Pintavesialue: Jänisjoen vesistöalue
Pinta-ala: 3,3 km2
Syvyys: 19,3 m
Keskisyvyys: 5,8 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 542 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 40 km2
Kunta: Joensuu
Havaintopaikka: Uramo 17

Uramo sijaitsee Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueella, Jänisjoen vesistössä. Uramonvaara järven luoteisrannalla kohoaa noin 60 metriä Uramon pintaa korkeammalle. Vedenjakajalla sijaitseva Uramo on Uramonsalmen kautta yhteydessä Kaita-Uramoon. Järvi saa vetensä lähistön pikkujärvistä ja suoalueilta. Uramo laskee vetensä Sulamon ja Mäntylammen kautta Pitkäjärveen.

Hydrologia

Uramoa ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Uramo on karu humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Vajaa kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista, metsätaloudesta ja haja-asutuksen hulevesistä. Yli puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Uramoon vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Uramo 17

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Uramo 17

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 18 m (haetaan 13 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.10.19851.018Kokonaisfosfori
01.10.198514.01411Kokonaisfosfori
11.01.19951.016Kokonaisfosfori
11.01.199514.31410Kokonaisfosfori
03.02.19991.017Kokonaisfosfori
03.02.199914.31410Kokonaisfosfori
13.09.20041.019Kokonaisfosfori
13.09.20047.078Kokonaisfosfori
13.09.200414.01413Kokonaisfosfori
04.08.20051.0113Kokonaisfosfori
04.08.200514.31411Kokonaisfosfori
08.08.20061.019Kokonaisfosfori
08.08.200614.31411Kokonaisfosfori
28.02.20071.016Kokonaisfosfori
28.02.200717.81712Kokonaisfosfori
12.06.20071.018Kokonaisfosfori
12.06.200717.0177Kokonaisfosfori
03.04.20081.016Kokonaisfosfori
03.04.200817.01716Kokonaisfosfori
30.06.20081.019Kokonaisfosfori
30.06.200814.3148Kokonaisfosfori
30.03.20091.017Kokonaisfosfori
30.03.20099.097Kokonaisfosfori
30.03.200917.01727Kokonaisfosfori
15.07.20091.018Kokonaisfosfori
15.07.20099.096Kokonaisfosfori
15.07.200917.01715Kokonaisfosfori
27.08.20091.019Kokonaisfosfori
27.08.20098.087Kokonaisfosfori
27.08.200917.0179Kokonaisfosfori
15.09.20091.018Kokonaisfosfori
15.09.200918.01828Kokonaisfosfori
05.11.20099.097Kokonaisfosfori
17.01.20121.018Kokonaisfosfori
17.01.20128.088Kokonaisfosfori
17.01.201215.01511Kokonaisfosfori
14.06.20121.0111Kokonaisfosfori
14.06.20128.5814Kokonaisfosfori
14.06.201216.01610Kokonaisfosfori
04.09.20121.017Kokonaisfosfori
04.09.20127.577Kokonaisfosfori
04.09.201214.01412Kokonaisfosfori
10.03.20151.016Kokonaisfosfori
10.03.20159.597Kokonaisfosfori
10.03.201518.01811Kokonaisfosfori
14.07.20151.018Kokonaisfosfori
14.07.20158.087Kokonaisfosfori
14.07.201515.01510Kokonaisfosfori
14.10.20151.016Kokonaisfosfori
14.10.20157.576Kokonaisfosfori
14.10.201514.0146Kokonaisfosfori
13.03.20181.017.3Kokonaisfosfori
13.03.20188.086.9Kokonaisfosfori
13.03.201814.01418Kokonaisfosfori
19.07.20181.019Kokonaisfosfori
19.07.20188.0813Kokonaisfosfori
19.07.201813.51310Kokonaisfosfori
08.08.20181.0112Kokonaisfosfori
08.08.20188.087.9Kokonaisfosfori
08.08.201815.01511Kokonaisfosfori
02.10.20188.0812Kokonaisfosfori
12.04.20211.015.8Kokonaisfosfori
12.04.202110.0106.4Kokonaisfosfori
12.04.202118.01827Kokonaisfosfori
16.08.20211.019.2Kokonaisfosfori
16.08.202114.5148.5Kokonaisfosfori
22.09.20211.017.7Kokonaisfosfori
22.09.20219.095.3Kokonaisfosfori
22.09.202117.81724Kokonaisfosfori