Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 33 km2
Syvyys: 18,4 m
Keskisyvyys: 3,5 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 146 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1201 km2
Kunta: Joroinen
Havaintopaikka: Sysmä 059

Sysmä sijaitsee Joroisissa Etelä-Savossa, Vuoksen vesistössä. Savuniemi jakaa järven kahteen eteläiseen ja pohjoiseen altaaseen. Sysmä laskee vetensä Huutokosken kautta Jokijärveen ja edelleen Haukiveteen.

Hydrologia

Liunankoski estää kalan kulun Saimaasta Sysmäjärveen. Sysmään laskevassa joessa Liukonkosken on vanha voimalaitospato, joka estää kalan kulun lähes täysin. Järven pintaa on epävirallisen tiedon mukaan laskettu 1900-luvun alussa. Kiekan kanava yhdistää Sysmän Maaveteen ja Sysmän itäpuolinen Paro on yhteydessä Sysmään Kärängänsuntin kautta. Näiden järvien pinnat ovat samassa tasossa.

Vedenlaatu

Sysmä on lievästi rehevä, humuspitoinen järvi. Sysmän ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes kaksi kolmannesta järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääosin peltoviljelystä ja soiden ojituksesta. Neljännes fosforista on metsistä peräisin olevaa luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Sysmään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sysmä 059

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sysmä 059

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 17 m (haetaan 12 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
09.02.19721.018Kokonaisfosfori
09.02.197214.01420Kokonaisfosfori
18.04.19721.019Kokonaisfosfori
18.04.197214.0146Kokonaisfosfori
04.03.19741.0111Kokonaisfosfori
04.03.197415.01517Kokonaisfosfori
05.08.19741.0111Kokonaisfosfori
05.08.197413.01318Kokonaisfosfori
29.08.19771.019Kokonaisfosfori
29.08.19775.058Kokonaisfosfori
29.08.197711.0119Kokonaisfosfori
29.08.197715.01510Kokonaisfosfori
17.01.19941.0114Kokonaisfosfori
17.01.19945.059Kokonaisfosfori
17.01.199410.0109Kokonaisfosfori
17.01.199416.01613Kokonaisfosfori
20.06.19941.0113Kokonaisfosfori
20.06.19945.0513Kokonaisfosfori
20.06.199410.01012Kokonaisfosfori
20.06.199416.01615Kokonaisfosfori
21.07.19941.0114Kokonaisfosfori
18.01.19951.0112Kokonaisfosfori
18.01.19955.0510Kokonaisfosfori
18.01.199510.01011Kokonaisfosfori
18.01.199516.01614Kokonaisfosfori
14.06.19951.0118Kokonaisfosfori
14.06.19955.0513Kokonaisfosfori
14.06.199510.01015Kokonaisfosfori
14.06.199516.01614Kokonaisfosfori
05.07.19991.0115Kokonaisfosfori
05.07.19995.0513Kokonaisfosfori
05.07.199910.01011Kokonaisfosfori
05.07.199915.01515Kokonaisfosfori
31.01.20021.0110Kokonaisfosfori
31.01.20025.058Kokonaisfosfori
31.01.200210.0109Kokonaisfosfori
31.01.200215.01511Kokonaisfosfori
12.06.20021.0113Kokonaisfosfori
12.06.20025.0513Kokonaisfosfori
12.06.200210.01011Kokonaisfosfori
12.06.200217.01715Kokonaisfosfori
30.07.20020.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
05.03.20031.0111Kokonaisfosfori
05.03.20035.059Kokonaisfosfori
05.03.200310.0108Kokonaisfosfori
05.03.200315.01510Kokonaisfosfori
05.03.200317.01712Kokonaisfosfori
23.06.20031.0114Kokonaisfosfori
23.06.20035.0514Kokonaisfosfori
23.06.200310.01013Kokonaisfosfori
23.06.200315.01515Kokonaisfosfori
23.06.200317.01721Kokonaisfosfori
04.08.20030.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
19.03.20091.0112Kokonaisfosfori
19.03.200910.0109Kokonaisfosfori
19.03.200917.01717Kokonaisfosfori
11.06.20091.0118Kokonaisfosfori
11.06.200910.01014Kokonaisfosfori
11.06.200917.01715Kokonaisfosfori
18.08.20091.0115Kokonaisfosfori
18.08.200910.01014Kokonaisfosfori
18.08.200917.01710Kokonaisfosfori
15.10.200910.01011Kokonaisfosfori
25.02.20151.0112Kokonaisfosfori
25.02.201510.01010Kokonaisfosfori
25.02.201517.01714Kokonaisfosfori
04.06.20151.0116Kokonaisfosfori
04.06.201510.01039Kokonaisfosfori
04.06.201517.01716Kokonaisfosfori
17.09.20151.0111Kokonaisfosfori
17.09.201510.01011Kokonaisfosfori
17.09.201517.01718Kokonaisfosfori
19.10.201510.01011Kokonaisfosfori
01.03.20181.0112Kokonaisfosfori
01.03.201810.01012Kokonaisfosfori
01.03.201816.91616Kokonaisfosfori
18.07.20181.0113Kokonaisfosfori
18.07.201810.01018Kokonaisfosfori
18.07.201816.91622Kokonaisfosfori
22.08.20181.0113Kokonaisfosfori
22.08.201810.01015Kokonaisfosfori
22.08.201815.91515Kokonaisfosfori
23.10.201810.01012Kokonaisfosfori
11.02.20211.0113Kokonaisfosfori
11.02.202110.01010Kokonaisfosfori
11.02.202117.01710Kokonaisfosfori
10.06.20211.0114Kokonaisfosfori
10.06.202110.01013Kokonaisfosfori
10.06.202117.21712Kokonaisfosfori
30.08.20211.0115Kokonaisfosfori
30.08.202110.01015Kokonaisfosfori
30.08.202116.01617Kokonaisfosfori
28.10.202110.01011Kokonaisfosfori