Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 561 ha
Syvyys: 21,00 m
Keskisyvyys: 7,61 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 351 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 121 km2
Kunta: Vesanto
Havaintopaikka: Vesantojärvi 9

Vesantojärvi on Rautalammin reittiin kuuluva humuspitoinen latvajärvi Kerkonjoen valuma-alueella. Vesantojärvi on likimain samassa tasossa sen alapuolisten Sonkarin ja Kiesimän kanssa.

Hydrologia

Vesantojärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Vesantojärvi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Vesantojärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Vesantojärveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Kolmannes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja reilu kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Vesantojärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vesantojärvi 9

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vesantojärvi 9

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
27.08.19901.0118Kokonaisfosfori
27.08.19905.0515Kokonaisfosfori
27.08.199010.01017Kokonaisfosfori
04.04.19911.0117Kokonaisfosfori
04.04.19915.0514Kokonaisfosfori
04.04.199110.01026Kokonaisfosfori
04.04.199110.01026Kokonaisfosfori
31.07.19911.0112Kokonaisfosfori
31.07.19911.0112Kokonaisfosfori
31.07.19915.0512Kokonaisfosfori
31.07.19915.0512Kokonaisfosfori
31.07.199110.01018Kokonaisfosfori
06.04.19921.0123Kokonaisfosfori
06.04.19925.0514Kokonaisfosfori
06.04.199210.01021Kokonaisfosfori
04.08.19921.0116Kokonaisfosfori
04.08.19925.0515Kokonaisfosfori
04.08.199210.01016Kokonaisfosfori
12.04.19931.0123Kokonaisfosfori
12.04.19935.0517Kokonaisfosfori
12.04.199310.01026Kokonaisfosfori
12.04.19935.0517Kokonaisfosfori
03.08.19931.0116Kokonaisfosfori
03.08.19935.0514Kokonaisfosfori
03.08.199310.01018Kokonaisfosfori
03.08.19935.0514Kokonaisfosfori
20.04.19941.0166Kokonaisfosfori
20.04.19945.0517Kokonaisfosfori
20.04.199410.51047Kokonaisfosfori
20.04.199410.51047Kokonaisfosfori
17.08.19941.0115Kokonaisfosfori
17.08.19945.0516Kokonaisfosfori
17.08.199410.01019Kokonaisfosfori
04.04.19951.0115Kokonaisfosfori
04.04.19955.0512Kokonaisfosfori
04.04.19955.0512Kokonaisfosfori
04.04.199510.01028Kokonaisfosfori
04.04.199510.01028Kokonaisfosfori
08.08.19951.0113Kokonaisfosfori
08.08.19951.0113Kokonaisfosfori
08.08.19955.0513Kokonaisfosfori
08.08.19955.0513Kokonaisfosfori
08.08.199510.01015Kokonaisfosfori
08.08.199510.01015Kokonaisfosfori
01.04.19961.0114Kokonaisfosfori
01.04.19961.0114Kokonaisfosfori
01.04.19965.0512Kokonaisfosfori
01.04.19965.0512Kokonaisfosfori
01.04.199610.01018Kokonaisfosfori
01.04.199610.01018Kokonaisfosfori
19.08.199610.01015Kokonaisfosfori
19.08.19961.0117Kokonaisfosfori
19.08.19961.0117Kokonaisfosfori
19.08.19965.0514Kokonaisfosfori
19.08.19965.0514Kokonaisfosfori
19.08.199610.01015Kokonaisfosfori
31.03.19975.0514Kokonaisfosfori
31.03.199710.01026Kokonaisfosfori
31.03.19971.0119Kokonaisfosfori
20.08.19971.0111Kokonaisfosfori
20.08.19971.0111Kokonaisfosfori
20.08.19975.0515Kokonaisfosfori
20.08.199710.01015Kokonaisfosfori
20.08.19975.0515Kokonaisfosfori
24.03.19981.0113Kokonaisfosfori
24.03.19989.9919Kokonaisfosfori
04.08.19981.0117Kokonaisfosfori
04.08.19981.0117Kokonaisfosfori
04.08.199810.51018Kokonaisfosfori
04.08.199810.51018Kokonaisfosfori
24.03.19991.0116Kokonaisfosfori
24.03.19991.0116Kokonaisfosfori
24.03.19995.0512Kokonaisfosfori
24.03.19995.0512Kokonaisfosfori
24.03.199910.51050Kokonaisfosfori
24.03.199910.51050Kokonaisfosfori
10.08.19991.0117Kokonaisfosfori
10.08.19995.0517Kokonaisfosfori
10.08.19995.0517Kokonaisfosfori
10.08.199910.01018Kokonaisfosfori
01.03.20001.0111Kokonaisfosfori
01.03.20005.0511Kokonaisfosfori
01.03.20009.9916Kokonaisfosfori
13.08.20001.0116Kokonaisfosfori
13.08.20005.0515Kokonaisfosfori
13.08.200010.01021Kokonaisfosfori
26.03.20011.0112Kokonaisfosfori
26.03.20015.0513Kokonaisfosfori
26.03.200110.21019Kokonaisfosfori
20.08.20011.0115Kokonaisfosfori
20.08.20011.0115Kokonaisfosfori
20.08.20015.0515Kokonaisfosfori
20.08.20015.0515Kokonaisfosfori
20.08.200110.01016Kokonaisfosfori
20.08.20010.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
14.03.20021.0114Kokonaisfosfori
14.03.20025.0512Kokonaisfosfori
14.03.200210.01020Kokonaisfosfori
27.08.20021.0110Kokonaisfosfori
27.08.200210.51011Kokonaisfosfori
11.03.20031.0110Kokonaisfosfori
11.03.20035.059Kokonaisfosfori
11.03.200310.01016Kokonaisfosfori
11.08.20031.0114Kokonaisfosfori
11.08.200310.51015Kokonaisfosfori
11.08.200310.51015Kokonaisfosfori
09.03.20041.0110Kokonaisfosfori
09.03.20045.0513Kokonaisfosfori
09.03.200410.51017Kokonaisfosfori
17.08.20041.0123Kokonaisfosfori
17.08.20045.0531Kokonaisfosfori
17.08.200410.51023Kokonaisfosfori
14.03.20055.0517Kokonaisfosfori
14.03.200510.21026Kokonaisfosfori
14.03.20051.0120Kokonaisfosfori
18.08.20051.0114Kokonaisfosfori
18.08.20055.0515Kokonaisfosfori
18.08.200510.11016Kokonaisfosfori
16.03.20061.0115Kokonaisfosfori
16.03.20065.0514Kokonaisfosfori
16.03.200610.21022Kokonaisfosfori
07.08.20061.0119Kokonaisfosfori
07.08.20065.0515Kokonaisfosfori
07.08.200610.01017Kokonaisfosfori
14.03.20071.0112Kokonaisfosfori
14.03.20075.0513Kokonaisfosfori
14.03.200710.11022Kokonaisfosfori
16.08.20071.0117Kokonaisfosfori
16.08.20071.0117Kokonaisfosfori
16.08.20075.0516Kokonaisfosfori
16.08.20075.0516Kokonaisfosfori
16.08.200710.01021Kokonaisfosfori
16.08.200710.01021Kokonaisfosfori
18.03.20081.0113Kokonaisfosfori
18.03.20081.0113Kokonaisfosfori
18.03.20085.0512Kokonaisfosfori
18.03.20085.0512Kokonaisfosfori
18.03.200810.01019Kokonaisfosfori
18.03.200810.01019Kokonaisfosfori
21.08.20081.0119Kokonaisfosfori
21.08.20081.0119Kokonaisfosfori
21.08.20085.0517Kokonaisfosfori
21.08.20085.0517Kokonaisfosfori
21.08.200810.21016Kokonaisfosfori
21.08.200810.21016Kokonaisfosfori
19.03.20091.0116Kokonaisfosfori
19.03.20091.0116Kokonaisfosfori
19.03.20095.0518Kokonaisfosfori
19.03.20095.0518Kokonaisfosfori
19.03.20099.8922Kokonaisfosfori
19.03.20099.8922Kokonaisfosfori
03.08.20091.0116Kokonaisfosfori
03.08.20091.0116Kokonaisfosfori
03.08.20095.0515Kokonaisfosfori
03.08.20095.0515Kokonaisfosfori
03.08.200910.21016Kokonaisfosfori
04.03.20101.0117Kokonaisfosfori
04.03.20105.0517Kokonaisfosfori
04.03.20101.0117Kokonaisfosfori
04.03.20109.9920Kokonaisfosfori
09.08.20101.0117Kokonaisfosfori
09.08.20101.0117Kokonaisfosfori
09.08.20105.0518Kokonaisfosfori
09.08.201010.01022Kokonaisfosfori
09.02.20111.0111Kokonaisfosfori
09.02.20115.0513Kokonaisfosfori
09.02.201110.01017Kokonaisfosfori
16.08.20111.0114Kokonaisfosfori
16.08.20115.0514Kokonaisfosfori
16.08.201110.01020Kokonaisfosfori
29.02.20121.0113Kokonaisfosfori
29.02.20125.0514Kokonaisfosfori
29.02.201210.31018Kokonaisfosfori
22.08.20121.0115Kokonaisfosfori
22.08.20125.0515Kokonaisfosfori
22.08.201210.31019Kokonaisfosfori
22.08.201210.31019Kokonaisfosfori
26.02.20131.0119Kokonaisfosfori
26.02.20131.0119Kokonaisfosfori
26.02.20135.0518Kokonaisfosfori
26.02.201310.11028Kokonaisfosfori
26.02.201310.11028Kokonaisfosfori
08.08.20131.0118Kokonaisfosfori
08.08.20131.0118Kokonaisfosfori
08.08.20135.0519Kokonaisfosfori
08.08.201310.11025Kokonaisfosfori
25.02.20141.0114Kokonaisfosfori
25.02.20145.0520Kokonaisfosfori
25.02.20149.9924Kokonaisfosfori
21.08.20141.0123Kokonaisfosfori
21.08.201410.01025Kokonaisfosfori
21.08.20145.0517Kokonaisfosfori
03.03.20151.0118Kokonaisfosfori
03.03.20155.0518Kokonaisfosfori
03.03.201510.11020Kokonaisfosfori
03.03.201510.11020Kokonaisfosfori
20.08.20151.0121Kokonaisfosfori
20.08.20151.0121Kokonaisfosfori
20.08.20155.0516Kokonaisfosfori
20.08.20155.0516Kokonaisfosfori
20.08.201510.01020Kokonaisfosfori
20.08.201510.01020Kokonaisfosfori
22.02.20161.0125Kokonaisfosfori
22.02.20161.0125Kokonaisfosfori
22.02.20165.0523Kokonaisfosfori
22.02.20165.0523Kokonaisfosfori
22.02.201610.01027Kokonaisfosfori
10.08.20161.0118Kokonaisfosfori
10.08.20161.0118Kokonaisfosfori
10.08.20165.0516Kokonaisfosfori
10.08.201610.01020Kokonaisfosfori
10.08.201610.01020Kokonaisfosfori
08.03.20171.0116Kokonaisfosfori
08.03.20171.0116Kokonaisfosfori
08.03.20175.0517Kokonaisfosfori
08.03.20175.0517Kokonaisfosfori
08.03.201710.21022Kokonaisfosfori
08.03.201710.21022Kokonaisfosfori
07.08.20171.0116Kokonaisfosfori
07.08.20171.0116Kokonaisfosfori
07.08.20175.0515Kokonaisfosfori
07.08.20175.0515Kokonaisfosfori
07.08.201710.01018Kokonaisfosfori
07.08.201710.01018Kokonaisfosfori
15.03.20181.0113Kokonaisfosfori
15.03.20185.0514Kokonaisfosfori
15.03.201810.11022Kokonaisfosfori
13.08.20181.0113Kokonaisfosfori
13.08.20181.0113Kokonaisfosfori
13.08.20185.0515Kokonaisfosfori
13.08.20185.0515Kokonaisfosfori
13.08.20189.8922Kokonaisfosfori
13.08.20189.8922Kokonaisfosfori
07.03.20191.0112Kokonaisfosfori
07.03.20191.0112Kokonaisfosfori
07.03.20195.0514Kokonaisfosfori
07.03.201910.81023Kokonaisfosfori
07.03.201910.81023Kokonaisfosfori
02.09.20191.0118Kokonaisfosfori
02.09.20191.0118Kokonaisfosfori
02.09.20195.0517Kokonaisfosfori
02.09.20195.0517Kokonaisfosfori
02.09.20199.6918Kokonaisfosfori
02.09.20199.6918Kokonaisfosfori
05.03.20201.0117Kokonaisfosfori
05.03.20201.0117Kokonaisfosfori
05.03.20205.0517Kokonaisfosfori
05.03.20205.0517Kokonaisfosfori
05.03.202010.61027Kokonaisfosfori
05.03.202010.61027Kokonaisfosfori
18.08.20201.0117Kokonaisfosfori
18.08.20201.0117Kokonaisfosfori
18.08.20205.0515Kokonaisfosfori
18.08.20205.0515Kokonaisfosfori
18.08.202010.01018Kokonaisfosfori
18.08.202010.01018Kokonaisfosfori
15.03.20211.0120Kokonaisfosfori
15.03.20211.0120Kokonaisfosfori
15.03.20215.0521Kokonaisfosfori
15.03.20215.0521Kokonaisfosfori
15.03.202110.51030Kokonaisfosfori
15.03.202110.51030Kokonaisfosfori
16.08.20211.0117Kokonaisfosfori
16.08.20215.0515Kokonaisfosfori
16.08.20211.0117Kokonaisfosfori
16.08.202110.01020Kokonaisfosfori
16.08.202110.01020Kokonaisfosfori
23.03.20221.0115Kokonaisfosfori
23.03.20221.0115Kokonaisfosfori
23.03.20225.0515Kokonaisfosfori
23.03.20225.0515Kokonaisfosfori
23.03.202210.11030Kokonaisfosfori
23.03.202210.11030Kokonaisfosfori
30.08.20221.0116Kokonaisfosfori
30.08.20221.0116Kokonaisfosfori
30.08.20225.0515Kokonaisfosfori
30.08.202210.11021Kokonaisfosfori
30.08.202210.11021Kokonaisfosfori
21.03.20231.0117Kokonaisfosfori
21.03.20231.0117Kokonaisfosfori
21.03.20235.0516Kokonaisfosfori
21.03.202310.21054Kokonaisfosfori
21.03.202310.21054Kokonaisfosfori