Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 57 km2
Syvyys: 32,5 m
Keskisyvyys: 4,9 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 60 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 4086 km2
Kunta: Kuopio
Havaintopaikka: Vuotjärvi 22

Vuoksen vesistöön kuuluva Vuotjärvi kuuluu Nilsiän reittiin. Järvessä on runsaasti saaria. Vuotjärvi saa vetensä Syväristä Lastukosken ja Ala-Siikajärvestä Pisanvirran kautta. Vuotjärvi laskee vetensä Juankosken ja Karjalankosken voimalaitosten kautta Akonveteen.

Hydrologia

Vuotjärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Vuotjärveä on säännösteltu 1950-luvulta alkaen voimatalouden tarpeisiin. Juankosken ja Karjalankosken voimalaitosten aiheuttamien vaellusesteiden vaikutus kalaston kokonaistilaan ei ole ekologisen tilan arvioinnissa arvioitu kovin merkittäväksi.

Vedenlaatu

Vuotjärvi on lievästi rehevä humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lähes kaksi kolmannesta järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä ja soiden ojituksista. Vajaa kolmannes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Vuotjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vuotjärvi 22

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vuotjärvi 22

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 25 m (haetaan 20 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
23.03.19651.0120Kokonaisfosfori
23.03.19655.0518Kokonaisfosfori
23.03.196521.02124Kokonaisfosfori
24.03.19661.0110Kokonaisfosfori
24.03.19665.0520Kokonaisfosfori
24.03.196610.01010Kokonaisfosfori
24.03.196620.02030Kokonaisfosfori
06.02.19671.0120Kokonaisfosfori
06.02.196710.01010Kokonaisfosfori
06.02.196722.02240Kokonaisfosfori
27.03.19671.0120Kokonaisfosfori
27.03.19675.0520Kokonaisfosfori
27.03.196710.01020Kokonaisfosfori
27.03.196721.02120Kokonaisfosfori
26.03.19681.0140Kokonaisfosfori
26.03.19685.0540Kokonaisfosfori
26.03.196810.01040Kokonaisfosfori
26.03.196820.02060Kokonaisfosfori
25.03.19691.0110Kokonaisfosfori
25.03.19695.0510Kokonaisfosfori
25.03.196910.01010Kokonaisfosfori
25.03.196920.02020Kokonaisfosfori
10.09.19691.0110Kokonaisfosfori
10.09.196910.01010Kokonaisfosfori
10.09.196918.51810Kokonaisfosfori
10.09.196920.02010Kokonaisfosfori
22.03.19701.0120Kokonaisfosfori
22.03.19705.0510Kokonaisfosfori
22.03.197010.01020Kokonaisfosfori
22.03.197020.02030Kokonaisfosfori
16.03.19711.0120Kokonaisfosfori
16.03.19715.0520Kokonaisfosfori
16.03.197110.01020Kokonaisfosfori
16.03.197121.02130Kokonaisfosfori
20.03.19721.0120Kokonaisfosfori
20.03.19725.0520Kokonaisfosfori
20.03.197210.01020Kokonaisfosfori
20.03.197220.02020Kokonaisfosfori
25.03.19731.019Kokonaisfosfori
25.03.19735.0515Kokonaisfosfori
25.03.197310.01014Kokonaisfosfori
25.03.197320.02020Kokonaisfosfori
18.03.19741.0113Kokonaisfosfori
18.03.19745.0513Kokonaisfosfori
18.03.197410.01013Kokonaisfosfori
18.03.197420.02023Kokonaisfosfori
19.08.19741.0119Kokonaisfosfori
19.08.19745.0520Kokonaisfosfori
19.08.197410.01016Kokonaisfosfori
19.08.197420.52034Kokonaisfosfori
23.03.19751.0147Kokonaisfosfori
23.03.19755.0523Kokonaisfosfori
23.03.197510.01021Kokonaisfosfori
23.03.197520.02035Kokonaisfosfori
21.08.19751.0117Kokonaisfosfori
21.08.19755.0514Kokonaisfosfori
21.08.197510.01015Kokonaisfosfori
21.08.197521.02116Kokonaisfosfori
16.03.19761.0112Kokonaisfosfori
16.03.19765.0511Kokonaisfosfori
16.03.197610.01013Kokonaisfosfori
16.03.197620.52016Kokonaisfosfori
17.08.19761.0125Kokonaisfosfori
17.08.19765.0524Kokonaisfosfori
17.08.197610.01019Kokonaisfosfori
17.08.197620.02021Kokonaisfosfori
16.03.19771.014Kokonaisfosfori
16.03.19775.056Kokonaisfosfori
16.03.197710.01013Kokonaisfosfori
16.03.197720.02013Kokonaisfosfori
16.03.19781.0113Kokonaisfosfori
16.03.19785.0514Kokonaisfosfori
16.03.197810.01017Kokonaisfosfori
16.03.197820.82021Kokonaisfosfori
17.08.19781.0120Kokonaisfosfori
17.08.19785.0521Kokonaisfosfori
17.08.197810.01018Kokonaisfosfori
17.08.197819.81919Kokonaisfosfori
19.03.19791.0115Kokonaisfosfori
19.03.19795.0515Kokonaisfosfori
19.03.197910.01018Kokonaisfosfori
19.03.197918.91819Kokonaisfosfori
16.08.19791.0119Kokonaisfosfori
16.08.19795.0517Kokonaisfosfori
16.08.197911.01117Kokonaisfosfori
16.08.197923.82329Kokonaisfosfori
18.03.19801.0113Kokonaisfosfori
18.03.19805.0518Kokonaisfosfori
18.03.198010.01016Kokonaisfosfori
18.03.198021.02124Kokonaisfosfori
21.08.19801.0113Kokonaisfosfori
21.08.19805.0516Kokonaisfosfori
21.08.198010.01016Kokonaisfosfori
21.08.198020.02020Kokonaisfosfori
17.03.19811.0117Kokonaisfosfori
17.03.19815.0515Kokonaisfosfori
17.03.198110.01014Kokonaisfosfori
17.03.198120.02021Kokonaisfosfori
19.08.19811.0118Kokonaisfosfori
19.08.19815.0520Kokonaisfosfori
19.08.198110.01020Kokonaisfosfori
19.08.198120.52028Kokonaisfosfori
16.03.19821.0121Kokonaisfosfori
16.03.19825.0519Kokonaisfosfori
16.03.198210.01018Kokonaisfosfori
16.03.198220.02029Kokonaisfosfori
17.08.19820.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
17.08.19821.0123Kokonaisfosfori
17.08.19825.0519Kokonaisfosfori
17.08.198210.01019Kokonaisfosfori
17.08.198220.02024Kokonaisfosfori
21.03.19831.0112Kokonaisfosfori
21.03.19835.0515Kokonaisfosfori
21.03.198310.01015Kokonaisfosfori
21.03.198320.62035Kokonaisfosfori
16.08.19830.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
16.08.19831.0118Kokonaisfosfori
16.08.19835.0517Kokonaisfosfori
16.08.198310.01020Kokonaisfosfori
16.08.198319.01926Kokonaisfosfori
20.03.19841.0120Kokonaisfosfori
20.03.19845.0520Kokonaisfosfori
20.03.198410.01020Kokonaisfosfori
20.03.198420.52077Kokonaisfosfori
16.08.19840.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
16.08.19841.0116Kokonaisfosfori
16.08.19845.0517Kokonaisfosfori
16.08.198410.01020Kokonaisfosfori
16.08.198420.52029Kokonaisfosfori
19.03.19851.0118Kokonaisfosfori
19.03.19855.0516Kokonaisfosfori
19.03.198510.01018Kokonaisfosfori
19.03.198520.22030Kokonaisfosfori
19.08.19850.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
19.08.19851.0119Kokonaisfosfori
19.08.19855.0517Kokonaisfosfori
19.08.198510.01023Kokonaisfosfori
19.08.198520.52026Kokonaisfosfori
13.03.19861.0118Kokonaisfosfori
13.03.19865.0516Kokonaisfosfori
13.03.198610.01019Kokonaisfosfori
13.03.198620.32027Kokonaisfosfori
18.08.19860.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
18.08.19861.0120Kokonaisfosfori
18.08.19865.0519Kokonaisfosfori
18.08.198610.01019Kokonaisfosfori
18.08.198620.82029Kokonaisfosfori
17.03.19871.0118Kokonaisfosfori
17.03.19875.0517Kokonaisfosfori
17.03.198710.01017Kokonaisfosfori
17.03.198720.42038Kokonaisfosfori
19.08.19870.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
19.08.19871.0119Kokonaisfosfori
19.08.19875.0516Kokonaisfosfori
19.08.198710.01018Kokonaisfosfori
19.08.198723.32338Kokonaisfosfori
16.03.19881.0116Kokonaisfosfori
16.03.19885.0515Kokonaisfosfori
16.03.198810.01017Kokonaisfosfori
16.03.198820.72021Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
16.08.19881.0119Kokonaisfosfori
16.08.19885.0519Kokonaisfosfori
16.08.198810.01021Kokonaisfosfori
16.08.198820.32041Kokonaisfosfori
16.03.19891.0120Kokonaisfosfori
16.03.19895.0516Kokonaisfosfori
16.03.198910.01019Kokonaisfosfori
16.03.198920.72020Kokonaisfosfori
16.08.19890.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
16.08.19891.0118Kokonaisfosfori
16.08.19895.0517Kokonaisfosfori
16.08.198910.01016Kokonaisfosfori
16.08.198920.02031Kokonaisfosfori
21.03.19901.0117Kokonaisfosfori
21.03.19905.0521Kokonaisfosfori
21.03.199010.01019Kokonaisfosfori
21.03.199021.02121Kokonaisfosfori
16.08.19900.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
16.08.19901.0118Kokonaisfosfori
16.08.19905.0518Kokonaisfosfori
16.08.199010.01016Kokonaisfosfori
16.08.199021.02124Kokonaisfosfori
18.03.19911.0115Kokonaisfosfori
18.03.19915.0514Kokonaisfosfori
18.03.199110.01014Kokonaisfosfori
18.03.199120.22015Kokonaisfosfori
19.08.19910.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
19.08.19911.0119Kokonaisfosfori
19.08.19915.0517Kokonaisfosfori
19.08.199110.01017Kokonaisfosfori
19.08.199120.82021Kokonaisfosfori
08.10.19911.0118Kokonaisfosfori
08.10.199110.01017Kokonaisfosfori
17.03.19921.0119Kokonaisfosfori
17.03.19925.0519Kokonaisfosfori
17.03.199210.01018Kokonaisfosfori
17.03.199221.02120Kokonaisfosfori
18.08.19920.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
18.08.19921.0119Kokonaisfosfori
18.08.19925.0520Kokonaisfosfori
18.08.199210.01019Kokonaisfosfori
18.08.199220.82029Kokonaisfosfori
16.03.19931.0119Kokonaisfosfori
16.03.19935.0520Kokonaisfosfori
16.03.199310.01020Kokonaisfosfori
16.03.199320.92024Kokonaisfosfori
17.08.19930.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
17.08.19931.0117Kokonaisfosfori
17.08.19935.0517Kokonaisfosfori
17.08.199310.01017Kokonaisfosfori
17.08.199321.02122Kokonaisfosfori
14.10.19931.0119Kokonaisfosfori
14.10.199310.01020Kokonaisfosfori
14.03.19941.0116Kokonaisfosfori
14.03.19945.0517Kokonaisfosfori
14.03.199410.01018Kokonaisfosfori
14.03.199420.42021Kokonaisfosfori
05.06.19940.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
06.06.19940.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
24.07.19940.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
15.08.19941.0118Kokonaisfosfori
15.08.19945.0517Kokonaisfosfori
15.08.199410.01019Kokonaisfosfori
15.08.199421.02131Kokonaisfosfori
06.10.199410.01019Kokonaisfosfori
28.03.19951.0121Kokonaisfosfori
28.03.199510.01020Kokonaisfosfori
28.03.199515.01519Kokonaisfosfori
28.03.199520.52020Kokonaisfosfori
01.08.19951.0118Kokonaisfosfori
01.08.199510.01016Kokonaisfosfori
01.08.199515.01521Kokonaisfosfori
01.08.199520.32025Kokonaisfosfori
07.03.19961.0119Kokonaisfosfori
07.03.199610.01020Kokonaisfosfori
07.03.199615.01520Kokonaisfosfori
07.03.199620.32020Kokonaisfosfori
27.06.19960.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
24.07.19960.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
26.08.19961.0118Kokonaisfosfori
26.08.199610.01016Kokonaisfosfori
26.08.199615.01518Kokonaisfosfori
26.08.199620.52033Kokonaisfosfori
26.08.19960.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
24.03.19971.0123Kokonaisfosfori
24.03.199710.01022Kokonaisfosfori
24.03.199715.01521Kokonaisfosfori
24.03.199721.02121Kokonaisfosfori
01.09.19971.0116Kokonaisfosfori
01.09.199710.01016Kokonaisfosfori
01.09.199715.01517Kokonaisfosfori
01.09.199721.02124Kokonaisfosfori
22.03.19981.0118Kokonaisfosfori
22.03.199810.01017Kokonaisfosfori
22.03.199815.01517Kokonaisfosfori
22.03.199819.51918Kokonaisfosfori
20.08.19981.0123Kokonaisfosfori
20.08.199810.01021Kokonaisfosfori
20.08.199815.01516Kokonaisfosfori
20.08.199819.51919Kokonaisfosfori
31.03.19991.0122Kokonaisfosfori
31.03.199910.01024Kokonaisfosfori
31.03.199915.01523Kokonaisfosfori
31.03.199919.21924Kokonaisfosfori
16.06.19990.0 - 2.0031Kokonaisfosfori
28.07.19990.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
29.08.19991.0122Kokonaisfosfori
29.08.199910.01024Kokonaisfosfori
29.08.199915.01521Kokonaisfosfori
29.08.199921.02117Kokonaisfosfori
29.08.19990.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
28.03.20001.0122Kokonaisfosfori
28.03.200010.01018Kokonaisfosfori
28.03.200015.01523Kokonaisfosfori
28.03.200020.32023Kokonaisfosfori
31.08.200015.01523Kokonaisfosfori
31.08.200020.52030Kokonaisfosfori
31.08.20001.0122Kokonaisfosfori
31.08.200010.01022Kokonaisfosfori
05.04.20011.0117Kokonaisfosfori
05.04.200110.01022Kokonaisfosfori
05.04.200115.01526Kokonaisfosfori
05.04.200119.51932Kokonaisfosfori
30.08.20011.0119Kokonaisfosfori
30.08.200110.01017Kokonaisfosfori
30.08.200115.01521Kokonaisfosfori
30.08.200121.02125Kokonaisfosfori
11.10.20011.0118Kokonaisfosfori
11.10.200110.01018Kokonaisfosfori
11.10.200119.41918Kokonaisfosfori
08.01.20021.0117Kokonaisfosfori
08.01.200210.01018Kokonaisfosfori
08.01.200220.02020Kokonaisfosfori
26.03.20021.0119Kokonaisfosfori
26.03.200210.01019Kokonaisfosfori
26.03.200215.01519Kokonaisfosfori
26.03.200219.31919Kokonaisfosfori
04.06.20020.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
23.07.20020.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
27.08.20021.0115Kokonaisfosfori
27.08.200210.01012Kokonaisfosfori
27.08.200215.01517Kokonaisfosfori
27.08.200220.02017Kokonaisfosfori
27.08.20020.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
26.03.20031.0116Kokonaisfosfori
26.03.200310.01017Kokonaisfosfori
26.03.200315.01519Kokonaisfosfori
26.03.200319.31918Kokonaisfosfori
14.08.20031.0122Kokonaisfosfori
14.08.200310.01040Kokonaisfosfori
14.08.200315.01522Kokonaisfosfori
14.08.200319.01916Kokonaisfosfori
22.01.20041.0118Kokonaisfosfori
22.01.200410.01026Kokonaisfosfori
22.01.200415.01525Kokonaisfosfori
22.01.200419.71925Kokonaisfosfori
24.03.20041.0119Kokonaisfosfori
24.03.200410.01020Kokonaisfosfori
24.03.200415.01521Kokonaisfosfori
24.03.200418.91821Kokonaisfosfori
26.05.20040.0 - 2.0033Kokonaisfosfori
17.06.20041.0125Kokonaisfosfori
17.06.200410.01022Kokonaisfosfori
17.06.200415.01526Kokonaisfosfori
17.06.200420.02028Kokonaisfosfori
17.06.20040.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
29.07.20041.0121Kokonaisfosfori
29.07.200410.01018Kokonaisfosfori
29.07.200415.01520Kokonaisfosfori
29.07.200419.01925Kokonaisfosfori
29.07.20040.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
31.08.20041.0125Kokonaisfosfori
31.08.200410.01020Kokonaisfosfori
31.08.200415.01522Kokonaisfosfori
31.08.200419.51927Kokonaisfosfori
31.08.20040.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
30.03.20051.0124Kokonaisfosfori
30.03.200510.01025Kokonaisfosfori
30.03.200515.01527Kokonaisfosfori
30.03.200519.41926Kokonaisfosfori
12.06.20050.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
18.07.20050.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
22.08.20051.0118Kokonaisfosfori
22.08.200510.01018Kokonaisfosfori
22.08.200515.01520Kokonaisfosfori
22.08.200520.02025Kokonaisfosfori
22.08.20050.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
29.08.20051.0117Kokonaisfosfori
29.08.200510.01020Kokonaisfosfori
29.08.200515.01520Kokonaisfosfori
29.08.200519.51924Kokonaisfosfori
19.03.20061.0121Kokonaisfosfori
19.03.200610.01025Kokonaisfosfori
19.03.200615.01524Kokonaisfosfori
19.03.200621.22123Kokonaisfosfori
18.06.20060.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
26.07.20060.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
09.08.20061.0127Kokonaisfosfori
09.08.200610.01024Kokonaisfosfori
09.08.200615.01526Kokonaisfosfori
09.08.200619.91926Kokonaisfosfori
09.08.20060.0 - 2.0031Kokonaisfosfori
06.03.20071.0121Kokonaisfosfori
06.03.200710.01021Kokonaisfosfori
06.03.200715.01521Kokonaisfosfori
06.03.200720.92022Kokonaisfosfori
13.08.20071.0118Kokonaisfosfori
13.08.200710.01016Kokonaisfosfori
13.08.200715.01516Kokonaisfosfori
13.08.200720.52019Kokonaisfosfori
13.08.20070.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
05.03.20081.0121Kokonaisfosfori
05.03.200810.01022Kokonaisfosfori
05.03.200815.01522Kokonaisfosfori
05.03.200820.62024Kokonaisfosfori
28.07.20080.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
12.08.20081.0118Kokonaisfosfori
12.08.200810.01018Kokonaisfosfori
12.08.200815.01520Kokonaisfosfori
12.08.200820.52021Kokonaisfosfori
12.08.20080.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
11.03.20091.0121Kokonaisfosfori
11.03.200910.01027Kokonaisfosfori
11.03.200915.01537Kokonaisfosfori
11.03.200920.92021Kokonaisfosfori
10.08.20091.0117Kokonaisfosfori
10.08.200910.01017Kokonaisfosfori
10.08.200915.01517Kokonaisfosfori
10.08.200921.02122Kokonaisfosfori
11.03.20101.0126Kokonaisfosfori
11.03.201010.01022Kokonaisfosfori
11.03.201015.01520Kokonaisfosfori
11.03.201020.22022Kokonaisfosfori
16.08.20101.0116Kokonaisfosfori
16.08.201010.01015Kokonaisfosfori
16.08.201015.01520Kokonaisfosfori
16.08.201021.22124Kokonaisfosfori
08.03.20111.0116Kokonaisfosfori
08.03.201110.01016Kokonaisfosfori
08.03.201115.01515Kokonaisfosfori
08.03.201120.52017Kokonaisfosfori
26.06.20110.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
25.07.20110.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
16.08.20111.0116Kokonaisfosfori
16.08.201110.01014Kokonaisfosfori
16.08.201115.01517Kokonaisfosfori
16.08.201121.12122Kokonaisfosfori
16.08.20110.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
07.03.20121.0120Kokonaisfosfori
07.03.201210.01021Kokonaisfosfori
07.03.201215.01520Kokonaisfosfori
07.03.201221.02120Kokonaisfosfori
28.08.20121.0120Kokonaisfosfori
28.08.201210.01020Kokonaisfosfori
28.08.201220.62021Kokonaisfosfori
28.08.201215.01520Kokonaisfosfori
25.09.20121.0119Kokonaisfosfori
25.09.201221.02119Kokonaisfosfori
06.03.20131.0121Kokonaisfosfori
06.03.201310.01021Kokonaisfosfori
06.03.201315.01525Kokonaisfosfori
06.03.201320.82026Kokonaisfosfori
27.08.20131.0123Kokonaisfosfori
27.08.201310.01018Kokonaisfosfori
27.08.201315.01519Kokonaisfosfori
27.08.201321.52122Kokonaisfosfori
18.06.20140.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
31.07.20140.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
26.08.20141.0117Kokonaisfosfori
26.08.201410.01017Kokonaisfosfori
26.08.201415.01520Kokonaisfosfori
26.08.201421.52123Kokonaisfosfori
26.08.20140.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
03.03.20151.0115Kokonaisfosfori
03.03.201510.01017Kokonaisfosfori
03.03.201515.01520Kokonaisfosfori
03.03.201520.92022Kokonaisfosfori
26.08.20151.0116Kokonaisfosfori
26.08.201510.01013Kokonaisfosfori
26.08.201515.01515Kokonaisfosfori
26.08.201520.52018Kokonaisfosfori
03.03.20161.0120Kokonaisfosfori
03.03.201610.01022Kokonaisfosfori
03.03.201615.01521Kokonaisfosfori
03.03.201620.42024Kokonaisfosfori
23.08.20161.0117Kokonaisfosfori
23.08.201610.01017Kokonaisfosfori
23.08.201615.01518Kokonaisfosfori
23.08.201620.82019Kokonaisfosfori
08.03.20171.0119Kokonaisfosfori
08.03.201710.01018Kokonaisfosfori
08.03.201715.01520Kokonaisfosfori
08.03.201720.52019Kokonaisfosfori
13.06.20170.0 - 2.0027Kokonaisfosfori
18.07.20170.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
22.08.20171.0120Kokonaisfosfori
22.08.201710.01021Kokonaisfosfori
22.08.201715.01520Kokonaisfosfori
22.08.201720.72020Kokonaisfosfori
22.08.20170.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
10.04.20181.0117Kokonaisfosfori
10.04.201810.01019Kokonaisfosfori
10.04.201815.01519Kokonaisfosfori
10.04.201820.32020Kokonaisfosfori
16.08.20181.0118Kokonaisfosfori
16.08.201810.01018Kokonaisfosfori
16.08.201815.01520Kokonaisfosfori
16.08.201820.52028Kokonaisfosfori
13.03.20191.0117Kokonaisfosfori
13.03.201910.01018Kokonaisfosfori
13.03.201915.01519Kokonaisfosfori
13.03.201920.02019Kokonaisfosfori
22.08.20191.0129Kokonaisfosfori
22.08.201910.01022Kokonaisfosfori
22.08.201915.01517Kokonaisfosfori
22.08.201920.02021Kokonaisfosfori
17.03.20201.0121Kokonaisfosfori
17.03.202010.01020Kokonaisfosfori
17.03.202015.01520Kokonaisfosfori
17.03.202019.01920Kokonaisfosfori
12.08.20201.0117Kokonaisfosfori
12.08.202010.01015Kokonaisfosfori
12.08.202015.01518Kokonaisfosfori
12.08.202020.12018Kokonaisfosfori
11.03.20211.0120Kokonaisfosfori
11.03.202110.01021Kokonaisfosfori
11.03.202115.01521Kokonaisfosfori
11.03.202120.02023Kokonaisfosfori
20.06.20210.0 - 2.0021Kokonaisfosfori
29.07.20210.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
24.08.20211.0115Kokonaisfosfori
24.08.202110.01015Kokonaisfosfori
24.08.202115.01516Kokonaisfosfori
24.08.202120.52021Kokonaisfosfori
24.08.20210.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
09.03.20221.0114Kokonaisfosfori
09.03.202210.01018Kokonaisfosfori
09.03.202215.01518Kokonaisfosfori
09.03.202221.52118Kokonaisfosfori
05.09.20221.0124Kokonaisfosfori
05.09.202210.01022Kokonaisfosfori
05.09.202215.01519Kokonaisfosfori
05.09.202223.02328Kokonaisfosfori
14.03.20231.0120Kokonaisfosfori
14.03.202310.01020Kokonaisfosfori
14.03.202315.01519Kokonaisfosfori
14.03.202320.52022Kokonaisfosfori