Hankkeen nimi: Pielaveden Sammalisenselän esiselvitys
Hankkeen kesto: 2023
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Pielavesi
Pintavesialue: Rautalammin reitti
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Kunta: Pielavesi

Pielavesi on Kymijoen vesistön Rautalammin reittiin kuuluva Pohjois-Savossa sijaitseva suuri humusjärvi. Selvityspyyntötarve Pielaveden kunnosta on tullut Pielaveden kunnalta, jonka ilmoituksen mukaan Sammalisenlahdessa on havaittu veden samentumista.

Esiselvityksessä Pielaveden vedessä on havaittavissa lievä tummumistrendi. Pielaveden kemiallinen ja biologinen tila ovat huonontuneet luokittelujen välissä ja lisäselvityksiä vedenlaadusta tarvitaan. Pielavedeltä puuttuu vedenlaatuhavaintoja usealta vuosikymmeneltä ja esiselvitys suosittelee uusia näytteenottoja Sammalisenlahdelta tulosten päivittämiseksi ja ongelma-alueiden kartoittamiseksi.

Lisätietoa Pielisestä järvisivulta.

Arvio Pielaveteen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta (kg/v). Lähde: VEMALA.