Pintavesialue: Rautalammin reitti
Pinta-ala: 43,64 km2
Syvyys: 74,41 m
Keskisyvyys: 24,36 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 320 km2
Kunta: Suonenjoki
Havaintopaikka: Paasvesi 020

Paasvesi on poikkeuksellisen syvä ja kirkasvetinen järvi Rautalammin reitillä. Suontienselkä ja Paasvesi luokitellaan samaksi järveksi. Vesistöalue tunnetaan myös nimellä Suontee.

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Paasvesi 020

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Paasvesi 020

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 23 m (haetaan 18 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.03.198222.0229Kokonaisfosfori
24.03.19821.015Kokonaisfosfori
03.02.19941.014Kokonaisfosfori
03.02.199415.0155Kokonaisfosfori
03.02.199423.5238Kokonaisfosfori
14.03.19961.014Kokonaisfosfori
14.03.199610.0105Kokonaisfosfori
14.03.199623.72311Kokonaisfosfori
02.04.19961.014Kokonaisfosfori
02.04.199610.0105Kokonaisfosfori
02.04.199623.7239Kokonaisfosfori
25.04.19961.014Kokonaisfosfori
25.04.199610.0104Kokonaisfosfori
25.04.199623.7238Kokonaisfosfori
10.02.20031.014Kokonaisfosfori
10.02.200323.6239Kokonaisfosfori
14.07.20031.015Kokonaisfosfori
14.07.200323.72311Kokonaisfosfori
04.03.20101.014Kokonaisfosfori
04.03.201010.0104Kokonaisfosfori
04.03.201023.42311Kokonaisfosfori
15.07.20101.014Kokonaisfosfori
15.07.201010.0106Kokonaisfosfori
15.07.201023.5239Kokonaisfosfori