Pintavesialue: Pielisen reitti
Pinta-ala: 25 km2
Syvyys: 23,2 m
Keskisyvyys: 5,8 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 272 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 598 km2
Kunta: Lieksa
Havaintopaikka: Viekijärvi 2 Raviniemi

Erittäin rehevä ja humuspitoinen Viekijärvi sijaitsee Vuoksen päävesistössä Lieksassa. Valtaosan vedestään järvi saa lähivaluma-alueeltaan. Viekijoki laskee Viekijärveen pohjoisesta ja eteläpään luusuasta järvi laskee vetensä Pieliseen Halinjokea pitkin.

Hydrologia

Viekijärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järven vedenkorkeus seuraa Pielisen pintaa.

Vedenlaatu

Viekijärvi on ylirehevä ja erittäin ruskeavetinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Järven alusveden happitilanne on ajoittain heikko. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maatalouden osuus fosforikuormasta on merkittävää. 60 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä ja soiden ojituksista. Reilu kolmannes fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Viekijärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Viekijärvi 2 Raviniemi

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Viekijärvi 2 Raviniemi

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
21.04.19691.0120Kokonaisfosfori
21.04.19695.0520Kokonaisfosfori
21.04.196910.01020Kokonaisfosfori
21.04.196922.022180Kokonaisfosfori
11.03.19701.0110Kokonaisfosfori
11.03.19705.0510Kokonaisfosfori
11.03.197010.01020Kokonaisfosfori
11.03.197022.02230Kokonaisfosfori
10.08.19701.0120Kokonaisfosfori
10.08.19705.0530Kokonaisfosfori
10.08.197010.01020Kokonaisfosfori
10.08.197021.02130Kokonaisfosfori
04.04.19711.0118Kokonaisfosfori
04.04.19715.0520Kokonaisfosfori
04.04.197110.01024Kokonaisfosfori
04.04.197120.02040Kokonaisfosfori
28.08.19721.0137Kokonaisfosfori
28.08.197210.01032Kokonaisfosfori
28.08.197221.02140Kokonaisfosfori
01.04.19741.0121Kokonaisfosfori
01.04.19745.0523Kokonaisfosfori
01.04.197410.01029Kokonaisfosfori
01.04.197422.02258Kokonaisfosfori
30.06.19750.0 - 4.0032Kokonaisfosfori
30.06.19751.0136Kokonaisfosfori
30.06.197520.02041Kokonaisfosfori
24.02.19761.0134Kokonaisfosfori
24.02.197622.02248Kokonaisfosfori
01.09.19761.0132Kokonaisfosfori
01.09.197621.52131Kokonaisfosfori
09.03.19771.0126Kokonaisfosfori
09.03.197721.02142Kokonaisfosfori
01.09.19771.0131Kokonaisfosfori
01.09.197721.02135Kokonaisfosfori
26.03.19801.0136Kokonaisfosfori
26.03.19805.0534Kokonaisfosfori
26.03.198010.01036Kokonaisfosfori
26.03.198022.022320Kokonaisfosfori
14.07.19801.0138Kokonaisfosfori
14.07.198022.02279Kokonaisfosfori
26.03.19811.0137Kokonaisfosfori
26.03.198122.02293Kokonaisfosfori
22.02.19821.0143Kokonaisfosfori
22.02.198222.02267Kokonaisfosfori
08.07.19821.0129Kokonaisfosfori
08.07.198222.02248Kokonaisfosfori
13.04.19831.0129Kokonaisfosfori
13.04.198322.02267Kokonaisfosfori
19.09.19851.0136Kokonaisfosfori
19.09.198522.02235Kokonaisfosfori
04.03.19861.0128Kokonaisfosfori
04.03.198611.01129Kokonaisfosfori
04.03.198622.02238Kokonaisfosfori
07.04.19861.0128Kokonaisfosfori
07.04.198620.52033Kokonaisfosfori
24.03.19871.0126Kokonaisfosfori
24.03.198710.01030Kokonaisfosfori
24.03.198722.02253Kokonaisfosfori
12.08.19871.0139Kokonaisfosfori
12.08.19875.0532Kokonaisfosfori
12.08.198710.01033Kokonaisfosfori
12.08.198722.02235Kokonaisfosfori
25.01.19881.0128Kokonaisfosfori
25.01.198821.02141Kokonaisfosfori
01.03.19881.0128Kokonaisfosfori
01.03.198822.02266Kokonaisfosfori
23.08.19881.0137Kokonaisfosfori
23.08.198823.02338Kokonaisfosfori
02.02.19891.0128Kokonaisfosfori
02.02.198911.01136Kokonaisfosfori
02.02.198922.02262Kokonaisfosfori
30.03.19891.0122Kokonaisfosfori
30.03.198910.01038Kokonaisfosfori
30.03.198921.02153Kokonaisfosfori
30.08.19891.0111Kokonaisfosfori
30.08.19895.0523Kokonaisfosfori
30.08.198910.01039Kokonaisfosfori
30.08.198915.01510Kokonaisfosfori
30.08.198921.0218Kokonaisfosfori
27.03.19901.0128Kokonaisfosfori
27.03.199010.01035Kokonaisfosfori
27.03.199022.02249Kokonaisfosfori
23.05.19900.5016Kokonaisfosfori
23.05.19901.0133Kokonaisfosfori
23.05.19902.0216Kokonaisfosfori
23.05.199010.01031Kokonaisfosfori
23.05.199021.52131Kokonaisfosfori
01.10.19900.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
01.10.19901.0132Kokonaisfosfori
01.10.19905.0595Kokonaisfosfori
01.10.199021.02133Kokonaisfosfori
27.11.19901.0135Kokonaisfosfori
27.11.199021.02143Kokonaisfosfori
06.02.19911.0125Kokonaisfosfori
06.02.199110.01030Kokonaisfosfori
06.02.199115.01525Kokonaisfosfori
06.02.199121.02126Kokonaisfosfori
06.02.199122.02237Kokonaisfosfori
15.07.19911.0133Kokonaisfosfori
15.07.199120.02033Kokonaisfosfori
06.11.19911.0136Kokonaisfosfori
06.11.199121.02135Kokonaisfosfori
20.04.19931.0125.3Kokonaisfosfori
20.04.199311.01136.8Kokonaisfosfori
20.04.199321.82185.5Kokonaisfosfori
02.06.19931.0135.2Kokonaisfosfori
02.06.199311.01129.2Kokonaisfosfori
02.06.199321.82128.7Kokonaisfosfori
07.07.19931.0128.4Kokonaisfosfori
07.07.199310.01031.1Kokonaisfosfori
07.07.199319.01945.5Kokonaisfosfori
06.04.19941.0126Kokonaisfosfori
06.04.199410.01039Kokonaisfosfori
06.04.199418.01853Kokonaisfosfori
04.04.199510.01035Kokonaisfosfori
04.04.199520.52060Kokonaisfosfori
04.04.19951.0116Kokonaisfosfori
01.04.19971.0123Kokonaisfosfori
01.04.199711.01134Kokonaisfosfori
01.04.199721.82147Kokonaisfosfori
01.10.19971.0143Kokonaisfosfori
01.10.199711.01144Kokonaisfosfori
01.10.199722.02242Kokonaisfosfori
08.03.19991.0129Kokonaisfosfori
08.03.199911.01145Kokonaisfosfori
08.03.199921.82181Kokonaisfosfori
02.08.19991.0138Kokonaisfosfori
02.08.199911.01137Kokonaisfosfori
02.08.199921.82146Kokonaisfosfori
04.09.20001.0142Kokonaisfosfori
04.09.200011.41138Kokonaisfosfori
04.09.200021.62141Kokonaisfosfori
20.03.20021.0124Kokonaisfosfori
20.03.200211.41137Kokonaisfosfori
20.03.200221.82160Kokonaisfosfori
12.08.20021.0131Kokonaisfosfori
12.08.200211.41132Kokonaisfosfori
12.08.200221.82141Kokonaisfosfori
13.08.20031.0133Kokonaisfosfori
13.08.200311.01132Kokonaisfosfori
13.08.200321.02133Kokonaisfosfori
31.03.20051.0125Kokonaisfosfori
31.03.200511.41141Kokonaisfosfori
31.03.200521.82178Kokonaisfosfori
30.08.20051.0141Kokonaisfosfori
30.08.200510.51042Kokonaisfosfori
30.08.200520.02041Kokonaisfosfori
08.03.20071.0116Kokonaisfosfori
08.03.200711.41132Kokonaisfosfori
08.03.200721.82152Kokonaisfosfori
06.08.20071.0128Kokonaisfosfori
06.08.200711.41125Kokonaisfosfori
06.08.200721.82138Kokonaisfosfori
30.10.200821.82133Kokonaisfosfori
22.01.20091.0118Kokonaisfosfori
22.01.200911.01131Kokonaisfosfori
22.01.200921.82140Kokonaisfosfori
24.03.20091.0116Kokonaisfosfori
24.03.200911.01127Kokonaisfosfori
24.03.200921.82140Kokonaisfosfori
01.06.20091.0128Kokonaisfosfori
01.06.200911.01124Kokonaisfosfori
01.06.200920.02031Kokonaisfosfori
13.07.20091.0128Kokonaisfosfori
13.07.200911.01130Kokonaisfosfori
13.07.200920.22039Kokonaisfosfori
26.01.20101.0125Kokonaisfosfori
26.01.201011.41140Kokonaisfosfori
26.01.201021.82158Kokonaisfosfori
16.03.20101.0120Kokonaisfosfori
16.03.201011.01135Kokonaisfosfori
16.03.201021.82142Kokonaisfosfori
31.05.20101.0129Kokonaisfosfori
31.05.201011.01127Kokonaisfosfori
31.05.201021.82134Kokonaisfosfori
15.07.20101.0130Kokonaisfosfori
15.07.201011.01126Kokonaisfosfori
15.07.201021.82133Kokonaisfosfori
18.01.20111.0124Kokonaisfosfori
18.01.201111.01134Kokonaisfosfori
18.01.201120.82043Kokonaisfosfori
14.06.20111.0128Kokonaisfosfori
14.06.201111.01125Kokonaisfosfori
14.06.201121.82137Kokonaisfosfori
26.07.20111.0132Kokonaisfosfori
26.07.201111.01129Kokonaisfosfori
26.07.201121.82142Kokonaisfosfori
04.10.20111.0134Kokonaisfosfori
04.10.201111.01135Kokonaisfosfori
04.10.201121.82133Kokonaisfosfori
23.01.20121.0124Kokonaisfosfori
23.01.201211.01134Kokonaisfosfori
23.01.201221.02138Kokonaisfosfori
24.05.20121.0123Kokonaisfosfori
24.05.201211.01124Kokonaisfosfori
24.05.201221.82127Kokonaisfosfori
17.10.20121.0146Kokonaisfosfori
17.10.201211.01145Kokonaisfosfori
17.10.201221.82146Kokonaisfosfori
12.03.20141.0115Kokonaisfosfori
12.03.201411.01131Kokonaisfosfori
12.03.201422.02237Kokonaisfosfori
15.05.20141.0123Kokonaisfosfori
15.05.201411.01123Kokonaisfosfori
15.05.201422.02223Kokonaisfosfori
16.07.20141.0130Kokonaisfosfori
16.07.201411.01127Kokonaisfosfori
16.07.201422.02235Kokonaisfosfori
30.07.20141.0127Kokonaisfosfori
30.07.201411.01129Kokonaisfosfori
30.07.201422.02236Kokonaisfosfori
27.08.20141.0137Kokonaisfosfori
27.08.201411.01137Kokonaisfosfori
27.08.201422.02244Kokonaisfosfori
16.09.20141.0138Kokonaisfosfori
16.09.201411.01138Kokonaisfosfori
16.09.201422.02240Kokonaisfosfori
19.03.20151.0119Kokonaisfosfori
19.03.201511.01134Kokonaisfosfori
19.03.201520.52047Kokonaisfosfori
19.05.20151.0121Kokonaisfosfori
19.05.201511.01123Kokonaisfosfori
19.05.201522.02222Kokonaisfosfori
23.06.20151.0123Kokonaisfosfori
23.06.201511.01124Kokonaisfosfori
23.06.201521.52126Kokonaisfosfori
13.07.20151.0129Kokonaisfosfori
13.07.201511.01128Kokonaisfosfori
13.07.201521.52133Kokonaisfosfori
10.08.20151.0133Kokonaisfosfori
10.08.201511.01127Kokonaisfosfori
10.08.201522.02248Kokonaisfosfori
02.09.20151.0126Kokonaisfosfori
02.09.201511.01128Kokonaisfosfori
02.09.201521.02127Kokonaisfosfori
03.04.20161.0120Kokonaisfosfori
03.04.201611.01135Kokonaisfosfori
03.04.201621.52159Kokonaisfosfori
16.05.20161.0130Kokonaisfosfori
16.05.201611.01129Kokonaisfosfori
16.05.201622.02226Kokonaisfosfori
16.06.20161.0121Kokonaisfosfori
16.06.201611.51121Kokonaisfosfori
16.06.201622.02223Kokonaisfosfori
12.07.20161.0125Kokonaisfosfori
12.07.201611.51134Kokonaisfosfori
12.07.201622.02251Kokonaisfosfori
02.08.20161.0124Kokonaisfosfori
02.08.201611.01129Kokonaisfosfori
02.08.201622.02259Kokonaisfosfori
22.08.20161.0131Kokonaisfosfori
22.08.201610.51032Kokonaisfosfori
22.08.201621.02170Kokonaisfosfori
20.09.20161.0144Kokonaisfosfori
20.09.201611.01140Kokonaisfosfori
20.09.201621.02142Kokonaisfosfori
21.03.20171.0123Kokonaisfosfori
21.03.201711.01139Kokonaisfosfori
21.03.201721.02160Kokonaisfosfori
26.06.20171.0135Kokonaisfosfori
26.06.201721.02131Kokonaisfosfori
02.08.20171.0128Kokonaisfosfori
02.08.201721.02142Kokonaisfosfori
23.08.20171.0133Kokonaisfosfori
23.08.201722.02233Kokonaisfosfori
18.09.20171.0133Kokonaisfosfori
18.09.201722.02238Kokonaisfosfori
12.03.20181.0122Kokonaisfosfori
12.03.201819.01934Kokonaisfosfori
18.06.20181.0121Kokonaisfosfori
18.06.201821.02126Kokonaisfosfori
31.07.20181.0124Kokonaisfosfori
31.07.201822.02247Kokonaisfosfori
18.09.20181.0141Kokonaisfosfori
18.09.201819.01943Kokonaisfosfori
14.03.20191.0122Kokonaisfosfori
14.03.201922.02259Kokonaisfosfori
18.06.20191.0132Kokonaisfosfori
18.06.201922.02231Kokonaisfosfori
01.08.201921.02146Kokonaisfosfori
01.08.20191.0136Kokonaisfosfori
22.08.20191.0133Kokonaisfosfori
22.08.201921.02139Kokonaisfosfori
17.09.20191.0148Kokonaisfosfori
17.09.201921.02151Kokonaisfosfori
26.03.20201.0117Kokonaisfosfori
26.03.202019.01933Kokonaisfosfori
16.06.20201.0119Kokonaisfosfori
16.06.202019.21927Kokonaisfosfori
05.08.20201.0126Kokonaisfosfori
05.08.202019.71929Kokonaisfosfori
18.08.20201.0128Kokonaisfosfori
18.08.202019.01929Kokonaisfosfori
21.09.20201.0134Kokonaisfosfori
21.09.202019.01934Kokonaisfosfori
30.03.20211.0119Kokonaisfosfori
30.03.202111.01129Kokonaisfosfori
30.03.202120.12036Kokonaisfosfori
23.06.20211.0128Kokonaisfosfori
23.06.202121.22135Kokonaisfosfori
02.08.20211.0129Kokonaisfosfori
02.08.202121.02144Kokonaisfosfori
23.08.20211.0137Kokonaisfosfori
23.08.202119.81942Kokonaisfosfori
15.09.20211.0142Kokonaisfosfori
15.09.202121.02144Kokonaisfosfori
23.03.20221.0122Kokonaisfosfori
23.03.202211.01131Kokonaisfosfori
23.03.202221.52149Kokonaisfosfori
20.06.20221.0127Kokonaisfosfori
20.06.202221.52126Kokonaisfosfori
01.08.20221.0127Kokonaisfosfori
01.08.202221.02131Kokonaisfosfori
18.08.20221.0126Kokonaisfosfori
18.08.202221.02133Kokonaisfosfori
12.09.20221.0128Kokonaisfosfori
12.09.202221.42130Kokonaisfosfori
22.03.20231.0119Kokonaisfosfori
22.03.202311.01135Kokonaisfosfori
22.03.202321.22150Kokonaisfosfori
20.06.20231.0122Kokonaisfosfori
20.06.202321.02125Kokonaisfosfori
01.08.20231.0135Kokonaisfosfori
01.08.202322.02238Kokonaisfosfori
24.08.20231.0134Kokonaisfosfori
24.08.202322.02283Kokonaisfosfori
12.09.20231.0135Kokonaisfosfori
12.09.202322.02238Kokonaisfosfori