Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 43,64 km2
Syvyys: 74,41 m
Keskisyvyys: 24,36 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 320 km2
Kunta: Suonenjoki, Pieksänmäki
Havaintopaikka: Suontee 32

Suontee (Suontienselkä-Paasvesi) on järvi Rautalammin reitillä Suonenjoen kaupungissa. Pohjoispäästään järvi laskee Suonenjokea pitkin Iisveteen. Suontienselkä katsotaan järvien luokittelussa Paasveden kanssa samaksi järveksi.

Hydrologia

Suontee ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Suontee on karu ja vain lievää humuspitoisuutta osoittava järvi. Suonteen ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Suonteen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä. Järven fosforikuormitus on kokonaisuutena pieni.

Arvio Suonteelle vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suontee 32

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suontee 32

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 73 m (haetaan 68 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.04.196572.07210Kokonaisfosfori
01.04.196572.07210Kokonaisfosfori
01.04.19651.0110Kokonaisfosfori
01.04.19655.0510Kokonaisfosfori
01.04.196535.0355Kokonaisfosfori
29.03.19661.015Kokonaisfosfori
29.03.19661.015Kokonaisfosfori
29.03.19665.055Kokonaisfosfori
29.03.19665.055Kokonaisfosfori
29.03.196635.0355Kokonaisfosfori
29.03.196635.0355Kokonaisfosfori
29.03.196672.0725Kokonaisfosfori
29.03.196672.0725Kokonaisfosfori
03.04.19671.015Kokonaisfosfori
03.04.19675.055Kokonaisfosfori
03.04.196735.0355Kokonaisfosfori
03.04.196772.0725Kokonaisfosfori
01.04.19681.0110Kokonaisfosfori
01.04.19685.0510Kokonaisfosfori
01.04.196835.03510Kokonaisfosfori
01.04.196872.07210Kokonaisfosfori
01.04.19691.0110Kokonaisfosfori
01.04.19691.0110Kokonaisfosfori
01.04.19695.055Kokonaisfosfori
01.04.19695.055Kokonaisfosfori
01.04.196935.0355Kokonaisfosfori
01.04.196935.0355Kokonaisfosfori
01.04.196972.07210Kokonaisfosfori
01.04.196972.07210Kokonaisfosfori
24.03.19701.0120Kokonaisfosfori
24.03.19701.0120Kokonaisfosfori
24.03.19705.0520Kokonaisfosfori
24.03.19705.0520Kokonaisfosfori
24.03.197035.03520Kokonaisfosfori
24.03.197035.03520Kokonaisfosfori
24.03.197070.07010Kokonaisfosfori
24.03.197070.07010Kokonaisfosfori
12.08.19701.0110Kokonaisfosfori
12.08.19701.0110Kokonaisfosfori
12.08.19701.0110Kokonaisfosfori
12.08.19705.0510Kokonaisfosfori
12.08.19705.0510Kokonaisfosfori
12.08.19705.0510Kokonaisfosfori
12.08.197035.03510Kokonaisfosfori
12.08.197035.03510Kokonaisfosfori
12.08.197035.03510Kokonaisfosfori
12.08.197070.07040Kokonaisfosfori
12.08.197070.07040Kokonaisfosfori
12.08.197070.07040Kokonaisfosfori
22.03.19711.0110Kokonaisfosfori
22.03.19711.0110Kokonaisfosfori
22.03.19715.0510Kokonaisfosfori
22.03.197135.03510Kokonaisfosfori
22.03.197172.07220Kokonaisfosfori
22.03.197172.07220Kokonaisfosfori
27.03.19721.0110Kokonaisfosfori
27.03.19721.0110Kokonaisfosfori
27.03.19725.0510Kokonaisfosfori
27.03.19725.0510Kokonaisfosfori
27.03.197235.03510Kokonaisfosfori
27.03.197235.03510Kokonaisfosfori
27.03.197272.07220Kokonaisfosfori
27.03.197272.07220Kokonaisfosfori
27.03.197272.07220Kokonaisfosfori
20.03.19731.017Kokonaisfosfori
20.03.19731.017Kokonaisfosfori
20.03.19731.017Kokonaisfosfori
20.03.19735.055Kokonaisfosfori
20.03.19735.055Kokonaisfosfori
20.03.197335.0354Kokonaisfosfori
20.03.197335.0354Kokonaisfosfori
20.03.197371.0717Kokonaisfosfori
20.03.197371.0717Kokonaisfosfori
19.03.19741.015Kokonaisfosfori
19.03.19741.015Kokonaisfosfori
19.03.19741.015Kokonaisfosfori
19.03.19745.054Kokonaisfosfori
19.03.19745.054Kokonaisfosfori
19.03.19745.054Kokonaisfosfori
19.03.197435.0354Kokonaisfosfori
19.03.197435.0354Kokonaisfosfori
19.03.197472.07212Kokonaisfosfori
14.08.19741.0112Kokonaisfosfori
14.08.19741.0112Kokonaisfosfori
14.08.19745.059Kokonaisfosfori
14.08.197435.0357Kokonaisfosfori
14.08.197435.0357Kokonaisfosfori
14.08.197469.06911Kokonaisfosfori
12.03.19751.017Kokonaisfosfori
12.03.19751.017Kokonaisfosfori
12.03.19755.056Kokonaisfosfori
12.03.19755.056Kokonaisfosfori
12.03.197535.0358Kokonaisfosfori
12.03.197573.07314Kokonaisfosfori
12.03.197573.07314Kokonaisfosfori
18.08.19751.019Kokonaisfosfori
18.08.19755.0510Kokonaisfosfori
18.08.19755.0510Kokonaisfosfori
18.08.197535.0357Kokonaisfosfori
18.08.197535.0357Kokonaisfosfori
18.08.197535.0357Kokonaisfosfori
18.08.197572.0729Kokonaisfosfori
18.08.197572.0729Kokonaisfosfori
18.08.197572.0729Kokonaisfosfori
22.03.19761.017Kokonaisfosfori
22.03.19765.055Kokonaisfosfori
22.03.19765.055Kokonaisfosfori
22.03.19765.055Kokonaisfosfori
22.03.197635.0357Kokonaisfosfori
22.03.197635.0357Kokonaisfosfori
22.03.197635.0357Kokonaisfosfori
22.03.197671.0717Kokonaisfosfori
22.03.197671.0717Kokonaisfosfori
22.03.197671.0717Kokonaisfosfori
23.08.19761.018Kokonaisfosfori
23.08.19761.018Kokonaisfosfori
23.08.19761.018Kokonaisfosfori
23.08.19765.057Kokonaisfosfori
23.08.19765.057Kokonaisfosfori
23.08.19765.057Kokonaisfosfori
23.08.197635.03511Kokonaisfosfori
23.08.197635.03511Kokonaisfosfori
23.08.197671.5719Kokonaisfosfori
23.08.197671.5719Kokonaisfosfori
23.08.197635.03511Kokonaisfosfori
22.03.19771.015Kokonaisfosfori
22.03.19775.055Kokonaisfosfori
22.03.19775.055Kokonaisfosfori
22.03.197735.0353Kokonaisfosfori
22.03.197772.07211Kokonaisfosfori
22.03.197772.07211Kokonaisfosfori
22.03.19781.016Kokonaisfosfori
22.03.19785.055Kokonaisfosfori
22.03.19785.055Kokonaisfosfori
22.03.197835.0354Kokonaisfosfori
22.03.197835.0354Kokonaisfosfori
22.03.197835.0354Kokonaisfosfori
22.03.197872.07210Kokonaisfosfori
22.08.19781.015Kokonaisfosfori
22.08.19781.015Kokonaisfosfori
22.08.19781.015Kokonaisfosfori
22.08.19785.056Kokonaisfosfori
22.08.19785.056Kokonaisfosfori
22.08.19785.056Kokonaisfosfori
22.08.197835.0354Kokonaisfosfori
22.08.197835.0354Kokonaisfosfori
22.08.197870.8706Kokonaisfosfori
22.08.197870.8706Kokonaisfosfori
22.08.197870.8706Kokonaisfosfori
27.03.19791.016Kokonaisfosfori
27.03.19791.016Kokonaisfosfori
27.03.19795.054Kokonaisfosfori
27.03.19791.016Kokonaisfosfori
27.03.197935.0356Kokonaisfosfori
27.03.197971.8717Kokonaisfosfori
27.03.197971.8717Kokonaisfosfori
28.08.19791.016Kokonaisfosfori
28.08.19791.016Kokonaisfosfori
28.08.19795.056Kokonaisfosfori
28.08.19795.056Kokonaisfosfori
28.08.197935.0356Kokonaisfosfori
28.08.197971.0715Kokonaisfosfori
28.08.197971.0715Kokonaisfosfori
25.03.19801.016Kokonaisfosfori
25.03.19805.055Kokonaisfosfori
25.03.19805.055Kokonaisfosfori
25.03.198035.0354Kokonaisfosfori
25.03.198035.0354Kokonaisfosfori
25.03.198035.0354Kokonaisfosfori
25.03.198073.0739Kokonaisfosfori
25.03.198073.0739Kokonaisfosfori
25.03.198073.0739Kokonaisfosfori
26.08.19801.015Kokonaisfosfori
26.08.19801.015Kokonaisfosfori
26.08.19801.015Kokonaisfosfori
26.08.19805.055Kokonaisfosfori
26.08.19805.055Kokonaisfosfori
26.08.198035.0354Kokonaisfosfori
26.08.198035.0354Kokonaisfosfori
26.08.198072.7725Kokonaisfosfori
26.08.198072.7725Kokonaisfosfori
19.03.19811.014Kokonaisfosfori
19.03.19811.014Kokonaisfosfori
19.03.19811.014Kokonaisfosfori
19.03.19815.055Kokonaisfosfori
19.03.19815.055Kokonaisfosfori
19.03.19815.055Kokonaisfosfori
19.03.198135.0355Kokonaisfosfori
19.03.198135.0355Kokonaisfosfori
19.03.198135.0355Kokonaisfosfori
19.03.198172.0729Kokonaisfosfori
19.03.198172.0729Kokonaisfosfori
20.08.19811.016Kokonaisfosfori
20.08.19811.016Kokonaisfosfori
20.08.19811.016Kokonaisfosfori
20.08.19815.057Kokonaisfosfori
20.08.19815.057Kokonaisfosfori
20.08.19815.057Kokonaisfosfori
20.08.198135.0355Kokonaisfosfori
20.08.198135.0355Kokonaisfosfori
20.08.198135.0355Kokonaisfosfori
20.08.198173.8736Kokonaisfosfori
20.08.198173.8736Kokonaisfosfori
20.08.198173.8736Kokonaisfosfori
18.03.19821.018Kokonaisfosfori
18.03.19821.018Kokonaisfosfori
18.03.19821.018Kokonaisfosfori
18.03.19825.0510Kokonaisfosfori
18.03.19825.0510Kokonaisfosfori
18.03.19825.0510Kokonaisfosfori
18.03.198235.0356Kokonaisfosfori
18.03.198235.0356Kokonaisfosfori
18.03.198272.97213Kokonaisfosfori
18.03.198272.97213Kokonaisfosfori
18.03.198272.97213Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
16.06.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
15.07.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
15.07.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
15.07.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
03.08.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
03.08.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
03.08.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.007Kokonaisfosfori
24.08.19821.017Kokonaisfosfori
24.08.19821.017Kokonaisfosfori
24.08.19825.056Kokonaisfosfori
24.08.19825.056Kokonaisfosfori
24.08.198235.0356Kokonaisfosfori
24.08.198235.0356Kokonaisfosfori
24.08.198235.0356Kokonaisfosfori
24.08.198272.0727Kokonaisfosfori
24.08.198272.0727Kokonaisfosfori
24.08.198272.0727Kokonaisfosfori
24.03.19831.018Kokonaisfosfori
24.03.19831.018Kokonaisfosfori
24.03.19835.056Kokonaisfosfori
24.03.198335.0354Kokonaisfosfori
24.03.198335.0354Kokonaisfosfori
24.03.198335.0354Kokonaisfosfori
24.03.198372.77210Kokonaisfosfori
24.03.198372.77210Kokonaisfosfori
24.03.198372.77210Kokonaisfosfori
14.06.19830.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
14.06.19830.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
14.06.19830.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
11.07.19830.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
11.07.19830.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
01.08.19830.0 - 2.007Kokonaisfosfori
01.08.19830.0 - 2.007Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.006Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.006Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.006Kokonaisfosfori
17.08.19831.016Kokonaisfosfori
17.08.19831.016Kokonaisfosfori
17.08.19831.016Kokonaisfosfori
17.08.19835.056Kokonaisfosfori
17.08.198335.0355Kokonaisfosfori
17.08.198335.0355Kokonaisfosfori
17.08.198335.0355Kokonaisfosfori
17.08.198372.0725Kokonaisfosfori
17.08.198372.0725Kokonaisfosfori
17.08.198372.0725Kokonaisfosfori
22.03.198435.0355Kokonaisfosfori
22.03.198472.5728Kokonaisfosfori
22.03.198472.5728Kokonaisfosfori
22.03.19845.054Kokonaisfosfori
22.03.19841.015Kokonaisfosfori
22.03.19841.015Kokonaisfosfori
22.03.19841.015Kokonaisfosfori
22.03.19845.054Kokonaisfosfori
22.03.198435.0355Kokonaisfosfori
12.06.19840.0 - 2.009Kokonaisfosfori
12.06.19840.0 - 2.009Kokonaisfosfori
11.07.19840.0 - 2.009Kokonaisfosfori
31.07.19840.0 - 2.007Kokonaisfosfori
23.08.19840.0 - 2.007Kokonaisfosfori
23.08.19841.015Kokonaisfosfori
23.08.19841.015Kokonaisfosfori
23.08.19841.015Kokonaisfosfori
23.08.19845.057Kokonaisfosfori
23.08.19845.057Kokonaisfosfori
23.08.198435.0355Kokonaisfosfori
23.08.198435.0355Kokonaisfosfori
23.08.198435.0355Kokonaisfosfori
23.08.198473.2736Kokonaisfosfori
25.03.19851.014Kokonaisfosfori
25.03.19851.014Kokonaisfosfori
25.03.19851.014Kokonaisfosfori
25.03.19855.055Kokonaisfosfori
25.03.19855.055Kokonaisfosfori
25.03.19855.055Kokonaisfosfori
25.03.198535.0354Kokonaisfosfori
25.03.198572.97211Kokonaisfosfori
25.03.198572.97211Kokonaisfosfori
25.03.198572.97211Kokonaisfosfori
11.06.19850.0 - 2.009Kokonaisfosfori
11.06.19850.0 - 2.009Kokonaisfosfori
11.06.19850.0 - 2.009Kokonaisfosfori
08.07.19850.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
08.07.19850.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
08.07.19850.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
29.07.19850.0 - 2.007Kokonaisfosfori
22.08.19850.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19850.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19850.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19851.015Kokonaisfosfori
22.08.19851.015Kokonaisfosfori
22.08.19851.015Kokonaisfosfori
22.08.19855.054Kokonaisfosfori
22.08.19855.054Kokonaisfosfori
22.08.19855.054Kokonaisfosfori
22.08.198535.0353Kokonaisfosfori
22.08.198535.0353Kokonaisfosfori
22.08.198535.0353Kokonaisfosfori
22.08.198573.6735Kokonaisfosfori
22.08.198573.6735Kokonaisfosfori
22.08.198573.6735Kokonaisfosfori
24.03.19861.013Kokonaisfosfori
24.03.19861.013Kokonaisfosfori
24.03.19861.013Kokonaisfosfori
24.03.19865.055Kokonaisfosfori
24.03.19865.055Kokonaisfosfori
24.03.19865.055Kokonaisfosfori
24.03.198635.0355Kokonaisfosfori
24.03.198635.0355Kokonaisfosfori
24.03.198635.0355Kokonaisfosfori
24.03.198673.17311Kokonaisfosfori
24.03.198673.17311Kokonaisfosfori
24.03.198673.17311Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.06.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
17.07.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
07.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
07.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
28.08.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
28.08.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
28.08.19861.016Kokonaisfosfori
28.08.19861.016Kokonaisfosfori
28.08.19865.056Kokonaisfosfori
28.08.19865.056Kokonaisfosfori
28.08.198635.0355Kokonaisfosfori
28.08.198635.0355Kokonaisfosfori
28.08.198672.5725Kokonaisfosfori
28.08.198672.5725Kokonaisfosfori
24.03.19871.016Kokonaisfosfori
24.03.19871.016Kokonaisfosfori
24.03.19875.055Kokonaisfosfori
24.03.19875.055Kokonaisfosfori
24.03.19875.055Kokonaisfosfori
24.03.198735.0354Kokonaisfosfori
24.03.198735.0354Kokonaisfosfori
24.03.198772.87212Kokonaisfosfori
24.03.198735.0354Kokonaisfosfori
08.06.19870.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
08.06.19870.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
13.07.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
13.07.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
13.07.19870.0 - 2.004Kokonaisfosfori
04.08.19870.0 - 2.008Kokonaisfosfori
04.08.19870.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19870.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19870.0 - 2.008Kokonaisfosfori
25.08.19871.016Kokonaisfosfori
25.08.19871.016Kokonaisfosfori
25.08.19875.056Kokonaisfosfori
25.08.19875.056Kokonaisfosfori
25.08.198735.0357Kokonaisfosfori
25.08.198735.0357Kokonaisfosfori
25.08.198773.57310Kokonaisfosfori
25.08.198773.57310Kokonaisfosfori
23.03.19881.015Kokonaisfosfori
23.03.19881.015Kokonaisfosfori
23.03.19881.015Kokonaisfosfori
23.03.19885.054Kokonaisfosfori
23.03.19885.054Kokonaisfosfori
23.03.19885.054Kokonaisfosfori
23.03.198835.0354Kokonaisfosfori
23.03.198835.0354Kokonaisfosfori
23.03.198835.0354Kokonaisfosfori
23.03.198872.87211Kokonaisfosfori
23.03.198872.87211Kokonaisfosfori
23.03.198872.87211Kokonaisfosfori
14.06.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
14.06.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
14.06.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.07.19880.0 - 2.007Kokonaisfosfori
13.07.19880.0 - 2.007Kokonaisfosfori
13.07.19880.0 - 2.007Kokonaisfosfori
02.08.19880.0 - 2.009Kokonaisfosfori
02.08.19880.0 - 2.009Kokonaisfosfori
02.08.19880.0 - 2.009Kokonaisfosfori
23.08.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.08.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.08.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.08.19881.017Kokonaisfosfori
23.08.19881.017Kokonaisfosfori
23.08.19881.017Kokonaisfosfori
23.08.19885.057Kokonaisfosfori
23.08.19885.057Kokonaisfosfori
23.08.19885.057Kokonaisfosfori
23.08.198835.0356Kokonaisfosfori
23.08.198835.0356Kokonaisfosfori
23.08.198835.0356Kokonaisfosfori
23.08.198873.2737Kokonaisfosfori
23.08.198873.2737Kokonaisfosfori
28.03.19891.019Kokonaisfosfori
28.03.19891.019Kokonaisfosfori
28.03.19891.019Kokonaisfosfori
28.03.19895.055Kokonaisfosfori
28.03.19895.055Kokonaisfosfori
28.03.19895.055Kokonaisfosfori
28.03.198935.0354Kokonaisfosfori
28.03.198935.0354Kokonaisfosfori
28.03.198935.0354Kokonaisfosfori
28.03.198972.87213Kokonaisfosfori
28.03.198972.87213Kokonaisfosfori
28.03.198972.87213Kokonaisfosfori
19.06.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.06.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.06.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
10.07.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
10.07.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
10.07.19890.0 - 2.008Kokonaisfosfori
31.07.19890.0 - 2.009Kokonaisfosfori
31.07.19890.0 - 2.009Kokonaisfosfori
31.07.19890.0 - 2.009Kokonaisfosfori
21.08.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
21.08.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
21.08.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
21.08.19891.016Kokonaisfosfori
21.08.19891.016Kokonaisfosfori
21.08.19891.016Kokonaisfosfori
21.08.19895.055Kokonaisfosfori
21.08.19895.055Kokonaisfosfori
21.08.19895.055Kokonaisfosfori
21.08.198935.0357Kokonaisfosfori
21.08.198935.0357Kokonaisfosfori
21.08.198935.0357Kokonaisfosfori
21.08.198972.0722Kokonaisfosfori
21.08.198972.0722Kokonaisfosfori
21.08.198972.0722Kokonaisfosfori
25.09.19891.017Kokonaisfosfori
25.09.19891.017Kokonaisfosfori
25.09.198971.9715Kokonaisfosfori
25.09.198971.9715Kokonaisfosfori
25.09.198971.9715Kokonaisfosfori
22.03.19901.0111Kokonaisfosfori
22.03.19901.0111Kokonaisfosfori
22.03.19901.0111Kokonaisfosfori
22.03.19905.053Kokonaisfosfori
22.03.19905.053Kokonaisfosfori
22.03.19905.053Kokonaisfosfori
22.03.199035.0353Kokonaisfosfori
22.03.199035.0353Kokonaisfosfori
22.03.199035.0353Kokonaisfosfori
22.03.199072.97213Kokonaisfosfori
22.03.199072.97213Kokonaisfosfori
22.03.199072.97213Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
22.08.19901.018Kokonaisfosfori
22.08.19901.018Kokonaisfosfori
22.08.19901.018Kokonaisfosfori
22.08.19905.055Kokonaisfosfori
22.08.19905.055Kokonaisfosfori
22.08.199035.0355Kokonaisfosfori
22.08.199035.0355Kokonaisfosfori
22.08.199073.0734Kokonaisfosfori
22.08.199073.0734Kokonaisfosfori
20.09.19901.016Kokonaisfosfori
20.09.19901.016Kokonaisfosfori
20.09.19901.016Kokonaisfosfori
20.09.199073.0736Kokonaisfosfori
20.09.199073.0736Kokonaisfosfori
20.09.199073.0736Kokonaisfosfori
26.09.19901.012Kokonaisfosfori
26.09.19901.012Kokonaisfosfori
26.09.19901.012Kokonaisfosfori
26.09.199035.0352Kokonaisfosfori
26.09.199035.0352Kokonaisfosfori
26.09.199035.0352Kokonaisfosfori
03.10.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
03.10.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
03.10.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
03.10.19901.015Kokonaisfosfori
03.10.19901.015Kokonaisfosfori
03.10.19901.015Kokonaisfosfori
20.03.19911.017Kokonaisfosfori
20.03.19915.055Kokonaisfosfori
20.03.199135.0354Kokonaisfosfori
20.03.199173.67315Kokonaisfosfori
20.03.199173.67315Kokonaisfosfori
18.06.19910.0 - 2.005Kokonaisfosfori
18.06.19910.0 - 2.005Kokonaisfosfori
18.06.19910.0 - 2.005Kokonaisfosfori
09.07.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
09.07.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.08.199135.0358Kokonaisfosfori
20.08.199172.4725Kokonaisfosfori
20.08.199172.4725Kokonaisfosfori
20.08.19910.0 - 2.007Kokonaisfosfori
20.08.19910.0 - 2.007Kokonaisfosfori
20.08.19911.0110Kokonaisfosfori
20.08.19911.0110Kokonaisfosfori
20.08.19915.059Kokonaisfosfori
20.08.19915.059Kokonaisfosfori
20.08.199135.0358Kokonaisfosfori
20.08.199135.0358Kokonaisfosfori
07.10.19911.016Kokonaisfosfori
07.10.19911.016Kokonaisfosfori
07.10.19911.016Kokonaisfosfori
07.10.199135.0355Kokonaisfosfori
07.10.199135.0355Kokonaisfosfori
07.10.199135.0355Kokonaisfosfori
07.10.199173.2735Kokonaisfosfori
07.10.199173.2735Kokonaisfosfori
07.10.199173.2735Kokonaisfosfori
24.03.19921.015Kokonaisfosfori
24.03.19925.055Kokonaisfosfori
24.03.19925.055Kokonaisfosfori
24.03.199235.0356Kokonaisfosfori
24.03.199235.0356Kokonaisfosfori
24.03.199273.17310Kokonaisfosfori
24.03.199273.17310Kokonaisfosfori
25.06.19920.0 - 2.009Kokonaisfosfori
25.06.19920.0 - 2.009Kokonaisfosfori
16.07.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
16.07.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
06.08.19920.0 - 2.006Kokonaisfosfori
06.08.19920.0 - 2.006Kokonaisfosfori
06.08.19920.0 - 2.006Kokonaisfosfori
27.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19921.018Kokonaisfosfori
27.08.19925.057Kokonaisfosfori
27.08.199235.0356Kokonaisfosfori
27.08.199273.1736Kokonaisfosfori
16.09.19921.016Kokonaisfosfori
16.09.199273.0735Kokonaisfosfori
22.03.19931.015Kokonaisfosfori
22.03.19931.015Kokonaisfosfori
22.03.19935.055Kokonaisfosfori
22.03.19931.015Kokonaisfosfori
22.03.19935.055Kokonaisfosfori
22.03.199335.0355Kokonaisfosfori
22.03.199335.0355Kokonaisfosfori
22.03.199373.07314Kokonaisfosfori
22.06.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.06.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.06.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
13.07.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.07.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.07.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
02.08.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
02.08.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
02.08.19930.0 - 2.008Kokonaisfosfori
24.08.19930.0 - 2.007Kokonaisfosfori
24.08.19931.016Kokonaisfosfori
24.08.19931.016Kokonaisfosfori
24.08.19931.016Kokonaisfosfori
24.08.19935.057Kokonaisfosfori
24.08.19935.057Kokonaisfosfori
24.08.19935.057Kokonaisfosfori
24.08.199335.0355Kokonaisfosfori
24.08.199335.0355Kokonaisfosfori
24.08.199335.0355Kokonaisfosfori
24.08.199373.2735Kokonaisfosfori
24.08.199373.2735Kokonaisfosfori
24.08.199373.2735Kokonaisfosfori
21.09.19931.015Kokonaisfosfori
21.09.19931.015Kokonaisfosfori
21.09.19931.015Kokonaisfosfori
21.09.199373.0735Kokonaisfosfori
21.09.199373.0735Kokonaisfosfori
21.09.199373.0735Kokonaisfosfori
21.03.19941.015Kokonaisfosfori
21.03.19945.054Kokonaisfosfori
21.03.19945.054Kokonaisfosfori
21.03.19945.054Kokonaisfosfori
21.03.199435.0355Kokonaisfosfori
21.03.199435.0355Kokonaisfosfori
21.03.199435.0355Kokonaisfosfori
21.03.199473.17312Kokonaisfosfori
21.03.199473.17312Kokonaisfosfori
21.03.199473.17312Kokonaisfosfori
25.08.19941.016Kokonaisfosfori
25.08.19941.016Kokonaisfosfori
25.08.19941.016Kokonaisfosfori
25.08.19945.056Kokonaisfosfori
25.08.19945.056Kokonaisfosfori
25.08.19945.056Kokonaisfosfori
25.08.199435.0355Kokonaisfosfori
25.08.199435.0355Kokonaisfosfori
25.08.199435.0355Kokonaisfosfori
25.08.199472.8726Kokonaisfosfori
25.08.199472.8726Kokonaisfosfori
13.10.199435.0356Kokonaisfosfori
13.10.199435.0356Kokonaisfosfori
23.03.19951.016Kokonaisfosfori
23.03.19951.016Kokonaisfosfori
23.03.19955.054Kokonaisfosfori
23.03.19955.054Kokonaisfosfori
23.03.199535.0355Kokonaisfosfori
23.03.199535.0355Kokonaisfosfori
23.03.199572.67214Kokonaisfosfori
23.03.199572.67214Kokonaisfosfori
24.08.19951.016Kokonaisfosfori
24.08.19955.056Kokonaisfosfori
24.08.199535.03511Kokonaisfosfori
24.08.199573.0735Kokonaisfosfori
24.08.199573.0735Kokonaisfosfori
09.10.199535.0354Kokonaisfosfori
09.10.199535.0354Kokonaisfosfori
28.03.19961.015Kokonaisfosfori
28.03.19961.015Kokonaisfosfori
28.03.19965.054Kokonaisfosfori
28.03.19965.054Kokonaisfosfori
28.03.199635.0355Kokonaisfosfori
28.03.199635.0355Kokonaisfosfori
28.03.199672.47213Kokonaisfosfori
21.08.19961.015Kokonaisfosfori
21.08.19961.015Kokonaisfosfori
21.08.19965.059Kokonaisfosfori
21.08.19965.059Kokonaisfosfori
21.08.199635.0355Kokonaisfosfori
21.08.199635.0355Kokonaisfosfori
21.08.199672.8728Kokonaisfosfori
21.08.199672.8728Kokonaisfosfori
16.10.199635.0355Kokonaisfosfori
16.10.199635.0355Kokonaisfosfori
23.03.19981.014Kokonaisfosfori
23.03.19985.054Kokonaisfosfori
23.03.19985.054Kokonaisfosfori
23.03.19985.054Kokonaisfosfori
23.03.199835.0353Kokonaisfosfori
23.03.199835.0353Kokonaisfosfori
23.03.199835.0353Kokonaisfosfori
23.03.199873.07315Kokonaisfosfori
23.03.199873.07315Kokonaisfosfori
23.03.199873.07315Kokonaisfosfori
26.08.19981.017Kokonaisfosfori
26.08.19981.017Kokonaisfosfori
26.08.19985.056Kokonaisfosfori
26.08.19985.056Kokonaisfosfori
26.08.19985.056Kokonaisfosfori
26.08.199835.0358Kokonaisfosfori
26.08.199835.0358Kokonaisfosfori
26.08.199873.1736Kokonaisfosfori
26.08.199873.1736Kokonaisfosfori
26.08.199873.1736Kokonaisfosfori
14.10.199835.0355Kokonaisfosfori
22.03.20001.016Kokonaisfosfori
22.03.20001.016Kokonaisfosfori
22.03.20001.016Kokonaisfosfori
22.03.20005.055Kokonaisfosfori
22.03.20005.055Kokonaisfosfori
22.03.20005.055Kokonaisfosfori
22.03.200035.0355Kokonaisfosfori
22.03.200035.0355Kokonaisfosfori
22.03.200072.77213Kokonaisfosfori
22.03.200072.77213Kokonaisfosfori
29.08.20001.016Kokonaisfosfori
29.08.20001.016Kokonaisfosfori
29.08.20005.056Kokonaisfosfori
29.08.200035.0355Kokonaisfosfori
29.08.200035.0355Kokonaisfosfori
29.08.200035.0355Kokonaisfosfori
29.08.200073.0736Kokonaisfosfori
29.08.200073.0736Kokonaisfosfori
29.08.200073.0736Kokonaisfosfori
12.10.200035.0355Kokonaisfosfori
12.10.200035.0355Kokonaisfosfori
12.10.200035.0355Kokonaisfosfori
27.03.20011.016Kokonaisfosfori
27.03.20011.016Kokonaisfosfori
27.03.20015.055Kokonaisfosfori
27.03.20015.055Kokonaisfosfori
27.03.20015.055Kokonaisfosfori
27.03.200135.03511Kokonaisfosfori
27.03.200135.03511Kokonaisfosfori
27.03.200173.07316Kokonaisfosfori
27.03.200173.07316Kokonaisfosfori
27.03.200173.07316Kokonaisfosfori
16.07.20010.0 - 2.008Kokonaisfosfori
16.07.20010.0 - 2.008Kokonaisfosfori
30.08.20011.016Kokonaisfosfori
30.08.20011.016Kokonaisfosfori
30.08.20015.055Kokonaisfosfori
30.08.20015.055Kokonaisfosfori
30.08.200135.0355Kokonaisfosfori
30.08.200172.8725Kokonaisfosfori
30.08.200172.8725Kokonaisfosfori
24.10.200135.0355Kokonaisfosfori
24.10.200135.0355Kokonaisfosfori
26.03.20021.014Kokonaisfosfori
26.03.20021.014Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.20025.054Kokonaisfosfori
26.03.200235.0354Kokonaisfosfori
26.03.200235.0354Kokonaisfosfori
26.03.200273.07314Kokonaisfosfori
26.03.200273.07314Kokonaisfosfori
26.08.20021.015Kokonaisfosfori
26.08.20021.015Kokonaisfosfori
26.08.20025.055Kokonaisfosfori
26.08.20025.055Kokonaisfosfori
26.08.200235.0354Kokonaisfosfori
26.08.200272.5725Kokonaisfosfori
26.08.200272.5725Kokonaisfosfori
21.10.200235.0355Kokonaisfosfori
21.10.200235.0355Kokonaisfosfori
26.03.20031.016Kokonaisfosfori
26.03.20031.016Kokonaisfosfori
26.03.20035.054Kokonaisfosfori
26.03.20035.054Kokonaisfosfori
26.03.200335.0354Kokonaisfosfori
26.03.200335.0354Kokonaisfosfori
26.03.200372.87216Kokonaisfosfori
26.03.200372.87216Kokonaisfosfori
28.08.20031.017Kokonaisfosfori
28.08.20031.017Kokonaisfosfori
28.08.20035.054Kokonaisfosfori
28.08.20035.054Kokonaisfosfori
28.08.200335.0354Kokonaisfosfori
28.08.200335.0354Kokonaisfosfori
28.08.200372.7724Kokonaisfosfori
28.10.200335.0355Kokonaisfosfori
28.10.200335.0355Kokonaisfosfori
18.03.20041.016Kokonaisfosfori
18.03.20045.054Kokonaisfosfori
18.03.20045.054Kokonaisfosfori
18.03.200435.0355Kokonaisfosfori
18.03.200435.0355Kokonaisfosfori
18.03.200472.47212Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.008Kokonaisfosfori
30.08.20041.015Kokonaisfosfori
30.08.20041.015Kokonaisfosfori
30.08.20045.056Kokonaisfosfori
30.08.20045.056Kokonaisfosfori
30.08.200435.0355Kokonaisfosfori
30.08.200435.0355Kokonaisfosfori
30.08.200473.2735Kokonaisfosfori
30.08.200473.2735Kokonaisfosfori
27.10.200435.0356Kokonaisfosfori
27.10.200435.0356Kokonaisfosfori
23.03.20051.016Kokonaisfosfori
23.03.20055.055Kokonaisfosfori
23.03.200535.0356Kokonaisfosfori
23.03.20051.016Kokonaisfosfori
23.03.200573.07313Kokonaisfosfori
29.08.200572.4725Kokonaisfosfori
29.08.200572.4725Kokonaisfosfori
29.08.20051.015Kokonaisfosfori
29.08.20055.055Kokonaisfosfori
29.08.20055.055Kokonaisfosfori
29.08.200535.0354Kokonaisfosfori
29.08.200535.0354Kokonaisfosfori
26.10.200535.0354Kokonaisfosfori
27.03.20061.016Kokonaisfosfori
27.03.20065.055Kokonaisfosfori
27.03.200635.0355Kokonaisfosfori
27.03.200673.27319Kokonaisfosfori
23.08.20061.016Kokonaisfosfori
23.08.20061.016Kokonaisfosfori
23.08.20065.055Kokonaisfosfori
23.08.20065.055Kokonaisfosfori
23.08.200635.0354Kokonaisfosfori
23.08.200672.5725Kokonaisfosfori
23.08.200635.0354Kokonaisfosfori
15.03.20071.014Kokonaisfosfori
15.03.20075.054Kokonaisfosfori
15.03.200735.0354Kokonaisfosfori
15.03.200735.0354Kokonaisfosfori
15.03.200773.27311Kokonaisfosfori
15.03.200773.27311Kokonaisfosfori
20.08.20071.015Kokonaisfosfori
20.08.20071.015Kokonaisfosfori
20.08.20075.054Kokonaisfosfori
20.08.20075.054Kokonaisfosfori
20.08.20075.054Kokonaisfosfori
20.08.200735.0354Kokonaisfosfori
20.08.200735.0354Kokonaisfosfori
20.08.200735.0354Kokonaisfosfori
20.08.200773.4734Kokonaisfosfori
20.08.200773.4734Kokonaisfosfori
26.03.20081.016Kokonaisfosfori
26.03.20081.016Kokonaisfosfori
26.03.20081.016Kokonaisfosfori
26.03.20085.054Kokonaisfosfori
26.03.20085.054Kokonaisfosfori
26.03.20085.054Kokonaisfosfori
26.03.200835.0355Kokonaisfosfori
26.03.200835.0355Kokonaisfosfori
26.03.200872.57211Kokonaisfosfori
26.03.200872.57211Kokonaisfosfori
26.08.20081.017Kokonaisfosfori
26.08.20081.017Kokonaisfosfori
26.08.20085.055Kokonaisfosfori
26.08.20085.055Kokonaisfosfori
26.08.200835.0354Kokonaisfosfori
26.08.200835.0354Kokonaisfosfori
26.08.200873.5734Kokonaisfosfori
30.10.200873.7736Kokonaisfosfori
15.03.20111.015Kokonaisfosfori
15.03.201135.0354Kokonaisfosfori
15.03.201173.77313Kokonaisfosfori
29.08.20111.015Kokonaisfosfori
29.08.201135.0353Kokonaisfosfori
29.08.201135.0353Kokonaisfosfori
29.08.201173.0734Kokonaisfosfori
29.08.201173.0734Kokonaisfosfori
17.10.20111.014Kokonaisfosfori
17.10.201173.0734Kokonaisfosfori
27.03.20141.015Kokonaisfosfori
27.03.20141.015Kokonaisfosfori
27.03.201435.0354Kokonaisfosfori
27.03.20141.015Kokonaisfosfori
27.03.201472.57211Kokonaisfosfori
27.03.201472.57211Kokonaisfosfori
25.08.20141.015Kokonaisfosfori
25.08.201435.0354Kokonaisfosfori
25.08.201435.0354Kokonaisfosfori
25.08.201473.5734Kokonaisfosfori
25.03.20151.016Kokonaisfosfori
25.03.20151.016Kokonaisfosfori
25.03.201535.0355Kokonaisfosfori
25.03.201573.37312Kokonaisfosfori
20.07.20151.016Kokonaisfosfori
20.07.201535.0354Kokonaisfosfori
20.07.201573.4735Kokonaisfosfori
31.08.20151.014Kokonaisfosfori
31.08.201535.0354Kokonaisfosfori
31.08.201573.5734Kokonaisfosfori
31.08.201573.5734Kokonaisfosfori
28.03.20181.014.8Kokonaisfosfori
28.03.20181.014.8Kokonaisfosfori
28.03.201835.0353.4Kokonaisfosfori
28.03.201835.0353.4Kokonaisfosfori
28.03.201873.07313Kokonaisfosfori
25.07.20181.018.5Kokonaisfosfori
25.07.201835.0353.8Kokonaisfosfori
25.07.201835.0353.8Kokonaisfosfori
25.07.201872.1725.1Kokonaisfosfori
25.07.201872.1725.1Kokonaisfosfori
23.08.20181.013.1Kokonaisfosfori
23.08.20181.013.1Kokonaisfosfori
23.08.201835.0353Kokonaisfosfori
23.08.201872.0723Kokonaisfosfori
23.08.201872.0723Kokonaisfosfori
16.10.20181.015.2Kokonaisfosfori
16.10.20181.015.2Kokonaisfosfori
16.10.201873.1735.8Kokonaisfosfori
24.03.20211.017.2Kokonaisfosfori
24.03.20211.017.2Kokonaisfosfori
24.03.202135.0353.7Kokonaisfosfori
24.03.202172.0725Kokonaisfosfori
24.03.202172.0725Kokonaisfosfori
24.03.202172.0725Kokonaisfosfori
02.09.20211.015.1Kokonaisfosfori
02.09.20211.015.1Kokonaisfosfori
02.09.20211.015.1Kokonaisfosfori
02.09.202135.0354.6Kokonaisfosfori
02.09.202135.0354.6Kokonaisfosfori
02.09.202171.07142Kokonaisfosfori
02.09.202171.07142Kokonaisfosfori
11.11.20211.014.6Kokonaisfosfori
11.11.20211.014.6Kokonaisfosfori
11.11.202173.0735.5Kokonaisfosfori
11.11.202173.0735.5Kokonaisfosfori