03.200720.0203Kokonaisfosfori
20.03.200740.8406Kokonaisfosfori
29.08.20071.013Kokonaisfosfori
29.08.20075.053Kokonaisfosfori
29.08.200720.0203Kokonaisfosfori
29.08.200741.2415Kokonaisfosfori
26.03.20081.014Kokonaisfosfori
26.03.20085.054Kokonaisfosfori
26.03.200820.0204Kokonaisfosfori
26.03.200840.6406Kokonaisfosfori
26.08.20081.013Kokonaisfosfori
26.08.20085.054Kokonaisfosfori
26.08.200820.0204Kokonaisfosfori
26.08.200841.2416Kokonaisfosfori
15.03.20111.014Kokonaisfosfori
15.03.201120.0204Kokonaisfosfori
15.03.201140.6408Kokonaisfosfori
29.08.20111.014Kokonaisfosfori
29.08.201120.0204Kokonaisfosfori
29.08.201140.6405Kokonaisfosfori
18.10.20111.013Kokonaisfosfori
18.10.201140.6404Kokonaisfosfori
24.03.20141.014Kokonaisfosfori
24.03.201420.0203Kokonaisfosfori
24.03.201440.8407Kokonaisfosfori
20.08.20141.015Kokonaisfosfori
20.08.201420.0204Kokonaisfosfori
20.08.201440.5405Kokonaisfosfori
16.03.20151.014Kokonaisfosfori
16.03.201520.0204Kokonaisfosfori
16.03.201540.7407Kokonaisfosfori
31.08.20151.014Kokonaisfosfori
31.08.201520.0204Kokonaisfosfori
31.08.201541.0415Kokonaisfosfori
28.03.20181.013Kokonaisfosfori
28.03.201820.0203Kokonaisfosfori
28.03.201840.7407.7Kokonaisfosfori
23.08.20181.013.9Kokonaisfosfori
23.08.201820.0203Kokonaisfosfori
23.08.201840.6403.2Kokonaisfosfori
15.10.20181.014.5Kokonaisfosfori
15.10.201840.8406.6Kokonaisfosfori
22.03.20211.013.3Kokonaisfosfori
22.03.202120.0203.1Kokonaisfosfori
22.03.202141.2415.1Kokonaisfosfori
02.09.20211.014.5Kokonaisfosfori
02.09.202120.0206.9Kokonaisfosfori
02.09.202139.5396.3Kokonaisfosfori
11.11.20211.014.2Kokonaisfosfori
11.11.202141.0413.9Kokonaisfosfori