Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 82 km2
Syvyys: 41 m
Keskisyvyys: 7 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (R)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 243 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 2430 km2
Kunta: Kuopio, Lapinlahti
Havaintopaikka: Syväri 21

Syväri sijaitsee Nilsiän taajaman pohjoispuolella, Nilsiän (Kuopio) sekä Varpaisjärven (Lapinlahti) alueilla. Se kuuluu Vuoksen vesistön Nilsiän reittiin, jonka Lastukosken kanava yhdistää etelässä Vuotjärveen. Syväri on pituudeltaan 33-35 km ja leveydeltään 10 kilometriä. Se on pituusakseliltaan kaakko–luodesuuntainen, jonka kaakkoisosa muodostaa laajemman järvialtaan ja luoteisosa kapean ja pitkän lahden. Tahkovuoren matkailukeskus ja laskettelurinteet sijaitsevat Syvärin länsilaidalla, Tahkolahden molemmin puolin.

Hydrologia

Nilsiän reittiä säännöstellään voimakkaasti vesivoimatalouden tarpeisiin. Reitillä on yhteensä viisi vesivoimalaa. Syväri vedenkorkeutta säädellään Lastukosken säännöstelypadolla, missä keskivirtaama on noin 25 m3/s.

Vedenlaatu

Syväri on lievästi rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Syvärin ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Sen sijaan järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja vajaa kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Syväriin vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Syväri 21

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Syväri 21

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 40 m (haetaan 35 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
21.03.19651.0120Kokonaisfosfori
21.03.19655.0520Kokonaisfosfori
21.03.196515.01520Kokonaisfosfori
21.03.196535.03560Kokonaisfosfori
24.03.19661.0140Kokonaisfosfori
24.03.19665.0510Kokonaisfosfori
24.03.196620.02020Kokonaisfosfori
24.03.196635.03530Kokonaisfosfori
27.03.19671.0120Kokonaisfosfori
27.03.19675.0520Kokonaisfosfori
27.03.196720.02020Kokonaisfosfori
27.03.196737.03740Kokonaisfosfori
26.03.19681.0130Kokonaisfosfori
26.03.19685.0540Kokonaisfosfori
26.03.196820.02040Kokonaisfosfori
26.03.196836.03660Kokonaisfosfori
25.03.19691.0120Kokonaisfosfori
25.03.19695.0520Kokonaisfosfori
25.03.196920.02020Kokonaisfosfori
25.03.196936.03630Kokonaisfosfori
09.09.19691.0110Kokonaisfosfori
09.09.196910.01010Kokonaisfosfori
09.09.196914.01410Kokonaisfosfori
09.09.196920.02010Kokonaisfosfori
09.09.196935.03510Kokonaisfosfori
30.03.19701.0120Kokonaisfosfori
30.03.19705.0520Kokonaisfosfori
30.03.197020.02020Kokonaisfosfori
30.03.197036.03640Kokonaisfosfori
16.08.19701.0120Kokonaisfosfori
16.08.19705.0520Kokonaisfosfori
16.08.197020.02020Kokonaisfosfori
16.08.197034.03420Kokonaisfosfori
16.03.19711.0130Kokonaisfosfori
16.03.19715.0530Kokonaisfosfori
16.03.197120.02050Kokonaisfosfori
16.03.197137.03750Kokonaisfosfori
20.03.19721.0120Kokonaisfosfori
20.03.19725.0520Kokonaisfosfori
20.03.197220.02020Kokonaisfosfori
20.03.197236.03650Kokonaisfosfori
13.02.19731.0116Kokonaisfosfori
13.02.19735.0516Kokonaisfosfori
13.02.197320.02018Kokonaisfosfori
13.02.197335.03525Kokonaisfosfori
21.03.19731.0116Kokonaisfosfori
21.03.19735.059Kokonaisfosfori
21.03.197320.02018Kokonaisfosfori
21.03.197334.03450Kokonaisfosfori
17.06.19731.0120Kokonaisfosfori
15.07.19730.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
15.07.19731.0111Kokonaisfosfori
15.07.197336.0369Kokonaisfosfori
20.08.19731.0112Kokonaisfosfori
14.01.19741.0115Kokonaisfosfori
14.01.197420.02014Kokonaisfosfori
14.01.197430.03014Kokonaisfosfori
14.01.197436.03626Kokonaisfosfori
11.03.19741.0119Kokonaisfosfori
11.03.19745.0519Kokonaisfosfori
11.03.197420.02018Kokonaisfosfori
11.03.197435.03532Kokonaisfosfori
18.03.19741.0138Kokonaisfosfori
18.03.19745.0514Kokonaisfosfori
18.03.197420.02013Kokonaisfosfori
18.03.197434.03428Kokonaisfosfori
03.06.19741.0126Kokonaisfosfori
03.06.19745.0557Kokonaisfosfori
03.06.197420.02020Kokonaisfosfori
03.06.197438.03821Kokonaisfosfori
24.06.19740.0 - 4.0017Kokonaisfosfori
14.07.19740.0 - 6.0020Kokonaisfosfori
14.07.19741.0119Kokonaisfosfori
14.07.19745.0518Kokonaisfosfori
14.07.197420.02017Kokonaisfosfori
14.07.197436.03615Kokonaisfosfori
19.08.19740.0 - 4.0016Kokonaisfosfori
19.08.19741.0117Kokonaisfosfori
19.08.19745.0517Kokonaisfosfori
19.08.197420.02014Kokonaisfosfori
19.08.197435.53517Kokonaisfosfori
17.09.19741.0129Kokonaisfosfori
17.09.19745.0526Kokonaisfosfori
17.09.197420.02047Kokonaisfosfori
17.09.197436.03625Kokonaisfosfori
11.11.19741.0120Kokonaisfosfori
11.11.19743.0319Kokonaisfosfori
11.11.197410.01020Kokonaisfosfori
11.11.197436.03618Kokonaisfosfori
29.01.19751.0114Kokonaisfosfori
29.01.19753.0315Kokonaisfosfori
29.01.197510.01017Kokonaisfosfori
29.01.197536.03630Kokonaisfosfori
17.03.19751.0116Kokonaisfosfori
17.03.19753.0320Kokonaisfosfori
17.03.19755.0529Kokonaisfosfori
17.03.197510.01021Kokonaisfosfori
17.03.197520.02029Kokonaisfosfori
17.03.197535.53536Kokonaisfosfori
26.05.19751.0128Kokonaisfosfori
26.05.19753.0323Kokonaisfosfori
26.05.19756.0626Kokonaisfosfori
26.05.197510.01025Kokonaisfosfori
26.05.197536.03624Kokonaisfosfori
22.06.19750.0 - 4.0043Kokonaisfosfori
02.07.19751.0114Kokonaisfosfori
02.07.19753.034Kokonaisfosfori
02.07.19756.068Kokonaisfosfori
02.07.197510.01014Kokonaisfosfori
02.07.197536.03631Kokonaisfosfori
30.07.19750.0 - 4.0035Kokonaisfosfori
21.08.19751.0118Kokonaisfosfori
21.08.19755.0518Kokonaisfosfori
21.08.197520.02018Kokonaisfosfori
21.08.197535.03541Kokonaisfosfori
21.08.19750.0 - 4.0027Kokonaisfosfori
09.09.19751.0120Kokonaisfosfori
09.09.19753.0322Kokonaisfosfori
09.09.19756.0620Kokonaisfosfori
09.09.197510.01020Kokonaisfosfori
09.09.197535.03534Kokonaisfosfori
08.10.19751.0119Kokonaisfosfori
08.10.19753.0321Kokonaisfosfori
08.10.19756.0618Kokonaisfosfori
08.10.197510.01019Kokonaisfosfori
08.10.197535.03521Kokonaisfosfori
16.03.19761.0113Kokonaisfosfori
16.03.19765.0513Kokonaisfosfori
16.03.197620.02015Kokonaisfosfori
16.03.197633.83315Kokonaisfosfori
07.06.19761.0120Kokonaisfosfori
07.06.19763.0322Kokonaisfosfori
07.06.19766.0616Kokonaisfosfori
07.06.197610.01016Kokonaisfosfori
07.06.197635.03518Kokonaisfosfori
14.07.19760.0 - 4.0040Kokonaisfosfori
17.08.19761.0125Kokonaisfosfori
17.08.19765.0523Kokonaisfosfori
17.08.197620.02019Kokonaisfosfori
17.08.197635.53526Kokonaisfosfori
17.08.19760.0 - 4.0031Kokonaisfosfori
16.03.19771.019Kokonaisfosfori
16.03.19775.059Kokonaisfosfori
16.03.197720.0206Kokonaisfosfori
16.03.197735.83510Kokonaisfosfori
16.03.19781.0121Kokonaisfosfori
16.03.19785.0520Kokonaisfosfori
16.03.197820.02015Kokonaisfosfori
16.03.197836.33631Kokonaisfosfori
19.07.19780.0 - 2.0035Kokonaisfosfori
16.08.19780.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
16.08.19781.0120Kokonaisfosfori
16.08.19785.0517Kokonaisfosfori
16.08.197820.02020Kokonaisfosfori
16.08.197838.63828Kokonaisfosfori
15.01.19791.0120Kokonaisfosfori
15.01.19795.0522Kokonaisfosfori
15.01.197910.01018Kokonaisfosfori
15.01.197915.01523Kokonaisfosfori
15.01.197920.02020Kokonaisfosfori
15.01.197930.03023Kokonaisfosfori
15.01.197937.93738Kokonaisfosfori
19.03.19791.0124Kokonaisfosfori
19.03.19795.0525Kokonaisfosfori
19.03.197920.02017Kokonaisfosfori
19.03.197937.43760Kokonaisfosfori
19.06.19790.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
16.07.19790.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
20.08.19790.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
20.08.19791.0118Kokonaisfosfori
20.08.19795.0517Kokonaisfosfori
20.08.197917.01718Kokonaisfosfori
20.08.197938.03826Kokonaisfosfori
18.03.19801.0122Kokonaisfosfori
18.03.19805.0519Kokonaisfosfori
18.03.198020.0209Kokonaisfosfori
18.03.198036.03637Kokonaisfosfori
18.06.19800.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
16.07.19800.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
20.08.19800.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
20.08.19801.0118Kokonaisfosfori
20.08.19805.0515Kokonaisfosfori
20.08.198020.02015Kokonaisfosfori
20.08.198038.73820Kokonaisfosfori
17.03.19811.0122Kokonaisfosfori
17.03.19815.0522Kokonaisfosfori
17.03.198120.02018Kokonaisfosfori
17.03.198138.03824Kokonaisfosfori
19.08.19810.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
19.08.19811.0123Kokonaisfosfori
19.08.19815.0523Kokonaisfosfori
19.08.198120.02022Kokonaisfosfori
19.08.198138.53826Kokonaisfosfori
16.03.19821.0123Kokonaisfosfori
16.03.19825.0523Kokonaisfosfori
16.03.198220.02024Kokonaisfosfori
16.03.198237.53731Kokonaisfosfori
17.08.19820.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
17.08.19821.0126Kokonaisfosfori
17.08.19825.0519Kokonaisfosfori
17.08.198220.02017Kokonaisfosfori
17.08.198237.53723Kokonaisfosfori
21.03.19831.0120Kokonaisfosfori
21.03.19835.0520Kokonaisfosfori
21.03.198320.02021Kokonaisfosfori
21.03.198337.73751Kokonaisfosfori
16.08.19830.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
16.08.19831.0118Kokonaisfosfori
16.08.19835.0518Kokonaisfosfori
16.08.198320.02020Kokonaisfosfori
16.08.198338.63827Kokonaisfosfori
25.01.19841.0121Kokonaisfosfori
25.01.19845.0522Kokonaisfosfori
25.01.198420.02025Kokonaisfosfori
25.01.198438.838140Kokonaisfosfori
20.03.19841.0122Kokonaisfosfori
20.03.19845.0525Kokonaisfosfori
20.03.198420.02024Kokonaisfosfori
20.03.198437.337140Kokonaisfosfori
16.08.19840.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
16.08.19841.0122Kokonaisfosfori
16.08.19845.0517Kokonaisfosfori
16.08.198420.02020Kokonaisfosfori
16.08.198438.63823Kokonaisfosfori
19.03.19851.0121Kokonaisfosfori
19.03.19855.0520Kokonaisfosfori
19.03.198520.02020Kokonaisfosfori
19.03.198537.23757Kokonaisfosfori
19.08.19850.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
19.08.19851.0124Kokonaisfosfori
19.08.19855.0519Kokonaisfosfori
19.08.198520.02018Kokonaisfosfori
19.08.198538.53823Kokonaisfosfori
22.01.19861.0118Kokonaisfosfori
22.01.19865.0518Kokonaisfosfori
22.01.198620.02017Kokonaisfosfori
22.01.198638.33822Kokonaisfosfori
13.03.19861.0119Kokonaisfosfori
13.03.19865.0522Kokonaisfosfori
13.03.198620.02017Kokonaisfosfori
13.03.198637.43720Kokonaisfosfori
19.08.19861.0119Kokonaisfosfori
19.08.19865.0521Kokonaisfosfori
19.08.198620.02021Kokonaisfosfori
19.08.198638.33834Kokonaisfosfori
17.03.19871.0119Kokonaisfosfori
17.03.19875.0519Kokonaisfosfori
17.03.198720.02022Kokonaisfosfori
17.03.198737.33748Kokonaisfosfori
19.08.19870.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
19.08.19871.0125Kokonaisfosfori
19.08.19875.0523Kokonaisfosfori
19.08.198720.02021Kokonaisfosfori
19.08.198736.53627Kokonaisfosfori
24.03.19881.0122Kokonaisfosfori
24.03.19885.0534Kokonaisfosfori
24.03.198820.02025Kokonaisfosfori
24.03.198837.83750Kokonaisfosfori
03.05.19881.0133Kokonaisfosfori
03.05.19885.0528Kokonaisfosfori
03.05.198810.01030Kokonaisfosfori
03.05.198815.01528Kokonaisfosfori
03.05.198820.02025Kokonaisfosfori
03.05.198825.02525Kokonaisfosfori
03.05.198830.03028Kokonaisfosfori
03.05.198835.03538Kokonaisfosfori
03.05.198837.93745Kokonaisfosfori
26.05.19881.0138Kokonaisfosfori
26.05.198820.02039Kokonaisfosfori
26.05.198838.03842Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
16.08.19881.0119Kokonaisfosfori
16.08.19885.0517Kokonaisfosfori
16.08.198820.02022Kokonaisfosfori
16.08.198838.83838Kokonaisfosfori
28.12.19881.0119Kokonaisfosfori
28.12.19885.0522Kokonaisfosfori
28.12.198820.02021Kokonaisfosfori
28.12.198838.63825Kokonaisfosfori
23.01.19891.0122Kokonaisfosfori
23.01.19895.0521Kokonaisfosfori
23.01.198920.02023Kokonaisfosfori
23.01.198938.03826Kokonaisfosfori
28.02.19891.0123Kokonaisfosfori
28.02.19895.0523Kokonaisfosfori
28.02.198920.02022Kokonaisfosfori
28.02.198938.03825Kokonaisfosfori
16.03.19891.0119Kokonaisfosfori
16.03.19895.0520Kokonaisfosfori
16.03.198920.02021Kokonaisfosfori
16.03.198937.83725Kokonaisfosfori
29.05.19891.0123Kokonaisfosfori
29.05.19895.0524Kokonaisfosfori
29.05.198920.02024Kokonaisfosfori
29.05.198939.03925Kokonaisfosfori
16.08.19890.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
16.08.19891.0121Kokonaisfosfori
16.08.19895.0518Kokonaisfosfori
16.08.198920.02021Kokonaisfosfori
16.08.198938.43844Kokonaisfosfori
13.12.19891.0120Kokonaisfosfori
13.12.19895.0521Kokonaisfosfori
13.12.198920.02020Kokonaisfosfori
13.12.198939.03921Kokonaisfosfori
15.01.19901.0120Kokonaisfosfori
15.01.19905.0520Kokonaisfosfori
15.01.199020.02020Kokonaisfosfori
15.01.199038.63827Kokonaisfosfori
27.02.19901.0125Kokonaisfosfori
27.02.19905.0523Kokonaisfosfori
27.02.199020.02019Kokonaisfosfori
27.02.199038.23840Kokonaisfosfori
21.03.19901.0124Kokonaisfosfori
21.03.19905.0524Kokonaisfosfori
21.03.199020.02025Kokonaisfosfori
21.03.199038.13825Kokonaisfosfori
16.08.19900.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
16.08.19901.0119Kokonaisfosfori
16.08.19905.0518Kokonaisfosfori
16.08.199020.02018Kokonaisfosfori
16.08.199039.23923Kokonaisfosfori
20.12.19901.0118Kokonaisfosfori
20.12.19905.0518Kokonaisfosfori
20.12.199020.02016Kokonaisfosfori
20.12.199039.03923Kokonaisfosfori
18.03.19911.0121Kokonaisfosfori
18.03.19915.0520Kokonaisfosfori
18.03.199120.02017Kokonaisfosfori
18.03.199138.03834Kokonaisfosfori
19.08.19910.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
19.08.19911.0122Kokonaisfosfori
19.08.19915.0522Kokonaisfosfori
19.08.199120.02022Kokonaisfosfori
19.08.199139.23926Kokonaisfosfori
14.10.19911.0122Kokonaisfosfori
14.10.199120.02022Kokonaisfosfori
20.01.19921.0120Kokonaisfosfori
20.01.19925.0522Kokonaisfosfori
20.01.199220.02027Kokonaisfosfori
20.01.199238.53830Kokonaisfosfori
17.03.19921.0120Kokonaisfosfori
17.03.19925.0520Kokonaisfosfori
17.03.199220.02025Kokonaisfosfori
17.03.199238.03832Kokonaisfosfori
18.08.19920.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
18.08.19921.0121Kokonaisfosfori
18.08.19925.0521Kokonaisfosfori
18.08.199220.02019Kokonaisfosfori
18.08.199237.93731Kokonaisfosfori
14.01.19931.0119.5Kokonaisfosfori
14.01.19935.0520Kokonaisfosfori
14.01.199320.02023Kokonaisfosfori
14.01.199339.03929Kokonaisfosfori
16.03.19931.0118Kokonaisfosfori
16.03.19935.0520Kokonaisfosfori
16.03.199320.02024Kokonaisfosfori
16.03.199337.93738Kokonaisfosfori
17.08.19930.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
17.08.19931.0116Kokonaisfosfori
17.08.19935.0517Kokonaisfosfori
17.08.199320.02018Kokonaisfosfori
17.08.199339.03932Kokonaisfosfori
14.10.19931.0118Kokonaisfosfori
14.10.199320.02018Kokonaisfosfori
16.12.19931.0118Kokonaisfosfori
16.12.19935.0519Kokonaisfosfori
16.12.199320.02019Kokonaisfosfori
16.12.199337.93728Kokonaisfosfori
19.01.19941.0118Kokonaisfosfori
19.01.19945.0520Kokonaisfosfori
19.01.199420.02022Kokonaisfosfori
19.01.199438.03828Kokonaisfosfori
31.01.19941.0119Kokonaisfosfori
31.01.19945.0519Kokonaisfosfori
31.01.199420.02021Kokonaisfosfori
31.01.199437.93728Kokonaisfosfori
21.03.19951.0120Kokonaisfosfori
21.03.19955.0520Kokonaisfosfori
21.03.199520.02024Kokonaisfosfori
21.03.199538.53828Kokonaisfosfori
16.08.19951.0119Kokonaisfosfori
16.08.19955.0515Kokonaisfosfori
16.08.199520.02017Kokonaisfosfori
16.08.199538.33823Kokonaisfosfori
03.10.199520.02017Kokonaisfosfori
18.03.19981.0121Kokonaisfosfori
18.03.19985.0520Kokonaisfosfori
18.03.199820.02021Kokonaisfosfori
18.03.199838.03826Kokonaisfosfori
20.08.19981.0123Kokonaisfosfori
20.08.19985.0521Kokonaisfosfori
20.08.199820.02023Kokonaisfosfori
20.08.199839.03947Kokonaisfosfori
13.10.199820.02023Kokonaisfosfori
27.03.20001.0123Kokonaisfosfori
27.03.20005.0522Kokonaisfosfori
27.03.200020.02026Kokonaisfosfori
27.03.200037.93730Kokonaisfosfori
14.08.20001.0125Kokonaisfosfori
14.08.20005.0518Kokonaisfosfori
14.08.200020.02016Kokonaisfosfori
14.08.200038.03836Kokonaisfosfori
18.10.200020.0205Kokonaisfosfori
26.03.20011.0121Kokonaisfosfori
26.03.20015.0521Kokonaisfosfori
26.03.200120.02027Kokonaisfosfori
26.03.200137.83758Kokonaisfosfori
11.07.20010.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
16.08.20011.0122Kokonaisfosfori
16.08.20015.0517Kokonaisfosfori
16.08.200120.02020Kokonaisfosfori
16.08.200138.23832Kokonaisfosfori
08.10.200120.02015Kokonaisfosfori
20.03.20021.0119Kokonaisfosfori
20.03.20025.0519Kokonaisfosfori
20.03.200220.02021Kokonaisfosfori
20.03.200237.83723Kokonaisfosfori
20.08.20021.0120Kokonaisfosfori
20.08.20025.0520Kokonaisfosfori
20.08.200220.02018Kokonaisfosfori
20.08.200239.03934Kokonaisfosfori
09.10.200220.02019Kokonaisfosfori
24.03.20031.0122Kokonaisfosfori
24.03.20035.0520Kokonaisfosfori
24.03.200320.02020Kokonaisfosfori
24.03.200337.23726Kokonaisfosfori
27.08.20031.0119Kokonaisfosfori
27.08.20035.0517Kokonaisfosfori
27.08.200320.02014Kokonaisfosfori
27.08.200338.83822Kokonaisfosfori
22.10.200320.02023Kokonaisfosfori
23.03.20041.0120Kokonaisfosfori
23.03.20045.0520Kokonaisfosfori
23.03.200420.02026Kokonaisfosfori
23.03.200437.83730Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
17.08.20041.0124Kokonaisfosfori
17.08.20045.0521Kokonaisfosfori
17.08.200420.02019Kokonaisfosfori
17.08.200438.03828Kokonaisfosfori
21.10.200420.02026Kokonaisfosfori
21.03.20051.0124Kokonaisfosfori
21.03.20055.0524Kokonaisfosfori
21.03.200520.02033Kokonaisfosfori
21.03.200537.73736Kokonaisfosfori
22.08.20051.0116Kokonaisfosfori
22.08.20055.0516Kokonaisfosfori
22.08.200520.02019Kokonaisfosfori
22.08.200539.03946Kokonaisfosfori
25.10.200520.02019Kokonaisfosfori
14.03.20061.0121Kokonaisfosfori
14.03.20065.0521Kokonaisfosfori
14.03.200620.02022Kokonaisfosfori
14.03.200637.53726Kokonaisfosfori
15.08.20061.0119Kokonaisfosfori
15.08.20065.0517Kokonaisfosfori
15.08.200620.02018Kokonaisfosfori
15.08.200638.03835Kokonaisfosfori
25.09.200638.83830Kokonaisfosfori
21.03.20071.0126Kokonaisfosfori
21.03.20075.0526Kokonaisfosfori
21.03.200720.02026Kokonaisfosfori
21.03.200737.83729Kokonaisfosfori
22.08.20071.0121Kokonaisfosfori
22.08.20075.0521Kokonaisfosfori
22.08.200720.02018Kokonaisfosfori
22.08.200739.03933Kokonaisfosfori
17.03.20081.0120Kokonaisfosfori
17.03.20085.0520Kokonaisfosfori
17.03.200820.02026Kokonaisfosfori
17.03.200838.23837Kokonaisfosfori
18.08.20081.0120Kokonaisfosfori
18.08.20085.0523Kokonaisfosfori
18.08.200820.02019Kokonaisfosfori
18.08.200839.03931Kokonaisfosfori
30.03.20091.0117Kokonaisfosfori
30.03.200920.02026Kokonaisfosfori
30.03.200937.83763Kokonaisfosfori
20.08.200920.02014Kokonaisfosfori
20.08.200939.03927Kokonaisfosfori
20.08.20091.0116Kokonaisfosfori
25.03.20101.0119Kokonaisfosfori
25.03.201020.02021Kokonaisfosfori
25.03.201037.83734Kokonaisfosfori
26.08.20101.0119Kokonaisfosfori
26.08.201020.02018Kokonaisfosfori
26.08.201038.73834Kokonaisfosfori
17.03.20111.0120Kokonaisfosfori
17.03.201120.02021Kokonaisfosfori
17.03.201137.73769Kokonaisfosfori
01.09.20111.0117Kokonaisfosfori
01.09.201120.02013Kokonaisfosfori
01.09.201139.03921Kokonaisfosfori
20.03.20121.0118Kokonaisfosfori
20.03.201220.02020Kokonaisfosfori
20.03.201238.03826Kokonaisfosfori
22.08.20121.0120Kokonaisfosfori
22.08.201220.02023Kokonaisfosfori
22.08.201239.03933Kokonaisfosfori
17.10.20121.0127Kokonaisfosfori
17.10.201238.93826Kokonaisfosfori
20.03.20131.0117Kokonaisfosfori
20.03.201320.02027Kokonaisfosfori
20.03.201338.03865Kokonaisfosfori
29.05.20131.0132Kokonaisfosfori
29.05.201320.02034Kokonaisfosfori
29.05.201338.93835Kokonaisfosfori
29.08.20131.0115Kokonaisfosfori
29.08.201320.02019Kokonaisfosfori
29.08.201338.63835Kokonaisfosfori
09.10.201320.02017Kokonaisfosfori
25.03.20141.0118Kokonaisfosfori
25.03.201429.02927Kokonaisfosfori
25.03.201420.02025Kokonaisfosfori
10.08.20141.0120Kokonaisfosfori
10.08.201439.03920Kokonaisfosfori
28.03.20161.0117Kokonaisfosfori
28.03.201620.02026Kokonaisfosfori
28.03.201637.93736Kokonaisfosfori
23.08.20161.0116Kokonaisfosfori
23.08.201620.02015Kokonaisfosfori
23.08.201640.04026Kokonaisfosfori
25.08.20161.0124Kokonaisfosfori
25.08.201620.02017Kokonaisfosfori
25.08.201638.83827Kokonaisfosfori
15.03.20171.0114Kokonaisfosfori
15.03.201720.02021Kokonaisfosfori
15.03.201737.03724Kokonaisfosfori
16.08.20171.0120Kokonaisfosfori
16.08.201720.02015Kokonaisfosfori
16.08.201740.04019Kokonaisfosfori
13.03.20181.0117Kokonaisfosfori
13.03.201819.01918Kokonaisfosfori
13.03.201837.53724Kokonaisfosfori
15.08.20181.0116Kokonaisfosfori
15.08.201820.02014Kokonaisfosfori
15.08.201839.03930Kokonaisfosfori
19.03.20191.0118Kokonaisfosfori
19.03.201938.03824Kokonaisfosfori
21.03.20191.0119Kokonaisfosfori
21.03.201920.02019Kokonaisfosfori
21.03.201938.03823Kokonaisfosfori
14.08.20191.0119Kokonaisfosfori
14.08.201920.02013Kokonaisfosfori
14.08.201939.13917Kokonaisfosfori
29.08.20191.0120Kokonaisfosfori
29.08.201920.02016Kokonaisfosfori
29.08.201939.03922Kokonaisfosfori
28.11.201937.03720Kokonaisfosfori
28.11.20191.0121Kokonaisfosfori
04.03.20201.0120Kokonaisfosfori
04.03.202020.02022Kokonaisfosfori
04.03.202039.03941Kokonaisfosfori
27.08.20201.0117Kokonaisfosfori
27.08.202020.02019Kokonaisfosfori
27.08.202039.03923Kokonaisfosfori
24.03.20211.0118Kokonaisfosfori
24.03.202120.02022Kokonaisfosfori
24.03.202139.03969Kokonaisfosfori
30.08.20211.0116Kokonaisfosfori
30.08.202120.02019Kokonaisfosfori
30.08.202139.03928Kokonaisfosfori
14.03.20221.0118Kokonaisfosfori
14.03.202220.02022Kokonaisfosfori
14.03.202239.03928Kokonaisfosfori
29.03.20221.0118Kokonaisfosfori
29.03.202220.02022Kokonaisfosfori
29.03.202238.03830Kokonaisfosfori
11.08.20221.0117Kokonaisfosfori
11.08.202220.02016Kokonaisfosfori
11.08.202239.03923Kokonaisfosfori
30.08.20221.0116Kokonaisfosfori
30.08.202220.02014Kokonaisfosfori
30.08.202238.03822Kokonaisfosfori
29.03.20231.0121Kokonaisfosfori
29.03.202320.02026Kokonaisfosfori
29.03.202337.03731Kokonaisfosfori
14.08.20231.0123Kokonaisfosfori
14.08.202320.02020Kokonaisfosfori
14.08.202338.03823Kokonaisfosfori