Pintavesialue: Jänisjoen vesistöalue
Pinta-ala: 79 ha
Syvyys: 10,0 m
Keskisyvyys: 4,2 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 566 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 7,1 km2
Kunta: Joensuu
Havaintopaikka: Suuri Hietajärvi 1

Karu ja kirkasvetinen Suuri Hietajärvi sijaitsee Joensuussa, Jänisjoen vesistössä.

Hydrologia

Suuri Hietajärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Suuri Hietajärvi on karu ja kirkasvetinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista ja metsätaloudesta. Liki puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Suuri Hietajärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suuri Hietajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suuri Hietajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
28.09.19821.017Kokonaisfosfori
28.09.19829.597Kokonaisfosfori
24.02.19831.015Kokonaisfosfori
24.02.19839.096Kokonaisfosfori
07.04.19831.016Kokonaisfosfori
07.04.19839.096Kokonaisfosfori
12.03.19841.015Kokonaisfosfori
12.03.198410.0107Kokonaisfosfori
09.12.19911.015Kokonaisfosfori
09.12.19919.096Kokonaisfosfori
30.11.19921.014.79Kokonaisfosfori
30.11.19929.095.47Kokonaisfosfori
15.08.19941.0111Kokonaisfosfori
15.08.19949.0913Kokonaisfosfori
12.02.20031.014Kokonaisfosfori
12.02.20039.094Kokonaisfosfori
17.03.20031.015Kokonaisfosfori
17.03.20035.054Kokonaisfosfori
17.03.20039.094Kokonaisfosfori
28.04.20031.015Kokonaisfosfori
28.04.20035.355Kokonaisfosfori
28.04.20039.294Kokonaisfosfori
10.06.20031.015Kokonaisfosfori
10.06.20035.355Kokonaisfosfori
10.06.20039.6910Kokonaisfosfori
16.06.20031.017Kokonaisfosfori
16.06.20039.198Kokonaisfosfori
19.08.20031.015Kokonaisfosfori
19.08.20035.355Kokonaisfosfori
19.08.20039.698Kokonaisfosfori
08.01.20041.015Kokonaisfosfori
08.01.20045.356Kokonaisfosfori
08.01.20049.695Kokonaisfosfori
23.03.20041.015Kokonaisfosfori
23.03.20045.354Kokonaisfosfori
23.03.20049.696Kokonaisfosfori
09.08.20041.018Kokonaisfosfori
09.08.20045.357Kokonaisfosfori
09.08.20049.6912Kokonaisfosfori
10.02.20091.014Kokonaisfosfori
10.02.20095.654Kokonaisfosfori
10.02.20099.693Kokonaisfosfori
12.07.20101.016Kokonaisfosfori
12.07.20109.697Kokonaisfosfori
12.01.20111.014Kokonaisfosfori
12.01.20115.354Kokonaisfosfori
12.01.20119.694Kokonaisfosfori
09.06.20111.015Kokonaisfosfori
09.06.20115.358Kokonaisfosfori
09.06.20119.695Kokonaisfosfori
08.08.20111.014Kokonaisfosfori
08.08.20115.354Kokonaisfosfori
08.08.20119.698Kokonaisfosfori
14.03.20191.017.3Kokonaisfosfori
14.03.20199.993Kokonaisfosfori
05.06.20191.015.3Kokonaisfosfori
05.06.20199.695.5Kokonaisfosfori
26.08.20191.013.5Kokonaisfosfori
26.08.20197.375.3Kokonaisfosfori