Pintavesialue: Koitajoen valuma-alue
Pinta-ala: 29 km2
Syvyys: 7,0 m
Keskisyvyys: 1,1 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 30 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 933 km2
Kunta: Ilomantsi
Havaintopaikka: Kohtikankaanselkä 3

Viiksinselkä sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla Ilomantsissa ja kuuluu Vuoksen päävesistöön. Tummavetiseen järveen laskee Venäjän puolella Volgajoki ja Tolvajoki.

Hydrologia

Viiksinselkää ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Viiksinselkä on rehevä ja äärimmäisen humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

42 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta. Puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa kotimaasta ja vain pieni osa fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, sekin pääasiassa soiden ojituksista.

Arvio Viiksinselkään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kohtikankaanselkä 3

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kohtikankaanselkä 3

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
18.06.19731.0114Kokonaisfosfori
18.12.19851.0135Kokonaisfosfori
21.03.19891.0128Kokonaisfosfori
14.09.19891.0134Kokonaisfosfori
14.03.19961.0127Kokonaisfosfori
02.09.19961.0133Kokonaisfosfori
26.02.19981.0125Kokonaisfosfori
24.08.19981.0120Kokonaisfosfori
03.03.19991.0127Kokonaisfosfori
23.03.20001.0120Kokonaisfosfori
29.08.20001.0125Kokonaisfosfori
18.10.20001.0126Kokonaisfosfori
28.03.20011.0118Kokonaisfosfori
05.07.20010.0 - 1.0025Kokonaisfosfori
23.08.20011.0135Kokonaisfosfori
04.10.20011.0131Kokonaisfosfori
26.03.20021.0117Kokonaisfosfori
26.08.20021.0128Kokonaisfosfori
02.10.20021.0126Kokonaisfosfori
26.03.20031.0124Kokonaisfosfori
20.08.20031.0128Kokonaisfosfori
30.09.20031.0126Kokonaisfosfori
23.03.20041.0123Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 1.0060Kokonaisfosfori
19.08.20041.0126Kokonaisfosfori
06.10.20041.0126Kokonaisfosfori
16.03.20051.0126Kokonaisfosfori
23.08.20051.0129Kokonaisfosfori
04.10.20051.0126Kokonaisfosfori
27.03.20071.0120Kokonaisfosfori
30.07.20071.0117Kokonaisfosfori
17.01.20111.0116Kokonaisfosfori
13.06.20111.0136Kokonaisfosfori
09.08.20111.0127Kokonaisfosfori
19.09.20110.5023Kokonaisfosfori
20.03.20171.0118Kokonaisfosfori
12.07.20171.0122Kokonaisfosfori
21.08.20171.0120Kokonaisfosfori
10.10.20171.0120Kokonaisfosfori
27.06.20231.0120Kokonaisfosfori
26.09.20231.0124Kokonaisfosfori