Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 814 km2
Syvyys: 41,12 m
Keskisyvyys: 6,27 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 42 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 13504 km2
Kunta: Leppävirta, Varkaus
Havaintopaikka: Unnukka 31

Suurin osa Unnukan vesistä tulee Kallavedeltä, mutta myös Rapuveden valuma-alueilta. Unnukalle on ominaista runsas saarien määrä (yli 400). Unnukan vedet laskevat Ämmäkosken, Kämärinkosken, Taipaleen kanavan ja Huruskosken voimakanavan Haukiveden Siitinselkään.

Hydrologia

Unnukan vedenpintaa on nostettu säännöstelyn aloittamisen yhteydessä 1973 noin 0,4 metriä. Nykyään Ämmäkosken padossa on kalatie ja Kämärinkoski on kunnostettu luonnonmukaiseksi kalan nousuväyläksi.

Vedenlaatu

Unnukka on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Unnukan ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maatalous on merkittävä Unnukan tilaan vaikuttava hajakuormituspaine. Unnukan säännöstely on vaikuttanut jonkun verran rantavyöhykkeen kasvillisuuteen ja kevätkutuisten kalojen lisääntymiseen. Kokonaisvaikutukset järven ekologiseen tilaan ovat kuitenkin vähäiset.

Kaksi kolmannesta Unnukkaan tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta valtaosa on peräisin peltoviljelystä. Noin neljännes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Unnukkaan vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Unnukka 31

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Unnukka 31

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 36 m (haetaan 31 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
30.03.19651.0120Kokonaisfosfori
30.03.19655.0510Kokonaisfosfori
30.03.196515.01520Kokonaisfosfori
30.03.196532.03220Kokonaisfosfori
22.03.19661.0160Kokonaisfosfori
22.03.19665.0560Kokonaisfosfori
22.03.196615.01550Kokonaisfosfori
22.03.196632.03220Kokonaisfosfori
21.03.19671.0110Kokonaisfosfori
21.03.19675.0510Kokonaisfosfori
21.03.196715.01510Kokonaisfosfori
21.03.196732.03210Kokonaisfosfori
31.03.19691.0110Kokonaisfosfori
31.03.19695.0510Kokonaisfosfori
31.03.196915.01510Kokonaisfosfori
31.03.196931.03120Kokonaisfosfori
23.03.19701.0120Kokonaisfosfori
23.03.19705.0520Kokonaisfosfori
23.03.197015.01520Kokonaisfosfori
23.03.197031.03120Kokonaisfosfori
09.03.19711.0130Kokonaisfosfori
09.03.19715.0530Kokonaisfosfori
09.03.197115.01520Kokonaisfosfori
09.03.197132.032180Kokonaisfosfori
21.03.19721.0130Kokonaisfosfori
21.03.19725.0520Kokonaisfosfori
21.03.197215.01520Kokonaisfosfori
21.03.197232.03270Kokonaisfosfori
19.03.19731.0116Kokonaisfosfori
19.03.19735.0511Kokonaisfosfori
19.03.197315.01510Kokonaisfosfori
19.03.197332.03247Kokonaisfosfori
16.05.19730.0 - 28.0024Kokonaisfosfori
06.08.19731.0124Kokonaisfosfori
06.08.19735.0520Kokonaisfosfori
06.08.197310.01020Kokonaisfosfori
06.08.197315.01522Kokonaisfosfori
06.08.197320.02029Kokonaisfosfori
06.08.197325.02596Kokonaisfosfori
12.08.19731.0112Kokonaisfosfori
12.08.197310.0107Kokonaisfosfori
12.08.197320.02015Kokonaisfosfori
12.08.197330.03050Kokonaisfosfori
18.03.19741.0113Kokonaisfosfori
18.03.19745.0510Kokonaisfosfori
18.03.197415.0159Kokonaisfosfori
18.03.197432.032170Kokonaisfosfori
17.06.19740.0 - 30.0022Kokonaisfosfori
18.08.19740.0 - 4.009Kokonaisfosfori
18.08.19741.0120Kokonaisfosfori
18.08.19745.0521Kokonaisfosfori
18.08.197415.01521Kokonaisfosfori
18.08.197432.03220Kokonaisfosfori
27.08.19741.0130Kokonaisfosfori
27.08.19745.0519Kokonaisfosfori
27.08.197410.01027Kokonaisfosfori
27.08.197415.01525Kokonaisfosfori
27.08.197420.02023Kokonaisfosfori
27.08.197430.03054Kokonaisfosfori
27.10.19740.0 - 36.0016Kokonaisfosfori
18.03.19751.0113Kokonaisfosfori
18.03.19755.0510Kokonaisfosfori
18.03.197515.01515Kokonaisfosfori
18.03.197532.53216Kokonaisfosfori
11.05.19750.0 - 24.005Kokonaisfosfori
29.07.19750.0 - 4.0023Kokonaisfosfori
18.08.19750.0 - 5.0023Kokonaisfosfori
18.08.19751.0117Kokonaisfosfori
18.08.19755.0517Kokonaisfosfori
18.08.197515.01520Kokonaisfosfori
18.08.197532.03218Kokonaisfosfori
19.10.19750.0 - 32.0022Kokonaisfosfori
18.03.19761.0120Kokonaisfosfori
18.03.19765.0517Kokonaisfosfori
18.03.197615.01511Kokonaisfosfori
18.03.197631.93130Kokonaisfosfori
17.08.19761.0121Kokonaisfosfori
17.08.19765.0522Kokonaisfosfori
17.08.197615.01518Kokonaisfosfori
17.08.197632.03239Kokonaisfosfori
18.08.19760.0 - 4.0021Kokonaisfosfori
21.03.19771.015Kokonaisfosfori
21.03.19775.057Kokonaisfosfori
21.03.197715.0154Kokonaisfosfori
21.03.197732.232120Kokonaisfosfori
17.08.19770.0 - 5.0018Kokonaisfosfori
17.08.19771.0115Kokonaisfosfori
17.08.197710.01017Kokonaisfosfori
17.08.197720.02018Kokonaisfosfori
17.08.197731.03147Kokonaisfosfori
21.03.19781.0113Kokonaisfosfori
21.03.19785.0511Kokonaisfosfori
21.03.197815.0158Kokonaisfosfori
21.03.197832.03220Kokonaisfosfori
07.08.19780.0 - 5.5012Kokonaisfosfori
23.08.19781.019Kokonaisfosfori
23.08.19785.0510Kokonaisfosfori
23.08.197815.01513Kokonaisfosfori
23.08.197832.23233Kokonaisfosfori
22.03.19791.0112Kokonaisfosfori
22.03.19795.0510Kokonaisfosfori
22.03.197915.01531Kokonaisfosfori
22.03.197932.03231Kokonaisfosfori
21.08.19791.0112Kokonaisfosfori
21.08.19795.0512Kokonaisfosfori
21.08.197915.01512Kokonaisfosfori
21.08.197931.83142Kokonaisfosfori
24.03.19801.016Kokonaisfosfori
24.03.19805.057Kokonaisfosfori
24.03.198015.0158Kokonaisfosfori
24.03.198032.03232Kokonaisfosfori
19.08.198031.73163Kokonaisfosfori
19.08.19801.0113Kokonaisfosfori
19.08.19805.0513Kokonaisfosfori
19.08.198015.01510Kokonaisfosfori
19.03.19811.019Kokonaisfosfori
19.03.19815.0510Kokonaisfosfori
19.03.198115.0159Kokonaisfosfori
19.03.198132.03224Kokonaisfosfori
18.08.19810.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
18.08.19811.0114Kokonaisfosfori
18.08.19815.0515Kokonaisfosfori
18.08.198115.01515Kokonaisfosfori
18.08.198132.33214Kokonaisfosfori
18.03.19821.0114Kokonaisfosfori
18.03.19825.0514Kokonaisfosfori
18.03.198215.01511Kokonaisfosfori
18.03.198232.03223Kokonaisfosfori
19.08.19821.0117Kokonaisfosfori
19.08.19825.0516Kokonaisfosfori
19.08.198215.01516Kokonaisfosfori
19.08.198232.13235Kokonaisfosfori
19.08.19820.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
23.03.19831.0115Kokonaisfosfori
23.03.19835.0512Kokonaisfosfori
23.03.198315.01513Kokonaisfosfori
23.03.198332.23247Kokonaisfosfori
23.08.19830.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.08.19831.0114Kokonaisfosfori
23.08.19835.0513Kokonaisfosfori
23.08.198315.01514Kokonaisfosfori
23.08.198332.33240Kokonaisfosfori
22.03.19841.0112Kokonaisfosfori
22.03.19845.0513Kokonaisfosfori
22.03.198415.01513Kokonaisfosfori
22.03.198432.33227Kokonaisfosfori
22.08.19840.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
22.08.19841.0115Kokonaisfosfori
22.08.19845.0515Kokonaisfosfori
22.08.198415.01515Kokonaisfosfori
22.08.198432.53228Kokonaisfosfori
21.03.19851.0110Kokonaisfosfori
21.03.19855.0511Kokonaisfosfori
21.03.198515.01510Kokonaisfosfori
21.03.198532.33244Kokonaisfosfori
21.08.19850.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
21.08.19851.0113Kokonaisfosfori
21.08.19855.0511Kokonaisfosfori
21.08.198515.0158Kokonaisfosfori
21.08.198532.13230Kokonaisfosfori
25.03.19861.0120Kokonaisfosfori
25.03.19865.0511Kokonaisfosfori
25.03.198615.01513Kokonaisfosfori
25.03.198632.13247Kokonaisfosfori
20.08.19860.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
20.08.19861.0115Kokonaisfosfori
20.08.19865.0516Kokonaisfosfori
20.08.198615.01516Kokonaisfosfori
20.08.198632.33238Kokonaisfosfori
19.03.19871.0111Kokonaisfosfori
19.03.19875.0511Kokonaisfosfori
19.03.198715.01511Kokonaisfosfori
19.03.198732.23218Kokonaisfosfori
26.08.19870.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
26.08.19871.0115Kokonaisfosfori
26.08.19875.0514Kokonaisfosfori
26.08.198715.01514Kokonaisfosfori
26.08.198732.23234Kokonaisfosfori
21.03.19881.0113Kokonaisfosfori
21.03.19885.0512Kokonaisfosfori
21.03.198815.01510Kokonaisfosfori
21.03.198832.33217Kokonaisfosfori
17.08.19880.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
17.08.19881.0119Kokonaisfosfori
17.08.19885.0515Kokonaisfosfori
17.08.198815.01514Kokonaisfosfori
17.08.198832.23227Kokonaisfosfori
21.03.19891.0114Kokonaisfosfori
21.03.19895.0512Kokonaisfosfori
21.03.198915.01511Kokonaisfosfori
21.03.198932.23228Kokonaisfosfori
22.08.19890.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
22.08.19891.0118Kokonaisfosfori
22.08.19895.0518Kokonaisfosfori
22.08.198915.01519Kokonaisfosfori
22.08.198932.33224Kokonaisfosfori
19.03.19901.0111Kokonaisfosfori
19.03.19905.0514Kokonaisfosfori
19.03.199015.0159Kokonaisfosfori
19.03.199032.43222Kokonaisfosfori
11.06.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
22.08.19900.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.08.19901.0115Kokonaisfosfori
22.08.19905.0516Kokonaisfosfori
22.08.199015.01512Kokonaisfosfori
22.08.199032.23218Kokonaisfosfori
20.03.19911.0112Kokonaisfosfori
20.03.19915.0510Kokonaisfosfori
20.03.199115.01511Kokonaisfosfori
20.03.199132.33238Kokonaisfosfori
22.08.19910.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
22.08.19911.0113Kokonaisfosfori
22.08.19915.0512Kokonaisfosfori
22.08.199115.0159Kokonaisfosfori
22.08.199132.23217Kokonaisfosfori
10.10.19911.0118Kokonaisfosfori
10.10.199115.01512Kokonaisfosfori
19.03.19921.0116Kokonaisfosfori
19.03.19925.0515Kokonaisfosfori
19.03.199215.01515Kokonaisfosfori
19.03.199232.43218Kokonaisfosfori
18.08.19920.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
18.08.19921.0114Kokonaisfosfori
18.08.19925.0514Kokonaisfosfori
18.08.199215.01515Kokonaisfosfori
18.08.199232.53225Kokonaisfosfori
23.03.19931.0115Kokonaisfosfori
23.03.19935.0513Kokonaisfosfori
23.03.199315.01512Kokonaisfosfori
23.03.199332.43219Kokonaisfosfori
18.08.19930.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
18.08.19931.0116Kokonaisfosfori
18.08.19935.0515Kokonaisfosfori
18.08.199315.01517Kokonaisfosfori
18.08.199332.33229Kokonaisfosfori
11.10.19931.0115Kokonaisfosfori
11.10.199315.01516Kokonaisfosfori
22.03.19941.0114Kokonaisfosfori
22.03.19945.0513Kokonaisfosfori
22.03.199415.01514Kokonaisfosfori
22.03.199432.43239Kokonaisfosfori
17.08.19941.0116Kokonaisfosfori
17.08.19945.0516Kokonaisfosfori
17.08.199415.01516Kokonaisfosfori
17.08.199432.33231Kokonaisfosfori
10.10.199415.01517Kokonaisfosfori
16.03.19951.0112Kokonaisfosfori
16.03.19955.0512Kokonaisfosfori
16.03.199515.01512Kokonaisfosfori
16.03.199530.13020Kokonaisfosfori
17.08.19951.0114Kokonaisfosfori
17.08.19955.0515Kokonaisfosfori
17.08.199515.01516Kokonaisfosfori
17.08.199532.23231Kokonaisfosfori
23.10.199515.01515Kokonaisfosfori
25.03.19961.0112Kokonaisfosfori
25.03.19965.0510Kokonaisfosfori
25.03.199615.01511Kokonaisfosfori
25.03.199632.53245Kokonaisfosfori
25.06.19960.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
16.07.19960.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
06.08.19960.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
27.08.19961.0112Kokonaisfosfori
27.08.19965.0515Kokonaisfosfori
27.08.199615.01515Kokonaisfosfori
27.08.199632.43228Kokonaisfosfori
27.08.19960.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
25.09.19961.0114Kokonaisfosfori
25.09.199632.13215Kokonaisfosfori
15.10.199615.01516Kokonaisfosfori
20.03.19971.0110Kokonaisfosfori
20.03.19975.059Kokonaisfosfori
20.03.199715.0159Kokonaisfosfori
20.03.199732.53217Kokonaisfosfori
21.08.19971.0112Kokonaisfosfori
21.08.19975.0511Kokonaisfosfori
21.08.199715.01511Kokonaisfosfori
21.08.199732.13238Kokonaisfosfori
13.10.199715.01512Kokonaisfosfori
19.03.19981.0110Kokonaisfosfori
19.03.19985.0510Kokonaisfosfori
19.03.199815.0159Kokonaisfosfori
19.03.199832.53262Kokonaisfosfori
13.07.19980.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
20.08.19981.0116Kokonaisfosfori
20.08.19985.0516Kokonaisfosfori
20.08.199815.01516Kokonaisfosfori
20.08.199832.43229Kokonaisfosfori
14.10.199815.01517Kokonaisfosfori
23.03.19991.0114Kokonaisfosfori
23.03.19995.0514Kokonaisfosfori
23.03.199915.01510Kokonaisfosfori
23.03.199932.73253Kokonaisfosfori
26.08.19991.0116Kokonaisfosfori
26.08.19995.0515Kokonaisfosfori
26.08.199915.01515Kokonaisfosfori
26.08.199932.53230Kokonaisfosfori
14.10.199915.01516Kokonaisfosfori
21.03.20001.0113Kokonaisfosfori
21.03.20005.0511Kokonaisfosfori
21.03.200015.01512Kokonaisfosfori
21.03.200032.13232Kokonaisfosfori
23.08.20001.0121Kokonaisfosfori
23.08.20005.0516Kokonaisfosfori
23.08.200015.01515Kokonaisfosfori
23.08.200032.03230Kokonaisfosfori
12.10.200015.01517Kokonaisfosfori
20.03.20011.0113Kokonaisfosfori
20.03.20015.0513Kokonaisfosfori
20.03.200115.01513Kokonaisfosfori
20.03.200132.23218Kokonaisfosfori
11.07.20010.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
23.08.20011.0115Kokonaisfosfori
23.08.20015.0517Kokonaisfosfori
23.08.200115.01513Kokonaisfosfori
23.08.200132.03223Kokonaisfosfori
11.10.200115.01515Kokonaisfosfori
21.03.20021.0111Kokonaisfosfori
21.03.20025.0510Kokonaisfosfori
21.03.200215.01511Kokonaisfosfori
21.03.200232.33238Kokonaisfosfori
28.08.20021.0116Kokonaisfosfori
28.08.20025.0514Kokonaisfosfori
28.08.200215.0158Kokonaisfosfori
28.08.200232.03219Kokonaisfosfori
17.10.200215.01512Kokonaisfosfori
18.03.20031.0110Kokonaisfosfori
18.03.20035.059Kokonaisfosfori
18.03.200315.0159Kokonaisfosfori
18.03.200332.43222Kokonaisfosfori
26.08.20031.0115Kokonaisfosfori
26.08.20035.0515Kokonaisfosfori
26.08.200315.0159Kokonaisfosfori
26.08.200332.03219Kokonaisfosfori
21.10.200315.01510Kokonaisfosfori
25.03.20041.018Kokonaisfosfori
25.03.20045.058Kokonaisfosfori
25.03.200415.0158Kokonaisfosfori
25.03.200431.53117Kokonaisfosfori
25.03.20041.0110Kokonaisfosfori
25.03.20045.059Kokonaisfosfori
25.03.200415.0159Kokonaisfosfori
25.03.200431.53127Kokonaisfosfori
25.03.200431.53120Kokonaisfosfori
07.07.20040.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
24.08.20041.0115Kokonaisfosfori
24.08.20045.0515Kokonaisfosfori
24.08.200415.01514Kokonaisfosfori
24.08.200432.03218Kokonaisfosfori
19.10.200415.01513Kokonaisfosfori
16.03.200532.03220Kokonaisfosfori
16.03.20051.0114Kokonaisfosfori
16.03.20055.0514Kokonaisfosfori
16.03.200515.01512Kokonaisfosfori
23.08.20051.0117Kokonaisfosfori
23.08.20055.0517Kokonaisfosfori
23.08.200515.01520Kokonaisfosfori
23.08.200532.23225Kokonaisfosfori
26.10.200515.01517Kokonaisfosfori
29.03.20061.0115Kokonaisfosfori
29.03.20065.0514Kokonaisfosfori
29.03.200615.01515Kokonaisfosfori
29.03.200632.03229Kokonaisfosfori
22.08.20061.0120Kokonaisfosfori
22.08.20065.0520Kokonaisfosfori
22.08.200615.01524Kokonaisfosfori
22.08.200632.03231Kokonaisfosfori
23.10.200615.01514Kokonaisfosfori
20.03.20071.0114Kokonaisfosfori
20.03.20075.0513Kokonaisfosfori
20.03.200715.01512Kokonaisfosfori
20.03.200732.13219Kokonaisfosfori
29.08.20071.0116Kokonaisfosfori
29.08.20075.0515Kokonaisfosfori
29.08.200715.01515Kokonaisfosfori
29.08.200732.43217Kokonaisfosfori
22.10.200715.01512Kokonaisfosfori
25.03.20081.0112Kokonaisfosfori
25.03.20085.0513Kokonaisfosfori
25.03.200815.01511Kokonaisfosfori
25.03.200832.03218Kokonaisfosfori
20.08.20081.0122Kokonaisfosfori
20.08.20085.0524Kokonaisfosfori
20.08.200815.01522Kokonaisfosfori
20.08.200832.33227Kokonaisfosfori
13.10.200815.01519Kokonaisfosfori
13.10.200832.23218Kokonaisfosfori
26.03.20091.0114Kokonaisfosfori
26.03.200915.01513Kokonaisfosfori
26.03.200932.03220Kokonaisfosfori
17.08.20091.0118Kokonaisfosfori
17.08.200915.01512Kokonaisfosfori
17.08.200931.93130Kokonaisfosfori
27.10.200915.01514Kokonaisfosfori
30.03.20101.0112Kokonaisfosfori
30.03.201015.01512Kokonaisfosfori
30.03.201032.23241Kokonaisfosfori
25.08.20101.0118Kokonaisfosfori
25.08.201015.01512Kokonaisfosfori
25.08.201032.33224Kokonaisfosfori
20.10.20101.0113Kokonaisfosfori
20.10.201015.01514Kokonaisfosfori
20.10.201032.23214Kokonaisfosfori
31.03.20111.0111Kokonaisfosfori
31.03.201115.01511Kokonaisfosfori
31.03.201132.03232Kokonaisfosfori
25.08.20111.0125Kokonaisfosfori
25.08.201115.0159Kokonaisfosfori
25.08.201132.03219Kokonaisfosfori
07.11.201115.01513Kokonaisfosfori
19.03.20121.0110Kokonaisfosfori
19.03.201215.01510Kokonaisfosfori
19.03.201232.13224Kokonaisfosfori
27.08.20121.0119Kokonaisfosfori
27.08.201215.01517Kokonaisfosfori
27.08.201232.03222Kokonaisfosfori
23.10.201215.01516Kokonaisfosfori
26.03.20131.0116Kokonaisfosfori
26.03.201315.01513Kokonaisfosfori
26.03.201332.03226Kokonaisfosfori
26.08.20131.0116Kokonaisfosfori
26.08.201315.01513Kokonaisfosfori
26.08.201332.23233Kokonaisfosfori
24.10.201315.01515Kokonaisfosfori
21.03.20161.0118Kokonaisfosfori
21.03.201615.01518Kokonaisfosfori
21.03.201632.23220Kokonaisfosfori
17.08.20161.0124Kokonaisfosfori
17.08.201615.01518Kokonaisfosfori
17.08.201632.03225Kokonaisfosfori
02.11.20161.0119Kokonaisfosfori
02.11.201615.01518Kokonaisfosfori
02.11.201632.03218Kokonaisfosfori
04.04.20191.0115Kokonaisfosfori
04.04.201915.01514Kokonaisfosfori
04.04.201932.032100Kokonaisfosfori
26.08.201915.01519Kokonaisfosfori
26.08.201932.13221Kokonaisfosfori
26.08.20191.0117Kokonaisfosfori
16.03.20221.0117Kokonaisfosfori
16.03.202215.01514Kokonaisfosfori
16.03.202232.03237Kokonaisfosfori
29.08.20221.0119Kokonaisfosfori
29.08.202215.01522Kokonaisfosfori
29.08.202232.03221Kokonaisfosfori
03.10.20221.0119Kokonaisfosfori
03.10.202232.03219Kokonaisfosfori