Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 366 ha
Syvyys: 24,40 m
Keskisyvyys: 5,08 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 233 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 63 km2
Kunta: Rautavaara
Havaintopaikka: Ylä-Keyritty 1

Ylä-Keyritty on tummavetinen, pitkä ja sokkeloinen Keyritynjoen latvajärvi Rautavaaralla. Järvi on tunnettu retkeilykohde hiekkarantoineen ja harjuineen, jotka jakavat järven osiin.

Hydrologia

Ylä-Keyrittyä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Ylä-Keyritty on rehevä ja runsashumuksinen järvi. Ylä-Keyrityn ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Ylä-Keyrittyyn tulevasta fosforista on luonnonhuuhtoimaa. Ihmistoiminnan vaikutus järveen tulevassa fosforissa näkyy pääasiassa soiden ojituksesta ja metsätalouden toiminnasta aiheutuvana kuormituksena.

Arvio Ylä-Keyrittyyn vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ylä-Keyritty 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ylä-Keyritty 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 3 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
27.02.19841.0134Kokonaisfosfori
07.08.19841.0122Kokonaisfosfori
18.08.19851.0128Kokonaisfosfori
26.08.19861.0134Kokonaisfosfori
13.08.19871.0129Kokonaisfosfori
23.08.19882.0217Kokonaisfosfori
04.09.19891.0118Kokonaisfosfori
16.05.19900.0 - 2.0024Kokonaisfosfori
14.08.19902.0215Kokonaisfosfori
27.08.19910.2015Kokonaisfosfori
27.08.19921.0113Kokonaisfosfori
19.08.19932.0217Kokonaisfosfori
22.08.19942.0215Kokonaisfosfori
10.08.19951.0116Kokonaisfosfori
10.08.19951.0116Kokonaisfosfori
14.08.19962.5215Kokonaisfosfori
14.08.19962.5215Kokonaisfosfori
11.08.19972.5214Kokonaisfosfori
11.08.19972.5214Kokonaisfosfori
26.08.19981.0118Kokonaisfosfori
26.08.19981.0118Kokonaisfosfori
31.08.19990.5015Kokonaisfosfori
31.08.19990.5015Kokonaisfosfori
27.08.20001.0125Kokonaisfosfori
27.08.20001.0125Kokonaisfosfori
15.08.20011.0115Kokonaisfosfori
15.08.20011.0115Kokonaisfosfori
31.07.20022.5215Kokonaisfosfori
31.07.20022.5215Kokonaisfosfori
12.08.20032.5216Kokonaisfosfori
12.08.20032.5216Kokonaisfosfori
08.08.20042.5222Kokonaisfosfori
08.08.20042.5222Kokonaisfosfori
31.07.20052.5217Kokonaisfosfori
31.07.20052.5217Kokonaisfosfori
01.08.20062.5219Kokonaisfosfori
01.08.20062.5219Kokonaisfosfori
01.08.20062.5219Kokonaisfosfori
01.08.20072.5216Kokonaisfosfori
01.08.20072.5216Kokonaisfosfori
01.08.20072.5216Kokonaisfosfori
04.08.20082.5215Kokonaisfosfori
04.08.20082.5215Kokonaisfosfori
04.08.20082.5215Kokonaisfosfori
05.08.20092.5216Kokonaisfosfori
05.08.20092.5216Kokonaisfosfori
05.08.20092.5216Kokonaisfosfori
03.08.20102.5215Kokonaisfosfori
03.08.20102.5215Kokonaisfosfori
03.08.20102.5215Kokonaisfosfori
01.08.20112.5215Kokonaisfosfori
01.08.20112.5215Kokonaisfosfori
01.08.20112.5215Kokonaisfosfori
27.08.20122.0226Kokonaisfosfori
27.08.20122.0226Kokonaisfosfori
27.08.20122.0226Kokonaisfosfori
25.08.20131.5116Kokonaisfosfori
25.08.20131.5116Kokonaisfosfori
25.08.20131.5116Kokonaisfosfori
25.08.20142.5212Kokonaisfosfori
25.08.20142.5212Kokonaisfosfori
25.08.20142.5212Kokonaisfosfori
25.08.20152.5212Kokonaisfosfori
25.08.20152.5212Kokonaisfosfori
25.08.20152.5212Kokonaisfosfori
18.08.20162.5225Kokonaisfosfori
18.08.20162.5225Kokonaisfosfori
18.08.20162.5225Kokonaisfosfori
16.08.20172.5219Kokonaisfosfori
16.08.20172.5219Kokonaisfosfori
16.08.20172.5219Kokonaisfosfori
12.08.20180.5019Kokonaisfosfori
12.08.20180.5019Kokonaisfosfori
12.08.20180.5019Kokonaisfosfori
12.08.20190.4016Kokonaisfosfori
12.08.20190.4016Kokonaisfosfori
12.08.20190.4016Kokonaisfosfori
10.08.20200.1014Kokonaisfosfori
10.08.20200.1014Kokonaisfosfori
05.08.20210.3016Kokonaisfosfori
05.08.20210.3016Kokonaisfosfori
08.08.20222.0215Kokonaisfosfori